Yıl: 2023 Cilt: 13 Sayı: 1 Sayfa Aralığı: 22 - 35 Metin Dili: Türkçe DOI: 10.7456//11301100/003 İndeks Tarihi: 03-01-2023

“OFFENES HEIMATMUSEUM BILLERBECK” PROJESİNİN KENT, BELLEK VE İLETİŞİM BAĞLAMINDA ÖRNEK OLAY OLARAK İNCELENMESİ

Öz:
Hafıza, hatırlama ve unutma, bireysel ve kolektif bağlamda iç içe geçmiş terimlerdir. Kent ise hafıza kavramı ve medya pratikleri açısından araştırma potansiyeli taşıyan bir olgudur ve bu bakış açısının örnekleri literatürde mevcuttur. Kent belleğinde bireysel anı ve deneyimlere odaklanan bu çalışmada da ilk olarak bellek kavramı incelenmiş, daha sonra belleğin anı yaratma süreçlerindeki etkisinden bahsedilerek, bilhassa otobiyografik bellek kavramı üzerinde durulmuştur. Bireyin kendi deneyiminin bir çıktısı olan anılar ile bu anıların yaşanıldığı yerin etkileşimi üzerinden bir sorgulama yürütülmüştür. Kent belleği ve kentte yaşayanların bireysel deneyimlerinin arasındaki ilişkiye açıklık getirmek amacıyla 2020-2021 yılları arasında Almanya’nın Billerbeck şehrinde Kuzey Ren Vestfalya Eyaleti’nin desteği ile kurulmuş olan Offenes Heimatmuseum Billerbeck (OHB) isimli hibrit müze incelenmiştir. Bu müzenin eserlerini, Billerbeck şehrinde yaşayanların şehir ile ilgili deneyimleri oluşturmaktadır. Şehrin sokaklarına yerleştirilen paneller şehrin ziyaretçilerine hem çevrim dışı bir deneyim sunarken hem de müzenin çevrim içi boyutuna erişim olanağı sağlamaktadır. Her bir katılımcı için farklı anlamlar ifade eden kentin hatıra mekânlarının bütünü bir anlamda kentin belleğini ortaya koymaktadır. Makalede bu müzenin eserleri incelenerek sakinlerinin bireysel anılarının kentin belleği ve kentin temsili açısından sağladığı olanaklar belirlenmeye çalışılmıştır.
Anahtar Kelime: Kent Hafiza Kent Belleği İletişim Ortamı Dijital İletişim Teknolojileri.

THE CASE STUDY OF THE “OFFENES HEIMATMUSEUM BILLERBECK” IN THE CONTEXT OF CITY, MEMORY AND MEDIUM

Öz:
Memory, recall, and forgetting are terms intertwined in an individual and collective context and within the context of memory and media, the city is a fruitful research area. In this study, which focuses on individual memories and experiences in urban memory, the concept of memory is studied first, in addition to that memory creation processes are mentioned and especially the concept of autobiographical memory is emphasized. In order to clarify the relationship between the urban memory and the individual experiences of people in the city, Offenes Heimatmuseum Billerbeck (OHB) hybrid open-air museum, which was established with the support of North Rhine Westphalia State of Germany between 2020-2021, was examined as a case study. The pieces of the museum are the experiences of the residents of Billerbeck about the city. The displays placed on the streets of the city, provide with the visitors both an offline experience and access to the online extent of the museum. The memory places of the city have different meanings for each individual and the entirety of these places can be considered as the very memory of the city. Within the case study of OHB, the data collected from the residents of the city has been analyzed and the repetitive patterns in the data were identified. In this way, it has been attempted to reveal how memories produce information about the city.
Anahtar Kelime: City Memory Urban Memory Medium Digital Communication Technologies.

Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
 • Aristotle. (2000). On soul parva naturalia on breath. (Çev. W.S. Hett). Harvard University Press.
 • Aristoteles, Augustinus, Heidegger. (1996). Zaman. (Çev. Saffet Babür). İmge Kitabevi.
 • Bakırcı, F. (2008). Hobbes’ta sözleşmenin kökeni akıl mıdır? Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi, 63 (03), 1-48. DOI: 10.1501/SBFder_0000002071
 • Bergson, H. (2011). Metafiziğe giriş. (Çev. Atakan Altınörs). Paradigma Yayıncılık.
 • Taşkıran, H. B. (2022). Kültürel bellek aktarımında dijital medyanın kullanımı: Türkiye’nin en çok ziyaret edilen müzeleri üzerine bir inceleme. Global Media Journal TR Edition, 12 (24), 1-28.
 • Church, S. H. (2015). A Rhetoric of remix. In E. Navas. O. Gallagher, & X. Burrough (Eds), The Routledge Companion to Remix Studies, (ss.43-53). Routledge.
 • Descartes, R. (1984). Metot üzerine konuşma. (Çev. K. Sahir Sel). Sosyal Yayınları.
 • Dobrin, A. (2013, 16 Temuz). Your memory isn’t what you think is. Psychology today. https://www.psychologytoday.com/us/blog/am-i-right/201307/your-memory-isnt-what-you-think-it-is.
 • Erll, A. & Rigney, A. (2006). “Literature and the production of cultural memory: Introduction”. European Journal of English Studies, 10(2), 111-115.
 • Erll, A. (2011). Memory in culture. Palgrave Macmillan Memory Studies.
 • Eroğlu, A. (2012). Henri Bergson’da bilinç-sezgi ilişkisi. SDÜ Fen Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi, (27), 81-102.
 • Jeffres, L. W. (2010). The communicative city: Conceptualizing, operationalizing, and policy making. Journal of Planning Literature, 25 (2), 99-110.
 • Kanca, E. (2020). Sözlü kültür ve yazı takıntısı. Journal of Awareness, 5 (4), 535-546.
 • Kittler, F., & Griffin, M. (1996). The city is a medium. New Literary History, 27(4), 717-729.
 • McQuire, S. & Wei, S. (2022). Communicative cities and urban space. Routledge
 • Ong, J.W. (2012). Sözlü ve yazılı kültür-sözün teknolojikleşmesi. Metis Yayınları.
 • Rayudu, C. S. (2010). Communication. Himalaya Publishing House.
 • Sanko, C. (2016). “Communication, generation and cultural memory: Insights from fieldwork in Vietnam”, N. Carpentier ve P. Pruulmann-Vengerfeldt (Eds.), Politics, Civil Society and Participation, Media and Communications in a Transforming Environment. Bremen: Ecrea. 213-226.
 • Sayar, F. (2011). Otobiyografik bellek ve otobiyografik belleği etkileyen değişkenler. Cumhuriyet Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 35 (2), 26-33.
 • Sell, R. D. (2012). Cultural memory and the communicational criticism of literature. Journal of Communication Studies, 5(2), 201-225.
 • Sleight, S. (2018). “Memory and the city”. In A. Maerker, S. Sleight, A. Sutcliffe (Eds.), History, Memory and Public Life (ss. 126-158). Routledge.
 • St. Augustinus. (2014). İtiraflar. (Çev. Çiğdem Dürüşken). Alfa Yayınları.
 • Stainforth, E. (2016). From museum to memory institution: The politics of European culture online”. Museum&Society, 14(2), 323-337.
 • Temizkan, V. (2016). Platon’un Phaidon diyalogunda Anamnesis kuramı. FLSF (Felsefe ve Sosyal Bilimler Dergisi), (21). 7-230.
 • Tosoni, S. & Ridell, S. (2019). Practicing urban media studies: An interview with will straw. International Journal of Communication, (13), 5370–5385.
 • Türk Dil Kurumu Sözlüğü. (2022, 13 Kasım). https://sozluk.gov.tr/.
 • Xiaoxi, C. (2020). Analysis of the ınfluence of Greek mythology upon English culture. Advances in Economics, Business and Management Research, (155), 475-478.
APA Tekrin D, Bozkurt G (2023). “OFFENES HEIMATMUSEUM BILLERBECK” PROJESİNİN KENT, BELLEK VE İLETİŞİM BAĞLAMINDA ÖRNEK OLAY OLARAK İNCELENMESİ. , 22 - 35. 10.7456//11301100/003
Chicago Tekrin Dilara,Bozkurt Gülsün “OFFENES HEIMATMUSEUM BILLERBECK” PROJESİNİN KENT, BELLEK VE İLETİŞİM BAĞLAMINDA ÖRNEK OLAY OLARAK İNCELENMESİ. (2023): 22 - 35. 10.7456//11301100/003
MLA Tekrin Dilara,Bozkurt Gülsün “OFFENES HEIMATMUSEUM BILLERBECK” PROJESİNİN KENT, BELLEK VE İLETİŞİM BAĞLAMINDA ÖRNEK OLAY OLARAK İNCELENMESİ. , 2023, ss.22 - 35. 10.7456//11301100/003
AMA Tekrin D,Bozkurt G “OFFENES HEIMATMUSEUM BILLERBECK” PROJESİNİN KENT, BELLEK VE İLETİŞİM BAĞLAMINDA ÖRNEK OLAY OLARAK İNCELENMESİ. . 2023; 22 - 35. 10.7456//11301100/003
Vancouver Tekrin D,Bozkurt G “OFFENES HEIMATMUSEUM BILLERBECK” PROJESİNİN KENT, BELLEK VE İLETİŞİM BAĞLAMINDA ÖRNEK OLAY OLARAK İNCELENMESİ. . 2023; 22 - 35. 10.7456//11301100/003
IEEE Tekrin D,Bozkurt G "“OFFENES HEIMATMUSEUM BILLERBECK” PROJESİNİN KENT, BELLEK VE İLETİŞİM BAĞLAMINDA ÖRNEK OLAY OLARAK İNCELENMESİ." , ss.22 - 35, 2023. 10.7456//11301100/003
ISNAD Tekrin, Dilara - Bozkurt, Gülsün. "“OFFENES HEIMATMUSEUM BILLERBECK” PROJESİNİN KENT, BELLEK VE İLETİŞİM BAĞLAMINDA ÖRNEK OLAY OLARAK İNCELENMESİ". (2023), 22-35. https://doi.org/10.7456//11301100/003
APA Tekrin D, Bozkurt G (2023). “OFFENES HEIMATMUSEUM BILLERBECK” PROJESİNİN KENT, BELLEK VE İLETİŞİM BAĞLAMINDA ÖRNEK OLAY OLARAK İNCELENMESİ. The Turkish Online Journal of Design, Art and Communication, 13(1), 22 - 35. 10.7456//11301100/003
Chicago Tekrin Dilara,Bozkurt Gülsün “OFFENES HEIMATMUSEUM BILLERBECK” PROJESİNİN KENT, BELLEK VE İLETİŞİM BAĞLAMINDA ÖRNEK OLAY OLARAK İNCELENMESİ. The Turkish Online Journal of Design, Art and Communication 13, no.1 (2023): 22 - 35. 10.7456//11301100/003
MLA Tekrin Dilara,Bozkurt Gülsün “OFFENES HEIMATMUSEUM BILLERBECK” PROJESİNİN KENT, BELLEK VE İLETİŞİM BAĞLAMINDA ÖRNEK OLAY OLARAK İNCELENMESİ. The Turkish Online Journal of Design, Art and Communication, vol.13, no.1, 2023, ss.22 - 35. 10.7456//11301100/003
AMA Tekrin D,Bozkurt G “OFFENES HEIMATMUSEUM BILLERBECK” PROJESİNİN KENT, BELLEK VE İLETİŞİM BAĞLAMINDA ÖRNEK OLAY OLARAK İNCELENMESİ. The Turkish Online Journal of Design, Art and Communication. 2023; 13(1): 22 - 35. 10.7456//11301100/003
Vancouver Tekrin D,Bozkurt G “OFFENES HEIMATMUSEUM BILLERBECK” PROJESİNİN KENT, BELLEK VE İLETİŞİM BAĞLAMINDA ÖRNEK OLAY OLARAK İNCELENMESİ. The Turkish Online Journal of Design, Art and Communication. 2023; 13(1): 22 - 35. 10.7456//11301100/003
IEEE Tekrin D,Bozkurt G "“OFFENES HEIMATMUSEUM BILLERBECK” PROJESİNİN KENT, BELLEK VE İLETİŞİM BAĞLAMINDA ÖRNEK OLAY OLARAK İNCELENMESİ." The Turkish Online Journal of Design, Art and Communication, 13, ss.22 - 35, 2023. 10.7456//11301100/003
ISNAD Tekrin, Dilara - Bozkurt, Gülsün. "“OFFENES HEIMATMUSEUM BILLERBECK” PROJESİNİN KENT, BELLEK VE İLETİŞİM BAĞLAMINDA ÖRNEK OLAY OLARAK İNCELENMESİ". The Turkish Online Journal of Design, Art and Communication 13/1 (2023), 22-35. https://doi.org/10.7456//11301100/003