Alman Dili Eğitimi Alanında Hazırlanan Doktora Tezlerinin Atıf Analizi

Yıl: 2022 Cilt: 10 Sayı: 2 Sayfa Aralığı: 377 - 394 Metin Dili: Türkçe DOI: 10.37583/diyalog.1217622 İndeks Tarihi: 21-12-2022

Alman Dili Eğitimi Alanında Hazırlanan Doktora Tezlerinin Atıf Analizi

Öz:
Çalışmada Alman dili eğitimi alanında hazırlanan doktora tezleri ve atıf yaptıkları kaynaklar arasındaki ilişki, araştırmacıların atıf eğilimleri, bunun yıllar içerisindeki değişimi ile ilgili verilere ulaşılması ve söz konusu tezlerde öne çıkan kitap, dergi ve yazarların belirlenmesi amaçlanmıştır. Bu amaçlara yönelik olarak 2005-2022 yılları arasında Alman dili eğitimi alanında hazırlanan doktora tezlerinde yapılan atıfların kaynak türlerine ve dillerine göre dağılımına, bunların yıllar içerisindeki değişimine, bu tezlerde en çok atıf yapılan kitap, dergi ve yazarlara yönelik tespitlerde bulunulmuştur. Çalışma sonucunda alanda hazırlanan doktora tezlerinde yıllar içerisinde dergi ve tez türlerine, 2017-2022 yıl aralığında ise dalgalanmaların yaşandığı bildiri ve diğer kaynak türlerine yapılan atıf oranında artış yaşandığı görülmüştür. Kitap türüne atıf yapma oranında düşüş olduğu, yine de toplamda en sık atıf yapılan kaynak türünün kitap olduğu anlaşılmıştır. Bunların yanında Almanca kaynaklara daha sık atıf yapıldığı, ancak bu noktada yıllar içerisinde bir düşüşün de söz konusu olduğu, İngilizce kaynaklara yapılan atıf oranın yükseldiği belirlenmiştir. Ayrıca alanda öne çıkan yazar ve kaynaklara yönelik bir tespitte bulunmak için en sık atıf alan 20 yazar, dergi ve kitabın listesi oluşturulmuştur.
Anahtar Kelime: Atıf Analizi Alman Dili Eğitimi Doktora Tezi Bibliyometrik Analiz Bilimsel İletişim Citation Analysis German Language Education Doctoral Thesis Bibliometric Analysis Scholarly Communication

Citation Analysis of Doctoral Theses Prepared in the Field of German Language Education

Öz:
This study aims to reach the data onthe relationship between doctoral theses prepared in the field of German language education and sources cited in these theses, the citation trends of researchers, its change over the years, and to identify the prominent books, journals and authors in these theses. For these purposes, the distribution of the citations made in the doctoral theses prepared in the field of German language education between 2005-2022 according to the types and languages of the sources, their change over the years, and the most cited books, journals and authors in these theses were determined. As a result of the study, it was understood that the rate of citation to journals and theses in doctoral theses made in the field increased over the years, the rate of citation to congress and symposium papers and other types of sources, which have experienced fluctuations, has increased between 2005-2022. It was seen that there was a decrease in the rate of citation to the type of book, and the most common citation in total was made to the type of book. It was also determined that German sources were cited more frequently, but there was a decrease over the years at this point, and the rate of citations to English sources increased. In addition, a list of the 20 most frequently cited authors, books and journals was created to decide on the prominent authors and resources in the field.
Anahtar Kelime:

Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
APA Özdemir A (2022). Alman Dili Eğitimi Alanında Hazırlanan Doktora Tezlerinin Atıf Analizi. , 377 - 394. 10.37583/diyalog.1217622
Chicago Özdemir Ayhan Yavuz Alman Dili Eğitimi Alanında Hazırlanan Doktora Tezlerinin Atıf Analizi. (2022): 377 - 394. 10.37583/diyalog.1217622
MLA Özdemir Ayhan Yavuz Alman Dili Eğitimi Alanında Hazırlanan Doktora Tezlerinin Atıf Analizi. , 2022, ss.377 - 394. 10.37583/diyalog.1217622
AMA Özdemir A Alman Dili Eğitimi Alanında Hazırlanan Doktora Tezlerinin Atıf Analizi. . 2022; 377 - 394. 10.37583/diyalog.1217622
Vancouver Özdemir A Alman Dili Eğitimi Alanında Hazırlanan Doktora Tezlerinin Atıf Analizi. . 2022; 377 - 394. 10.37583/diyalog.1217622
IEEE Özdemir A "Alman Dili Eğitimi Alanında Hazırlanan Doktora Tezlerinin Atıf Analizi." , ss.377 - 394, 2022. 10.37583/diyalog.1217622
ISNAD Özdemir, Ayhan Yavuz. "Alman Dili Eğitimi Alanında Hazırlanan Doktora Tezlerinin Atıf Analizi". (2022), 377-394. https://doi.org/10.37583/diyalog.1217622
APA Özdemir A (2022). Alman Dili Eğitimi Alanında Hazırlanan Doktora Tezlerinin Atıf Analizi. DİYALOG. Interkulturelle Zeitschrift für Germanistik, 10(2), 377 - 394. 10.37583/diyalog.1217622
Chicago Özdemir Ayhan Yavuz Alman Dili Eğitimi Alanında Hazırlanan Doktora Tezlerinin Atıf Analizi. DİYALOG. Interkulturelle Zeitschrift für Germanistik 10, no.2 (2022): 377 - 394. 10.37583/diyalog.1217622
MLA Özdemir Ayhan Yavuz Alman Dili Eğitimi Alanında Hazırlanan Doktora Tezlerinin Atıf Analizi. DİYALOG. Interkulturelle Zeitschrift für Germanistik, vol.10, no.2, 2022, ss.377 - 394. 10.37583/diyalog.1217622
AMA Özdemir A Alman Dili Eğitimi Alanında Hazırlanan Doktora Tezlerinin Atıf Analizi. DİYALOG. Interkulturelle Zeitschrift für Germanistik. 2022; 10(2): 377 - 394. 10.37583/diyalog.1217622
Vancouver Özdemir A Alman Dili Eğitimi Alanında Hazırlanan Doktora Tezlerinin Atıf Analizi. DİYALOG. Interkulturelle Zeitschrift für Germanistik. 2022; 10(2): 377 - 394. 10.37583/diyalog.1217622
IEEE Özdemir A "Alman Dili Eğitimi Alanında Hazırlanan Doktora Tezlerinin Atıf Analizi." DİYALOG. Interkulturelle Zeitschrift für Germanistik, 10, ss.377 - 394, 2022. 10.37583/diyalog.1217622
ISNAD Özdemir, Ayhan Yavuz. "Alman Dili Eğitimi Alanında Hazırlanan Doktora Tezlerinin Atıf Analizi". DİYALOG. Interkulturelle Zeitschrift für Germanistik 10/2 (2022), 377-394. https://doi.org/10.37583/diyalog.1217622