Yıl: 2010 Cilt: 37 Sayı: 4 Sayfa Aralığı: 367 - 374 Metin Dili: Türkçe İndeks Tarihi: 29-07-2022

Beyin cerrahi yoğun bakım ünitesinde çalışan hemşirelerin hastane enfeksiyonların önlenmesine ilişkin uygulamaları

Öz:
Amaç: Bu çalışma Beyin Cerrahi Yoğun Bakım Ünitesinde (BCYBÜ) çalışan hemşirelerin nozokomiyal enfeksiyonların önlenmesine yönelik uygulamalarını belirlemek amacıyla yapılmıştır. Gereç ve yöntem: Araştırma, Ankara’da bir üniversite hastanesinin BCYBÜ’de çalışan 10 hemşire ile yapılmıştır. Veriler anket formu ve uygulama formu kullanılarak toplanmıştır. Verilerin analizinde sayı hesabı kullanılmıştır. Bulgular: Hemşirelerin anket formunda yer alan sorulara ilişkin bilgi puan ortalaması 28 üzerinden 10.4 olarak bulunmuştur. Hemşirelerin uygulama formunda yer alan nozokomiyal enfeksiyonların önlenmesine yönelik girişimlerinden bazılarını uyguladıklarını belirttikleri, ancak BCYBÜ’de sıklıkla görülen cerrahi alan enfeksiyonları, menenjit ve şant enfeksiyonlarının erken donemde tespit edilmesine yönelik herhangi bir girişim belirtmedikleri görülmüştür. Sonuç: Hemşirelerin nozokomiyal enfeksiyonların önlenmesine yönelik bilgilerinin ve uygulamalarının yetersiz olduğu, güncel olmadığı saptanmıştır
Anahtar Kelime:

Konular: Eğitim, Eğitim Araştırmaları Temel Sağlık Hizmetleri Sağlık Bilimleri ve Hizmetleri Yoğun Bakım, Tıp Hemşirelik

Nurses practices regarding the prevention of nosocomial infections in the neurosurgical intensive care unit

Öz:
Objectives: This study was conducted for determining nurses’ interventions to preventive nosocomial infections seen in a neurosurgery intensive care unit (ICU). Materials and methods: The study population was comprised of with 10 nurses who worked in the neurosurgery ICU of a university hospital in Ankara. The data were collected using a questionnaire and an interventions form. In the analysis of data number of the account was used. Results: Mean knowledge level of the study population was 10.4 on 28 points in the questionnaire. While it is noted that the nurses take measures to prevent some of the nosocomial infections, which are included intervention form, there were no measures against surgical wound infections, meningitis, shunt infections that are seen infrequently in the neurosurgical units. Conclusion: Nurses’ knowledge on nosocomial infections and their interventions to prevent nosocomial infections were found to be inadequate and outdated.
Anahtar Kelime:

Konular: Eğitim, Eğitim Araştırmaları Temel Sağlık Hizmetleri Sağlık Bilimleri ve Hizmetleri Yoğun Bakım, Tıp Hemşirelik
Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
0
0
0
 • 1. Çelik SA. Issues in clinical nursing; Nosocomial infections in neurosurgery intensive care units J Clin Nurs 2004;13:741–7.
 • 2. Sümerkan B. Yoğun bakım ünitesinde gram-negatif mikroorganizmalar ve direnç sorunu. Yoğun Bakım Derg 2003;3:129–34.
 • 3. Kollef M. SMART approaches for reducing nosocomial infections in the ICU. Chest 2008;134: 447-56.
 • 4. Richards MJ, Edwards JR, Culver DH, et al. Nosocomial infections in combined medical-surgical intensive care units in the United States. Infect Control Hosp Epidemiol 2000;21:510–5.
 • 5. Eggimann P, Pittet D. Infection control in the ICU. Chest 2001;120:2059–93.
 • 6. Yilmaz GR, Cevik MA, Erdinc FS, et al. The risk factors for infections acquired by cerebral hemorrhage and cerebral infarct patients in a neurology ıntensive care unit in Turkey. Jpn J Infect Dis 2007;60 : 87-91.
 • 7. Ewig S, Torres A, El-Ebiary M, et al. Bacterial colonization patterns in mechanically ventilated patients with traumatic and medical head injury. ıncidence, risk factors, and association with ventilator-associated pneumonia. Am J Respir Crit Care Med 1999;159: 188–98.
 • 8. Boque MC, Bodi M, Rello J. Trauma, head injury, and neurosurgery infections. Semin Respir Infect 2000;15: 261–3.
 • 9. Arunodaya GR. Infections in neurology and neurosurgery intensive care unit. Neurology India 2001;25: 51–59.
 • 10. Agarwal M, Thomas P. Prevalence of Post-op. Nosocomial infection in neuro-surgical patients and associated risk factors - A Prospective study of 2441 patients. Nurs J India 2003;94:197-8.
 • 11. Taşdelen-Fışgın N, Tanyel E, Ulus A, ve ark. Beyin cerrahi kliniğinde hastaya dayalı aktif sürveyansın önemi. İnfeksiyon Dergisi 2008;22: 135–140.
 • 12. Beer R, Lackner P, Pfausler B, et al. Nosocomial ventriculitis and meningitis in neurocritical care patients. J Neurol 2008;255:1617–24.
 • 13. Quattrocchi KB, Frank EH, Miller CH, et al. Suppression of cellular immune activity following severe head trauma. J Neurotrauma 1990;7:77–87.
 • 14. Shimonkevitz R, Bar-Or D, Harris L, et al. Transient monocyte release of interleukin–10 in response to traumatic brain injury. Shock 1999;12:10–16.
 • 15. Dziedzic T, Slowik A, Szczudlik A. Nosocomial infections and immunity: Lesson from brain-injured patients. Critical Care 2004;8: 266–270.
 • 16. Helling TS, Evans LL, Fowler DL, et al. Infectious complications in patients with severe head injury. J Trauma 1988; 28: 1575–1577.
 • 17. Piek J, Chesnut RM, Marshall LF, et al. Extracranial complications of severe head injury. J Neurosurg 1992;77: 901-7.
 • 18. Laborde G., Grosskopf U, Schmieder K, et al. Nosocomial infections in a neurosurgical intensive care unit. Der Anaesthesist 1993;42: 724–31.
 • 19. Dettenkofer M, Ebner W, Els T, et al. Surveillance of nosocomial infections in a neurology intensive care unit, J Neurol 2001;24: 959–64.
 • 20. WHO Guidelines on Hand Hygiene in Healthcare. 2005. http://www.chp.gov.hk/files/pdf/grp-icc-hp-HH_en.pdf.
 • 21. Edinç S. Hemşirelerin üniversal önlemlere ilişkin bilgi ve uygulamaları, marmara üniversitesi sağlık bilimleri enstitüsü. yüksek lisans tezi 2006. İstanbul.
 • 22. Siegel JD, Rhinehart E, Jackson M, Chiarello L; Health Care Infection Control Practices Advisory Committee. 2007 Guideline for ısolation precautions: preventing transmission of ınfectious agents in health care settings. Am J Infect Control. 2007;35(10 Suppl 2):65-164.
 • 23. Slota M, Green M, Farley A, et al. The role of gown and glove isolation and strict handwashing in the reduction of nosocomial infection in children with solid organ transplantation. Crit Care Med 2001; 29;405-12.
 • 24. Yüceer S, Demir SG. Yoğun bakım ünitesinde nozokomiyal enfeksiyonların önlenmesi ve hemşirelik uygulamaları. Dicle Tıp Dergisi 2009;36: 226–233.
 • 25. Çetinkaya YŞ. Yoğun bakım ünitesi infeksiyonlarının izlemi, kontrolü ve korunma. Yoğun Bakım Dergisi 2002;2: 16–25.
 • 26. CDC Morbidity and Mortality Weekly Report: Recommendations and Reports Guideline for Hand Hygiene in Health-Care Settings 2002 / Vol. 51 / No. RR–16.
 • 27. CDC Morbidity and Mortality Weekly Report: Recommendations and Reports Guidelines for the Prevention of Intravascular Catheter-Related Infections 2002 / 51(RR10); 1-26.
 • 28. CDC Morbidity and Mortality Weekly Report: Recommendations and Reports Guidelines for Preventing Health-Care–Associated Pneumonia 2003, vol 53 / No. RR–3.
 • 29. Delahanty KM., Myers FE, Infection control survey report 2007. Ulaşım adresi:http://www.nursingcenter.com/ library/ JournalArticle.asp? Article_ID=719060.
 • 30. Tayran N. Cerrahi Alan Enfeksiyonlarından Korunma. Hastane Enfeksiyonları: Korunma ve Kontrol Sempozyum Dizisi 2008;60: 181–192.
 • 31. Aytaç N, Naharcı H, Öztunç G. Adana’da eğitim araştırma hastanelerinin yoğun bakım hemşirelerinde hastane enfeksiyonları bilgi düzeyi. ADÜ Tıp Fakültesi Dergisi 2008;9(3): 9–15.
 • 32. Yağmur Ş. Yoğun bakım hemşirelerinin hastane infeksiyonlarının önlenmesi ile ilgili bilgi düzeyi ve tutumlarının belirlenmesi, Afyon Kocatepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü. Yüksek Lisans Tezi 2004.Afyon.
 • 33. Coopersmith CM, Rebmann TL, Zack JE, et al. Effect of an education program on decreasing catheter-related bloodstream infections in the surgical intensive care unit. Crit Care Med 2002;30: 59–64.
 • 34. Kanouff AJ, DeHaven KD, Kaplan PD. Prevention of nosocomial infections in the intensive care unit. Crit Care Nurs Q 2008;31: 302–8.
 • 35. Orsi GB, Raponi M, Franchi C, et al. surveillance and infection control in an intensive care unit. Infect Control Hosp Epidemiol 2005;26.321–5.
 • 36. Bakır M. Yoğun bakım ünitesinde infeksiyon kontrolü. Yoğun Bakım Dergisi 2003;3: 102-17.
 • 37. İlgün S, Ovayolu N. Yoğun bakım ünitelerinde görülen hastane enfeksiyonları ve alınması gereken önlemler. Yoğun Bakım Hemşireliği Dergisi 2005;9: 14–9.
 • 38. Guideline for prevention of catheter-associated urinary tract ınfections. 2009. Ulaşımadresi; http://www.cdc.gov/ncidod/dhqp/pdf/guidelines/CAUTI_Guideline2009final.pdf
 • 39. Coopersmith CM, Zack JE, Ward MR, et al. The impact of bedside behavior on catheter-related bacteremia in the intensive care unit. Arch Surg 2004;139: 131–6.
 • 40. Menteş Ö, Yiğit T, Harlak A, ve ark. Cerrahi yoğun bakım ünitesinde kateter kaynaklı enfeksiyonlar. Gülhane Tıp Dergisi 2005;50:158–63.
 • 41. Boran BO, Kızılçay G, Bozbuğa M. ventriküloperitoneal şant disfonksiyonu. Türk Nöroşirürji Dergisi 2005;15: 148-15.
 • 42. O’Grady NP, Alexander M, Dellinger EP, et al. Guidelines for the prevention of intravascular catheter- related infections. Clin Infect Dis 2002;35: 1281-307.
 • 43. Garland JS, Henrickson K, Maki DG. The 2002 hospital infection control practices advisory committee centers for disease control and prevention guideline for prevention of intravascular device-related infection. Pediatrics 2002;110:1009-13.
APA YÜCEER S, BULUT H (2010). Beyin cerrahi yoğun bakım ünitesinde çalışan hemşirelerin hastane enfeksiyonların önlenmesine ilişkin uygulamaları. , 367 - 374.
Chicago YÜCEER Sevilay,BULUT HÜLYA Beyin cerrahi yoğun bakım ünitesinde çalışan hemşirelerin hastane enfeksiyonların önlenmesine ilişkin uygulamaları. (2010): 367 - 374.
MLA YÜCEER Sevilay,BULUT HÜLYA Beyin cerrahi yoğun bakım ünitesinde çalışan hemşirelerin hastane enfeksiyonların önlenmesine ilişkin uygulamaları. , 2010, ss.367 - 374.
AMA YÜCEER S,BULUT H Beyin cerrahi yoğun bakım ünitesinde çalışan hemşirelerin hastane enfeksiyonların önlenmesine ilişkin uygulamaları. . 2010; 367 - 374.
Vancouver YÜCEER S,BULUT H Beyin cerrahi yoğun bakım ünitesinde çalışan hemşirelerin hastane enfeksiyonların önlenmesine ilişkin uygulamaları. . 2010; 367 - 374.
IEEE YÜCEER S,BULUT H "Beyin cerrahi yoğun bakım ünitesinde çalışan hemşirelerin hastane enfeksiyonların önlenmesine ilişkin uygulamaları." , ss.367 - 374, 2010.
ISNAD YÜCEER, Sevilay - BULUT, HÜLYA. "Beyin cerrahi yoğun bakım ünitesinde çalışan hemşirelerin hastane enfeksiyonların önlenmesine ilişkin uygulamaları". (2010), 367-374.
APA YÜCEER S, BULUT H (2010). Beyin cerrahi yoğun bakım ünitesinde çalışan hemşirelerin hastane enfeksiyonların önlenmesine ilişkin uygulamaları. Dicle Tıp Dergisi, 37(4), 367 - 374.
Chicago YÜCEER Sevilay,BULUT HÜLYA Beyin cerrahi yoğun bakım ünitesinde çalışan hemşirelerin hastane enfeksiyonların önlenmesine ilişkin uygulamaları. Dicle Tıp Dergisi 37, no.4 (2010): 367 - 374.
MLA YÜCEER Sevilay,BULUT HÜLYA Beyin cerrahi yoğun bakım ünitesinde çalışan hemşirelerin hastane enfeksiyonların önlenmesine ilişkin uygulamaları. Dicle Tıp Dergisi, vol.37, no.4, 2010, ss.367 - 374.
AMA YÜCEER S,BULUT H Beyin cerrahi yoğun bakım ünitesinde çalışan hemşirelerin hastane enfeksiyonların önlenmesine ilişkin uygulamaları. Dicle Tıp Dergisi. 2010; 37(4): 367 - 374.
Vancouver YÜCEER S,BULUT H Beyin cerrahi yoğun bakım ünitesinde çalışan hemşirelerin hastane enfeksiyonların önlenmesine ilişkin uygulamaları. Dicle Tıp Dergisi. 2010; 37(4): 367 - 374.
IEEE YÜCEER S,BULUT H "Beyin cerrahi yoğun bakım ünitesinde çalışan hemşirelerin hastane enfeksiyonların önlenmesine ilişkin uygulamaları." Dicle Tıp Dergisi, 37, ss.367 - 374, 2010.
ISNAD YÜCEER, Sevilay - BULUT, HÜLYA. "Beyin cerrahi yoğun bakım ünitesinde çalışan hemşirelerin hastane enfeksiyonların önlenmesine ilişkin uygulamaları". Dicle Tıp Dergisi 37/4 (2010), 367-374.