Yıl: 2011 Cilt: 11 Sayı: 1 Sayfa Aralığı: 363 - 381 Metin Dili: Türkçe İndeks Tarihi: 29-07-2022

Yüksek ve düşük uygulama güvenirliğiyle sunulan sabit bekleme süreli öğretim uygulamalarının karşılaştırılması

Öz:
Bekleme süreli öğretimin gelişimsel yetersizliği olan çocuklara çeşitli becerilerin öğretiminde etkili olduğu ve yüksek uygulama güvenirliğiyle uygulandığı görülmektedir. Ancak, doğal sınıf ortamlarında bu kadar yüksek bir uygulama güvenirliğiyle sunulmasını engelleyen bazı etmenler vardır. Dolayısıyla, bu çalışmada yüksek ve düşük uygulama güvenirliğiyle sunulan bekleme süreli öğretimin otizimli çocuklara alıcı ve ifade edici dille nesne ismi öğretimi üzerindeki etkililik ve verimliliği karşılaştırılmıştır. İki uygulamanın kalıcılık ve genelleme etkisi de karşılaştırılmıştır. Düşük uygulama güvenirliği, tüm öğretim denemelerinin %30'unda ipucunun sunulmaması olarak tanımlanmıştır. Yaşları 5-6 arasında değişen 3 erkek çocukla yürütülen çalışmada uyarlamalı dönüşümlü uygulamalar modeli kullanılmıştır. Bulgular, etkililik açısından iki uygulama arasında fark olmadığını göstermiştir. Verimlilik açısından ise, tüm deneklerde yinelenen genel bir sonuca varılamamıştır. Bulgular ışığında, uygulama ve ileri araştırmalara yönelik öneriler tartışılmıştır.
Anahtar Kelime:

Konular: Eğitim, Eğitim Araştırmaları

A comparison of constant time delay instruction with high and low treatment integrity

Öz:
Time delay (TD) procedure is an effective procedure in teaching various skills to children with developmental disabilities. Moreover, research has shown that it is used with high treatment integrity (HTI). However, there areseveral barriers which may prevent to deliver instruction with HTI. Therefore, this study was designed to compare the effectiveness and efficiency of TD instruction with HTI and low treatment integrity (LTI) in teaching ob- ject naming to children with autism. LTI was defined as not delivering prompt 30% of all teaching trials. An adapted alternating treatments design was used in the study. Three 5 to 6 year old male students participated in thestudy. Results showed that all three children learned their target behaviors on the criterion level with both conditions. Mixed findings were obtained for the efficiency of instruction. Based upon evaluation of the findings, recommendations for practitioners are provided and future research needs are discussed.
Anahtar Kelime:

Konular: Eğitim, Eğitim Araştırmaları
Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Bibliyografik
 • Billingsley, F., White, R. H., & Munson, R. (1980). Procedural reliability: A rationale and an example. Behavioral Assessment, 2, 229-241.
 • Bozkurt, F., & Gursel, O. (2005). Effectiveness of constant time delay on teaching snack and drink preparation skills to children with mental retardation. Education and Training in Developmental Disabilities, 40, 390-400.
 • Collins, B. C., Schuster, W. J., & Nelson, M. C. (1992). Teaching generalized response to the lures of strangers to adults with severe handicaps. Exceptionality, 3, 67-80.
 • Dippi-Hoy, C., & Jitendra, A. (2004). A parent-delivered intervention to teach purchasing skills to young adults with disabilities. The Journal of Special Education, 38, 144-157.
 • Dogoe, M., & Banda, D. R. (2009). Review of recent using constant time delay to teach chained tasks to persons with developmental disabilities. Education and Training in Developmental Disabilities, 44, 177-186.
 • Fiscus, R. S., Schuster, J. W., Morse, T. E., & Collins, B. C. (2002). Teaching elementary students with cognitive disabilities food preparation skills while embedding instructive feedback in the prompt and consequent event. Education and Training in Developmental Disabilities, 37, 55-69.
 • Gast, D. L., Ault, M. J., Wolery, M. Doyle, P. M., & Belanger, S. (1988). Comparison of constant time delay and system of least prompts in teaching sight word reading to students with moderate retardation. Education and Training in the Mental Retardation, 23, 117-128.
 • Gast, D. L., Collins, B. C., Wolery, M., & Jones, R. (1993). Teaching preschool children with disabilities to respond to the lures of strangers. Exceptional Children, 59, 301-311.
 • Gast, D. L., Winterling, V., Wolery, M., & Farmer, J. A. (1992). Teaching first-aid skills to students with moderate handicaps in small group instruction. Education and Treatment of Children, 15, 101-124.
 • Graves, T. B., Collins, B. C., Schuster, J. W., & Kleinhert, H. (2005). Using video prompting to teach cooking skills to secondary students with moderate disabilities. Education and Training in Developmental Disabilities, 40, 34-46.
 • Hall, M. G., Schuster, J. W., Wolery, M., Gast, D. L., & Doyle, P. M. (1992). Teaching chained skills in a non-school setting using a divided half instructional format. Journal of Behavioral Education, 2, 257-274.
 • Holcombe, A., Wolery, M., & Gast, D. L. (1994). Comparative single subject research: Description of designs and discussion of problems. Topics in Early Childhood and Special Education, 16, 168-190.
 • Holcombe, A. , Wolery, M., & Synder, E. (1994). Effects of two levels of procedural fidelity with constant time delay on children’s learning. Journal of Behavioral Education, 4, 49-73.
 • Kırcaali-İftar, G., Ergenekon, Y. ve Uysal, A. (2008). Zihin özürlü bir öğrenciye sabit bekleme süreli öğretimle toplama ve çıkarma öğretimi. Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 8, 309-320.
 • Koscinski, S. T., & Gast, D. L. (1993). Computer assisted instruction with constant time delay to teach multiplication facts to students with learning disabilities. Learning Disabilities Research and Practice, 8, 157-168.
 • Morse, T. E., & Schuster, J. W. (2000). Teaching elementary students with moderate intellectual disabilities how to shop for groceries. Exceptional Children, 66, 273-288
 • Peterson, L., Horner, A., & Wonderlich, S. (1982). The integrity of independent variables in behavior analysis. Journal of Applied Behavior Analysis, 15, 477-492.
 • Schuster, J. W., Gast, D. L., Wolery, M., & Gultinan, (1988). The effectiveness of a constant time-delay procedure to teach chained responses to adolescents with mental retardation. Journal of Applied Behavior Analysis, 21, 169-178.
 • Schuster, J. W., & Griffen, A. K. (1991) Using time delay with task analyses. Teaching Exceptional Children, 22, 489-53.
 • Schuster, J. W., Morse, T. E., Ault, M., Doyle, P. M., Crawford, M. R., & Wolery, M. (1998). Constant time delay with chained tasks: A review of the literature. Education and Treatment of Children, 21, 74-106.
 • Sindelar, P. T., Rosenberg, M. S., & Wilson, R. J. (1985). An adapted alternating treatment design for instructional research. Education and Treatment of Children, 8, 67-76.
 • Tawney, J. W., & Gast, D. L. (1984). Single subject research design in special education. Columbus, OH: Merrill.
 • Tekin, E. (2000). Karşılaştırmalı tek denekli araştırma modelleri. Özel Eğitim Dergisi, 2, 1-12.
 • Tekin-İftar, E. ve Kırcaali-İftar, G. (2006). Özel eğitimde yanlışsız öğretim yöntemleri (3. bs.). Ankara: Nobel.
 • Tekin-Iftar, E., Kırcaali-Iftar, G., Birkan, B., Uysal, A., Yıldırım, S., & Kurt, O. (2001). Using constant time delay to teach leisure skills to children with developmental disabilities. Mexican Journal of Behavior Analysis, 27, 337-362.
 • Touchette, P. (1971). Transfer of stimulus control: Measuring the moment of transfer. Journal of Experimental Analysis of Behavior, 15, 347-354.
 • Wall, M. E., Gast, D. L., & Royston, P. A. (1999). Leisure skills instruction for adolescents with severe or profound developmental disabilities. Journal of Developmental and Physical Disabilities, 11, 193-219.
 • Wolery, M., Bailey, D. B., & Sugai, G. M. (1988). Effective teaching: Principles and procedures of applied behavior analysis with exceptional students. Boston: Allyn & Bacon.
 • Yıldırım, S., & Tekin-Iftar, E. (2002). Akranların sunduğu sabit bekleme süreli öğretim gelişimsel geriliği olan öğrencilere tanıtıcı levhaların öğretiminde etkili midir? Özel Eğitim Dergisi, 3, 67-84.
APA TEKİN İFTAR E, KURT O, ÇETİN Ö (2011). Yüksek ve düşük uygulama güvenirliğiyle sunulan sabit bekleme süreli öğretim uygulamalarının karşılaştırılması. , 363 - 381.
Chicago TEKİN İFTAR Elif,KURT ONUR,ÇETİN ÖZLEM Yüksek ve düşük uygulama güvenirliğiyle sunulan sabit bekleme süreli öğretim uygulamalarının karşılaştırılması. (2011): 363 - 381.
MLA TEKİN İFTAR Elif,KURT ONUR,ÇETİN ÖZLEM Yüksek ve düşük uygulama güvenirliğiyle sunulan sabit bekleme süreli öğretim uygulamalarının karşılaştırılması. , 2011, ss.363 - 381.
AMA TEKİN İFTAR E,KURT O,ÇETİN Ö Yüksek ve düşük uygulama güvenirliğiyle sunulan sabit bekleme süreli öğretim uygulamalarının karşılaştırılması. . 2011; 363 - 381.
Vancouver TEKİN İFTAR E,KURT O,ÇETİN Ö Yüksek ve düşük uygulama güvenirliğiyle sunulan sabit bekleme süreli öğretim uygulamalarının karşılaştırılması. . 2011; 363 - 381.
IEEE TEKİN İFTAR E,KURT O,ÇETİN Ö "Yüksek ve düşük uygulama güvenirliğiyle sunulan sabit bekleme süreli öğretim uygulamalarının karşılaştırılması." , ss.363 - 381, 2011.
ISNAD TEKİN İFTAR, Elif vd. "Yüksek ve düşük uygulama güvenirliğiyle sunulan sabit bekleme süreli öğretim uygulamalarının karşılaştırılması". (2011), 363-381.
APA TEKİN İFTAR E, KURT O, ÇETİN Ö (2011). Yüksek ve düşük uygulama güvenirliğiyle sunulan sabit bekleme süreli öğretim uygulamalarının karşılaştırılması. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri, 11(1), 363 - 381.
Chicago TEKİN İFTAR Elif,KURT ONUR,ÇETİN ÖZLEM Yüksek ve düşük uygulama güvenirliğiyle sunulan sabit bekleme süreli öğretim uygulamalarının karşılaştırılması. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri 11, no.1 (2011): 363 - 381.
MLA TEKİN İFTAR Elif,KURT ONUR,ÇETİN ÖZLEM Yüksek ve düşük uygulama güvenirliğiyle sunulan sabit bekleme süreli öğretim uygulamalarının karşılaştırılması. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri, vol.11, no.1, 2011, ss.363 - 381.
AMA TEKİN İFTAR E,KURT O,ÇETİN Ö Yüksek ve düşük uygulama güvenirliğiyle sunulan sabit bekleme süreli öğretim uygulamalarının karşılaştırılması. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri. 2011; 11(1): 363 - 381.
Vancouver TEKİN İFTAR E,KURT O,ÇETİN Ö Yüksek ve düşük uygulama güvenirliğiyle sunulan sabit bekleme süreli öğretim uygulamalarının karşılaştırılması. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri. 2011; 11(1): 363 - 381.
IEEE TEKİN İFTAR E,KURT O,ÇETİN Ö "Yüksek ve düşük uygulama güvenirliğiyle sunulan sabit bekleme süreli öğretim uygulamalarının karşılaştırılması." Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri, 11, ss.363 - 381, 2011.
ISNAD TEKİN İFTAR, Elif vd. "Yüksek ve düşük uygulama güvenirliğiyle sunulan sabit bekleme süreli öğretim uygulamalarının karşılaştırılması". Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri 11/1 (2011), 363-381.