Organik Ve Sentetik Fagot Kamıslarının Yapısal Ve Akustik Açıdan Incelenmesi, Parametrelerin Iliskisinin Modellenmesi

87 77

Proje Grubu: MAG Sayfa Sayısı: 187 Proje No: 119M049 Proje Bitiş Tarihi: 01.03.2022 Metin Dili: Türkçe İndeks Tarihi: 18-01-2023

Organik Ve Sentetik Fagot Kamıslarının Yapısal Ve Akustik Açıdan Incelenmesi, Parametrelerin Iliskisinin Modellenmesi

Öz:
Organik ve Sentetik Fagot Kamıslarının Yapısal ve Akustik Açıdan Incelenmesi, Parametrelerin Iliskisinin Modellenmesi Fagot, tahta üflemeli çalgılar ailesine ait çift kamıslı bir çalgıdır. Fagotun çalınabilmesi için yorumcunun fagot kamısını üfleyerek havayı enstrümana iletmesi gerekmektedir. Fagot kamısının özellikleri enstrümandan çıkan sesin rengini dogrudan etkiler. Günümüzde fagot kamısı hem dogal hem de polimer esaslı sentetik malzemeler kullanılarak üretilebilmektedir. Fagot sanatçılarının çogunlukla tercih ettikleri Latince ismi Arundo Donax olan bitkiden üretilen kamıslar piyasada organik kamıs adı ile bilinmektedir. Fakat fagotun çalınması sırasında dudagın kamısa yaptıgı basınç, tükürük, havanın nemi ve sıcaklıgı gibi etmenler organik kamısları 15 ila 20 gün sonrasında kullanılamaz hale getirmektedir. Bu çalısmada, hem organik hem de fiber takviyeli polimer esaslı kompozit malzeme kullanılarak yapılan fagot kamısları arasındaki yapısal ve akustik farklar mühendislik yaklasımı ve sanatçı performansı göz önüne alınarak incelenmesi ve kamıslar arasındaki farklılıkların bilimsel kapsamda nicel olarak ortaya konulması hedeflenmektedir. Önerilen proje kapsamında üç farklı kamıs kendi aralarında kıyaslanacaktır. Bu amaçla titresim yetenekleri, sertlikleri, yüzey pürüzlülükleri gibi malzeme özellikleri tüm kamıs tipleri için de tayin edilecek ve kamısların akustik özellikleri çalısılacaktır. Yapılacak çalısmalarda kamıslar bir test standına baglanarak basınçlı hava ile beslenecek ve çıkardıkları ses mikrofon sensörler aracılıgı ile kayıt edilecektir. Zamana baglı yapılan bu kayıtlar, sonrasında frekans uzayına çevrilecek ve aynı sartlardaki ses çıkıslarının frekans nitelikleri ve siddetleri karsılastırılacaktır. Bu çalısmalar, organik kamısların kullanım süresi boyunca tekrarlanacak ve özelliklerinin degisimi belirlenerek, sentetik kamıslar ile karsılastırılacaktır.
Anahtar Kelime: Fagot Kamısı Kargı Sentetik Kamıs Akustik Bassoon Reed Cane Synthetic Reed Aero Acoustic

Konular: Malzeme Bilimleri, Özellik ve Test
Erişim Türü: Erişime Açık
 • Ajayan, P. M., Schadler, L. S., Braun, P. V., 2003. “Nanocomposite Science and Technology”.
 • Almeida, A., Vergez, C., and Caussé, R. 2007. “Quasistatic nonlinear characteristics of doublereed instruments”, Journal of the Acoustical Society of America, 121(1):536–546.
 • Almeida, A., George, D., Smith, J., and Wolfe, J.,2013. “The clarinet: How blowing pressure, lip force, lip position and reed “hardness” affect pitch, sound level, and spectrum”, The Journal of the Acoustical Society of America, 134(3):2247–2255.
 • Almenräder, C.1843. Die Kunst des Fagottblasens oder Vollständige Theoretisch Praktische Fagottschule. Mainz: B. Schott Söhne.
 • Ayorinde, E. O., and Gibson, R.F. 1993. Elastic constants of orthotropic composite materials using plate resonance frequencies, classical lamination theory and an optimized threemode Rayleigh formulation. Compos Eng, 3(5):395–407.
 • Bak, N. and Domler, P. 1987. The relation between blowing pressure and blowing frequency in clarinet playing, Acustica, 63:238–241.
 • Benade, A. and Ibisi, M. 1987. “Survey of impedance methods and a new piezo-disk-driven impedance head for air columns”, Journal of the Acoustical Society of America, 81(4):1152– 1167.
 • Benade, A. H. 1988. “Equivalent circuits for conical waveguides”, The Journal of the Acoustical Society of America, 83(5):1764–1769.
 • Bland, D. R., 1960. “The Theory Of Lınear Viscoelasticity” Pergamon Press, New York.
 • Bucur, V. 2019. Handbook of Materials for Wind Musical Instruments, Springer Nature Switzerland, ISBN 978-3-030-19174-0, ISBN 978-3-030-19175-7 (eBook), https://doi.org/10.1007/978-3-030-19175-7
 • Capitol Cane, Capitol Cane firmasının fagot kargısı üreten firmaların ürünlerini yaptığı testler https://capitolcane.com/cane-guide/ Son erişim tarihi: 01 Temmuz 2021.
 • Carland, J.A. 1987. A Waveform Analysis of Bassoon Reed Profiles, A treatise submitted to the Scholl of Music in partial fulfillment of the requirements for the degree of Doctor of Music, The Florida State University Scholl of Music.
 • Casadonte, D. J. 1995. The clarinet reed: an introduction to its biology, chemistry and physics (Unpublished doctoral dissertation). Ohio State University, Columbus.
 • Chen, J. M., Smith, J., and Wolfe, J. 2008. “Experienced saxophonists learn to tune their vocal tracts”, Science, 319(5864):776–776.
 • Dalmont, J., Gilbert, J., and Ollivier, S. 2003. “Nonlinear characteristics of single-reed instruments: quasistatic volume flow and reed opening measurements”, Journal of the Acoustical Society of America, 114(4):2253–2262.
 • Ewell, T.,B. 2010. “A Pedagogy for Finishing Reeds for the German-System Bassoon”, The Double Reed, Vol. 23 No. 3.
 • Fiore V., Scalici T., and Valenza A. 2014. Characterization of a new natural fiber from Arundo donax L. as potential reinforcement of polymer composites. Carbohydrate Polymers 106:77– 83.
 • Fuks, L. and Sundberg, J. 1999. “Blowing pressures in bassoon, clarinet, oboe and saxophone”, Acta Acustica united with Acustica, 85:267–277(11).
 • Grothe, T. 2012. “Investigation of bassoon embouchures with an artificial mouth”, In Program of the 11th Congrès Français d’Acoustique and 2012 IOA annual meeting, Acoustics2012, Nantes.
 • Gürdal, Z., Haftka R., Hajela T P., 1999. “Design and optimization of laminates composite materials”, 1st ed. John Wiley and Sons, Inc
 • Hanselka, H., Hoffmann, U., 1999. “Damping Characteristics of Fibre Reinforced Polymers”, Technısche Mechanık, 10 (2), 91-101.
 • Hashin, Z., 1965. “Viscoelastic Behavior of Heterogeneous Media”, Journal of Applied Mechanics.
 • Hashin, Z., 1966. “Viscoelastic Fiber Reinforced Materials”, AIAA Journal, 4 (8), 1411-17.
 • Hashin, Z. 1970. Complex Moduli of Viscoelastic Composites - II. Fiber Reinforced Materials, Int. Journal Solids Structures, 6(6):797–807.
 • Herakovich, C. T., 1997. “Mechanics of Fibrous Composites”. Hutchins, C. M. 1983. “A history of violin research”, J. Acoust. soc. Am., 73 (15), 1421-40.
 • Helmholtz, H. 1954. On the Sensations of Tone. (2.Baskı). Oxford, England: Dover Publications
 • Hirschberg, A. 1995. “Mechanics of Musical Instruments”, chapter 7: Aero-Acoustics of Wind Instruments, pages 292–361. Springer Verlag Wien - New York.
 • Hopa, E. 2010. Kamış Yapımının Fagotun Performansı Üzerindeki Etkileri. Yayımlanmamış Sanatta Yeterlik Tezi. Eskişehir: Anadolu Üniversitesi.
 • Hopa, E. 2017. Fagot Eğitiminde Kamış Yapımının Önemi, Anadolu Üniversitesi Sanat ve Tasarım Dergisi, Cilt 7, Sayı 1, Sayfa 128-134.
 • Hutchins, C. M. 1983. A history of violin research. J Acoust Soc Am, 73(5):1421–1440.
 • Intravaia, L. J. 1978. The effects of hardness and stiffness of bassoon cane upon performance of the reed. Int Double Reed Soc J, 6:30–46.
 • Jalili, M. M., Mousavi, S. Y., and Pirayeshfar, A. S. 2014. Investigating the Acoustical properties of carbon fiber-, glass fiber-, and hemp fiber-reinforced polyester composites. Polym. Compos., 35:2103–2111.
 • J. W. T. J. W. Cooley, (1965) "An algorithm for the machine calculation of complex Fourier series," Math. Comp., Cilt 19, pp. 297-331, Hızlı Fourier Dönüşümünün FPGA Uygulamasının SQNR Simülasyonu, SQNR Simulations of Fast Fourier Transform Implementation on FPGA.
 • Karpuz, G. 2011. Melodik Islık Seslerindeki Notaların Otomatik Belirlenmesi, Karadeniz Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.
 • Kaw, A. K., 2006. “Mechanics of Composite Materials”, 2nd ed. Taylar and Francis Group Keefe, D. 1982. “Experiments on the single woodwind tone hole”, Journal of the Acoustical Society of America, 72(3):688–699.
 • Kergomard, J. 1995. “Mechanics of Musical Instruments”, chapter 6: Elementary Considerations on Reed-Instrument Oscillations, pages 230–290. Springer Verlag Wien – New York.
 • Larsson, D. 1997. Using modal analysis for estimation of anisotropic material constants. J Eng Mech, 123:222–229.
 • Lavoro Reeds firmasının internet sitesindeki fagot kargısı sertlik değerleri https://www.lavororeeds.com/gouged-bassoon-cane-selectable-hardness-10-pcs.html Son erişim tarihi: 01 Temmuz 2021.
 • Leon, S. C. R. 2005. Relationship between the physical parameters of musical wind instruments and the psychoacoustic attributes of the produced sound (Unpublished doctoral dissertation). University of Edinburgh, Edinburgh.
 • Li, W., Chen, J.-M., Smith, J., and Wolfe, J. 2013. “Vocal tract effects on the timbre of the saxophone”, In Proceedings of the Stockholm Music Acoustics Conference 2013, SMAC 2013, Stockholm, Sweden.
 • Lowe, C.L.C. 2008. Norman Herzberg: An Icon of Bassoon Pedagogy, A Dissertation Submitted to The Faculty of The Graduate School at The University of North Carolina at Greensboro in Partial Fulfillment of the Requirements for the Degree Doctor of Musical Arts The University of North Carolina at Greensboro.
 • Mallick, P. K., 2007. “Fiber-reinforced composites: materials, manufacturing and design”, 3rd ed. Taylor and Francis Group,
 • Mayer, A. 2003. “Riam (reed instrument artificial mouth) a computer controlled excitation device for reed instruments”, In Proceedings of the Stockholm Music Acoustic Conference. McKay, J.M. 2000. The Bassoon Reed Manual, Indiana University Press, Bloomington, USA.
 • Menard, K. P. 2008. Dynamic Mechanical Analysis: A Practical Introduction (2nd ed.). Boca Raton:CRC Press.
 • McIntyre, M. E., and Woodhouse J. 1988. On measuring the elastic and damping constants of orthotropic sheet materials. Acta Metall, 36(6):1397–1416.
 • McKay J.R., Hinkle R. ve Woodward W. 2001. The Bassoon Reed Manual, Indiana University Press.
 • Morris, M.B., Sr. 2005. The Teaching Methods of Lewis Hugh Cooper, A Treatise submitted to the School of Music in partial fulfillment of the requirements for the degree of Doctor of Music, The Florida State University School of Music.
 • Moschner, S. 2021. Ask The Reed Doctor, Cane Selection, https://oboecentral.com.au/__static/06e6a01a0fe446b1eac8f962f1485043/1866336- ask_the_reed_doctor-cane.pdf?dl=1 Son erişim tarihi: 01 Temmuz 2021.
 • McIntyre, M. E., Woodhouse J. 1988. “On measuring the elastic and damping constants of orthotropic sheet materials”, Acta Metall, 36(6):1397–1416.
 • Nagesh, B., and Marangoni, R. D. 1977. Measurement of mechanical vibration damping in orthotropic, composite and isotropic plates based on a continuous system analysis. Int J Solids Struct, 13(8):699–707.
 • Ni, R. G., Adams, R. D., 1984. “The Damping and Dynamic Moduli of Symmetric Laminated Composite Beams --Theoretical and Experimental Results”, SAGE, 18, 104-21.
 • Obataya, E., Umezawa, T., Nakatsubo, F., and Norimoto, M. 1999. The Effects of Water Soluble Extractives on the Acoustic Properties of Reed (Arundo donax L.). Holzforschung., 53(1):63-67.
 • Ono, T., and Morimoto, M. 1985. Anisotropy of dynamic Young’s modulus and internal friction in wood. Jpn J Appl Phys, 24(8):960–964.
 • Ono, T. 1996. Frequency responses of wood for musical instruments in relation to the vibrational properties. J Acoust Soc Japan, 17(4):183–193.
 • Ozi, E.,1803, Nouvelle Methode de Basson. Paris: Naderman, An. IX. Poe, J. M. “Cane Hardness and Flexibility: Related Measurements Leading to Better Bassoon Reeds.” The Double Reed 26 (2003): 60-64.
 • Popkin, M ve Glickman L. 1987. Bassoon Reed Making, The Instrumentalist Company.
 • Popkin, M., Glickman, L. 2013. Bassoon Reed Making, Charles Double Reed Company. LLC; 3rd edition.
 • Rieger, G., 2017. Density determination “Heinrich” for tube cane, instruction manual.
 • Schillinger, C. 2007. The Pedagogy of Bassoon Reed Making. A Research Paper Presented in Partial Fulfillment of the Requirements for the Degree Doctor of Musical Arts, Arizona State University.
 • Schillinger, C. 2015. Bassoon Reed Making: A Pedagogic History, Indiana University Press.
 • Schultz, A. B., Tsai, W. S., 1968. “Measurements of Complex Dynamic Moduli for Laminated Fiber-Reinforced Composites”, J. Composite Materials, 3, 434.
 • Schultz, A. B., Tsai, W. S., 1968. “Dynamic Moduli and Damping Ratios in Fiber-Reinforced Composites”, SAGE.
 • Schultz, A. B., Tsai, W. S., 1969. “Measurements of Complex Dynamic Moduli for Laminated Fiber-Reinforced Composites”, J. Composite Materials, 3, 434.
 • Schultz, A. B., and Tsai, S.W. 1975 Measurement of Complex Dynamic Moduli for Laminated Fiber-Reinforced Composites, Journal of Composite Materials, 3(3):434–443.
 • Shimizu, M., Naoi, T., and Idogawa, T. 1989. “Vibrations of the reed and the air column in the basson”, Journal of the Acoustical Society of Japan, 10(5):269–278.
 • Spatz, H. C. H., Beismann, H., Emanns, A., and Speck, T. H. 1995. Mechanical anisotropy and inhomogeneity in the tissue comprising the hollow stem of the giant reed Arundo donax. Biomimetics, 3:141–155.
 • Spatz H. C. H., Beismann, H., Brüchert, F., Emanns, A., and Speck T. H. 1997. Biomechanics of the giant reed, Arundo donax. Phil Trans Royal Soc Lon, B (352):1–10.
 • Tsai, W. S., Pagano, N. J., 1968. “Invarıant Propertıes Of Composıte Materıals”, Technıcal Report Afml-Tr-67-349.
 • Thompson, S. C. 1979. “The efect of the reed resonance on woodwind tone production”, The Journal of the Acoustical Society of America, 66(5):1299–1307.
 • Vergez, C., Almeida, A., Caussé, R. E., and Rodet, X. 2003. Toward a simple physical model of double-reed musical instruments: influence of aero-dynamical losses in the embouchure on the coupling between the reed and the bore of the resonator. Acta Acustica united with Acustica, 89(6):964–973.
 • Visscher, J., Sol, H., de Wilde, W. P., and Vantomme, J. 1997. Identification of the damping properties of orthotropic composite materials using a mixed numerical experimental method. Appl Compos Mater, 4(1):13–33.
 • Weissenborn, J. 1968. Der Fagott. South Whitley: The Fox Bassoon Company. Worman,W. 1971. Self-Sustained Nonlinear Oscillations of Medium Amplitude in Clarinet-Like Systems. PhD thesis, Case Western Reserve University.
 • Yiğiter, H. Diğer Mekanik Özellikler, http://kisi.deu.edu.tr//huseyin.yigiter/YMI%20%234%20DIGER%20MEKANIK%20OZELLIKL ER.pdf Son erişim tarihi: 01 Haziran 2020.
 • Yim, J. H., 1999. “A damping analysis of composite laminates using the closed form expression for the basic damping of Poisson's ratio”, Composite Structures, 46, 405-11.
APA HOPA E, SEYHAN A, YASA T (2022). Organik Ve Sentetik Fagot Kamıslarının Yapısal Ve Akustik Açıdan Incelenmesi, Parametrelerin Iliskisinin Modellenmesi. , 0 - 187.
Chicago HOPA Emre,SEYHAN ABDULLAH TUGRUL,YASA Tolga Organik Ve Sentetik Fagot Kamıslarının Yapısal Ve Akustik Açıdan Incelenmesi, Parametrelerin Iliskisinin Modellenmesi. (2022): 0 - 187.
MLA HOPA Emre,SEYHAN ABDULLAH TUGRUL,YASA Tolga Organik Ve Sentetik Fagot Kamıslarının Yapısal Ve Akustik Açıdan Incelenmesi, Parametrelerin Iliskisinin Modellenmesi. , 2022, ss.0 - 187.
AMA HOPA E,SEYHAN A,YASA T Organik Ve Sentetik Fagot Kamıslarının Yapısal Ve Akustik Açıdan Incelenmesi, Parametrelerin Iliskisinin Modellenmesi. . 2022; 0 - 187.
Vancouver HOPA E,SEYHAN A,YASA T Organik Ve Sentetik Fagot Kamıslarının Yapısal Ve Akustik Açıdan Incelenmesi, Parametrelerin Iliskisinin Modellenmesi. . 2022; 0 - 187.
IEEE HOPA E,SEYHAN A,YASA T "Organik Ve Sentetik Fagot Kamıslarının Yapısal Ve Akustik Açıdan Incelenmesi, Parametrelerin Iliskisinin Modellenmesi." , ss.0 - 187, 2022.
ISNAD HOPA, Emre vd. "Organik Ve Sentetik Fagot Kamıslarının Yapısal Ve Akustik Açıdan Incelenmesi, Parametrelerin Iliskisinin Modellenmesi". (2022), 0-187.
APA HOPA E, SEYHAN A, YASA T (2022). Organik Ve Sentetik Fagot Kamıslarının Yapısal Ve Akustik Açıdan Incelenmesi, Parametrelerin Iliskisinin Modellenmesi. , 0 - 187.
Chicago HOPA Emre,SEYHAN ABDULLAH TUGRUL,YASA Tolga Organik Ve Sentetik Fagot Kamıslarının Yapısal Ve Akustik Açıdan Incelenmesi, Parametrelerin Iliskisinin Modellenmesi. (2022): 0 - 187.
MLA HOPA Emre,SEYHAN ABDULLAH TUGRUL,YASA Tolga Organik Ve Sentetik Fagot Kamıslarının Yapısal Ve Akustik Açıdan Incelenmesi, Parametrelerin Iliskisinin Modellenmesi. , 2022, ss.0 - 187.
AMA HOPA E,SEYHAN A,YASA T Organik Ve Sentetik Fagot Kamıslarının Yapısal Ve Akustik Açıdan Incelenmesi, Parametrelerin Iliskisinin Modellenmesi. . 2022; 0 - 187.
Vancouver HOPA E,SEYHAN A,YASA T Organik Ve Sentetik Fagot Kamıslarının Yapısal Ve Akustik Açıdan Incelenmesi, Parametrelerin Iliskisinin Modellenmesi. . 2022; 0 - 187.
IEEE HOPA E,SEYHAN A,YASA T "Organik Ve Sentetik Fagot Kamıslarının Yapısal Ve Akustik Açıdan Incelenmesi, Parametrelerin Iliskisinin Modellenmesi." , ss.0 - 187, 2022.
ISNAD HOPA, Emre vd. "Organik Ve Sentetik Fagot Kamıslarının Yapısal Ve Akustik Açıdan Incelenmesi, Parametrelerin Iliskisinin Modellenmesi". (2022), 0-187.