610 nolu uluslararası denetim standardı hükümleri ile Türkiye uygulamaları çerçevesinde iç denetim ve iç denetim çalışmaları

Yıl: 2010 Cilt: 12 Sayı: 2 Sayfa Aralığı: 174 - 200 Metin Dili: Türkçe İndeks Tarihi: 29-07-2022

610 nolu uluslararası denetim standardı hükümleri ile Türkiye uygulamaları çerçevesinde iç denetim ve iç denetim çalışmaları

Öz:
Uluslararası denetim standartları, denetim uygulamalarında denetçilere yolgösteren ve uyulması gereken kurallar hakkında ayrıntılı olarak bilgi verenstandartlardır. Uluslararası denetim standartları finansal tabloların denetimi yanında,gereken uyarlamalarla diğer bilgi ve ilgili hizmetlerin denetiminde dekullanılabilmektedir. 610 nolu "Denetlenen işletmenin iç Denetim ÇalışmalarındanYararlanılması" standardı da bunlardan biridir. Uluslararası denetim standartları,temel ilkeler ve zorunlu prosedürler ile birlikte yol gösterici açıklama ve diğerunsurları içermektedir. Temel ilkeler ve zorunlu prosedürler, uygulamada yolgösteren açıklayıcı ve diğer kaynaklar kapsamında değerlendirilmektedir. Yolgösterici unsurlarla birlikte temel ilkeleri ve zorunlu prosedürleri anlamak veuygulamak için, standardın içerdiği açıklama ve diğer unsurları kapsayanuluslararası denetim standardının tüm metnini göz önünde bulundurmakgerekmektedir.İç denetim, 1990‘lı yıllardan beri dinamik bir disiplin haline gelmiştir. İçdenetimin rolü ve gerektirdiği beceriler, günümüzde pek çok tartışmanın anakonusunu teşkil etmektedir. Standardın incelenmesi ve Türkiye uygulamaları bumakalenin konusunu oluşturmaktadır.
Anahtar Kelime:

The internal audit and internal auditing works in the frame of Turkish regulations and principles of international standards on auditing,numbered 610

Öz:
International standards on auditing are standards that give the detailedinformation about basic rules that must be applied and guide to auditors in auditingprocess. International Standards on Auditing (ISAs) are to be applied in the audit offinancial statements and also to be applied, adapted as necessary, to the audit ofother information and to related services. ―Considering The Work Of InternalAuditing‖ number 610 is of the standards. ISAs contain the basic principles areessential procedures together with related guidance in the form of explanatory andother material. To understand and apply the basic principles and essential procedurestogether with the related guidance, it is necessary to consider the whole text of theISAs including explanatory and other material contained in the ISAs.Internal Auditing has during the 1990s become a dynamic discipline. Therole and required skills of the internal auditing have been the subject of much recentdiscussion. Practices of Turkey and the inspection of standards is the topic of thisarticle.
Anahtar Kelime:

Belge Türü: Makale Makale Türü: Derleme Erişim Türü: Erişime Açık
0
0
0
 • Borçlar Kanunu
 • Bozkurt,Nejat Muhasebe Denetimi, 2. Baskı, Alfa Yayınları, İstanbul,1999.
 • Bozkurt,Nejat "Muhasebe Denetiminde Yeni Bir Alan: Adli Muhasebecilik", Yaklaşım Dergisi Sayı: 94, 2000
 • Coso, Internal Control-Integrated Framework, Execive Summary, http://www.coso.org/publications/ executive_summary integrated_framework.htm
 • Çaldağ,Yurdakul Denetim ve Raporlama, 1.Baskı, Gözlem Yayıncılık, Ankara, 2002.
 • Erdoğan, Melih Denetim, Eskişehir, 2001
 • Gürbüz, Hasan Muhasebe Denetimi, İstanbul,1983
 • Güredin, Ersin Denetim, 6. Baskı, Beta Yayınları, İstanbul, 1999
 • IFAC, Handbook of International Auditing, Assurance and Ethics Pronouncements, 2006.
 • Holmes, Arthur W. ve Wayne S. OVERMYER Auditing, Cilt:1,
 • Bilimsel Yayınlar Derneği, Yayın No:5, 1975. (Çeviren: Oğuz GÖKTÜRK)
 • Kaval, Hasan Uluslararası Finansal Raporlama Standartları (IFRS/IAS) Uygulama Örnekleri ile Muhasebe Denetimi, 2.Baskı, Gazi Kitabevi, Ankara, 2005
 • Kıger,Jack E. ve James H. SCHEINER Auditing, Houghton Mifflin Company,1994
 • Küçükertunç, Yalçın ve Jean Pierre GARİTTE Uluslararası iç Denetim Sempozyumu Açılış Konuşması, iç Denetim Enstitüsü Yayınları, No:1, İstanbul,1995.
 • Resmi Gazete (www.rega.basbakanlik.gov.tr)
 • TİDE Bülten, 2000
 • www.bddk.org.tr
 • www.mevzuat.basbakanlik.gov.tr
 • www.tide.org.tr
 • www.tbb.org.tr
APA AKPINAR Y (2010). 610 nolu uluslararası denetim standardı hükümleri ile Türkiye uygulamaları çerçevesinde iç denetim ve iç denetim çalışmaları. , 174 - 200.
Chicago AKPINAR Yakup 610 nolu uluslararası denetim standardı hükümleri ile Türkiye uygulamaları çerçevesinde iç denetim ve iç denetim çalışmaları. (2010): 174 - 200.
MLA AKPINAR Yakup 610 nolu uluslararası denetim standardı hükümleri ile Türkiye uygulamaları çerçevesinde iç denetim ve iç denetim çalışmaları. , 2010, ss.174 - 200.
AMA AKPINAR Y 610 nolu uluslararası denetim standardı hükümleri ile Türkiye uygulamaları çerçevesinde iç denetim ve iç denetim çalışmaları. . 2010; 174 - 200.
Vancouver AKPINAR Y 610 nolu uluslararası denetim standardı hükümleri ile Türkiye uygulamaları çerçevesinde iç denetim ve iç denetim çalışmaları. . 2010; 174 - 200.
IEEE AKPINAR Y "610 nolu uluslararası denetim standardı hükümleri ile Türkiye uygulamaları çerçevesinde iç denetim ve iç denetim çalışmaları." , ss.174 - 200, 2010.
ISNAD AKPINAR, Yakup. "610 nolu uluslararası denetim standardı hükümleri ile Türkiye uygulamaları çerçevesinde iç denetim ve iç denetim çalışmaları". (2010), 174-200.
APA AKPINAR Y (2010). 610 nolu uluslararası denetim standardı hükümleri ile Türkiye uygulamaları çerçevesinde iç denetim ve iç denetim çalışmaları. Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 12(2), 174 - 200.
Chicago AKPINAR Yakup 610 nolu uluslararası denetim standardı hükümleri ile Türkiye uygulamaları çerçevesinde iç denetim ve iç denetim çalışmaları. Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 12, no.2 (2010): 174 - 200.
MLA AKPINAR Yakup 610 nolu uluslararası denetim standardı hükümleri ile Türkiye uygulamaları çerçevesinde iç denetim ve iç denetim çalışmaları. Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, vol.12, no.2, 2010, ss.174 - 200.
AMA AKPINAR Y 610 nolu uluslararası denetim standardı hükümleri ile Türkiye uygulamaları çerçevesinde iç denetim ve iç denetim çalışmaları. Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi. 2010; 12(2): 174 - 200.
Vancouver AKPINAR Y 610 nolu uluslararası denetim standardı hükümleri ile Türkiye uygulamaları çerçevesinde iç denetim ve iç denetim çalışmaları. Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi. 2010; 12(2): 174 - 200.
IEEE AKPINAR Y "610 nolu uluslararası denetim standardı hükümleri ile Türkiye uygulamaları çerçevesinde iç denetim ve iç denetim çalışmaları." Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 12, ss.174 - 200, 2010.
ISNAD AKPINAR, Yakup. "610 nolu uluslararası denetim standardı hükümleri ile Türkiye uygulamaları çerçevesinde iç denetim ve iç denetim çalışmaları". Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 12/2 (2010), 174-200.