Yıl: 2023 Cilt: 34 Sayı: 1 Sayfa Aralığı: 43 - 50 Metin Dili: Türkçe DOI: 10.36483/vanvetj.1210929 İndeks Tarihi: 16-05-2023

Kornea Alkali Yanıklarının Sağaltımında Medikal Ozonun Farklı Uygulama Teknikleri: Deneysel Tavşan Modeli

Öz:
Çalışmada tavşanlarda sodyum hidroksitle (NaOH) deneysel olarak oluşturulan kornea alkali yanıkların sağaltımında medikal ozonun farklı uygulama şekillerinin korneal iyileşme üzerine olan etkinliğinin klinik ve histopatolojik olarak incelenmesi amaçlandı. Bu amaçla 32 adet Yeni Zelanda ırkı tavşanların sadece sağ gözlerinin sentral korneasına 1 normal (N) NaOH emdirilmiş 6 mm çaplı filtre kâğıdı 1 dk süre ile uygulandı. Tavşanlar rastgele dört gruba ayrıldı. Sağaltım üçer (3) gün aralıklarla 21 gün boyunca devam etti. Birinci grup (K) kontrol grubu olarak bırakıldı. Yanık sonrası bu gruba herhangi tedavi uygulanmadı. İkinci gruba (M)subkonjuktival ozonlanmış kan uygulandı. Üçüncü gruba (S) subkonjunktival medikal ozon uygulaması yapıldı. Dördüncü gruba (O) major otohemoterapi uygulandı. Klinik ve histopatolojik değerlendirmeler neticesinde, kornea dokularında en yüksek derecede rejenerasyon ve iyileşme bulgularının M grubunda olduğunu bunu sırasıyla O grubu ve S grubu takip etti. En yüksek korneal doku hasarı K grubuna ait olgularda gözlendi. Normal stromal kalınlığa en yakın olgular M grubunda olup, K grubunun en yüksek stromal kalınlığa ve normalden en uzak değere sahip olduğu dikkati çekti. Elde edilen klinik, istatistiksel ve histopatolojik bulgular ışığında; korneal alkali yanığında medikal ozon sağaltımının farklı uygulama tekniklerinin, kontrol grubuna kıyasla oluşan komplikasyonları büyük oranda giderdiği ve korneal reepitelizasyonu hızlandırdığı görüldü.
Anahtar Kelime:

Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
 • Abrams KL, Brooks DE, Funk RS, Theran P (1990). Evaluation of the schirmer tear test in clinically normal rabbits. Am J Vet Res, 51 (12), 1912-1913.
 • Akın F, Samsar E (2001). Göz Hastalıkları. 2. Baskı. Medipres Yayıncılık, Ankara.
 • Alkan F, İzci C, Tepeli C, Koç Y (2004). Evaluation of the schirmer tear test in two Turkish breeds of shepherd dogs. Rev Med Vet, 155 (2), 67- 70.
 • Altan S, Oğurtan Z (2017). Dimethyl sulfoxide but not indomethacin is efficient for healing in hydrofluoric acid eye burns. Burns, 43 (1), 232- 244.
 • Arffa RC (1997). Grayson’s diseases of the cornea. 4. Edition. Mosby-Year Book, St. Louis.
 • Arıcan M, Carter SD, Alkan F (1998). Treatment of bovine traumatic keratoconjunctivitis with hyaluronic acid. Vet Cer Derg, 4 (1), 15-18.
 • Bocci V (1999). Biological and clinical effects of ozone. Has ozone therapy a future in medicine? Br J Biomed Sci, 56 (4),270-279.
 • Bocci V (2006). Scientific and medical aspects of ozone therapy. State of the art. Arch Med Res, 37 (4),425-435.
 • Bocci V (2007). Can ozonetherapy be performed if the biochemistry of the process cannot be controlled? Arch Med Res, 38 (5), 584-585.
 • Burns FR, Stack MS, Gray RD, Paterson CA (1989). Inhibition of purified collogenose from alkali-burned rabbit corneas. Invest Ophthalmol Vis Sci, 30 (7), 1569-1575.
 • Burns FR, Gray RD, Paterson CA (1990). Inhibition of alkali-induced corneal ulceration and perforation by a thiol peptide. Invest Ophthalmol Vis Sci, 31 (1), 107-114.
 • Christmas R (1991). Management of chemical burns of the canine cornea. Can Vet J, 32 (10), 608-612.
 • Colombo-Barboza M, Colombo-Barboza G, Felberg S, Dantas PE, Sato EH (2014). Induction of corneal collagen cross-linking in experimental corneal alkali burns in rabbits. Arq Bras Oftalmol, 77 (5), 310-314.
 • Dıraçoğlu D (2016). Kas iskelet hastalıklarında ozon-oksijen tedavileri. Turk J Phys Med Rehab, 62 (2), 183-191.
 • Eslani M, Baradaran-Rafii A, Movahedan A, Djalilian AR (2014). The ocular surface chemical burns. J Ophthalmol, 2014, 1-9.
 • Fish R, Davidson RS (2010). Management of ocular thermal and chemical injuries, including amniotic membrane therapy. Curr Opin Ophthalmol, 21 (4), 317-321.
 • Gerard M, Merle H, Chiambaretta F, Rigal D, Schrage N (2002). An amphoteric rinse used in the emergency treatment of serious ocular burn. Burns, 28 (7), 670-673.
 • Griffith GL, Wirostko B, Lee HK ve ark. (2018). Treatment of corneal chemical alkali burns with a crosslinked thiolated hyaluronic acid film. Burns, 44 (5), 1179-1186.
 • Hatipoglu F, Ogurtan Z, Sezer AD ve ark. (2008). Effect of laminarin and chitosan gel formulations on the treatment of hydrofluoric acid induced corneal burns in the rabbits. Rev Med Vet, 159, 207–214.
 • He J, Bazan HEP (2006). Synerjistic effect of platelet-activating factor and tumor necrosis factor-α on corneal myofibroblast apoptosis. Invest Ophthalmol Vis Sci, 47 (3), 883-91.
 • Hendrix DVH (2007). Diseases and surgery of the canine conjunctiva and nictitating membrane. Gelatt KN (Ed). Veterinary Ophthalmology (pp. 662-689). Blackwell Publish, Ames.
 • Iuzhakov AM, Bykov VP, Ziurniaeva ID, Gogodze MG (2000). New prospects in the treatment of intraocular infection. Vestn Oftalmol, 116 (2), 20-22.
 • İşler CT, Altuğ ME, Kılıç S (2013). Tear secretion and Intraocular Pressure in the Sheep and Goats. Revue Méd. Vét., 164 (5), 278-282.
 • Kaufman HE, Barron BA, Mcdonalt MB (1998). The cornea. 2. Edition. Butterworth-Heinemann, Boston.
 • Kaya A, Sonmez M, Kar T et al. (2016). Efficiency of ozone therapy in a rat model of experimental uveitis. Ocul Immunol Inflamm, 25 (5), 695-700.
 • Koç Y, Alkan F, Tepeli C (2005). Schirmer tear test in different rabbit breeds. Hayvancılık Araş Derg, 15 (2), 1-5.
 • Maggs DJ (2008). Cornea and Sclera. Maggs DJ, Miller PE, Ofri R (Eds). Slatter’s Fundamentals of Veterinary Ophthalmology (pp. 175-202). Saunders Elsevier, St. Louis.
 • Marchegiani A, Spaterna A (2017). Ozone-based eye drops in anterior segment pathologies: rationale and pre-clinical data. Ozone Therapy, 2 (6743), 1-4.
 • Meller D, Pires RT, Marc RJ et al. (2000). Amniotic membrane transplantation for acute chemical or thermal burns. Ophthalmolgy, 107 (5), 980-989.
 • Ogata A, Nagahata H (2000). Intramammary application of ozone therapy to acute clinical mastitis in dairy cows. J. Vet. Med. Sci, 62(7), 681-686.
 • Özler M, Öter Ş, Korkmaz A (2009). Ozon gazının tıbbi amaçlı kullanılması. TAF Prev Med Bull, 8 (1), 59-64.
 • Schrage NF, Langefeld S, Zschocke J (2000). Eye burns: an emergency and continuing problem. Burns, 26 (8), 689-699.
 • Sechi LA, Lezcano I, Nunez N et al. (2001). Antibacterial activity of ozonized sun-ower oil (oleozon). J Appl Microbiol, 90 (2), 279-284.
 • Singh P, Tyagi M, Kumar Y, Gupta KK, Sharma PD (2013). Ocular chemical injuries and their management. Oman J Ophthalmol, 6 (2), 83-86.
 • Subasi S, Altintas O, Yardimoglu M ve ark. (2017). Comparison of collagen cross-linking and amniotic membrane transplantation in an experimental alkali burn rabbit model. Cornea, 36 (9), 1106-1115.
 • Şaroğlu M, Arıkan N (2002). Tavşanlarda deneysel oluşturulan kornea alkali yanıklarının sağaltımında bazı antikollajenezik ilaçların karşılaştırılması üzerine araştırmalar. İstanbul Üniv Vet Fak Derg, 28 (2), 287-300.
 • Tuft SJ, Shortt AJ (2009). Surgical rehabilitation following severe ocular burns. Eye (Lond), 23(10), 1966-1971.
 • Valacchi G, Bocci V (1999). Studies on the biological effects of ozone: 10. release of factors from ozonated human platelets. Mediators Inflamm, 8 (4-5), 205-209.
 • Vigna I, Menéndez-Cepero S (2007). Ozone therapy application in different ophthalmologic diseases. RECVET, 2 (11), 1-9.
 • Wagoner MD (1997). Chemical injuries of the eye: Current concepts in pathophysiology and therapy. Surv Ophthalmol, 41 (4), 275-313.
 • Wilkie DA, Whittaker C (1997). Surgery of the Cornea. Vassallo J (Ed). The Veterinary Clinics of North America: Small Animal Practice (pp. 1067-1107). W.B. Saunders Company, Philadelphia.
APA kuşcu y, ALKAN I (2023). Kornea Alkali Yanıklarının Sağaltımında Medikal Ozonun Farklı Uygulama Teknikleri: Deneysel Tavşan Modeli. , 43 - 50. 10.36483/vanvetj.1210929
Chicago kuşcu yağmur,ALKAN ISMAIL Kornea Alkali Yanıklarının Sağaltımında Medikal Ozonun Farklı Uygulama Teknikleri: Deneysel Tavşan Modeli. (2023): 43 - 50. 10.36483/vanvetj.1210929
MLA kuşcu yağmur,ALKAN ISMAIL Kornea Alkali Yanıklarının Sağaltımında Medikal Ozonun Farklı Uygulama Teknikleri: Deneysel Tavşan Modeli. , 2023, ss.43 - 50. 10.36483/vanvetj.1210929
AMA kuşcu y,ALKAN I Kornea Alkali Yanıklarının Sağaltımında Medikal Ozonun Farklı Uygulama Teknikleri: Deneysel Tavşan Modeli. . 2023; 43 - 50. 10.36483/vanvetj.1210929
Vancouver kuşcu y,ALKAN I Kornea Alkali Yanıklarının Sağaltımında Medikal Ozonun Farklı Uygulama Teknikleri: Deneysel Tavşan Modeli. . 2023; 43 - 50. 10.36483/vanvetj.1210929
IEEE kuşcu y,ALKAN I "Kornea Alkali Yanıklarının Sağaltımında Medikal Ozonun Farklı Uygulama Teknikleri: Deneysel Tavşan Modeli." , ss.43 - 50, 2023. 10.36483/vanvetj.1210929
ISNAD kuşcu, yağmur - ALKAN, ISMAIL. "Kornea Alkali Yanıklarının Sağaltımında Medikal Ozonun Farklı Uygulama Teknikleri: Deneysel Tavşan Modeli". (2023), 43-50. https://doi.org/10.36483/vanvetj.1210929
APA kuşcu y, ALKAN I (2023). Kornea Alkali Yanıklarının Sağaltımında Medikal Ozonun Farklı Uygulama Teknikleri: Deneysel Tavşan Modeli. Van Veterinary Journal, 34(1), 43 - 50. 10.36483/vanvetj.1210929
Chicago kuşcu yağmur,ALKAN ISMAIL Kornea Alkali Yanıklarının Sağaltımında Medikal Ozonun Farklı Uygulama Teknikleri: Deneysel Tavşan Modeli. Van Veterinary Journal 34, no.1 (2023): 43 - 50. 10.36483/vanvetj.1210929
MLA kuşcu yağmur,ALKAN ISMAIL Kornea Alkali Yanıklarının Sağaltımında Medikal Ozonun Farklı Uygulama Teknikleri: Deneysel Tavşan Modeli. Van Veterinary Journal, vol.34, no.1, 2023, ss.43 - 50. 10.36483/vanvetj.1210929
AMA kuşcu y,ALKAN I Kornea Alkali Yanıklarının Sağaltımında Medikal Ozonun Farklı Uygulama Teknikleri: Deneysel Tavşan Modeli. Van Veterinary Journal. 2023; 34(1): 43 - 50. 10.36483/vanvetj.1210929
Vancouver kuşcu y,ALKAN I Kornea Alkali Yanıklarının Sağaltımında Medikal Ozonun Farklı Uygulama Teknikleri: Deneysel Tavşan Modeli. Van Veterinary Journal. 2023; 34(1): 43 - 50. 10.36483/vanvetj.1210929
IEEE kuşcu y,ALKAN I "Kornea Alkali Yanıklarının Sağaltımında Medikal Ozonun Farklı Uygulama Teknikleri: Deneysel Tavşan Modeli." Van Veterinary Journal, 34, ss.43 - 50, 2023. 10.36483/vanvetj.1210929
ISNAD kuşcu, yağmur - ALKAN, ISMAIL. "Kornea Alkali Yanıklarının Sağaltımında Medikal Ozonun Farklı Uygulama Teknikleri: Deneysel Tavşan Modeli". Van Veterinary Journal 34/1 (2023), 43-50. https://doi.org/10.36483/vanvetj.1210929