Yıl: 2010 Cilt: 11 Sayı: 1 Sayfa Aralığı: 323 - 343 Metin Dili: Türkçe İndeks Tarihi: 29-07-2022

Nitel veri analizi: Sosyal bilimlerde yöntembilim sorunsalı üzerine bir çalışma

Öz:
Bu çalışmanın amacı, nitel araştırma paradigmasının temel aşamalarından biri olan nitel veri analizinin betimlenmesidir. Nitel veri analizi, gözlem ve görüşme gibi veri toplama yöntem ve teknikleri ile elde edilen verilerin düzenlendiği, kategorilere ayrıldığı, temaların keşfedildiği ve sonuçta tüm bu sürecin rapora aktarıldığı bir etkinlikler toplamıdır. Nitel veri analizinde temel amaç, sosyal gerçekliğin içerisinde gizil bir biçimde bekleyen bilginin gün yüzüne çıkartılmasıdır. Bu süreçte araştırmacı kendi öznelliğini işe koşmakta ve sosyal gerçeği tümevarımcı bir yöntemle örmektedir. Çalışmada nitel veri analizinin gelişimi tarihsel bir perspektiften kavranmaya çalışılmış, sonuçta bu analiz biçiminin nicel veri analizinden gerek amacı ve gerekse yöntemi açısından büyük oranda farklılaştığı sonucuna ulaşılmıştır.
Anahtar Kelime:

Konular: Dil ve Dil Bilim

Qualitative data analysis: A study on methodology problem in social sciences

Öz:
The purpose of current study is to describe the qualitative data analysis which is one of the basic step in qualitative research paradigm. Qualitative data analysis is a sum of activities in which the data obtained by observation and interview is arranged, categorised and themed and consequently all this processes are reported. The basic aim in qualitative data analysis is to explore the knowledge which is grounded in the social reality. In this process the researcher uses hir or her own subjective perspective and constructs the social reality by using the inductive methodology. In the study, the development of qualitative data analysis has been discovered historically and at the end it has been concluded that qualitative data analysis remarkably differs from quantitative data analysis in terms of its aim and method.
Anahtar Kelime:

Konular: Dil ve Dil Bilim
Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
 • Balcı, A. (2005). Sosyal Bilimlerde Araştırma: Yöntem, Teknik ve İlkeler. Ankara: PegemA Yayıncılık.
 • Basit, T. N. (2003). Manuel or Electronic? The Role of Coding in Qualitative Data Analysis. Educational Research, 45, (2), 143-154.
 • Bogdan, R. C., Biklen, S. K. (1992). Qualitative Research for Education: Introduction and Methods. Boston: Allyn and Bacon.
 • Bryman, A., Burgess, G. (1994). Analyzing Qualitative Data. London: Routledge.
 • Clark, R., Lang, A. (2002). Balancing Yin And Yang: Teaching And Learning Qualitative Data Analysis Within An Undergraduate Quantitative Data Analysis Course. Teaching Sociology, 30, 348-360.
 • Davison, K. G. (2006). Dialectical İmagery and Postmodern Research. International Journal of Qualitative Studies in Education, 19, (2), 133-146.
 • Dey, I. (1993). Qualitative Data Analysis: A User-Friendly Guide for Social Scientists. London: Routledge Publications.
 • Elenaor, D. S., Asgar, A., Gaylor, S. S. (2003). Learning Qualitative Data Analysis in North American University. Paper Presented at the Annual Meeting of the American Educational Research Association. Chicago, April 21-25, 2003.
 • Ezzy, D. (2002). Qualitative Analysis: Practice and Innovation. Crows Nest: Routledge.
 • Fairclough, N. (2003). Analysing Discourse. London: Routledge.
 • Creswell, J. W. (1994). Research Design: Qualitative and Quantitative Approaches. London: SAGE Publications.
 • Glaser, B. G., Strauss, A. L. (1967). The Discovery of Grounded Theory: Strategies for Qualitative Research. Chicago: Adline Publishing Company.
 • Greasley, K., Ashworth, P. (2007). The Phenomenology of “approach to studying”: The University Student’s Studies within the Lifework. British Educational Research Journal, 32, 819-843.
 • Hall, C. S., Lindzey, G. (1985). Introduction to Theories of Personality. New York: John Wiley and Sons.
 • Have, P. T. (2004). Understanding Qualitative Research and Ethnomethodology. London: SAGE Publications.
 • Helsloot, N., Hak, T. (2008). Pecheux’s Contribution to Dicourse Analysis. Historical Social Research, 33, 162-184.
 • Hodder, I. (2002). The Interpretation of Documents and Material Culture. In D. Weinberg (Eds.). Qualitative Research Methods. (s. 266-279). Oxford: Blackwell Publications.
 • Leech, N. L., Onwuegbuzie, A. J. (2007). An Array of Qualitative Data Analysis Tools: A Call For Data Analysis Triangulation. School Psychology Quarterly, 22, 557-584.
 • Lyons E., Coyle, A. (2007). Analysing Qualitative Data In Psychology. Los Angeles: SAGE Publications.
 • Marshall, C., Rossman, G. B. (1995). Designing Qualitative Research (Second Edition). London: SAGE Publications.
 • Marks. K. (2008). Ekonomi Politiğin Eleştirisine Katkı’ya Önsöz. http://www.kurtuluscephesi.com/marks/katki.html. adresinden 15 Mart 2008’de alınmıştır.
 • Maxwell, J. A. (1996). Qualitative Research Design: An Interactive Approach. California: SAGE Publications.
 • Miles, M. B., Huberman, A. M. (1984). Qualitative Data Analysis: A Source Book of New Methods. London: SAGE Publications.
 • Payne, S. (2007). Grounded Theory. In E. Lyons ve A. Coyle (Eds.). Analysing Qualitative Data In Psychology. (p. 65-86). Los Angeles: SAGE Publications.
 • Rock, I. (1975). An Introduction to Perception. New York: Macmillan Publishing Company.
 • Peräklyä, A. (1997). Reliability and Validity in Research Based on Tapes and Transcripts. In D. Silverman (Eds). Qualitative Research: Theory, Method and Practice. (p. 201-217). London: SAGE Publication.
 • Ratcliff, D. (2008). Qualitative Data Analysis and the Transforming Moment. Transformation, 25, 116-133.
 • Severson, E. D., Ashgar, A., Gaylor, S. S. (2003). Learning Qualitative Data Analysis In a North American University. Annual Meeting of the American Educational Research Association.
 • Silverman, D. (2001). Interpreting Qualitative Data: Methods for Analysing Talk, Text and Interaction. London: SAGE Publication.
 • Smith, J. A., Eatough, V. (2007). Interpretative Phenomenological Analysis. In E. Lyons ve A. Coyle (Eds.). Analysing Qualitative Data In Psychology. (p. 35-50). Los Angeles: SAGE Publications.
 • Solso, R. L. (1991). Cognitive Psychology (3rd Edision). Boston: Allyn and Bacon.
 • Storey, L. (2007). Doing Interpretative Phenomenological Analysis. In E. Lyons ve A. Coyle (Eds.). Analysing Qualitative Data In Psychology. (p. 51-64). Los Angeles: SAGE Publications.
 • Strauss, A. (1987). Qualitative Analysis for Social Scientists. Cambridge: UK University Pres.
 • Strauss, A., Corbin, J. (1990). Basics of Qualitative Research: Grounded Theory Procedures and Techniques. New Delhi: SAGE Publications.
 • Tirado, F.,Galvez, A. (2008). Positioning Theory and Discourse Analysis: Some Tools for Social Analysis. Historical Social Research, 33, 224-251.
 • Vergin, N. (2003). Siyasetin Sosyolojisi: Kavramlar, Tanımlar, Yaklaşımlar. İstanbul: Bağlam Yayıncılık.
 • Wade, C., Tavris, C. (1990). Psychology. (2nd Eds.). London: Harper and Row Publishing Com.
 • Walcott, H. F. (1994). Transforming Qualitative Data: Description, Analysis and Interpretation. London: SAGE Publications.
 • Wickham, G., Kendal, G. (2008). Critical Discourse Analysis, Description, Explanation, Causes: Foucault’s Insprations Versus Weber’s Perspiration, Historical Social Research, 33, 142-161.
 • Worsley, P. (1987). The New Introducting Sociology. New York: Viking Penguin Inc.
 • Yıldırım, A., Şimşek, H. (2003). Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri. Ankara: Seçkin Yayınları .
APA Özdemir M (2010). Nitel veri analizi: Sosyal bilimlerde yöntembilim sorunsalı üzerine bir çalışma. , 323 - 343.
Chicago Özdemir Murat Nitel veri analizi: Sosyal bilimlerde yöntembilim sorunsalı üzerine bir çalışma. (2010): 323 - 343.
MLA Özdemir Murat Nitel veri analizi: Sosyal bilimlerde yöntembilim sorunsalı üzerine bir çalışma. , 2010, ss.323 - 343.
AMA Özdemir M Nitel veri analizi: Sosyal bilimlerde yöntembilim sorunsalı üzerine bir çalışma. . 2010; 323 - 343.
Vancouver Özdemir M Nitel veri analizi: Sosyal bilimlerde yöntembilim sorunsalı üzerine bir çalışma. . 2010; 323 - 343.
IEEE Özdemir M "Nitel veri analizi: Sosyal bilimlerde yöntembilim sorunsalı üzerine bir çalışma." , ss.323 - 343, 2010.
ISNAD Özdemir, Murat. "Nitel veri analizi: Sosyal bilimlerde yöntembilim sorunsalı üzerine bir çalışma". (2010), 323-343.
APA Özdemir M (2010). Nitel veri analizi: Sosyal bilimlerde yöntembilim sorunsalı üzerine bir çalışma. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 11(1), 323 - 343.
Chicago Özdemir Murat Nitel veri analizi: Sosyal bilimlerde yöntembilim sorunsalı üzerine bir çalışma. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 11, no.1 (2010): 323 - 343.
MLA Özdemir Murat Nitel veri analizi: Sosyal bilimlerde yöntembilim sorunsalı üzerine bir çalışma. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, vol.11, no.1, 2010, ss.323 - 343.
AMA Özdemir M Nitel veri analizi: Sosyal bilimlerde yöntembilim sorunsalı üzerine bir çalışma. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi. 2010; 11(1): 323 - 343.
Vancouver Özdemir M Nitel veri analizi: Sosyal bilimlerde yöntembilim sorunsalı üzerine bir çalışma. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi. 2010; 11(1): 323 - 343.
IEEE Özdemir M "Nitel veri analizi: Sosyal bilimlerde yöntembilim sorunsalı üzerine bir çalışma." Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 11, ss.323 - 343, 2010.
ISNAD Özdemir, Murat. "Nitel veri analizi: Sosyal bilimlerde yöntembilim sorunsalı üzerine bir çalışma". Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 11/1 (2010), 323-343.