Yıl: 2021 Cilt: 11 Sayı: 4 Sayfa Aralığı: 2880 - 2889 Metin Dili: İngilizce DOI: 10.21597/jist.867807 İndeks Tarihi: 27-12-2022

The Effect of Rosa Pisiformis (Christ) D.Sosn on Some Metabolic Enzyme Activities in STZ Applied Diabetic Rats

Öz:
This study was aimed to study in vivo impacts of Rosa pisiformis (Christ) D.Sosn. (VANF F13827 END.) on some metabolic enzymes (G6PD, 6PGD, GR, TrxR and GST) in Streptozotocin (STZ) applied diabetic rats. 32 male Wistar albino rats divided four groups. Group I: Control, Group II:Streptozotocin, Group III: Rosa pisiformis and Group IV: Streptozotocin+Rosa pisiformis. Experimental study contunied for 30 days and enzyme activities were spectrophotometrically measured. R.p.fruit extract and STZ+R.p. fruit extract administrations increased Glucose 6-phosphate dehydrogenase (G6PD) activity meaningfully compared to control (p˂0.001). 6-phosphogluconate dehydrogenase (6PGD) enzyme activity reduced in diabetes group compared to control, whereas it increased in R.p. fruit extract and STZ+R.p. fruit administered groups. Glutathione reductase (GR) activity raised in R.p. fruit administered group compared to control group meaningfully (p˂0.001). Thioredoxin reductase (TrxR) activity decrease no statistical importance in diabetic rats compared control whereas this activity increased in Rosa pisiformis fruit extract group. Glutathione S-transferases (GST) enzyme activity reduction significantly in STZ group compared to control (p˂0.05). As a result, It is thought that the fruits of Rosa pisiformis, which grows as an endemic species belonging to the Rosaceae family, may have a reducing or preventing effect on the 6PGD, TrxR and GST enzyme activities in rats by inhibiting caused by STZ.
Anahtar Kelime: G6PD GR GST 6PGD Rosa pisiformis TrxR

STZ İle Diyabet Oluşturulan Sıçanlarda Rosa Pisiformis(Christ) D.Sons'un Bazı Metabolik Enzim Aktiviteleri Üzerine Etkisi

Öz:
Bu çalışmada Streptozotosin (STZ) ile diyabet oluşturulan sıçanlarda Rosa pisiformis (Christ) D.Sosn. (VANF F13827 END.) 'in bazı metabolik enzimler üzerine in vivo etkilerinin araştırılması amaçlandı. 32 adet wistar albino cinsi erkek sıçan dört gruba ayrıldı. Grup I:Kontrol, Grup II:Streptozotosin, Grup III: Rosa pisiformis, Grup IV: Streptozotosin + Rosa pisiformis. Deneysel çalışma 30 gün sürdürüldü ve enzim aktiviteleri spektrofotometrik olarak ölçüldü. Glukoz 6-fosfat dehidrogenaz (G6PD) aktivitesinde R.p.meyve ekstraktı ve STZ+R.p meyve ekstraktı uygulanan gruplarda kontrolle kıyaslandığında anlamlı düzeyde artış görüldü(p˂0.001). 6-fosfoglukonat dehidrogenaz (6PGD) enzim aktivitesi diyabet oluşturulan grupta kontrole oranla azaldı. Aksine R.p meyve ekstraktı ve STZ+R.p meyve ekstraktı uygulanan grupta arttı. Glutatyon reduktaz (GR) enzim aktivitesi R.p meyve ekstraktı uygulanan grupta kontrole oranla istatistiksel olarak anlamlı düzeyde yükseldi (p˂0.001). Tioredoksin redüktaz (TrxR) aktivitesi diyabetik sıçanlarda kontrol ile karşılaştırıldığında istatistiksel olarak önemli bir azalma göstermezken, Rosa pisiformis meyve ekstraktı uygulanan grupta arttı. Glutatyon S-transferaz (GST) enzim aktivitesinin STZ uygulanan grupta kontrole oranla anlamlı şekilde azaldığı görüldü (p˂0.05). Sonuç olarak; Rosaceae familyasına ait endemik bir tür olarak yetişen Rosa pisiformis meyvelerinin sıçanlarda 6PGD, TrxR ve GST enzim aktiviteleri üzerine STZ'nin neden olduğu inhibisyonu azaltıcı yada önleyici etkisinin olabileceği düşünülmektedir.
Anahtar Kelime: G6PD GR GST 6PGD Rosa pisiformis TrxR

Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
APA Bayramoğlu AKKOYUN M, BENGÜ A, TEMEL Y, AKKOYUN H, Ekin S, ciftci m (2021). The Effect of Rosa Pisiformis (Christ) D.Sosn on Some Metabolic Enzyme Activities in STZ Applied Diabetic Rats. , 2880 - 2889. 10.21597/jist.867807
Chicago Bayramoğlu AKKOYUN Mahire,BENGÜ A. Şükrü,TEMEL Yusuf,AKKOYUN Hurrem Turan,Ekin Suat,ciftci mehmet The Effect of Rosa Pisiformis (Christ) D.Sosn on Some Metabolic Enzyme Activities in STZ Applied Diabetic Rats. (2021): 2880 - 2889. 10.21597/jist.867807
MLA Bayramoğlu AKKOYUN Mahire,BENGÜ A. Şükrü,TEMEL Yusuf,AKKOYUN Hurrem Turan,Ekin Suat,ciftci mehmet The Effect of Rosa Pisiformis (Christ) D.Sosn on Some Metabolic Enzyme Activities in STZ Applied Diabetic Rats. , 2021, ss.2880 - 2889. 10.21597/jist.867807
AMA Bayramoğlu AKKOYUN M,BENGÜ A,TEMEL Y,AKKOYUN H,Ekin S,ciftci m The Effect of Rosa Pisiformis (Christ) D.Sosn on Some Metabolic Enzyme Activities in STZ Applied Diabetic Rats. . 2021; 2880 - 2889. 10.21597/jist.867807
Vancouver Bayramoğlu AKKOYUN M,BENGÜ A,TEMEL Y,AKKOYUN H,Ekin S,ciftci m The Effect of Rosa Pisiformis (Christ) D.Sosn on Some Metabolic Enzyme Activities in STZ Applied Diabetic Rats. . 2021; 2880 - 2889. 10.21597/jist.867807
IEEE Bayramoğlu AKKOYUN M,BENGÜ A,TEMEL Y,AKKOYUN H,Ekin S,ciftci m "The Effect of Rosa Pisiformis (Christ) D.Sosn on Some Metabolic Enzyme Activities in STZ Applied Diabetic Rats." , ss.2880 - 2889, 2021. 10.21597/jist.867807
ISNAD Bayramoğlu AKKOYUN, Mahire vd. "The Effect of Rosa Pisiformis (Christ) D.Sosn on Some Metabolic Enzyme Activities in STZ Applied Diabetic Rats". (2021), 2880-2889. https://doi.org/10.21597/jist.867807
APA Bayramoğlu AKKOYUN M, BENGÜ A, TEMEL Y, AKKOYUN H, Ekin S, ciftci m (2021). The Effect of Rosa Pisiformis (Christ) D.Sosn on Some Metabolic Enzyme Activities in STZ Applied Diabetic Rats. Iğdır Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 11(4), 2880 - 2889. 10.21597/jist.867807
Chicago Bayramoğlu AKKOYUN Mahire,BENGÜ A. Şükrü,TEMEL Yusuf,AKKOYUN Hurrem Turan,Ekin Suat,ciftci mehmet The Effect of Rosa Pisiformis (Christ) D.Sosn on Some Metabolic Enzyme Activities in STZ Applied Diabetic Rats. Iğdır Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi 11, no.4 (2021): 2880 - 2889. 10.21597/jist.867807
MLA Bayramoğlu AKKOYUN Mahire,BENGÜ A. Şükrü,TEMEL Yusuf,AKKOYUN Hurrem Turan,Ekin Suat,ciftci mehmet The Effect of Rosa Pisiformis (Christ) D.Sosn on Some Metabolic Enzyme Activities in STZ Applied Diabetic Rats. Iğdır Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, vol.11, no.4, 2021, ss.2880 - 2889. 10.21597/jist.867807
AMA Bayramoğlu AKKOYUN M,BENGÜ A,TEMEL Y,AKKOYUN H,Ekin S,ciftci m The Effect of Rosa Pisiformis (Christ) D.Sosn on Some Metabolic Enzyme Activities in STZ Applied Diabetic Rats. Iğdır Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi. 2021; 11(4): 2880 - 2889. 10.21597/jist.867807
Vancouver Bayramoğlu AKKOYUN M,BENGÜ A,TEMEL Y,AKKOYUN H,Ekin S,ciftci m The Effect of Rosa Pisiformis (Christ) D.Sosn on Some Metabolic Enzyme Activities in STZ Applied Diabetic Rats. Iğdır Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi. 2021; 11(4): 2880 - 2889. 10.21597/jist.867807
IEEE Bayramoğlu AKKOYUN M,BENGÜ A,TEMEL Y,AKKOYUN H,Ekin S,ciftci m "The Effect of Rosa Pisiformis (Christ) D.Sosn on Some Metabolic Enzyme Activities in STZ Applied Diabetic Rats." Iğdır Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 11, ss.2880 - 2889, 2021. 10.21597/jist.867807
ISNAD Bayramoğlu AKKOYUN, Mahire vd. "The Effect of Rosa Pisiformis (Christ) D.Sosn on Some Metabolic Enzyme Activities in STZ Applied Diabetic Rats". Iğdır Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi 11/4 (2021), 2880-2889. https://doi.org/10.21597/jist.867807