İlgili Çalışmalardan Hareketle Suriyelilere Türkçe Öğretiminde Karşılaşılan Sorunlar

Yıl: 2021 Cilt: 0 Sayı: 52 Sayfa Aralığı: 119 - 146 Metin Dili: Türkçe DOI: 10.9779/pauefd.748162 İndeks Tarihi: 10-01-2023

İlgili Çalışmalardan Hareketle Suriyelilere Türkçe Öğretiminde Karşılaşılan Sorunlar

Öz:
Bu araştırmanın amacı, Suriyelilere Türkçe öğretiminde karşılaşılan sorunları ilgili makalelerden hareketle incelemektir. Bu doğrultuda yapılan tarama sonucunda Suriyelilere Türkçe öğretiminde yaşanan sorunları ele alan 64 makale incelenmiştir. Meta-sentez yönteminin kullanıldığı çalışmada verilerin çözümlenmesinde içerik analizi yöntemi kullanılmıştır. İncelenen makalelerin genel eğilimleri ve makalelerde ele alınan sorunlar sınıflandırılmış ve grafikler/tablolar hâlinde sunulmuştur. Yapılan analiz sonucunda makalelerde daha çok olgubilim deseninin kullanıldığı, örneklem olarak öğretmenlerin, veri toplama aracı olarak görüşme yönteminin ve analiz yöntemlerinden de içerik analizinin çoğunlukla kullanıldığı belirlenmiştir. Ayrıca makalelerde; materyal sorunlarına, Türkçenin dil özelliklerinden kaynaklanan sorunlara, duyuşsal sorunlara, öğretici kaynaklı sorunlara, program sorunlarına, öğrenme ortamından kaynaklanan sorunlara, öğrenme alanlarıyla ilgili sorunlara, aile ve çevre kaynaklı sorunlara değinildiği tespit edilmiştir.
Anahtar Kelime: Türkçe öğretimi Suriyelilere Türkçe öğretimi Suriyelilere Türkçe öğretiminde sorunlar literatür incelemesi

The Problems Encountered When Teaching Turkish to Syrian People Based on the Related Studies

Öz:
This study aims to examine the problems encountered when teaching Turkish language to Syrian people based on the related articles. In this regard, as a result of the literature review, 64 articles dealing with the problems in teaching Turkish to the Syrian were included in this study to be examined. In the study using meta-synthesis method, content analysis method was used to analyze the data. The general tendencies of the examined articles and the problems dealt with in the articles were classified and presented as graphs/tables. As a result of the conducted analysis, it was detected that the most of the articles had been designed with phenomenology, the teachers had been preferred as sample in general, the interview method had been employed as a data collection tool in the articles and the content analysis had been preferred as analysis method. Furthermore, it was observed that the articles had addressed wide variety problems.
Anahtar Kelime: Turkish education teaching Turkish to Syrian people problems in teaching Turkish to the Syrian literature review.

Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
APA Alan Y (2021). İlgili Çalışmalardan Hareketle Suriyelilere Türkçe Öğretiminde Karşılaşılan Sorunlar. , 119 - 146. 10.9779/pauefd.748162
Chicago Alan Yakup İlgili Çalışmalardan Hareketle Suriyelilere Türkçe Öğretiminde Karşılaşılan Sorunlar. (2021): 119 - 146. 10.9779/pauefd.748162
MLA Alan Yakup İlgili Çalışmalardan Hareketle Suriyelilere Türkçe Öğretiminde Karşılaşılan Sorunlar. , 2021, ss.119 - 146. 10.9779/pauefd.748162
AMA Alan Y İlgili Çalışmalardan Hareketle Suriyelilere Türkçe Öğretiminde Karşılaşılan Sorunlar. . 2021; 119 - 146. 10.9779/pauefd.748162
Vancouver Alan Y İlgili Çalışmalardan Hareketle Suriyelilere Türkçe Öğretiminde Karşılaşılan Sorunlar. . 2021; 119 - 146. 10.9779/pauefd.748162
IEEE Alan Y "İlgili Çalışmalardan Hareketle Suriyelilere Türkçe Öğretiminde Karşılaşılan Sorunlar." , ss.119 - 146, 2021. 10.9779/pauefd.748162
ISNAD Alan, Yakup. "İlgili Çalışmalardan Hareketle Suriyelilere Türkçe Öğretiminde Karşılaşılan Sorunlar". (2021), 119-146. https://doi.org/10.9779/pauefd.748162
APA Alan Y (2021). İlgili Çalışmalardan Hareketle Suriyelilere Türkçe Öğretiminde Karşılaşılan Sorunlar. Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 0(52), 119 - 146. 10.9779/pauefd.748162
Chicago Alan Yakup İlgili Çalışmalardan Hareketle Suriyelilere Türkçe Öğretiminde Karşılaşılan Sorunlar. Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 0, no.52 (2021): 119 - 146. 10.9779/pauefd.748162
MLA Alan Yakup İlgili Çalışmalardan Hareketle Suriyelilere Türkçe Öğretiminde Karşılaşılan Sorunlar. Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, vol.0, no.52, 2021, ss.119 - 146. 10.9779/pauefd.748162
AMA Alan Y İlgili Çalışmalardan Hareketle Suriyelilere Türkçe Öğretiminde Karşılaşılan Sorunlar. Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. 2021; 0(52): 119 - 146. 10.9779/pauefd.748162
Vancouver Alan Y İlgili Çalışmalardan Hareketle Suriyelilere Türkçe Öğretiminde Karşılaşılan Sorunlar. Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. 2021; 0(52): 119 - 146. 10.9779/pauefd.748162
IEEE Alan Y "İlgili Çalışmalardan Hareketle Suriyelilere Türkçe Öğretiminde Karşılaşılan Sorunlar." Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 0, ss.119 - 146, 2021. 10.9779/pauefd.748162
ISNAD Alan, Yakup. "İlgili Çalışmalardan Hareketle Suriyelilere Türkçe Öğretiminde Karşılaşılan Sorunlar". Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 52 (2021), 119-146. https://doi.org/10.9779/pauefd.748162