Yıl: 2021 Cilt: 11 Sayı: 3 Sayfa Aralığı: 489 - 495 Metin Dili: Türkçe DOI: 10.31832/smj.929829 İndeks Tarihi: 27-03-2023

Çocuk Acil Servisinin En Küçük Misafirleri: Yenidoğanlar

Öz:
Amaç Yenidoğan dönemi çocukluk çağının en savunmasız dönemlerinden biridir. Çalışmamızda çocuk acil servisine getirilen yenidoğan bebeklerin başvuru nedenleri ile izlem özelliklerini değerlendirmeyi amaçladık. Gereç ve Yöntemler 01.09.2018-01.09.2019 tarihleri arasında İstanbul Şehit Prof. Dr. İlhan Varank Sancaktepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi çocuk acil servisine başvuran yenidoğanların demografik ve klinik bilgileri hastane veri tabanından alınarak geriye dönük olarak incelendi. Hastaların yaş, cinsiyet, başvuru nedeni, başvuru zamanı ve klinik seyirleri değerlendirildi. Bulgular İncelenen 12 aylık süreçte çocuk acile başvuran hasta sayısı 209.030 idi. Yenidoğanlar (0-28 gün) başvuruların %1,54’ünü (3224) oluşturuyordu, %46,96’sı (1.514) kız, %53,04’ü (1.710) erkekti. Vakaların en sık başvuru yaşının %63,94 (2062) ile 7-28 günler arasında olduğu görüldü. Sarılık (n=1.193, %37) en sık başvuru nedeniydi. En fazla başvuru Ağustos ayında (n=428, %13,28) olduğu görüldü. Hastaların %89,61’i (2.890) ayaktan, %10,39’u (334) yatırılarak izlendi. Takip sırasında kaybedilen olgumuz olmadı. Sonuç Çalışmamızda, yenidoğan başvurularının büyük çoğunluğunu normal sağlıklı yenidoğan bebeklerin oluşturduğu görülmüştür. Ailelere doğum öncesi ve sonrası eğitim verilmesinin acil servise gereksiz başvuruları azaltabileceğini ve ciddi bulguları olan bebeklerin erken başvurularını sağlayabileceğini düşünüyoruz.
Anahtar Kelime: çocuk acil yenidoğan hiperbilirubinemi sepsis

Newborns: The Little Guests in Pediatric Emergency Department

Öz:
Objective The neonatal period is one of the most vulnerable periods of childhood. In our study, we aimed to evaluate the reasons for admission and follow-up characteristics of newborn babies admitted to the pediatric emergency department. Material and Methods Demographic and clinical characteristics of newborns applied to the pediatric emergency department of Istanbul Sancaktepe Training and Research Hospital between 01.09.2018 and 01.09.2019 were taken from the hospital database and analyzed retrospectively. Age, gender, reason for admission, time of admission and clinical course of the patients were evaluated. Results The number of patients admitted to the pediatric emergency department during the 12-month period was 209.030. Newborns (0-28 days old) constituted 1.54% (3224) of the admission, 46.96% (1,514) were girls, 53.04% (1,710) were boys. The most of the cases (63.94%, n=2062) were between 7 and 28 days old. Jaundice (n=1,193, 37%) was the most common reason for admission. The highest number (n=428, 13.28%) of admissions was in August, 89.61% (2,890) of the patients were followed up outpatient and 10.39% (334) of them were hospitalized. We did not have any mortality cases during follow-up. Conclusion In our study, it was observed that the majority of newborn admissions consisted of normal healthy newborn babies. We think that providing education to families before and after delivery can reduce unnecessary admissions to the emergency department and provide early admissions of babies with severe symptoms.
Anahtar Kelime: Pediatric emergency Newborn Jaundice Sepsis

Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
 • 1. Askin DF. What is Normal and What is Not ? Part I : The Physiology of Transition. Publis- hed online 2007:33-40.
 • 2. Shane AL, Sánchez PJ, Stoll BJ. Neonatal sepsis. The Lancet. 2017;390(10104):1770-1780. doi:10.1016/S0140-6736(17)31002-4
 • 3. Shane AL, Sánchez PJ, Stoll BJ, Askin DF. Neonatal sepsis. The Lancet. 2007;390(10104):1770- 1780. doi:10.1016/S0140-6736(17)31002-4
 • 4. von Elm E, Altman DG, Egger M, Pocock SJ, Gøtzsche PC, Vandenbroucke JP. The Stren- gthening the Reporting of Observational Studies in Epidemiology (STROBE) statement: guidelines for reporting observational studies. The Lancet. 2007;370(9596):1453-1457. doi:10.1016/S0140-6736(07)61602-X
 • 5. Batu ED, Yeni S, Teksam O. The factors affecting neonatal presentations to the pediatric emergency department. Journal of Emergency Medicine. 2015;48(5):542-547. doi:10.1016/j. jemermed.2014.12.031
 • 6. Bozlu G, Fatih Sağcan M, Çelik Y, Kuyucu N. Çocuk acil servisine getirilen 624 yenido- ğanın geriye dönük olarak değerlendirilmesi. Mersin Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi. 2018;11(1):7-12. doi:10.26559/mersinsbd.395799
 • 7. Calado CS, Pereira AG, Santos VN, Castro MJ, Maio JF. What Brings Newborns to the Emergency Department?: A 1-Year Study. Pediatric Research. 2009;25(4):244-248. doi:10.1097/PEC.0b013e31819e361d
 • 8. Flanagan CF, Stewart M. Factors associated with early neonatal attendance to a paedi- atric emergency department. Archives of Disease in Childhood. 2014;99(3):239-243. doi:10.1136/archdischild-2013-304298
 • 9. Uslu S, Bülbül A, Bolat F, Ba EK, Nuho A. Annelere verilen yenidoğan sarılığı ve emzirme eğitimi ile erken yenidoğan poliklinik takibinin sarılık nedeniyle hastaneye yatış üzerine etkisi. 2012;8(2):16-21. https://www.nobelmedicus.com/tr/Makale.aspx?m=329
 • 10. Çocuk Acil Bölümüne Başvuran Yenidoğan Olgularının Değerlendirilmesi | 2005, Volume 5, Issue 3 | Turkish Journal of Emergency Medicine. https://turkjemergmed.com/abstract/484/ tur
 • 11. Çoban A, Kaynak Türkmen M, Gürsoy T. Türk Neonatoloji Derneği yenidoğan sarılıkla- rında yaklaşım, izlem ve tedavi rehberi. Published online 2018. doi:10.5152/TurkPediat- riArs.2018.01816
 • 12. Ipek IO, Bozaykut A, Çaril SC, Sezer RG. Does cord blood bilirubin level help the physician in the decision of early postnatal discharge? Journal of Maternal-Fetal and Neonatal Medi- cine. 2012;25(8):1375-1378. doi:10.3109/14767058.2011.636089
 • 13. Lee K-S, Perlman M, Ballantyne M, Elliott I, To T. Association between duration of neo- natal hospital stay and readmission rate. The Journal of Pediatrics. 1995;127(5):758-766. doi:10.1016/S0022-3476(95)70170-2
APA Eser Ö, Boğa A, CALİSKAN S, nafile e, Cengiz M, Guven S (2021). Çocuk Acil Servisinin En Küçük Misafirleri: Yenidoğanlar. , 489 - 495. 10.31832/smj.929829
Chicago Eser Öznur,Boğa Aysun,CALİSKAN SUMEYRA GEDİK,nafile ezgi,Cengiz Mehmet,Guven Sirin Çocuk Acil Servisinin En Küçük Misafirleri: Yenidoğanlar. (2021): 489 - 495. 10.31832/smj.929829
MLA Eser Öznur,Boğa Aysun,CALİSKAN SUMEYRA GEDİK,nafile ezgi,Cengiz Mehmet,Guven Sirin Çocuk Acil Servisinin En Küçük Misafirleri: Yenidoğanlar. , 2021, ss.489 - 495. 10.31832/smj.929829
AMA Eser Ö,Boğa A,CALİSKAN S,nafile e,Cengiz M,Guven S Çocuk Acil Servisinin En Küçük Misafirleri: Yenidoğanlar. . 2021; 489 - 495. 10.31832/smj.929829
Vancouver Eser Ö,Boğa A,CALİSKAN S,nafile e,Cengiz M,Guven S Çocuk Acil Servisinin En Küçük Misafirleri: Yenidoğanlar. . 2021; 489 - 495. 10.31832/smj.929829
IEEE Eser Ö,Boğa A,CALİSKAN S,nafile e,Cengiz M,Guven S "Çocuk Acil Servisinin En Küçük Misafirleri: Yenidoğanlar." , ss.489 - 495, 2021. 10.31832/smj.929829
ISNAD Eser, Öznur vd. "Çocuk Acil Servisinin En Küçük Misafirleri: Yenidoğanlar". (2021), 489-495. https://doi.org/10.31832/smj.929829
APA Eser Ö, Boğa A, CALİSKAN S, nafile e, Cengiz M, Guven S (2021). Çocuk Acil Servisinin En Küçük Misafirleri: Yenidoğanlar. Sakarya Tıp Dergisi, 11(3), 489 - 495. 10.31832/smj.929829
Chicago Eser Öznur,Boğa Aysun,CALİSKAN SUMEYRA GEDİK,nafile ezgi,Cengiz Mehmet,Guven Sirin Çocuk Acil Servisinin En Küçük Misafirleri: Yenidoğanlar. Sakarya Tıp Dergisi 11, no.3 (2021): 489 - 495. 10.31832/smj.929829
MLA Eser Öznur,Boğa Aysun,CALİSKAN SUMEYRA GEDİK,nafile ezgi,Cengiz Mehmet,Guven Sirin Çocuk Acil Servisinin En Küçük Misafirleri: Yenidoğanlar. Sakarya Tıp Dergisi, vol.11, no.3, 2021, ss.489 - 495. 10.31832/smj.929829
AMA Eser Ö,Boğa A,CALİSKAN S,nafile e,Cengiz M,Guven S Çocuk Acil Servisinin En Küçük Misafirleri: Yenidoğanlar. Sakarya Tıp Dergisi. 2021; 11(3): 489 - 495. 10.31832/smj.929829
Vancouver Eser Ö,Boğa A,CALİSKAN S,nafile e,Cengiz M,Guven S Çocuk Acil Servisinin En Küçük Misafirleri: Yenidoğanlar. Sakarya Tıp Dergisi. 2021; 11(3): 489 - 495. 10.31832/smj.929829
IEEE Eser Ö,Boğa A,CALİSKAN S,nafile e,Cengiz M,Guven S "Çocuk Acil Servisinin En Küçük Misafirleri: Yenidoğanlar." Sakarya Tıp Dergisi, 11, ss.489 - 495, 2021. 10.31832/smj.929829
ISNAD Eser, Öznur vd. "Çocuk Acil Servisinin En Küçük Misafirleri: Yenidoğanlar". Sakarya Tıp Dergisi 11/3 (2021), 489-495. https://doi.org/10.31832/smj.929829