Yıl: 2022 Cilt: 9 Sayı: 19 Sayfa Aralığı: 393 - 414 Metin Dili: Türkçe İndeks Tarihi: 30-12-2022

ALTERNATİF FİNANSAL VARLIKLAR İLE HİSSE SENEDİ PİYASALARI ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ: BRICS-T ÖRNEĞİ

Öz:
BRICS-T (Brezilya, Rusya, Hindistan, Çin, Güney Afrika ve Türkiye) ülkeleri 1990’lı yıllardan bu yana gösterdikleri etkileyici ekonomik büyüme performanslarıyla küresel ekonominin önemli bir parçası haline gelmişlerdir. Son 30 yılda ortalama %3’ün üzerinde ekonomik büyüme rakamına ulaşmış olan grup, dünya ticaretinde de önemli bir paya sahiptir. BRICS ortak bir amaç için oluşturulmuş olmasına rağmen birbirinden farklı özelliklere sahip heterojen bir ülkeler grubudur. Sahip oldukları doğal kaynaklar, düşük maliyetli üretim güçleri ve hızlı büyüme potansiyeline sahip olmaları nedeniyle birçok yatırımcı için önemli bir yatırım alternatifi olarak görülmektedir. Bu çalışmada, gelişmekte ülkeler grubu arasında önemli bir yere sahip olan BRICS-T ülkelerinin hisse senedi piyasaları ile ülke tahvillerinin getirileri, yerel para birimlerinin ABD doları ve Euro cinsinden değerlerinin getirileri arasındaki ilişki araştırılmıştır. Çalışma kapsamında, 2010:6 ile 2022:3 dönemine ait aylık frekansta veriler, heterojen panel nedensellik analizi ve panel VAR analizi yöntemleri kullanılarak analiz edilmiştir. Araştırma sonucunda elde edilen bulgulara göre BRICS-T ülkelerinin yerel paralarının Euro, ABD doları cinsinden getirileri ve tahvil getirilerinden hisse senedi piyasalarına doğru nedensellik ilişkisi tespit edilmiştir. Ayrıca hisse senedi piyasalarından yerel paralarının Euro ve ABD doları cinsinden getirileri ve tahvil getirilerine doğru nedensellik ilişkisi tespit edildiğinden ele alınan değişkenler arasında çift yönlü nedensellik ilişkisi olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Ayrıca elde edilen bulgulara göre, araştırmaya konu olan değişkenlerin birinde meydana gelen bir şokun diğer değişkenler üzerinde kısa ve orta vadede (ortalama 1- 2 yıl) etkili olduğu, uzun dönemde ise şokların etkilerinin ortadan kalktığı görülmüştür.
Anahtar Kelime: BRICS-T Hisse senedi piyasaları Finansal araçlar PVAR.

THE RELATIONSHIP BETWEEN ALTERNATIVE FINANCIAL ASSETS AND STOCK MARKETS: BRICS-T EXAMPLE

Öz:
BRICS-T (Brazil, Russia, India, China, South Africa, and Turkey) countries have become an important part of the global economy with their impressive economic growth performance since the 1990s. The group, which has achieved an average of over 3% economic growth in the last 30 years, also has an important share in world trade. Although BRICS-T was created for a common purpose, it is a heterogeneous group of countries with different characteristics. It is seen as an important alternative for many investors due to its natural resources, low-cost production power, and rapid growth potential. In this study, the relationship between the stock markets of the BRICS-T countries, which have an important place among the group of developing countries, the returns on country bonds, and the returns on the values of local currencies in US dollars and Euros were investigated. The data examined within the scope of the study were analyzed by heterogeneous panel causality analysis and panel VAR analysis methods, using monthly frequency data from 2010:6 to 2022:3. According to the findings obtained as a result of the study, a causality relationship was determined from the returns of the local currencies of the BRICS-T countries in Euro and US dollars and the bond returns of these countries to the stock markets. In addition, since the causality relationship between the returns of the local currencies in the stock markets in Euro and US dollars and the bond returns of the mentioned countries was determined, it was concluded that there was a bidirectional causality relationship between the discussed variables. In addition, according to the findings, it was observed that a shock that occurred in one of the variables subject to the study had an effect on other variables in the short-medium term (average 1-2 years), while the effects of the shocks disappeared in the long term.
Anahtar Kelime:

Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
0
0
0
APA YAVUZ M, Bozkurt G, Kayacan M, ÇELIK I (2022). ALTERNATİF FİNANSAL VARLIKLAR İLE HİSSE SENEDİ PİYASALARI ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ: BRICS-T ÖRNEĞİ. , 393 - 414.
Chicago YAVUZ Melih Sefa,Bozkurt Gözde,Kayacan Murad,ÇELIK ISMAIL ERKAN ALTERNATİF FİNANSAL VARLIKLAR İLE HİSSE SENEDİ PİYASALARI ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ: BRICS-T ÖRNEĞİ. (2022): 393 - 414.
MLA YAVUZ Melih Sefa,Bozkurt Gözde,Kayacan Murad,ÇELIK ISMAIL ERKAN ALTERNATİF FİNANSAL VARLIKLAR İLE HİSSE SENEDİ PİYASALARI ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ: BRICS-T ÖRNEĞİ. , 2022, ss.393 - 414.
AMA YAVUZ M,Bozkurt G,Kayacan M,ÇELIK I ALTERNATİF FİNANSAL VARLIKLAR İLE HİSSE SENEDİ PİYASALARI ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ: BRICS-T ÖRNEĞİ. . 2022; 393 - 414.
Vancouver YAVUZ M,Bozkurt G,Kayacan M,ÇELIK I ALTERNATİF FİNANSAL VARLIKLAR İLE HİSSE SENEDİ PİYASALARI ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ: BRICS-T ÖRNEĞİ. . 2022; 393 - 414.
IEEE YAVUZ M,Bozkurt G,Kayacan M,ÇELIK I "ALTERNATİF FİNANSAL VARLIKLAR İLE HİSSE SENEDİ PİYASALARI ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ: BRICS-T ÖRNEĞİ." , ss.393 - 414, 2022.
ISNAD YAVUZ, Melih Sefa vd. "ALTERNATİF FİNANSAL VARLIKLAR İLE HİSSE SENEDİ PİYASALARI ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ: BRICS-T ÖRNEĞİ". (2022), 393-414.
APA YAVUZ M, Bozkurt G, Kayacan M, ÇELIK I (2022). ALTERNATİF FİNANSAL VARLIKLAR İLE HİSSE SENEDİ PİYASALARI ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ: BRICS-T ÖRNEĞİ. Akademik Hassasiyetler, 9(19), 393 - 414.
Chicago YAVUZ Melih Sefa,Bozkurt Gözde,Kayacan Murad,ÇELIK ISMAIL ERKAN ALTERNATİF FİNANSAL VARLIKLAR İLE HİSSE SENEDİ PİYASALARI ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ: BRICS-T ÖRNEĞİ. Akademik Hassasiyetler 9, no.19 (2022): 393 - 414.
MLA YAVUZ Melih Sefa,Bozkurt Gözde,Kayacan Murad,ÇELIK ISMAIL ERKAN ALTERNATİF FİNANSAL VARLIKLAR İLE HİSSE SENEDİ PİYASALARI ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ: BRICS-T ÖRNEĞİ. Akademik Hassasiyetler, vol.9, no.19, 2022, ss.393 - 414.
AMA YAVUZ M,Bozkurt G,Kayacan M,ÇELIK I ALTERNATİF FİNANSAL VARLIKLAR İLE HİSSE SENEDİ PİYASALARI ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ: BRICS-T ÖRNEĞİ. Akademik Hassasiyetler. 2022; 9(19): 393 - 414.
Vancouver YAVUZ M,Bozkurt G,Kayacan M,ÇELIK I ALTERNATİF FİNANSAL VARLIKLAR İLE HİSSE SENEDİ PİYASALARI ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ: BRICS-T ÖRNEĞİ. Akademik Hassasiyetler. 2022; 9(19): 393 - 414.
IEEE YAVUZ M,Bozkurt G,Kayacan M,ÇELIK I "ALTERNATİF FİNANSAL VARLIKLAR İLE HİSSE SENEDİ PİYASALARI ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ: BRICS-T ÖRNEĞİ." Akademik Hassasiyetler, 9, ss.393 - 414, 2022.
ISNAD YAVUZ, Melih Sefa vd. "ALTERNATİF FİNANSAL VARLIKLAR İLE HİSSE SENEDİ PİYASALARI ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ: BRICS-T ÖRNEĞİ". Akademik Hassasiyetler 9/19 (2022), 393-414.