Yenilikçi Bir Nano-Imalat Teknolojisinin Genis Alan Grafen Transfer Yöntemi Olarak Gelistirilmesi

21 14

Proje Grubu: MAG Sayfa Sayısı: 84 Proje No: 118M041 Proje Bitiş Tarihi: 15.03.2021 Metin Dili: Türkçe İndeks Tarihi: 04-01-2023

Yenilikçi Bir Nano-Imalat Teknolojisinin Genis Alan Grafen Transfer Yöntemi Olarak Gelistirilmesi

Öz:
Sahip oldugu üstün özellikleri ile grafen son yılların en ilgi çekici malzemelerinden birisi olmustur. Ticari uygulamalar için gerekli genis alanda yüksek kaliteli grafen üretimi için gelistirilen en önemli yöntemlerden birisi kimyasal buhar biriktirme (CVD) yöntemidir. CVD ile üretilen grafenin nano-imalat teknolojilerinde kullanımı için sentezlendigi katalizör yüzeyinden uygulamada kullanılacagı yüzeye transferi zorunlu olup, asıl zorlayıcı kısmı bu islem olusturmaktadır. Bu projede kimyasal buhar biriktirme teknigi ile sentezlenen grafenin farklı potansiyel uygulama yüzeylerine transferi basınca duyarlı yapıstırıcı (PSA) nanokaplamalar aracılıgı ile gerçeklestirilmistir. Etilheksil akrilat (EHA) ve akrilik asit (AA) temelli p(EHA-AA) kopolimer PSA nanokaplamalar buhar fazında baslatıcılı CVD (iCVD) teknigi ile farklı yüzeylere kaplanmıslardır. Bu sayede PSA ile kaplanan yüzeyler grafenin yapısma esaslı transferine uygun hale getirilmislerdir. iCVD tekniginde baslatıcı olarak tert bütil peroksit kullanılmıs olup, bu sayede çok düsük sıcaklıklarda 225 nm/dak. gibi yüksek kaplama hızlarına ulasılmıstır. Düsük sıcaklıklarda, çözücü ya da plazma gibi bozucu etkiler içermeyen bir kaplama teknigi olan iCVD ile seffaf ve fonksiyonel grup korunumu yüksek kaplamalar konformal bir sekilde narin yüzeylere bile basarıyla kaplanmıslardır. Kaplamaların kimyasal yapıları FTIR ve XPS teknikleri ile açıga çıkarılmıstır. Kaplanan filmlerin proje hedefine uygun olarak grafen transferine olanak verecek sekilde yüksek yapısma kuvveti gösterdigi mekanik testler ile kanıtlanmıstır. Filmlerin yapısma kuvvetinin film kimyasal kompozüsyonuna baglı oldugu gösterilmis olup en yüksek yapısma kuvveti olan 0.9 N/25 mm, en düsük AA oranında gözlemlenmistir. Proje kapsamında PSA ile transfer çalısmalarında kullanılmak üzere, LPCVD teknigi ile bakır katalizör yüzeyinde genis alanda grafen sentezi gerçeklestirilmistir. Grafen sentezinde heksan karbon kaynagı olarak, hidrojen ve argon ise tasıyıcı gazlar olarak kullanılmıslardır. Yapılan deneysel çalısmalarda toplam gaz akıs hızının ve sıcaklıgın kaplama kalitesine ve üniformitesine etkileri Raman analizi ile incelenmistir. Buna göre en yüksek kalitede (tek tabakalı ve kusursuz) ve genis alanda (15 x 20 cm) üniform grafen 50 sccm toplam tasıyıcı gaz akıs hızı ve 870 oC sıcaklık kosullarında elde edilmistir. Proje kapsamında gelistirilen PSA tekniginde, bakır folyo üzerindeki grafen ile üzerinde iCVD-PSA kaplaması olan alttas yüzeyleri temas ettirilerek düsük degerde belirli bir kuvvet ile ısı kullanmadan sıkıstırılmıslardır. Alttas üzerindeki PSA?nın uygun yapısma özelligi sayesinde grafenin bakır folyodan sıyrılarak alttas yüzeyine basarılı bir sekilde transferi Raman analizi ile kanıtlanmıstır. Yapılan elektriksel ve optik ölçümler de PSA teknigi ile transfre edilen grafenin bir çok açıdan klasik teknige göre daha üstün özelliklere sahip oldugunu göstermektedir. Optik analizlerde yeni yöntemle transfer edilen grafenin keskin sogurma piki vermesi, yapının daha homojen oldugunu, daha az kusur ve safsızlık içerdigini göstermektedir. Projede gelistirilen CVD teknikleri ve ilgili kaplamalar ölçeklendirilebilir ve sanayiye entegrasyonları mümkündür. Bu nedenle bu proje kapsamında gelistirilen yöntem ve ileri malzemeler önemli bir iki boyutlu nanoyapı olan CVD-grafenin ülkemizde seri imalatının ve daha büyük ölçekli sistem üretimlerine entegrasyonunun yolunu açar niteliktedir.
Anahtar Kelime: Grafen CVD baslatıcılı CVD (iCVD) basınca duyarlı yapıstırıcı (PSA) grafen transferi

Konular: Nanobilim ve Nanoteknoloji
Erişim Türü: Erişime Açık
0
0
0
 • Akın, Ü., Sayın, S., Tuğluoğlu, N., Yüksel, Ö. F. 2021. “Investigation of Optical and Diode Parameters of 9-[(5-Nitropyridin-2-Aminoethyl) Iminiomethyl]-Anthracene Thin Film”, Journal of Electronic Materials, 50, 2148-2156.
 • Alf, M. E., Hatton, T. A., Gleason, K. K. 2011. "Initiated chemical vapor deposition of responsive polymeric surfaces", Thin Solid Films, 519(14), 4412-4414.
 • Ambrosi, A., Pumera, M. 2014. "The CVD graphene transfer procedure introduces metallic impurities which alter the graphene electrochemical properties", Nanoscale, 6 (1), 472-476.
 • Baek, S.-S., Hwang, S.-H. 2016b. "Preparation and adhesion performance of transparent acrylic pressure-sensitive adhesives containing menthyl acrylate", Polymer Bulletin, 73(3), 687-701.
 • Baek, S.-S., Hwang, S.-H. 2016a. "Eco-friendly UV-curable pressure sensitive adhesives containing acryloyl derivatives of monosaccharides and their adhesive performances", International Journal of Adhesion and Adhesives, 70, 110-116.
 • Baek, S.-S., Hwang, S.-H. 2017. "Preparation of biomass-based transparent pressure sensitive adhesives for optically clear adhesive and their adhesion performance", European Polymer Journal, 92, 97-104.
 • Ballesio, A., Parmeggiani, M., Verna, A., Frascella, F., Cocuzza, M., Pirri, C. F., Marasso, S. L. 2019. "A novel hot embossing Graphene transfer process for flexible electronics", Microelectronic Engineering, 209, 16-19.
 • Barquins, M., Maugis, D., 1981. "Tackiness of Elastomers, The Journal of Adhesion, 13(1), 53-65.
 • Belyaeva, L. A., Tang, C., Juurlink, L., Schneider, G. F. 2021.” Macroscopic and Microscopic Wettability of Graphene”, Langmuir, 37(14), 4049-4055.
 • Berber, S., Kwon, Y. K.,Tománek, D. 2000. “Unusually high thermal conductivity of carbon nanotubes”, Physical review letters, 84(20), 4613.
 • Berger, C., Song, Z., Li, X., Wu, X., Brown, N., Naud, C., Mayou, D., Li, T., Hass, J., Marchenkov, A. N., Conrad, E. H., First, P. N. ve de Heer, W. A. 2006. "Electronic Confinement and Coherence in Patterned Epitaxial Graphene", Science, 312 (5777), 1191.
 • Braunecker, W., Matyjaszewski, K. 2007. "Braunecker, W. A., Matyjaszewski, K. Controlled/living radical polymerization: features, developments, and perspectives", Prog. Polym. Sci. 32, 93-146, Progress in Polymer Science, 32, 93-146.
 • Briggs, D., Beamson, G. 1993. "XPS studies of the oxygen 1s and 2s levels in a wide range of functional polymers", Analytical Chemistry, 65(11), 1517-1523.
 • Chan, K., Gleason, K. K. 2005. "Initiated Chemical Vapor Deposition of Linear and Crosslinked Poly(2-hydroxyethyl methacrylate) for Use as Thin-Film Hydrogels. Langmuir, 21(19), 8930-8939.
 • Chan, K., Gleason, K. K. 2006. "Air-Gap Fabrication Using a Sacrificial Polymeric Thin Film Synthesized via Initiated Chemical Vapor Deposition", Journal of The Electrochemical Society, 153(4), C223.
 • Chan, J., EECS 143 Microfabrication Technology. 1994. “Four Point-Probe Manual”. https://www-inst.eecs.berkeley.edu//~ee143/fa10/lab/four_point_probe.pdf Son Erişim tarihi: 02.04.2021
 • Chang, E. P. 1997. "Viscoelastic Properties of Pressure-Sensitive Adhesives", The Journal of Adhesion, 60(1-4), 233-248.
 • Chen, M., Stekovic, D., Li, W., Arkook, B., Haddon, R. C., Bekyarova, E. 2017. "Sublimationassisted graphene transfer technique based on small polyaromatic hydrocarbons", Nanotechnology, 28 (25), 255701.
 • Chen, S., Cai, W., Chen, D., Ren, Y., Li, X., Zhu, Y., Kang, J., Ruoff, R. S. 2010. "Adsorption/desorption and electrically controlled flipping of ammonia molecules on graphene", New Journal of Physics, 12 (12), 125011.
 • Chen, X., Zhang, L., Chen, S. 2015. "Large area CVD growth of graphene", Synthetic Metals, 210, 95-108.
 • Cho, J. 2014. "Compression behavior of a pressure-sensitive adhesive material", Macromolecular Research, 22(11), 1238-1241.
 • Coclite, A. 2013. "Smart surfaces by initiated chemical vapor deposition". Surface Innovations, 1, 6-14.
 • Creton, C. 2003. “Pressure-sensitive adhesives: an introductory course”, MRS Bulletin, 28(6), 434-439.
 • Creton, C., Hooker, J., Shull, K. R. 2001. “Bulk and interfacial contributions to the debonding mechanisms of soft adhesives: extension to large strains”, Langmuir, 17(16), 4948-4954.
 • Czech, Z., Milker, R. 2005. "Development trends in pressure-sensitive adhesive systems". Materials Science-poland.
 • Czech, Z., Wesolowska, M. 2007. "Development of solvent-free acrylic pressure-sensitive adhesives", European Polymer Journal, 43(8), 3604-3612.
 • Çıtak, E., İstanbullu, B., Şakalak, H., Gürsoy, M., Karaman, M. 2019. “All Dry Hydrophobic Functionalization of Paper Surfaces for Efficient Transfer of CVD Graphene”, Macromolecular Chemistry and Physics, 220(22), 1900277.
 • Caldwell, J. D., Anderson, T. J., Culbertson, J. C., Jernigan, G. G., Hobart, K. D., Kub, F. J., Tadjer, M. J., Tedesco, J. L., Hite, J. K., Mastro, M. A., Myers-Ward, R. L., Eddy, C.R., Campbell, P.M., Gaskill, D. K. 2010. “Technique for the dry transfer of epitaxial graphene onto arbitrary substrates”, ACS Nano, 4, 1108–1114.
 • Dreyer, D. R., Park, S., Bielawski, C. W. ve Ruoff, R. S. 2010. "The chemistry of graphene oxide", Chemical Society Reviews, 39 (1), 228-240.
 • Dreyer, D. R., Park, S., Bielawski, C. W., Ruoff, R. S. 2010. “The chemistry of graphene oxide”, Chem Soc Rev., 39(1), 228-40.
 • Fechine, G.J., Martin-Fernandez, I., Yiapanis, G., Bentini, R., Kulkarni, E.S., de Oliveira, R.V.B., Hu, X., Yarovsky, I., Neto, A.H.C., Oezyilmaz, B. 2015. “Direct dry transfer of chemical vapor deposition graphene to polymeric substrates”, Carbon, 83, pp.224-231.
 • Geim, A. K., Novoselov, K. S. 2010. “The rise of graphene”, Nanoscience and technology, 11-19.
 • Ghimire, P.P., Jaroniec, M. 2021. “Renaissance of Stöber method for synthesis of colloidal particles:New developments and opportunities”, Journal of Colloid and Interface Science, 584 838–865.
 • Gómez-Navarro, C., Burghard, M., Kern, K. 2008. “Elastic properties of chemically derived single graphene sheets”, Nano letters, 8(7), 2045-2049.
 • Gutsche, C. 2005. "Pressure-sensitive adhesives and applications". István Benedek, second edition, 2004 Marcel Dekker, Inc., New York, ISBN~0-8247-5059-4, 747 Colloid and Polymer Science, 283(4), 465-465.
 • Hernandez, Y., Nicolosi, V., Lotya, M., Blighe, F. M., Sun, Z., De, S., Coleman, J. N. 2008. “High-yield production of graphene by liquid-phase exfoliation of graphite”, Nature nanotechnology, 3(9), 563-568.
 • Kang, J., Hwang, S., Kim, J. H., Kim, M. H., Seo, S. J., Hong, B. H., Kim, M. K., Choi, J.- B. 2012.” Efficient transfer of large-area graphene films onto rigid substrates by hot pressing”, ACS Nano, 6, 5360–5365.
 • Jovanović, R., Dubé, M. A. 2004. "Emulsion Based Pressure Sensitive Adhesives: A Review", Journal of Macromolecular Science, Part C, 44(1), 1-51.
 • Kim, K. S., Zhao, Y., Jang, H., Lee, S. Y., Kim, J. M., Kim, K. S., Ahn, J.-H., Kim, P., Choi, J.-Y., Hong, B. H. 2009. “Large-scale pattern growth of graphene films for stretchable transparent electrodes”, Nature, 457, 706–710.
 • Kajtna, J., Krajnc, M. 2011. "Solventless UV crosslinkable acrylic pressure sensitive adhesives", International Journal of Adhesion and Adhesives, 31(8), 822-831.
 • Kakaei, K., Esrafili, M. D. ve Ehsani, A. 2019. "Chapter 8 - Graphene and Anticorrosive Properties", In: Interface Science and Technology, Eds: Kakaei, K., Esrafili, M. D. ve Ehsani, A.: Elsevier, p. 303-337.
 • Kang, J., Shin, D., Bae, S. Hong, B.H. 2012. “Graphene transfer: key for applications”, Nanoscale, 4(18), pp.5527-5537.
 • Karimi Shamsabadi, M., Moghbeli, M. R. 2017. "Cellulose nanocrystals (CNCs) reinforced acrylic pressure- sensitive adhesives (PSAs) prepared via miniemulsion polymerization", International Journal of Adhesion and Adhesives, 78, 155-166.
 • Kim, H. H., Chung, Y., Lee, E., Lee, S. K., Cho, K. 2014. “Water Free Transfer Method for CVD Grown Graphene and Its Application to Flexible Air Stable Graphene Transistors”, Advanced Materials, 26(20), 3213-3217.
 • Kowalski, A., Czech, Z., Byczyński, Ł. 2013. "How does the surface free energy influence the tack of acrylic pressure-sensitive adhesives (PSAs)", Journal of Coatings Technology and Research, 10(6), 879-885.
 • Lau, K. K. S, Gleason K. K. 2006. "Initiated chemical vapor deposition (iCVD) of poly (alkyl acrylates): an experimental study", Macromolecules, 39(10), 3688-3694.
 • Lee, H., Kang, J., Cho, M. S., Choi, J. B., Lee, Y. 2011. “MnO 2/graphene composite electrodes for supercapacitors: the effect of graphene intercalation on capacitance”, Journal of Materials Chemistry, 21(45), 18215-18219.
 • Leon, V., Quintana, M., Herrero, M. A., Fierro, J. L., de la Hoz, A., Prato, M., Vazquez, E. 2011. “Few-layer graphenes from ball-milling of graphite with melamine”, Chemical communications, 47(39), 10936-10938.
 • Li, Z. ve Aik Khor, K., 2019. "Preparation and Properties of Coatings and Thin Films on Metal Implants", In: Encyclopedia of Biomedical Engineering, Eds: Narayan, R., Oxford: Elsevier, p. 203-212.
 • Lin, S. B., Durfee, L. D., Ekeland, R. A., McVie, J., Schalau, G. K. 2007. "Recent advances in silicone pressure-sensitive adhesives", Journal of Adhesion Science and Technology, 21(7), 605-623.
 • Lock, E. H., Baraket, M., Laskoski, M., Mulvaney, S. P., Lee ,W. K., Sheehan, P. E., Hines, D. R., Robinson, J. T., Tosado, J., Fuhrer, M. S., Hernández, S. C. 2011. “High-quality uniform dry transfer of graphene to polymers”, Nano letters, 12(1), 102-7.
 • Lu, J., Yang, J. X., Wang, J., Lim, A., Wang, S., Loh, K. P. 2009. “One-pot synthesis of fluorescent carbon nanoribbons, nanoparticles, and graphene by the exfoliation of graphite in ionic liquids”, ACS nano, 3(8), 2367-2375.
 • Ma, M., Mao, Y., Gupta, M., Gleason, K. K., Rutledge, G. C. 2005. "Superhydrophobic Fabrics Produced by Electrospinning and Chemical Vapor Deposition", Macromolecules, 38(23), 9742-9748.
 • Martin, T. P., Kooi, S. E., Chang, S. H., Sedransk, K. L., Gleason, K. K. 2007. "Initiated chemical vapor deposition of antimicrobial polymer coatings", Biomaterials, 28(6), 909-915.
 • Martin, T. P., Lau, K. K. S., Chan, K., Mao, Y., Gupta, M., Shannan O'Shaughnessy, W., Gleason, K. K. 2007. "Initiated chemical vapor deposition (iCVD) of polymeric nanocoatings", Surface and Coatings Technology, 201(22), 9400-9405.
 • Matyjaszewski, K., Tsarevsky, N. 2009. " Nanostructured functional materials prepared by atom transfer radical polymerization", Nat. Chem. 1, 276-288.
 • McClure, J. W. 1960. “Theory of diamagnetism of graphite”, Physical review, 119(2), 606.
 • Mehravar, E., Gross, M. A., Agirre, A., Reck, B., Leiza, J. R., Asua, J. M. 2018. "Importance of film morphology on the performance of thermo-responsive waterborne pressure sensitive adhesives", European Polymer Journal, 98, 63-71.
 • Mespouille, L., Coulembier, O., Paneva, D., Degee, P., Rashkov, I. ve Dubois, P. 2008. "Novel biodegradable adaptive hydrogels: controlled synthesis and full characterization of the amphiphilic co-networks", Chemistry, 14 (21), 6369-6378.
 • Moon, H., Jeong, K., Kwak, M. J., Choi, S. Q., Im, S. G. 2018. "Solvent-Free Deposition of Ultrathin Copolymer Films with Tunable Viscoelasticity for Application to Pressure-Sensitive Adhesives", ACS Appl Mater Interfaces, 10(38), 32668-32677.
 • Moon, H., Seong, H., Shin, W. C., Park, W.T., Kim, M., Lee, S., Bong, J.H., Noh, Y. Y., Cho, B. J., Yoo, S. Im, S. G. 2015. “Synthesis of ultrathin polymer insulating layers by initiated chemical vapour deposition for low-power soft electronics”, Nature materials, 14(6), 628-635.
 • Murthy, S. K., Olsen, B. D., Gleason, K. K. 2002. "Initiation of Cyclic Vinylmethylsiloxane Polymerization in a Hot-Filament Chemical Vapor Deposition Process", Langmuir, 18(16), 6424-6428.
 • Lee, N., Park, C., Whitesides, G. M. 2003. “Solvent Compatibility of Poly(dimethylsiloxane)- Based Microfluidic Devices”, Anal. Chem., 75, 6544–6554.
 • Nejati, S., Lau, K. K. S. 2011. "Integration of polymer electrolytes in dye sensitized solar cells by initiated chemical vapor deposition", Thin Solid Films, 519(14), 4551-4554.
 • Nguyen, N.-T. 2012. "Chapter 4 - Fabrication technologies, In: Micromixers" (Second Edition), Eds: Nguyen, N.-T., Oxford: William Andrew Publishing, p. 113-161.
 • Novoselov, K. S., Geim, A. K., Morozov, S. V., Jiang, D., Katsnelson, M. I., Grigorieva, I., Firsov, A. A. 2005. “Two-dimensional gas of massless Dirac fermions in graphene”, Nature, 438(7065), 197-200.
 • Novoselov, K. S., Geim, A. K., Morozov, S. V., Jiang, D., Zhang, Y., Dubonos, S. V., Firsov, A. A. 2004. “Electric field effect in atomically thin carbon films”, Science, 306(5696), 666-669.
 • Novoselov, K. S., Geim, A. K., Morozov, S. V., Jiang, D., Zhang, Y., Dubonos, S. V., Grigorieva, I. V., Firsov, A. A. 2004. "Electric Field Effect in Atomically Thin Carbon Films", SCIENCE, 306 (5696), 666.
 • Ohta, T., Bostwick, A., McChesney, J. L., Seyller, T., Horn, K., Rotenberg, E. 2007. “Interlayer interaction and electronic screening in multilayer graphene investigated with angle-resolved photoemission spectroscopy”, Physical Review Letters, 98(20), 206802.
 • Park, H. J., Yu, S. J., Yang, K., Jin, Y., Cho, A. N., Kim, J., Cho, S. W. 2014. "Paper-based bioactive scaffolds for stem cell-mediated bone tissue engineering", Biomaterials, 35(37), 9811-9823.
 • Park, S., An, J., Suk, J. W., Ruoff, R. S. 2010. "Graphene-Based Actuators", Small, 6 (2), 210-212.
 • Paton, K. R., Varrla, E., Backes, C., Smith, R. J., Khan, U., O’Neill, A., Coleman, J. N. 2014. “Scalable production of large quantities of defect-free few-layer graphene by shear exfoliation in liquids”, Nature materials, 13(6), 624-630.
 • Pirkle, A., Chan, J., Venugopal, A., Hinojos, D., Magnuson, C. W., McDonnell, S., Colombo, L. Vogel, E. M., Ruoff R. S., Wallace R. M. 2011. “The effect of chemical residues on the physical and electrical properties of chemical vapor deposited graphene transferred to SiO2”, Appl. Phys. Lett., 99, 122108.
 • Polat, E. O., Balci, O., Kakenov, N., Uzlu, H. B., Kocabas, C., Dahiya, R. 2015. “Synthesis of large area graphene for high performance in flexible optoelectronic devices”, Scientific reports, 5, 16744.
 • Rafiee, J., Mi, X., Gullapalli, H., Thomas, A.V., Yavari, F., Shi, Y., Ajayan, P.M., Koratkar, N.A., 2012. “Wetting transparency of graphene”, Nature materials, 11(3), 217-222.
 • Rane, A. V., Kanny, K., Abitha, V. K., Thomas, S., 2018. "Chapter 5 - Methods for Synthesis of Nanoparticles and Fabrication of Nanocomposites", In: Synthesis of Inorganic Nanomaterials, Eds: Mohan Bhagyaraj, S., Oluwafemi, O. S., Kalarikkal, N. ve Thomas, S.: Woodhead Publishing, p. 121-139.
 • Rao, C. N. R., Biswas, K., Subrahmanyam, K. S., Govindaraj, A. 2009. “Graphene, the new nanocarbon”, Journal of Materials Chemistry, 19(17), 2457-2469.
 • Ryu, J., Kim, Y., Won, D., Kim, N., Park, J. S., Lee, E.-K., Cho, D., Cho, S.-P., Kim, S. J., Ryu, G. H., Shin, H.-A. S., Lee, Z., Hong, B. H., Cho, S. 2014. "Fast Synthesis of High- Performance Graphene Films by Hydrogen-Free Rapid Thermal Chemical Vapor Deposition", ACS Nano, 8 (1), 950-956.
 • Bae, S., Kim, H., Lee, Y., Xu, X., Park, J.-S., Zheng, Y., Balakrishnan, J., Lei, T., Kim, H. R., Song, Y. I., Kim, Y.-J., Kim, K. S., Ozyilmaz, B., Ahn, J.-H., Hong, B. H., Iijima, S. “Roll-to-roll production of 30-inch graphene films for transparent electrodes”, Nat. Nanotechnol., 5, 574–578.
 • Saeed, M., Alshammari, Y., Majeed, S. A., Al-Nasrallah, E. 2020. “Chemical Vapour Deposition of Graphene—Synthesis, Characterisation, and Applications: A Review”, Molecules, 25(17), 3856.
 • Sahoo, S. K., Manoharan, B. ve Sivakumar, N. 2018. "Chapter 1 - Introduction: Why Perovskite and Perovskite Solar Cells", In: Perovskite Photovoltaics, Eds: Thomas, S. ve Thankappan, A.: Academic Press, p. 1-24.
 • Sato, E., Yamanishi, K., Inui, T., Horibe, H., Matsumoto, A. 2015. "Acetal-protected acrylic copolymers for dismantlable adhesives with spontaneous and complete removability", Polymer, 64, 260-267.
 • Semenoff, G. W. 1984. “Condensed-matter simulation of a three-dimensional anomaly”, Physical Review Letters, 53(26), 2449.
 • Shibakami, M., Sohma, M. 2018. "Thermal, crystalline, and pressure-sensitive adhesive properties of paramylon monoesters derived from an euglenoid polysaccharide", Carbohydrate Polymers, 200, 239-247.
 • Song, J., Kam, F.Y., Png, R.Q., Seah, W.L., Zhuo, J.M., Lim, G.K., Ho, P.K., Chua, L.L., 2013. “A general method for transferring graphene onto soft surfaces”, Nature nanotechnology, 8(5), 356-362.
 • Sun, S. m., Li, M., Liu, A. 2013. "A review on mechanical properties of pressure sensitive adhesives", International Journal of Adhesion and Adhesives, 41, 98-106.
 • Sun, S., Li, M., Liu, A. 2013. “A review on mechanical properties of pressure sensitive adhesives”, International Journal of Adhesion and Adhesives, 41, 98-106.
 • Sutter, P. 2009. “Epitaxial graphene: How silicon leaves the scene”, Nature Materials, 8(3). Şakalak, H., Karaman, M. 2019. “All-dry synthesis of poly(2-ethylhexyl acrylate) nanocoatings using initiated chemical vapor deposition method”, Progress in Organic Coatings, 132, 283–287.
 • Ullah, S., Yang, X., Ta, H. Q., Hasan, M., Bachmatiuk, A., Tokarska, K., Trzebicka, B., Fu, L. ve Rummeli, M. H. 2021. "Graphene transfer methods: A review", Nano Research. Utkarsh, H., H., Tariq, M., Syed, N. A., Rizvi, G., Pop-Iliev, R. 2020. "Towards Analysis and Optimization of Electrospun PVP (Polyvinylpyrrolidone) Nanofibers", Advances in Polymer Technology, 4090747.
 • Van Lier, G., Van Alsenoy, C., Van Doren, V., Geerlings, P. 2000. “Ab initio study of the elastic properties of single-walled carbon nanotubes and graphene”, Chemical Physics Letters, 326(1-2), 181-185.
 • Wallace, P. R. 1947. “The band theory of graphite”, Physical review, 71(9), 622.
 • Wang DY, Huang I, Ho PH, Li SS, Yeh YC, Wang DW, Chen WL, Lee YY, Chang YM, Chen CC, Liang CT. Clean Lifting Transfer of Large area Residual Free Graphene Films. Advanced Materials. 2013 Aug 27;25(32):4521-6.
 • Wang, D.-Y., Huang, I. S., Ho, P.-H., Li, S.-S., Yeh, Y.-C., Wang, D.-W., Chen, W.-L., Lee, Y.-Y., Chang, Y.-M., Chen, C.-C., Liang, C.-T. Chen, C.-W. 2013. "Clean-Lifting Transfer of Large-area Residual-Free Graphene Films", Advanced Materials, 25 (32), 4521-4526.
 • Wang, J. B., Ren, Z., Hou, Y., Yan, X. L., Liu, P. Z., Zhang, H., Guo, J. J. 2020. “A review of graphene synthesisatlow temperatures by CVD methods”, New Carbon Materials, 35(3), 193-208.
 • Wang, M., Wang, X., Moni, P., Liu, A., Kim, D. H., Jo, W. J., Sojoudi, H., Gleason, K. K. 2017. “CVD polymers for devices and device fabrication”, Advanced Materials, 29(11), 1604606.
 • Wei, D., Liu, Y., Wang, Y., Zhang, H., Huang, L., Yu, G. 2009. "Synthesis of N-Doped Graphene by Chemical Vapor Deposition and Its Electrical Properties", Nano Letters, 9 (5), 1752-1758.
 • Wood, J. D., Doidge, G. P., Carrion, E. A., Koepke, J. C., Kaitz, J. A., Datye, I., Behnam, A., Hewaparakrama, J., Aruin, B., Chen, Y., Dong, H., Haasch, R. T., Lyding, J. W. ve Pop, E., 2015. "Annealing free, clean graphene transfer using alternative polymer scaffolds", Nanotechnology, 26 (5), 055302.
 • Wu, W., He, Q. ve Jiang, C. 2008. "Magnetic Iron Oxide Nanoparticles: Synthesis and Surface Functionalization Strategies", Nanoscale Research Letters, 3 (11), 397.
 • Li, X., Zhu, Y. W., Cai, W. W., Borysiak, M., Han, B. Y., Chen, D., Piner, R. D., Colombo, L., Ruoff, R. S. 2009. “Transfer of Large-Area Graphene Films for High-Performance Transparent Conductive Electrodes”, Nano Lett., 9, 4359–4363.
 • Yu, S. B., Baek, J., Choi, M., Oh, Y., Lee, H. R., Yu, S. J., Jon, S. 2016. "Polymer Thin Films with Tunable Acetylcholine-like Functionality Enable Long-Term Culture of Primary Hippocampal Neurons", ACS Nano, 10(11), 9909-9918.
 • Zhang, T., Liu, J., Wang, C., Leng, X., Xiao, Y. and Fu, L., 2017. “Synthesis of graphene and related two-dimensional materials for bioelectronics devices”, Biosensors and Bioelectronics, 89, 28-42.
 • Zhang, X., Liu, H., Yue, L., Bai, Y., He, J. 2019. "Fabrication of acrylic pressure-sensitive adhesives containing maleimide for heat-resistant adhesive applications", Polymer Bulletin, 76(6), 3093-3112.
 • Zhang, X., Ning, J., Li, X., Wang, B., Hao, L., Liang, M., Zhi, L. 2013. “Hydrogen-induced effects on the CVD growth of high-quality graphene structures”, Nanoscale, 5(18), 8363- 8366.
 • Zhang, Y., Zhang, L., Zhou, C. 2013. "Review of Chemical Vapor Deposition of Graphene and Related Applications", Accounts of Chemical Research, 46 (10), 2329-2339.
 • Zhu, Y., Murali, S., Cai, W., Li, X., Suk, J. W., Potts, J. R., Ruoff, R. S. 2010. “Graphene and graphene oxide: synthesis, properties, and applications”, Advanced materials, 22(35), 3906- 3924.
 • Zosel, A. 1998. “The effect of fibrilation on the tack of pressure sensitive adhesives”, International Journal of Ahesion and Adhesives, 18(4), 265-271.
APA Karaman M, YÜKSEL Ö (2021). Yenilikçi Bir Nano-Imalat Teknolojisinin Genis Alan Grafen Transfer Yöntemi Olarak Gelistirilmesi. , 0 - 84.
Chicago Karaman Mustafa,YÜKSEL ÖMER FARUK Yenilikçi Bir Nano-Imalat Teknolojisinin Genis Alan Grafen Transfer Yöntemi Olarak Gelistirilmesi. (2021): 0 - 84.
MLA Karaman Mustafa,YÜKSEL ÖMER FARUK Yenilikçi Bir Nano-Imalat Teknolojisinin Genis Alan Grafen Transfer Yöntemi Olarak Gelistirilmesi. , 2021, ss.0 - 84.
AMA Karaman M,YÜKSEL Ö Yenilikçi Bir Nano-Imalat Teknolojisinin Genis Alan Grafen Transfer Yöntemi Olarak Gelistirilmesi. . 2021; 0 - 84.
Vancouver Karaman M,YÜKSEL Ö Yenilikçi Bir Nano-Imalat Teknolojisinin Genis Alan Grafen Transfer Yöntemi Olarak Gelistirilmesi. . 2021; 0 - 84.
IEEE Karaman M,YÜKSEL Ö "Yenilikçi Bir Nano-Imalat Teknolojisinin Genis Alan Grafen Transfer Yöntemi Olarak Gelistirilmesi." , ss.0 - 84, 2021.
ISNAD Karaman, Mustafa - YÜKSEL, ÖMER FARUK. "Yenilikçi Bir Nano-Imalat Teknolojisinin Genis Alan Grafen Transfer Yöntemi Olarak Gelistirilmesi". (2021), 0-84.
APA Karaman M, YÜKSEL Ö (2021). Yenilikçi Bir Nano-Imalat Teknolojisinin Genis Alan Grafen Transfer Yöntemi Olarak Gelistirilmesi. , 0 - 84.
Chicago Karaman Mustafa,YÜKSEL ÖMER FARUK Yenilikçi Bir Nano-Imalat Teknolojisinin Genis Alan Grafen Transfer Yöntemi Olarak Gelistirilmesi. (2021): 0 - 84.
MLA Karaman Mustafa,YÜKSEL ÖMER FARUK Yenilikçi Bir Nano-Imalat Teknolojisinin Genis Alan Grafen Transfer Yöntemi Olarak Gelistirilmesi. , 2021, ss.0 - 84.
AMA Karaman M,YÜKSEL Ö Yenilikçi Bir Nano-Imalat Teknolojisinin Genis Alan Grafen Transfer Yöntemi Olarak Gelistirilmesi. . 2021; 0 - 84.
Vancouver Karaman M,YÜKSEL Ö Yenilikçi Bir Nano-Imalat Teknolojisinin Genis Alan Grafen Transfer Yöntemi Olarak Gelistirilmesi. . 2021; 0 - 84.
IEEE Karaman M,YÜKSEL Ö "Yenilikçi Bir Nano-Imalat Teknolojisinin Genis Alan Grafen Transfer Yöntemi Olarak Gelistirilmesi." , ss.0 - 84, 2021.
ISNAD Karaman, Mustafa - YÜKSEL, ÖMER FARUK. "Yenilikçi Bir Nano-Imalat Teknolojisinin Genis Alan Grafen Transfer Yöntemi Olarak Gelistirilmesi". (2021), 0-84.