Yıl: 2022 Cilt: 5 Sayı: 2 Sayfa Aralığı: 169 - 178 Metin Dili: Türkçe DOI: 10.46384/jmsf.1204310 İndeks Tarihi: 04-05-2023

Mersin Bölgesindeki Balıkçı Gemilerinde Çalışanların Maruz Kaldığı Gürültü Kirliliğinin Belirlenmesi

Öz:
Mersin ili Türkiye’nin güneyinde birçok balıkçılık faaliyetinin yapıldığı yerlerdendir. Bu faaliyetlerin çoğunluğu balıkçı tekneleri ile icra edilmektedir ancak balıkçı teknelerinde çalışan personelin iş ve ortam koşulları fazla bilinmemektedir. Balıkçı teknelerinde personelin yüksek makine gürültüsüne maruz kalması önemli bir iş güvenliği sorunudur. Bu çalışmada, Mersin bölgesindeki 6 farklı balıkçı gemisinde gürültü seviyeleri yerinde ölçümlerle tespit edilmiştir. Kişisel gürültü maruziyet hesaplamalarında, akustik çalışma ortamında maruz kalınan gürültünün ölçülmesi ve değerlendirilmesi için TS EN ISO 9612 standardı dikkate alınarak görev tabanlı ölçüm stratejisi kullanılmıştır. Kaptanların ve çalışanların günlük maruziyet düzeyleri, sırasıyla 72-80 dB(A) ile 77-87 dB(A) aralıklarında hesaplanmıştır. Mürettebatlar, kaptanlara kıyasla daha yüksek gürültü tehlikesine maruz kalarak çalıştıkları tespit edilmiştir.
Anahtar Kelime: Balıkçı gemisi Gürültü İş güvenliği Mersin

Determination of Noise Pollution Exposed by Employees on Fishing Vessels in Mersin Region

Öz:
Mersin province is an important fisheries region in southern Turkey. Most of the fishing activities are carried out by fishing boats but there is limited information on the working conditions of the personnel on fishing boats. Exposure to high machinery noise on fishing vessels is an important safety factor. In this study, noise levels on 6 different fishing vessels in the Mersin region were determined by on-site measurements. In personal noise exposure calculations, a task-based measurement strategy was used, considering the TS EN ISO 9612 standard. It has been determined that the daily exposure levels of the captains and crew are in the range of 72-80 dB(A) and 77-87 dB(A), respectively. Crews are exposed to higher levels of noise than captains.
Anahtar Kelime: Occupational safety Mersin Fishing ship Noise

Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
 • Adalı, S., & Kılıç, M.Y. (2020). Deniz Ulaşımından Kaynaklanan Gürültü Kirliliğinin Belirlenmesi: Bursa Güzelyalı Örneği. Uludağ Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Dergisi, 25(2). doi: 10.17482/uumfd.763450
 • Altınağaç, U., Ayaz, A., Özekinci, U., & Öztekin, A. (2008). Edremit Körfezi dip uzatma ağlarının teknik özellikleri ve yapısal farklılıkları. Journal of Fisheries Sciences, 2(3), 432-439. doi: 10.3153/jfscom.mug.200735
 • Atak, V. (2017). Gemilerin Makine Dairelerinde Çalışanların Maruz Kaldığı Gürültü Kirliliğinin, Çalışanların Gürültü ile İlgili Risklerden Korunmalarına Dair Yönetmelik Kapsamında Örnek Olaylarla İncelenmesi. Yüksek Lisans Tezi. Mersin Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, İş Sağlığı ve Güvenliği Anabilim Dalı. Mersin.
 • Ayberk, A. (2011). Gemi Hacimlerindeki Gürültü Seviyelerinin Deneysel ve Sayısal İncelenmesi. Yüksek Lisans Tezi. Yıldız Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisliği Anabilim Dalı. İstanbul.
 • Aydemir, U. (2015). Gemi Adamlarının Gürültü Maruziyetlerinin Belirlenmesi ve Alınabilecek Önlemler. İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanlık Tezi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü: Ankara.
 • Azkeskin, D. (2016). Gemi İnşaatı Sektöründe Gürültü ve Toz Maruziyetinin Belirlenmesi. İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanlık Tezi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü: Ankara.
 • Berglund, B., Lindvall, T., & Schwela, D.H. (1999). Guidelines for Community noise, World Health Organization Report, Geneva.
 • Burella, G., Moro, L., & Neis, B. (2020). Is on-board noise putting fish harvesters’ hearing at risk ? A study of noise exposures in small-scale fisheries in Newfoundland and Labrador. Safety Science, 14, 105325. doi:10.1016/j.ssci.2021.105325
 • Candemir, F., & Özdemir, N. (2010). ‘’Samsun İli Arazi Varlığı ve Toprak Sorunları’’. Anadolu Tarım Bilimleri Dergisi, 25(3): 223-229.
 • Çelik, A. (2019). Zeytinyağı Üretim Tesislerinde Gürültü Düzeylerinin Belirlenmesi ve Çalışanlar Üzerindeki Etkilerinin Değerlendirilmesi. Yüksek Lisans Tezi. Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü İş Güvenliği Anabilim Dalı, Çanakkale.
 • Değer, F. (2015). Ahşap Doğrama Atölyelerinde Gürültü Maruziyeti ve Alınabilecek Önlemler. İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanlık Tezi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü: Ankara.
 • Diyaroğlu, Ç. (2009). Gemilerde Ana Makine Kaynaklı Titreşim ve Gürültünün Analizi. Yüksek Lisans Tezi. Yıldız Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Gemi İnşaatı ve Gemi Makinaları Mühendisliği Ana Bilim Dalı. İstanbul.
 • IEC 61672-1:(2013). Elektroakustik Ses Seviyesi Ölçerler. IMO (1982). Noise Levels “Code on Noise Levels on Board Ships”. Resolution A.468(XII).
 • IMO (1982). Noise Levels “Code on Noise Levels on Board Ships”. Resolution A.468(XII).
 • Kurt, R.E., Khalid, H., Turan, O., Houben, M., Bos, J., & Helvacioglu, I.H. (2016). Towards human-oriented norms: considering the effects of noise exposure on board ships. Ocean Engineering, 120, 101-107. doi: 10.1016/j.oceaneng.2016.03.049
 • Özkul, S.C. (2019). Zeytin Hasadı Mekanizasyonunda Gürültü Düzeylerinin Belirlenmesi. Yüksek Lisans Tezi. Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü İş Güvenliği Anabilim Dalı, Çanakkale.
 • Öztekin, A. (2012). Kuzey Ege Denizi’nde kullanılan dip paragat takımlarının av kompozisyonları ve seçiciliğinin belirlenmesi. Doktora Tezi. Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Su ürünleri Anabilim Dalı, Çanakkale.
 • Resmi Gazete (2013). Çalışanların Gürültü ile İlgili Risklerden Korunmalarına Dair Yönetmelik. Tarih: 28.07.2013. Sayı: 28721. https://www.mevzuat.gov.tr/
 • Simard, Y., Lepage, R., & Gervaise, C. (2010). Anthropogenic sound exposure of marine mammals from seaways: Estimates for Lower St. Lawrence Seaway, eastern Canada. Applied Acoustics, 71, 1093-1098. doi:10.1016/j.apacoust.2010.05.012
 • Sümer, S. K., Say, S. M., Ege, F., & Sabanci, A. (2006). Noise exposed of the operators of combine harvesters with and without a cab. Applied Ergonomics, 37(6), 749–756. doi:10.1016/j.apergo.2005.11.006
 • Tantoğlu, G. (2016). Balıkçı Gemilerinde Yapılan Çalışmaların İş Sağlığı ve Güvenliği Yönünden Değerlendirilmesi. İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanlık Tezi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü: Ankara.
 • Tidau, S., & Briffa, M. (2019). Distracted decision makers: ship noise and predation risk change shell choice in hermit crabs. Behavioral Ecology, 30(4), 1157-1167. doi:10.1093/beheco/arz064
APA göçer g, öztekin a (2022). Mersin Bölgesindeki Balıkçı Gemilerinde Çalışanların Maruz Kaldığı Gürültü Kirliliğinin Belirlenmesi. , 169 - 178. 10.46384/jmsf.1204310
Chicago göçer gökhan teyfik,öztekin alkan Mersin Bölgesindeki Balıkçı Gemilerinde Çalışanların Maruz Kaldığı Gürültü Kirliliğinin Belirlenmesi. (2022): 169 - 178. 10.46384/jmsf.1204310
MLA göçer gökhan teyfik,öztekin alkan Mersin Bölgesindeki Balıkçı Gemilerinde Çalışanların Maruz Kaldığı Gürültü Kirliliğinin Belirlenmesi. , 2022, ss.169 - 178. 10.46384/jmsf.1204310
AMA göçer g,öztekin a Mersin Bölgesindeki Balıkçı Gemilerinde Çalışanların Maruz Kaldığı Gürültü Kirliliğinin Belirlenmesi. . 2022; 169 - 178. 10.46384/jmsf.1204310
Vancouver göçer g,öztekin a Mersin Bölgesindeki Balıkçı Gemilerinde Çalışanların Maruz Kaldığı Gürültü Kirliliğinin Belirlenmesi. . 2022; 169 - 178. 10.46384/jmsf.1204310
IEEE göçer g,öztekin a "Mersin Bölgesindeki Balıkçı Gemilerinde Çalışanların Maruz Kaldığı Gürültü Kirliliğinin Belirlenmesi." , ss.169 - 178, 2022. 10.46384/jmsf.1204310
ISNAD göçer, gökhan teyfik - öztekin, alkan. "Mersin Bölgesindeki Balıkçı Gemilerinde Çalışanların Maruz Kaldığı Gürültü Kirliliğinin Belirlenmesi". (2022), 169-178. https://doi.org/10.46384/jmsf.1204310
APA göçer g, öztekin a (2022). Mersin Bölgesindeki Balıkçı Gemilerinde Çalışanların Maruz Kaldığı Gürültü Kirliliğinin Belirlenmesi. Çanakkale Onsekiz Mart University Journal of Marine Sciences and Fisheries, 5(2), 169 - 178. 10.46384/jmsf.1204310
Chicago göçer gökhan teyfik,öztekin alkan Mersin Bölgesindeki Balıkçı Gemilerinde Çalışanların Maruz Kaldığı Gürültü Kirliliğinin Belirlenmesi. Çanakkale Onsekiz Mart University Journal of Marine Sciences and Fisheries 5, no.2 (2022): 169 - 178. 10.46384/jmsf.1204310
MLA göçer gökhan teyfik,öztekin alkan Mersin Bölgesindeki Balıkçı Gemilerinde Çalışanların Maruz Kaldığı Gürültü Kirliliğinin Belirlenmesi. Çanakkale Onsekiz Mart University Journal of Marine Sciences and Fisheries, vol.5, no.2, 2022, ss.169 - 178. 10.46384/jmsf.1204310
AMA göçer g,öztekin a Mersin Bölgesindeki Balıkçı Gemilerinde Çalışanların Maruz Kaldığı Gürültü Kirliliğinin Belirlenmesi. Çanakkale Onsekiz Mart University Journal of Marine Sciences and Fisheries. 2022; 5(2): 169 - 178. 10.46384/jmsf.1204310
Vancouver göçer g,öztekin a Mersin Bölgesindeki Balıkçı Gemilerinde Çalışanların Maruz Kaldığı Gürültü Kirliliğinin Belirlenmesi. Çanakkale Onsekiz Mart University Journal of Marine Sciences and Fisheries. 2022; 5(2): 169 - 178. 10.46384/jmsf.1204310
IEEE göçer g,öztekin a "Mersin Bölgesindeki Balıkçı Gemilerinde Çalışanların Maruz Kaldığı Gürültü Kirliliğinin Belirlenmesi." Çanakkale Onsekiz Mart University Journal of Marine Sciences and Fisheries, 5, ss.169 - 178, 2022. 10.46384/jmsf.1204310
ISNAD göçer, gökhan teyfik - öztekin, alkan. "Mersin Bölgesindeki Balıkçı Gemilerinde Çalışanların Maruz Kaldığı Gürültü Kirliliğinin Belirlenmesi". Çanakkale Onsekiz Mart University Journal of Marine Sciences and Fisheries 5/2 (2022), 169-178. https://doi.org/10.46384/jmsf.1204310