Yıl: 2022 Cilt: 7 Sayı: özel sayı Sayfa Aralığı: 80 - 90 Metin Dili: Türkçe DOI: 10.54452/jrb.1020777 İndeks Tarihi: 13-01-2023

KÜMELEME VE TASARRUF ALGORİTMASI YARDIMIYLA SİPARİŞ TOPLAMA PROBLEMİ ÜZERİNE AMPİRİK BİR UYGULAMA

Öz:
Günümüzde tüketiciler ürün satın almakta daha çok çevrimiçi kanalları tercih etmektedir. Bir veya birden fazla kaynaktan toplanan siparişlerin büyük depolardan toplanması ve paketlenmesi bir problem oluşturmaktadır. Şirketler büyük depolardan bu tip sipariş toplama kararlarında daha hızlı hareket etmek zamandan ve emekten tasarruf sağlayacak hesaplamaları uygulama ihtiyacı içerisindedirler. Bu amaçla, söz konusu problemin çözümünde istatistiksel ve analitik olarak kolay öğrenilebilir ve uygulanabilir olması açısından tasarruf algoritması ve kümeleme yöntemini içeren karma bir yöntem kullanımı önerilmiştir. Önerilen bu yöntem sayesinde karmaşık, çok sayıda sipariş ve ürün içeren sipariş listesi hızlı ve optimal şekilde depodan toplanması hazır hale getirilmesi hedeflenmiştir. Çalışmanın uygulama bölümünde simülasyon yardımıyla elde edilen 400 adet sipariş kullanılmıştır. Analizden elde edilen sonuçlara göre bütün siparişler toplam 9 tur ile tamamlandığı ortaya çıkarılmıştır. Çalışmanın farklı bir sonucu ise, iki farklı algoritma kullanılarak rotaların belirlenmesinde hızlı bir sürecin elde edilmesidir.
Anahtar Kelime: Tasarruf algoritması Kümeleme Optimizasyon Sipariş toplama problemi

AN EMPIRICAL APPLICATION ON THE ORDER PICKING PROBLEM WITH CLUSTERING AND SAVINGS ALGORITHM

Öz:
Today, consumers prefer online channels to buy products. The collection and packaging of orders collected from one or more sources from large warehouses poses a problem. Companies need to act faster in such order picking decisions from large warehouses and apply calculations that will save time and effort. For this purpose, a hybrid method including saving algorithm and clustering method has been proposed in order to be easy to learn and applicable statistically and analytically in the solution of the problem. Thanks to this proposed method, it is aimed to make the order list ready to be collected from the warehouse in a fast and optimal way, including a complex, large number of orders and products. In the application part of the study, 400 orders obtained with the help of simulation were used. According to the results obtained from the analysis, it was revealed that all orders were completed with a total of 9 rounds. Another result of the study is that a fast process is achieved in determining the routes using two different algorithms.
Anahtar Kelime: Saving algorithm Clustering Optimization Order picking problem

Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
0
0
0
APA Eti S, INEL M (2022). KÜMELEME VE TASARRUF ALGORİTMASI YARDIMIYLA SİPARİŞ TOPLAMA PROBLEMİ ÜZERİNE AMPİRİK BİR UYGULAMA. , 80 - 90. 10.54452/jrb.1020777
Chicago Eti Serkan,INEL MEHMET NURI KÜMELEME VE TASARRUF ALGORİTMASI YARDIMIYLA SİPARİŞ TOPLAMA PROBLEMİ ÜZERİNE AMPİRİK BİR UYGULAMA. (2022): 80 - 90. 10.54452/jrb.1020777
MLA Eti Serkan,INEL MEHMET NURI KÜMELEME VE TASARRUF ALGORİTMASI YARDIMIYLA SİPARİŞ TOPLAMA PROBLEMİ ÜZERİNE AMPİRİK BİR UYGULAMA. , 2022, ss.80 - 90. 10.54452/jrb.1020777
AMA Eti S,INEL M KÜMELEME VE TASARRUF ALGORİTMASI YARDIMIYLA SİPARİŞ TOPLAMA PROBLEMİ ÜZERİNE AMPİRİK BİR UYGULAMA. . 2022; 80 - 90. 10.54452/jrb.1020777
Vancouver Eti S,INEL M KÜMELEME VE TASARRUF ALGORİTMASI YARDIMIYLA SİPARİŞ TOPLAMA PROBLEMİ ÜZERİNE AMPİRİK BİR UYGULAMA. . 2022; 80 - 90. 10.54452/jrb.1020777
IEEE Eti S,INEL M "KÜMELEME VE TASARRUF ALGORİTMASI YARDIMIYLA SİPARİŞ TOPLAMA PROBLEMİ ÜZERİNE AMPİRİK BİR UYGULAMA." , ss.80 - 90, 2022. 10.54452/jrb.1020777
ISNAD Eti, Serkan - INEL, MEHMET NURI. "KÜMELEME VE TASARRUF ALGORİTMASI YARDIMIYLA SİPARİŞ TOPLAMA PROBLEMİ ÜZERİNE AMPİRİK BİR UYGULAMA". (2022), 80-90. https://doi.org/10.54452/jrb.1020777
APA Eti S, INEL M (2022). KÜMELEME VE TASARRUF ALGORİTMASI YARDIMIYLA SİPARİŞ TOPLAMA PROBLEMİ ÜZERİNE AMPİRİK BİR UYGULAMA. Journal of research in business (online), 7(özel sayı), 80 - 90. 10.54452/jrb.1020777
Chicago Eti Serkan,INEL MEHMET NURI KÜMELEME VE TASARRUF ALGORİTMASI YARDIMIYLA SİPARİŞ TOPLAMA PROBLEMİ ÜZERİNE AMPİRİK BİR UYGULAMA. Journal of research in business (online) 7, no.özel sayı (2022): 80 - 90. 10.54452/jrb.1020777
MLA Eti Serkan,INEL MEHMET NURI KÜMELEME VE TASARRUF ALGORİTMASI YARDIMIYLA SİPARİŞ TOPLAMA PROBLEMİ ÜZERİNE AMPİRİK BİR UYGULAMA. Journal of research in business (online), vol.7, no.özel sayı, 2022, ss.80 - 90. 10.54452/jrb.1020777
AMA Eti S,INEL M KÜMELEME VE TASARRUF ALGORİTMASI YARDIMIYLA SİPARİŞ TOPLAMA PROBLEMİ ÜZERİNE AMPİRİK BİR UYGULAMA. Journal of research in business (online). 2022; 7(özel sayı): 80 - 90. 10.54452/jrb.1020777
Vancouver Eti S,INEL M KÜMELEME VE TASARRUF ALGORİTMASI YARDIMIYLA SİPARİŞ TOPLAMA PROBLEMİ ÜZERİNE AMPİRİK BİR UYGULAMA. Journal of research in business (online). 2022; 7(özel sayı): 80 - 90. 10.54452/jrb.1020777
IEEE Eti S,INEL M "KÜMELEME VE TASARRUF ALGORİTMASI YARDIMIYLA SİPARİŞ TOPLAMA PROBLEMİ ÜZERİNE AMPİRİK BİR UYGULAMA." Journal of research in business (online), 7, ss.80 - 90, 2022. 10.54452/jrb.1020777
ISNAD Eti, Serkan - INEL, MEHMET NURI. "KÜMELEME VE TASARRUF ALGORİTMASI YARDIMIYLA SİPARİŞ TOPLAMA PROBLEMİ ÜZERİNE AMPİRİK BİR UYGULAMA". Journal of research in business (online) 7/özel sayı (2022), 80-90. https://doi.org/10.54452/jrb.1020777