FARKLI ÜZÜM ÇEŞİTLERİNİN MUHAFAZASINDA AMBALAJLARDAKİ AÇIKLIKLARIN TANENİN KÜKÜRT DİOKSİT MİKTARI VE KALİTESİNE ETKİLERİNİN BELİRLENMESİ

Yıl: 2023 Cilt: 52 Sayı: Özel Sayı 1 Sayfa Aralığı: 227 - 233 Metin Dili: Türkçe İndeks Tarihi: 07-08-2023

FARKLI ÜZÜM ÇEŞİTLERİNİN MUHAFAZASINDA AMBALAJLARDAKİ AÇIKLIKLARIN TANENİN KÜKÜRT DİOKSİT MİKTARI VE KALİTESİNE ETKİLERİNİN BELİRLENMESİ

Öz:
Bu çalışmada, farklı üzüm çeşitlerinin muhafazasında kullanılan polietilen (PE) ambalajlarında bulunan farklı orandaki açıklıkların tanenin SO₂ miktarı, kalitesi, patolojik ve fizyolojik bozukluklarına etkilerinin belirlenmesi amaçlanmıştır. Üzüm salkımları üzerinde ‰0 (kontrol), ‰0.5, ‰1 ve ‰2 açıklık bulunan PE torbalara yerleştirilerek zorlanmış hava ile ön soğutması yapılmıştır. SO₂ petleri üzümlerin üzerine yerleştirilerek torbaların ağızları kapatılmıştır. Üzümler 0±0.5℃ sıcaklık ve %90-95 oransal nemde 4 ay süreyle depolanmış, aylık aralıklarla alınan örneklerde tanenin SO₂ miktarı, kalite değişimleri ve kayıplar belirlenmiştir. Depolama sonunda açıklık bulunmayan (‰0) PE torbadaki ‘Sultani Çekirdeksiz’, Red Globe’ ve ‘Alphonse Lavallée’ üzüm tanelerinde SO₂ miktarı sırasıyla 11.16, 33.50 ve 24.83 mg/kg olarak saptanırken, ‰1 ve ‰2 açıklık bulunanlarda ise 0-6 mg/kg arasında değiştiği saptanmıştır. ‰0 açıklık bulunan PE torbadaki üzüm tanelerinde özellikle depolamanın sonunda SO₂ zararındaki artışa bağlı olarak renk değişikliği, yumuşama, fenol miktarı ve beğeni puanlarında azalışlar; ‰2 açıklık bulunan PE torbadakilerde ise ağırlık kaybı ve salkım esmerleşmesi puanlarında artışlar gözlenmiştir. Tanenin saptan kopma kuvveti, SÇKM, TA miktarı ve antioksidan aktivitesine ambalaj açıklıklarının etkileri sınırlı veya kararsız olmuş, çürüklük gelişimi görülmemiştir. Sonuçlar, uzun süreli muhafaza edilen ‘Sultani Çekirdeksiz’, ‘Red Globe’ ve ‘Alphonse Lavallée’ üzüm çeşitlerinin sırasıyla ‰0.5, ‰1 ve ‰1 açıklıklara sahip torbalarda daha başarılı bir şekilde depolanabileceğini göstermiştir.
Anahtar Kelime: Vitis vinifera L. SO₂ zararı paketleme salkım esmerleşmesi

DETERMINATION OF THE EFFECTS OF OPENINGS OF PACKAGES ON THE QUANTITY OF SULFUR DIOXIDE AND QUALITY OF BERRY DURING THE STORAGE OF DIFFERENT GRAPE VARIETIES

Öz:
In this study, it was aimed to determine the effects of different ratios of openings of polyethylene (PE) packages used in the preservation of different grape varieties on quality of the berry. The grapes were placed in PE bags with 0‰ (control), 0.5‰, 1‰, and 2‰ openings. SO₂ generators were placed on the grapes and the bags were closed. The grapes were stored at 0±0.5°C and 90-95% RH for 4 months, and quality changes determined. The quantity of ‘Sultani Çekirdeksiz’, Red Globe’ and ‘Alphonse Lavallée’ SO₂ in the control was determined as 11.16, 33.50 and 24.83 mg/kg respectively, while the quantity of SO₂ in the PE bag with 1‰ and 2‰ openings ranged between 0-6 mg/kg at the end of storage. In the grape grains in the PE bag with 0%opening, especially at the end of storage, discoloration, softness, decrease in phenol content, and taste scores due to the increase in SO₂ damage were observed. Also, weight loss and stem browning scores were observed to increase in PE bags with 2% openings. The results showed that long-term preserved grape varieties ‘Sultani Çekirdeksiz’, ‘Red Globe’ and ‘Alphonse Lavallée’ could be stored more successfully in bags with openings of 0.5‰, 1‰ and 1‰, respectively.
Anahtar Kelime: Vitis vinifera L. SO₂ damage packing stem browning

Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
 • 1. Anonim, 2014. Bitki hastalıkları standart ilaç deneme metotları, meyve-bağ̆ hastalıkları. T.C. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Bitki Sağlığı Araştırmaları Daire Başkanlığı, Ankara.
 • 2. Artés-Hernández, F., Aguayo, E., Artés, F. 2004. Alternative atmosphere treatments for keeping quality of ‘Autumn seedless’ table grapes during long-term cold storage. Postharvest Biology and Technology, 31(1):59-67.
 • 3. Bayramoğlu, A., Şen, F. 2020. ‘Red Globe’ üzüm çeşidinin depolanmasında farklı ambalaj açıklıklarının etkilerinin belirlenmesi. Ege Üniversitesi Ziraat Fak. Dergisi 57(4):563-570.
 • 4. Benzie, I.F.F., Strain, J.J. 1996. The ferric reducing ability of plasma (FRAP) as a measure of “antioxidant power”: the FRAP assay. Analytical Biochemistry, 239:70-76.
 • 5. Cemeroğlu, B. 2008. Kurutma teknolojisi. (Ed.: B.Cemeroğlu). Meyve ve sebze isleme teknolojisi. Bizim Grup Publisher, Ankara, 2:479-620.
 • 6. Chen, X., Mu, W., Peter, S., Zhang, X., Zhu, Z. 2016. The effects of constant concentrations of sulfur dioxide on the quality evolution of postharvest table grapes. Journal of Food & Nutrition Research, 55(2):114-120.
 • 7. Council Regulation (EU) 1169/2011 of 25 October 2011 on the provision of food information to consumers. Official Journal of the European Union, L304:18-63.
 • 8. Crisosto, C.H., J.L. Smilanick 2004. Grape (Table). In: Commercial storage of fruits, vegetables and florist and nursery stocks (eds: K.C.Gross, C.Yi Wang, M.Saltveit), Agricultural Handbook, 66:507.
 • 9. Crisosto, C.H., Mitchell, F.G. 2002. Postharvest handling systems: Table grapes. In: Postharvest Technology of Horticultural Crops (Ed. A.A. Kader). University of California Agricultural and Natural Resources, 3311:357-363.
 • 10.Jang, S., Lee, S.K. 2009. Current research status of postharvest technology of grape. Korean J. of Hort. Science & Technology 27(3):511-520.
 • 11.Kalt, W. 2005. Effects of production and processing factors on major fruit and vegetables antioxidants. Journal of Food Science, 70:11-19.
 • 12.Karaçalı, İ. 2016. Bahçe ürünlerinin muhafazası ve pazarlanması. Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi, İzmir, Yayın No:494, 484s.
 • 13.Lichter, A., Zutahy, Y., Kaplunov, T., Lurie, S. 2008. Evaluation of table grape storage in boxes with sulfur dioxide releasing pads with either an ınternal plastic liner or external wrap. HortTechnology 18:206-214.
 • 14.McGuire, R.G. 1992. Reporting of objective color measurements. HortScience, 27(12):1254-1255.
 • 15.Mustonen, H.M. 1992. The efficacy of a range of sulfur dioxide generating pads against Botrytis cinerea infection and on out- turn quality of calmeria table grapes. Australian Journal of Experimental Agriculture, 32(3):389-393.
 • 16.Özdemir, A.E., Ertürk, E., Kamiloğlu, Ö. Soylu, M. 2007. Sofralık üzüm muhafazasında kükürt dioksit uygulamalarına alternatif yöntemler. MKÜ Ziraat Fakültesi Dergisi, 12(1-2):61-78.
 • 17.Öztürk, B., Yıldız, K., Özkan, Y. 2015. Effects of pre-harvest methyl jasmonate treatments on bioactive compounds and peel color development of ‘Fuji’ apples. International Journal of Food Properties, 18(5):954-962.
 • 18.Reith, J.F., Willems, J.J.L. 1958. Über die Bestimmung der schwefligen säure in Lebensmitteln. Zeitschrift für Lebensmittel- Untersuchung und Forschung, 108(3):270-280.
 • 19.Soylemezoglu, G., 2003. Phenolic compounds in grape. Gıda 28:277-285.
 • 20.Şen, F. 2009. Meyve ve sebzelerin kurutulması. In: Hasat sonrası iyi tarım uygulamaları (Ed. F. Şen), Basım Yayım Mat. San., İzmir, s:9-114.
 • 21.Şen, F., Kesgin, M. 2013. Effects of different shading ratios and covering materials on storage life and quality of sultana seedless grapes. Ege Üniversitesi Ziraat Fak. Dergisi 50(2):119-127.
 • 22.Thaiponga, K., Boonprakoba, U., Crosbyb, K., Cisneros-Zevallosc, L., Byrne, D.H. 2006. Comparison of ABTS, DPPH, FRAP, and ORAC assays for estimating antioxidant activity from guava fruit extracts. Journal of Food Composition and Analysis, 19:669-675.
 • 23.Yaldız, S., Şen, F. 2015. Sofralık ‘Sultani Çekirdeksiz’ üzüm çeşidinin depolanmasında farklı kükürt dioksit jeneratörlerinin etkinliğinin araştırılması. Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 52(3):297- 305.
 • 24.Zheng, W., Wang, S.Y. 2001. Antioxidant activity and phenolic compounds in selected Herbs. J. of Agric. and Food Chemistry 49(11):5165-5170.
APA ŞEN F, BAYRAMOĞLU A (2023). FARKLI ÜZÜM ÇEŞİTLERİNİN MUHAFAZASINDA AMBALAJLARDAKİ AÇIKLIKLARIN TANENİN KÜKÜRT DİOKSİT MİKTARI VE KALİTESİNE ETKİLERİNİN BELİRLENMESİ. , 227 - 233.
Chicago ŞEN Fatih,BAYRAMOĞLU AYŞE FARKLI ÜZÜM ÇEŞİTLERİNİN MUHAFAZASINDA AMBALAJLARDAKİ AÇIKLIKLARIN TANENİN KÜKÜRT DİOKSİT MİKTARI VE KALİTESİNE ETKİLERİNİN BELİRLENMESİ. (2023): 227 - 233.
MLA ŞEN Fatih,BAYRAMOĞLU AYŞE FARKLI ÜZÜM ÇEŞİTLERİNİN MUHAFAZASINDA AMBALAJLARDAKİ AÇIKLIKLARIN TANENİN KÜKÜRT DİOKSİT MİKTARI VE KALİTESİNE ETKİLERİNİN BELİRLENMESİ. , 2023, ss.227 - 233.
AMA ŞEN F,BAYRAMOĞLU A FARKLI ÜZÜM ÇEŞİTLERİNİN MUHAFAZASINDA AMBALAJLARDAKİ AÇIKLIKLARIN TANENİN KÜKÜRT DİOKSİT MİKTARI VE KALİTESİNE ETKİLERİNİN BELİRLENMESİ. . 2023; 227 - 233.
Vancouver ŞEN F,BAYRAMOĞLU A FARKLI ÜZÜM ÇEŞİTLERİNİN MUHAFAZASINDA AMBALAJLARDAKİ AÇIKLIKLARIN TANENİN KÜKÜRT DİOKSİT MİKTARI VE KALİTESİNE ETKİLERİNİN BELİRLENMESİ. . 2023; 227 - 233.
IEEE ŞEN F,BAYRAMOĞLU A "FARKLI ÜZÜM ÇEŞİTLERİNİN MUHAFAZASINDA AMBALAJLARDAKİ AÇIKLIKLARIN TANENİN KÜKÜRT DİOKSİT MİKTARI VE KALİTESİNE ETKİLERİNİN BELİRLENMESİ." , ss.227 - 233, 2023.
ISNAD ŞEN, Fatih - BAYRAMOĞLU, AYŞE. "FARKLI ÜZÜM ÇEŞİTLERİNİN MUHAFAZASINDA AMBALAJLARDAKİ AÇIKLIKLARIN TANENİN KÜKÜRT DİOKSİT MİKTARI VE KALİTESİNE ETKİLERİNİN BELİRLENMESİ". (2023), 227-233.
APA ŞEN F, BAYRAMOĞLU A (2023). FARKLI ÜZÜM ÇEŞİTLERİNİN MUHAFAZASINDA AMBALAJLARDAKİ AÇIKLIKLARIN TANENİN KÜKÜRT DİOKSİT MİKTARI VE KALİTESİNE ETKİLERİNİN BELİRLENMESİ. Bahçe, 52(Özel Sayı 1), 227 - 233.
Chicago ŞEN Fatih,BAYRAMOĞLU AYŞE FARKLI ÜZÜM ÇEŞİTLERİNİN MUHAFAZASINDA AMBALAJLARDAKİ AÇIKLIKLARIN TANENİN KÜKÜRT DİOKSİT MİKTARI VE KALİTESİNE ETKİLERİNİN BELİRLENMESİ. Bahçe 52, no.Özel Sayı 1 (2023): 227 - 233.
MLA ŞEN Fatih,BAYRAMOĞLU AYŞE FARKLI ÜZÜM ÇEŞİTLERİNİN MUHAFAZASINDA AMBALAJLARDAKİ AÇIKLIKLARIN TANENİN KÜKÜRT DİOKSİT MİKTARI VE KALİTESİNE ETKİLERİNİN BELİRLENMESİ. Bahçe, vol.52, no.Özel Sayı 1, 2023, ss.227 - 233.
AMA ŞEN F,BAYRAMOĞLU A FARKLI ÜZÜM ÇEŞİTLERİNİN MUHAFAZASINDA AMBALAJLARDAKİ AÇIKLIKLARIN TANENİN KÜKÜRT DİOKSİT MİKTARI VE KALİTESİNE ETKİLERİNİN BELİRLENMESİ. Bahçe. 2023; 52(Özel Sayı 1): 227 - 233.
Vancouver ŞEN F,BAYRAMOĞLU A FARKLI ÜZÜM ÇEŞİTLERİNİN MUHAFAZASINDA AMBALAJLARDAKİ AÇIKLIKLARIN TANENİN KÜKÜRT DİOKSİT MİKTARI VE KALİTESİNE ETKİLERİNİN BELİRLENMESİ. Bahçe. 2023; 52(Özel Sayı 1): 227 - 233.
IEEE ŞEN F,BAYRAMOĞLU A "FARKLI ÜZÜM ÇEŞİTLERİNİN MUHAFAZASINDA AMBALAJLARDAKİ AÇIKLIKLARIN TANENİN KÜKÜRT DİOKSİT MİKTARI VE KALİTESİNE ETKİLERİNİN BELİRLENMESİ." Bahçe, 52, ss.227 - 233, 2023.
ISNAD ŞEN, Fatih - BAYRAMOĞLU, AYŞE. "FARKLI ÜZÜM ÇEŞİTLERİNİN MUHAFAZASINDA AMBALAJLARDAKİ AÇIKLIKLARIN TANENİN KÜKÜRT DİOKSİT MİKTARI VE KALİTESİNE ETKİLERİNİN BELİRLENMESİ". Bahçe 52/Özel Sayı 1 (2023), 227-233.