Yıl: 2023 Cilt: 16 Sayı: 1 Sayfa Aralığı: 632 - 661 Metin Dili: Türkçe DOI: 10.35674/kent.1189291 İndeks Tarihi: 03-04-2023

Havalandırmalı Giydirme Cephe (Rainscreen) Sistemlerinde Yangın Yayılımının Deneysel Çalışmalar ve Gerçek Olaylar Üzerinden Karşılaştırılması

Öz:
Yangın yapıyı ve kullanıcıları kısa sürede etkisi altına alıp can kayıpları, yaralanmalar ve büyük maddi kayıplar verebilen bir afettir. Özellikle yüksek katlı ve giydirme cepheli yapılarda yangının cephe boyunca kısa sürede hızla yayılması yapı ve kullanıcılar açısından tehlike oluşturmaktadır. Son yıllarda, Grenfell Tower (2017) ve Lacrosse (2014) gibi büyük yangınlar başta olmak üzere cephe yangınlarının çoğunun havalandırmalı giydirme cephelerde (Rainscreen) meydana gelmesi, binaların cephe tasarımında yangın güvenliği açısından eksiklikler olduğunu ortaya koymakta ve daha fazla çalışmanın gerekliliğini vurgulamaktadır. Bu nedenle çalışmada, pasif yangın güvenlik önlemleri kapsamında havalandırmalı giydirme cephelerde meydana gelmiş olan yangın olayları ve akademik çalışmalar kapsamında yapılan yangın yayılım deneyleri incelenip değerlendirilmiş, laboratuvarlarda çevresel etkenlerin birçoğunun bulunmadığı yalıtımlı ortamlarda gerçekleştirilen deneylerin sonuçları ile gerçek zamanlı yangınların yayılım dinamiğinin karşılaştırılması ve deneyler ile gerçek zamanlı olayların ne derece örtüştüğünün ortaya koyulması amaçlanmıştır. Çalışma kapsamında, gerçek zamanlı yangınlar ve deneyler yangın raporları ve akademik çalışmalar aracılığı ile incelenmiş, elde edilen veriler ile havalandırmalı giydirme cephelerde yangın yayılım dinamiği analiz edilmiştir. Yapılan incelemelerde 2010 ve 2021 yılları arasında incelenen 41 adet cephe yangınından 21 tanesinin havalandırmalı giydirme cephelerde meydana geldiği, 11 tanesinin ise kayıtlı bir cephe bilgisi olmadığı görülmüştür. Bu durum tüm cephelerin %51’ini temsil ederken, bilinen cephelerin %70’i gibi büyük bir oranı temsil etmektedir. Bu doğrultuda çalışma, 2010 ve 2021 yılları arasında meydana gelen havalandırmalı giydirme cephelerdeki yangın olayları ile sınırlandırılmıştır. Çalışma, yangın dinamiğinin havalandırmalı giydirme cephelerde oluşturduğu etkiler hakkında deneysel verilerin araştırmacılara, tasarımcılara, üreticilere ve uygulayıcılara bilgi vermek ve tasarım sırasında alabilecekleri önlemleri vurgulamak açısından önem taşımaktadır.
Anahtar Kelime: Havalandırmalı giydirme cephe Cephe yangını Hava boşluğu Cephe malzemesi Yangın yayılımı

Comparison of Fire Spread in Ventilated Curtain Wall Systems Over Experimental Studies and Real Incidents

Öz:
Fire is a disaster that can affect the building and the users in a short time and cause loss of life, injuries and lots of financial losses. Especially in high-rise building with curtain walls, the rapid spread of fire along the facade in a short time poses a danger to the building and users. In recent years, the fact that most of the facade fires, especially majör fires such as Grenfell Tower (2017) and Lacrosse (2014), occurred on ventilated curtain walls (Rainscreen), reveals thet there are deficiencies in the facade design of building in terms of fire safety and emphasizes the need for more studies. In the study, fire incident occurring in ventilated curtain walls and fire spread tests carried out in academic studies were examined and evaluated within the scope of passive fire safety measures. In this direction, it is porpose to reveal the extent to which the tests and real-time fire incident overlap by comparing the results of the tests performed in the laboratory (in the absence of many environmental factors) with the fire spread dynamics of real-time fires. Within the scope of the study, real-time fires and testes were examined through fire reports and academic studies, and labrotuary testes fire spread dynamics in ventilated curtain walls were analyzed with the data obtained. In the examination made, it was seen that 21 of the 41 facade fires examined between 2010 and 2021 accurred in ventilated curtain walls, and 11 of them did not have any registered facade information. While this represents %51 of all facades, it represents as much as %70 of all known facades. In this direction, the study has been limited to fire incidents in ventilated curtain walls between 2010 and 2021 for the solution of the problem. The study is important in terms of informing researchers, designers, manufacturers and practitioners about the effects of fire dynamics on ventilated curtain walls and emphasizing the precaution thet can take during design.
Anahtar Kelime:

Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
0
0
0
 • Alpert, R.L. & Ward, E.J. (1984) Evaluation of unsprinklered fire hazards. Fire Safety Journal, 7 (2), 127–143.
 • Badrock, G. & Bryant, R. (2014). Post incident analysis report, (Report No. 1403134A) MFB. https://www.ife.org.uk/write/MediaUploads/Incident%20directory/Lacrosse%20Docklands%2 0-%202014/Melbourne_high_rise_fire_25_Nov_2014_post_incident_report_Redacted.pdf.
 • Badrock, G. (2016) Post incident analysis report: Lacrosse Docklands, 25 november 2014. EDP Sciences, Avustralya, 46, 06002. https://doi.org/10.1051/matecconf/20164606002.
 • Bonner, M., Wegrzynski, W., Papis, B. K., & Rein, G. (2020). KRESNIK: A top-down, statistical approach to understand the fire performance of building facades using standard test data. Building and Environment, 169. https://doi.org/10.1016/j.buildenv.2019.106540.
 • BRE Global Ltd. (2019). Ministry of housing, communities and local government final research report, fire performance of cladding materials research-appendix a literature review, building research establishment, https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_da ta/file/877514/MHCLG_CCZZ17A36_Final_Research_Report_Appendix_A_P111324- 1019__D12V1_.pdf.
 • Chapman, A. (2018, Ocak 14). Grenfell Tower: the government’s responsibility for the fire. The River of Life. http://theriveroflife.com/2018/01/14/grenfell-tower-the-governments-responsibility- for-the-fire/.
 • Chen, T., Yuen, A., Yeoh, G., Yang, W.& Chan, Q. (2019). Fire risk assessment of combustible exterior cladding using a collective numerical database. Fire, 2 (11), 1-14. https://doi.org/10.3390/fire2010011.
 • Čolić, A., & Pečur, I. B. (2020). Influence of horizontal and vertical barriers on fire development for ventilated façades. Fire Technology, 56(4), 1725–1754. https://doi.org/10.1007/s10694-020- 00950-w.
 • Dosne, R. (2021). Un air de tour infernale à Roubaix, Retour D’experience, 486, 35-38.
 • Faudzi, B. M. & Dodd, S. (2021). Qualitative assessment of fire hazard posed by laminated glass balcony balustrades on fire spread. Fire Technology, 57(4), 1951-1967. https://doi.org/10.1007/s10694-020-01085-8.
 • Garden, G.K. (1963). Rain penetration and its control, Canadian Building Digest 40. Division of Building Research, National Research Council Canada. https://doi.org/10.4224/40000854.
 • Genco, G., (2015, Nisan). Lacrosse Building Fire, City of Melbourne.
 • Gonzalo, C., Paurine, A. & McCann, F. (2018, Nisan 12-13). Improving the fire resistance of ventilated cladding systems via air cavity replacement, CIBSE Technical Symposium [Conference presentation astract]. London, UK. https://www.cibse.org/knowledge-research/knowledge- portal/improving-fire-resistance-of-ventilated-cladding-panels.
 • Goodenough, T. (2012, Temmuz 17). Towering inferno of İstanbul: Forty-two storey skyscraper is engulfed by blaze. Dailymail. https://www.dailymail.co.uk/news/article-2174853/Polat-Tower- Firefighters-huge-blaze-engulfed-150m-Istanbul-skyscraper.html.
 • Grauer, M. (2019). Ventilated rainscreen cladding system subframe contribution to annual source energy use mid-size Office building. Energy&Buildings, 187, 269-280. https://doi.org/10.1016/j.enbuild.2019.01.010.
 • Guillaume, E., Fateh, T., Schillinger, R., Chiva, R.& Ukleja, S. (2018). Study of fire behaviour of facade mock-ups equipped with aluminium composite material-based claddings, using intermediate- scale test method. Fire Mater, 42(5), 561–577. https://doi.org/10.1002/fam.2635.
 • Guillaume, E., Drean, V., Girardin, B., Benameur, F.& Fateh, T. (2019). Reconstruction of Grenfell Tower fire. Part 1: lessons from observations and determination of work hypotheses. Fire and Materials, 44(1),3-14. https://doi.org/10.1002/fam.2766.
 • Kesik, T.J. (2016). Moisture management strategies, Whole building design guide, https://www.wbdg.org/resources/moisture-management-strategies.
 • Kim, Y., Mizuno, M. & Ohmiya, Y. (2011). Fire examination of superhigh-rise apartment building ‘’Wooshin Golden Suites’’ in Busan, Korea. Fire Science and Technology, 30 (Special Issue), 81- 90. https://doi.org/10.3210/fst.30.81.
 • Koohkan, M., Guillaume, E., Drean, V., Girardin, B., Benameur, F.& Fateh, T. (2019). Reconstruction of Grenfell Tower fire. Part 3- numerical simulation of the Grenfell Tower disaster: Contribution to the understanding of the fire propagation and bahaviour during the vertical fire spread. Fire and Materials, 44(1), 35-57. https://doi.org/10.1002/fam.2763.
 • Korkmaz, E. (2016). Mimarlık eğitiminde yangın güvenlikli tasarımın yeri. Megaron, 11(2), 217-229. Lane, B., (2017, Haziran 14). Phase 1 Report- Section 10 Routes for vertical and horizontal fire spread throughout the building envelope. https://assets.grenfelltowerinquiry.org.uk/.
 • Livkiss, K, Svensson, S., Husted, B. & van Hees, P. (2018). Flame heights and heat transfer infacade system ventilation cavities. Fire Technology, 54, 689–713. https://doi.org/10.1007/s10694- 018-0706-2.
 • Metal Construction Association. (2014). Understanding Rain Screen Wall Systems [White Paper]. McNamee, R., Boström, L., Skarin, C. & Duny, M. (2016). Fire test of ventilated and unventilated wooden façades. SP Report, 16, 1-79.
 • Ondrus, J. & Pettersson, O. (1986). Fire hazard of facades with externally applied additional thermal insulation full scale experiments. Lund Institute of Thechnology, Report LUTVDG/ TVBB-3025, 1-56.
 • Öymen, T. (1985). Yangın davranışlarını belirleyen bazı etkenler ve kantitatif yaklaşımlar. İstanbul Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi, 35(2), 82-88.
 • Peng, L., Ni, Z. & Huang, X. (2013). Review on the fire safety of exterior wall claddings in high-rise buildings in China. Procedia Engineering, 62, 663–670. https://doi.org/10.1016/j.proeng.2013.08.112.
 • Jones, N., Peck, G., McKenna, S.T., Glockling, J.L., Harbottle, J., Stec, A.A. & Hull, T.R. (2021). Burning behaviour of rainscreen facade. Journal of Hazard Materials, 403 (123894), 1-12. https://doi.org/10.1016/j.jhazmat.2020.123894.
 • Recatala, A.M. (2017). Proposal for a new test methodology for assessing the performance of rear- ventilated façades against wind-driven rain (WDR) and driving rain wind pressures (DRWP), (Pulication No. 55783671) [Doktora tezi, Universidad Politecnica de Madrid]. https://doi.org/10.20868/UPM.thesis.48530.
 • Sharma, A. & Mishra, K.B. (2021). Experimental investigations on the influence of ‘chimney-effect’ on fire response of rainscreen façades in high-rise buildings. Journal of Building Engineering, 44 (103257), 1-18. https://doi.org/10.1016/j.jobe.2021.103257.
 • Soğukoğlu, M. & İnce, A. (2013). Yüksek binalarda yangın güvenliği açısından dış cephe yalıtım ve kaplama malzemeleri [Conference presentation abstract] Yangın Güvenlik Sempozyumu ve Sergisi, TÜYAK.
 • Sözen, Ş. M. (2001). Yapı kabuğunda ısı ve ses yönünde denetim-konfor ilişkisi. Tesisat Mühendisliği, (61), 74-79.
 • Tabadkani, S.A., Sadrolodabaee, P. & Khanjanzadeh, M. (2015). Innovative bioclimatic european school complex. [Yüksek Lisans Tezi, Politecnico di Milano Üniversitesi].
 • Taylor, W. & Choi, K. K. (1984). Combustibility of insulation in cavity walls. Fire Sciences, 2 (3), 179- 188. https://doi.org/10.1177/073490418400200303.
 • URL-1. Cupapizarras Facade Company, What is rainscreen cladding system and what are the advantages? https://www.cupapizarras.com/int/news/what-is-rainscreen-cladding- advantages. (Erişim Tarihi: 03 Şubat 2022).
 • URL-2.https://www.greenspec.co.uk/building-design/rainscreen-cladding/. (Erişim tarihi:15 Şubat 2022).
 • URL-3.https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_high-rise_facade_fires. (Erişim Tarihi: 10 Haziran 2022).
 • URL-4.https://www.abc.net.au/news/2019-02-28/lacrosse-apartment-owners-win-5.7-million- cladding-fire-damages/10850. (Erişim tarihi: 20 Haziran 2022).
 • URL-5. https://www.bbc.com/news/uk-48211833 (Erişim tarihi 7 Nisan 2022).
 • URL-6 https://stonesizepanels.com/ventilated-facade (Erişim tarihi: 02 Ağustos 2022).
 • URL-7. https://gcoe.tus-fire.com/eng/ffsa/cat50.html (Erişim Tarihi: 22 Temmuz 2022).
 • URL-8https://news.imaeil.com/page/view/2010100209243417851?ismobile=true (Erişim Tarihi: 10 Eylül 2022).
 • URL-9.https://www.tesisat.com.tr/yayin/216/polat-tower-residencein-yangin-sistemi-ile-entegre- bina-otomasyonu-sistemi_6149.html#.YxMvRnZByUn. (Erişim Tarihi 12 Mart 2022).
 • URL-10https://www.posta.com.tr/gundem/polat-tower-yangininin-sebebi-belli-oldu-133274.(Erişim Tarihi: 15 Nisan 2022).
 • URL-11 Polat Tower yangını CDF modellemesi. https://www.youtube.com/watch?v=RpaI8Fu4Ojk. (Erişim tarihi: 12 Haziran 2022).
 • URL-12.https://www.abc.net.au/news/2019-02-28/lacrosse-apartment-owners-win-5.7-million- claddingdamages/10857060?utm_campaign=abc_news_web&utm_content=link&utm_mediu m=content_shared&utm_source=abc_news_web. (Erişim tarihi: 10 Mayıs 2022).
 • URL-13.https://www.thesun.co.uk/news/3864036/hundreds-of-high-rises-across-britain-have grenfell-tower-style-cladding-leaving-thousands-of-families-living-in-fear/ (Erişim Tarihi: 2 Haziran 2022).
 • URL-14.https://www.belfasttelegraph.co.uk/news/uk/grenfell-tower-inquiry-report-delay-branded- disgraceful-38122113.html (Erişim Tarihi: 3 Haziran 2022).
 • White, N., Delichatsios, M., Ahrens, M. & Kimball, A. (2013, Kasım 29). Fire hazards of exterior wall assemblies containing combustible components [Conference presentation astract] MATEC Web of Conferences vol. 9, Fransa, Paris. https://www.matec-conferences.org/.
 • Wood, S.D. (2018, Mart 22-27). CBST, Vented cladding assemblies prevent reverse vapor drive and allow vapor-permeable water-resistive and air barrier (WRB/AB) membranes to enhance Wall assembly drying [Conference presentation astract]. 33rd RCI International convention and trade Show, Washington-Amerika Birleşik Devletleri. https://vaproshield.com/images/pdf/2018-cts-wood.pdf.
APA ÇALIŞKAN M, korkmaz e (2023). Havalandırmalı Giydirme Cephe (Rainscreen) Sistemlerinde Yangın Yayılımının Deneysel Çalışmalar ve Gerçek Olaylar Üzerinden Karşılaştırılması. , 632 - 661. 10.35674/kent.1189291
Chicago ÇALIŞKAN MELTEM,korkmaz ezgi Havalandırmalı Giydirme Cephe (Rainscreen) Sistemlerinde Yangın Yayılımının Deneysel Çalışmalar ve Gerçek Olaylar Üzerinden Karşılaştırılması. (2023): 632 - 661. 10.35674/kent.1189291
MLA ÇALIŞKAN MELTEM,korkmaz ezgi Havalandırmalı Giydirme Cephe (Rainscreen) Sistemlerinde Yangın Yayılımının Deneysel Çalışmalar ve Gerçek Olaylar Üzerinden Karşılaştırılması. , 2023, ss.632 - 661. 10.35674/kent.1189291
AMA ÇALIŞKAN M,korkmaz e Havalandırmalı Giydirme Cephe (Rainscreen) Sistemlerinde Yangın Yayılımının Deneysel Çalışmalar ve Gerçek Olaylar Üzerinden Karşılaştırılması. . 2023; 632 - 661. 10.35674/kent.1189291
Vancouver ÇALIŞKAN M,korkmaz e Havalandırmalı Giydirme Cephe (Rainscreen) Sistemlerinde Yangın Yayılımının Deneysel Çalışmalar ve Gerçek Olaylar Üzerinden Karşılaştırılması. . 2023; 632 - 661. 10.35674/kent.1189291
IEEE ÇALIŞKAN M,korkmaz e "Havalandırmalı Giydirme Cephe (Rainscreen) Sistemlerinde Yangın Yayılımının Deneysel Çalışmalar ve Gerçek Olaylar Üzerinden Karşılaştırılması." , ss.632 - 661, 2023. 10.35674/kent.1189291
ISNAD ÇALIŞKAN, MELTEM - korkmaz, ezgi. "Havalandırmalı Giydirme Cephe (Rainscreen) Sistemlerinde Yangın Yayılımının Deneysel Çalışmalar ve Gerçek Olaylar Üzerinden Karşılaştırılması". (2023), 632-661. https://doi.org/10.35674/kent.1189291
APA ÇALIŞKAN M, korkmaz e (2023). Havalandırmalı Giydirme Cephe (Rainscreen) Sistemlerinde Yangın Yayılımının Deneysel Çalışmalar ve Gerçek Olaylar Üzerinden Karşılaştırılması. Kent Akademisi (Online), 16(1), 632 - 661. 10.35674/kent.1189291
Chicago ÇALIŞKAN MELTEM,korkmaz ezgi Havalandırmalı Giydirme Cephe (Rainscreen) Sistemlerinde Yangın Yayılımının Deneysel Çalışmalar ve Gerçek Olaylar Üzerinden Karşılaştırılması. Kent Akademisi (Online) 16, no.1 (2023): 632 - 661. 10.35674/kent.1189291
MLA ÇALIŞKAN MELTEM,korkmaz ezgi Havalandırmalı Giydirme Cephe (Rainscreen) Sistemlerinde Yangın Yayılımının Deneysel Çalışmalar ve Gerçek Olaylar Üzerinden Karşılaştırılması. Kent Akademisi (Online), vol.16, no.1, 2023, ss.632 - 661. 10.35674/kent.1189291
AMA ÇALIŞKAN M,korkmaz e Havalandırmalı Giydirme Cephe (Rainscreen) Sistemlerinde Yangın Yayılımının Deneysel Çalışmalar ve Gerçek Olaylar Üzerinden Karşılaştırılması. Kent Akademisi (Online). 2023; 16(1): 632 - 661. 10.35674/kent.1189291
Vancouver ÇALIŞKAN M,korkmaz e Havalandırmalı Giydirme Cephe (Rainscreen) Sistemlerinde Yangın Yayılımının Deneysel Çalışmalar ve Gerçek Olaylar Üzerinden Karşılaştırılması. Kent Akademisi (Online). 2023; 16(1): 632 - 661. 10.35674/kent.1189291
IEEE ÇALIŞKAN M,korkmaz e "Havalandırmalı Giydirme Cephe (Rainscreen) Sistemlerinde Yangın Yayılımının Deneysel Çalışmalar ve Gerçek Olaylar Üzerinden Karşılaştırılması." Kent Akademisi (Online), 16, ss.632 - 661, 2023. 10.35674/kent.1189291
ISNAD ÇALIŞKAN, MELTEM - korkmaz, ezgi. "Havalandırmalı Giydirme Cephe (Rainscreen) Sistemlerinde Yangın Yayılımının Deneysel Çalışmalar ve Gerçek Olaylar Üzerinden Karşılaştırılması". Kent Akademisi (Online) 16/1 (2023), 632-661. https://doi.org/10.35674/kent.1189291