Yıl: 2022 Cilt: 13 Sayı: 3 Sayfa Aralığı: 382 - 392 Metin Dili: İngilizce DOI: 10.22312/sdusbed.1104340 İndeks Tarihi: 28-12-2022

Determining Nurses’ Professional Image Perceptions: A Descriptive Cross-Sectional Study

Öz:
Objective: The nursing image is built on a tripod of the public, nursing students, and nurses. Determining how each leg of this tripod perceives the nursing is crucial to improving the professional image. This study aimed to determine the nursing image perceptions among nurses at a private hospital group in Istanbul.Material-Method: This descriptive-cross-sectional study was carried out with 428 nurses at four private hospitals affiliated with a foundation university in Istanbul. Data were collected through a random sampling method using a self-administered questionnaire, including a personal information form, and The Image Scale for Nursing Profession. Data analysis was performed using descriptive statistics, Mann-Whitney U test, and Kruskal Wallis-H variance analysis. Results: Nurses generally perceived the nursing image as positive with a median score of 169 (160-177) out of 210. Nursing image for gender and professional status subscales was perceived more negatively than others, with median scores of 23 (19-28) and 19 (17-22), respectively. Nurses who were female (p=0.007), younger than 22 years (p=0.001), unwilling to re-choose nursing as a career (p=0.001), had professional experience less than a year (p=0.002), and worked more than 55 hours a week (p=0.000) perceived nursing image more negatively.Conclusion: The results of this study showed that nurses working at a private hospital group had positive perceptions of the nursing image at a high level, except in terms of gender and professional status. Reflecting a gender equality perspective on nursing management, employing only undergraduate nurses for nursing, and planning an effective work schedule are recommended.
Anahtar Kelime: History of nursing nurses nurses' role nursing

Hemşirelerin Mesleki İmaj Algılarının Belirlenmesi: Tanımlayıcı-Kesitsel Bir Araştırma

Öz:
Amaç: Hemşirelik imajı, genel olarak toplum, hemşirelik öğrencileri ve hemşireler olmak üzere üçlü bir saç ayağı üzerine kurulmuştur. Her saç ayağının hemşireliği nasıl algıladığını belirlemek, mesleki imajı geliştirmek için oldukça önemlidir. Bu araştırmada, İstanbul’da özel bir hastane grubunda çalışan hemşirelerin hemşirelik imajı algılarını belirlemek amaçlanmıştır.Materyal-Metot: Tanımlayıcı- ilişki arayıcı araştırma, İstanbul’da özel bir vakıf üniversitesine bağlı dört hastanede çalışan 428 hemşire ile gerçekleştirilmiştir. Kişisel Bilgi Formu ve Hemşirelik Mesleğine Yönelik İmaj Ölçeğini içeren öz bildirime dayalı bir anket aracılığıyla rasgele örnekleme yöntemi kullanılarak veriler toplanmıştır. Verilerin analizinde tanımlayıcı istatistikler, Mann-Whitney U testi ve Kruskal Wallis-H varyans analizi kullanılmıştır. Bulgular: Hemşireler, 210 puan üzerinden 169 (160-177) medyan puanı ile genel olarak hemşirelik imajını olumlu olarak algılamıştır. Cinsiyet ve mesleki statü alt boyutlarına yönelik hemşirelik imajı, sırasıyla 23 (19-28) ve 19 (17-22) medyan puanları ile diğer alt boyutlara göre daha olumsuz algılanmıştır. Kadın (p=0,007), 22 yaşından genç (p=0,001), mesleki deneyim süresi bir yılın altında olan (p=0,002), haftada 55 saatten fazla çalışan (p=0,000) ve hemşireliği kariyer olarak tekrar seçmek için isteksiz olan (p=0,001) hemşirelerin, hemşirelik imajını daha olumsuz algıladıkları belirlenmiştir. Sonuç: Bu çalışmanın sonuçları, özel bir hastane grubunda çalışan hemşirelerin, cinsiyet ve mesleki durum dışında, hemşirelik imajına ilişkin olumlu algılarının yüksek düzeyde olduğunu göstermiştir. Hemşirelik yönetimine toplumsal cinsiyet eşitliği bakış açısının yansıtılması, hemşirelik için sadece lisans hemşirelerin istihdam edilmesi ve etkin bir çalışma takviminin planlanması önerilmektedir.
Anahtar Kelime:

Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
0
0
0
APA TARHAN M, DOĞAN P, ELİBOL E (2022). Determining Nurses’ Professional Image Perceptions: A Descriptive Cross-Sectional Study. , 382 - 392. 10.22312/sdusbed.1104340
Chicago TARHAN MERVE,DOĞAN Pınar,ELİBOL ESENGUL Determining Nurses’ Professional Image Perceptions: A Descriptive Cross-Sectional Study. (2022): 382 - 392. 10.22312/sdusbed.1104340
MLA TARHAN MERVE,DOĞAN Pınar,ELİBOL ESENGUL Determining Nurses’ Professional Image Perceptions: A Descriptive Cross-Sectional Study. , 2022, ss.382 - 392. 10.22312/sdusbed.1104340
AMA TARHAN M,DOĞAN P,ELİBOL E Determining Nurses’ Professional Image Perceptions: A Descriptive Cross-Sectional Study. . 2022; 382 - 392. 10.22312/sdusbed.1104340
Vancouver TARHAN M,DOĞAN P,ELİBOL E Determining Nurses’ Professional Image Perceptions: A Descriptive Cross-Sectional Study. . 2022; 382 - 392. 10.22312/sdusbed.1104340
IEEE TARHAN M,DOĞAN P,ELİBOL E "Determining Nurses’ Professional Image Perceptions: A Descriptive Cross-Sectional Study." , ss.382 - 392, 2022. 10.22312/sdusbed.1104340
ISNAD TARHAN, MERVE vd. "Determining Nurses’ Professional Image Perceptions: A Descriptive Cross-Sectional Study". (2022), 382-392. https://doi.org/10.22312/sdusbed.1104340
APA TARHAN M, DOĞAN P, ELİBOL E (2022). Determining Nurses’ Professional Image Perceptions: A Descriptive Cross-Sectional Study. Süleyman Demirel Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, 13(3), 382 - 392. 10.22312/sdusbed.1104340
Chicago TARHAN MERVE,DOĞAN Pınar,ELİBOL ESENGUL Determining Nurses’ Professional Image Perceptions: A Descriptive Cross-Sectional Study. Süleyman Demirel Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi 13, no.3 (2022): 382 - 392. 10.22312/sdusbed.1104340
MLA TARHAN MERVE,DOĞAN Pınar,ELİBOL ESENGUL Determining Nurses’ Professional Image Perceptions: A Descriptive Cross-Sectional Study. Süleyman Demirel Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, vol.13, no.3, 2022, ss.382 - 392. 10.22312/sdusbed.1104340
AMA TARHAN M,DOĞAN P,ELİBOL E Determining Nurses’ Professional Image Perceptions: A Descriptive Cross-Sectional Study. Süleyman Demirel Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi. 2022; 13(3): 382 - 392. 10.22312/sdusbed.1104340
Vancouver TARHAN M,DOĞAN P,ELİBOL E Determining Nurses’ Professional Image Perceptions: A Descriptive Cross-Sectional Study. Süleyman Demirel Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi. 2022; 13(3): 382 - 392. 10.22312/sdusbed.1104340
IEEE TARHAN M,DOĞAN P,ELİBOL E "Determining Nurses’ Professional Image Perceptions: A Descriptive Cross-Sectional Study." Süleyman Demirel Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, 13, ss.382 - 392, 2022. 10.22312/sdusbed.1104340
ISNAD TARHAN, MERVE vd. "Determining Nurses’ Professional Image Perceptions: A Descriptive Cross-Sectional Study". Süleyman Demirel Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi 13/3 (2022), 382-392. https://doi.org/10.22312/sdusbed.1104340