Yıl: 2011 Cilt: 36 Sayı: 160 Sayfa Aralığı: 250 - 265 Metin Dili: Diğer İndeks Tarihi: 29-07-2022

İlköğretim birinci kademe öğrencilerine yönelik çocuk kitaplarının, içerik, resimleme ve fiziksel özellikleri açısından incelenmesi

Öz:
Bu araştırmada, ilköğretim birinci kademe öğrencilerine yönelik olan çocuk kitaplarının içerik, resimleme ve fiziksel özellikleri bakımından durum tespitinin yapılması amaçlanmıştır. Bu kapsamda, rasgele örnekleme yoluyla 2005–2009 yılları arasında basılmış çeşitli türdeki yüz adet çocuk kitabı araştırmanın örneklemini oluşturmuştur. Araştırmanın yöntemi nitel araştırma yöntemlerinden doküman incelemesi olarak belirlenmiştir. Verilerin analizinde frekans ve yüzde kullanılmıştır. Araştırma sonucunda; kitap boyutlarının çoğunlukla aynı ölçülerde olduğu, kapaklarının ve ciltlerinin dayanıksız olduğu, kitaplarda konu çeşitliliğinin olmadığı, bazı önemli karakter özelliklerine yer verilmediği, bazı kitapların mesaj içermediği ve kitaplarda dilbilgisi hatalarının bulunduğu tespit edilmiştir.
Anahtar Kelime:

Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
0
0
0
 • Brookshire, J., Scharff, L. F. V. & Moses, L. E. (2002). The influence of illustrations on children’s book preferences and comprehension. Reading Psychology, 23 (4). 323-339.
 • Chapman, M., Filipenko, M., McTavish, M. & Shapiro, J. (2007). First graders’ preferences for narrative and/or information books and perceptions of other boys’ and girls’ book preferences. Canadian Journal of Education, 30 (2), 531-553.
 • Fang, Z. (1996). Illustrations, text, and the child reader: What are pictures in children’s storybooks for? Reading Horizons, 37, 130–142.
 • Gönen, M. (1988). “Anaokuluna Giden Dört-Beş Yaş Çocuklarına Resimli Kitaplarla Yapılan Eğitimin Dil Gelişimine Etkisinin İncelenmesi.” Yayımlanmamış doktora tezi, Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • Gönen, M. (1998). 99 Soruda Çocuk Edebiyatı, M. R. Şirin (Ed.) Çocuk Edebiyatı Kültürü (ss.43-46). İstanbul: Çocuk Vakfı Yayınları.
 • Güneş, F. (2000). Çocuk Kitaplarının Okunabilirlik Ölçütleri Açısından İncelenmesi. I. Ulusal Çocuk Kitapları Sempozyumu, Ankara Üniversitesi, Ankara.
 • Kaplan, M. (2000). Çocuk Kitaplarında İçerik, Resimleme, Dil ve Anlatım Özellikleri. I. Ulusal Çocuk Kitapları Sempozyumu, Ankara Üniversitesi, Ankara.
 • Karakuş, I., Ş. (2006). “Çocuk Edebiyatı Ürünlerinin Okuma Gelişimine Etkisi.” Yayımlanmamış yüksek lisans tezi, Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • Kiefer, B.Z., Hepler, S.& Hickman, J. (2006). Children’s Literature (9th Ed.). Newyork: McGrawHill Componies.
 • Mennanoğulları, B. (2008). “İlköğretim I.Kademe Öğrencilerinin Çocuk Hikâye Kitaplarının Tipografik Özellikleri ile İlgili Görüşleri.” Yayımlanmamış yüksek lisans tezi, Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • Sarı, N. (2006). “Çocuk Kitapları İllüstrasyonları Üzerine Bir Araştırma ve Bir Örnekleme.” Yayımlanmamış yüksek lisans tezi, Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İzmir.
 • Sever, S. (2008). Çocuk ve Edebiyat. İzmir: Tudem Yayınevi.
 • Tanrıverdi, B. & Apak, Ö. (2008). Rıfat Ilgaz’ın Çocuk Romanlarının Okuma Dersinin Amaçlarına Uygunluğu Açısından İncelenmesi. İlköğretim Online 7(2), 252-272, [Online]:http://www. ilkogretim-online.org.tr adresinden, 22 Ocak 2010 tarihinde indirilmiştir.
 • Taşdemir, M. (2005). Eğitsel Bir Materyal Olarak Çocuk Hikâye ve Romanlarının Nitelik Düzeyi. Milli Eğitim Dergisi, 168 (3), 7-29.
 • Temple, C., Martinez, M.,& Yokota, J. (2004). Childrens Books in Childrens Hands An Introduction to Their Literature (3rd Ed.). Boston: Pearson Education.
 • Trim, M. (2004). Growing And Knowing A Selection Guide For Children Literature. München: Die Deutsche Bibliothek.
 • Yıldırım, A. ve Şimşek H. (2003). Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri (3. Baskı). Ankara: Seçkin Yayıncılık.
 • Yıldız, Ç. (2009). “İlköğretim Öğrencilerinin Çocuk Kitaplarına İlişkin Görüşleri.” Yayımlanmamış yüksek lisans tezi, Anadolu Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Eskişehir.
APA Gonen M, KATRANCI M, UYGUN M, UÇUŞ Ş (2011). İlköğretim birinci kademe öğrencilerine yönelik çocuk kitaplarının, içerik, resimleme ve fiziksel özellikleri açısından incelenmesi. , 250 - 265.
Chicago Gonen Mubeccel,KATRANCI Mehmet,UYGUN Mehmet,UÇUŞ Şükran İlköğretim birinci kademe öğrencilerine yönelik çocuk kitaplarının, içerik, resimleme ve fiziksel özellikleri açısından incelenmesi. (2011): 250 - 265.
MLA Gonen Mubeccel,KATRANCI Mehmet,UYGUN Mehmet,UÇUŞ Şükran İlköğretim birinci kademe öğrencilerine yönelik çocuk kitaplarının, içerik, resimleme ve fiziksel özellikleri açısından incelenmesi. , 2011, ss.250 - 265.
AMA Gonen M,KATRANCI M,UYGUN M,UÇUŞ Ş İlköğretim birinci kademe öğrencilerine yönelik çocuk kitaplarının, içerik, resimleme ve fiziksel özellikleri açısından incelenmesi. . 2011; 250 - 265.
Vancouver Gonen M,KATRANCI M,UYGUN M,UÇUŞ Ş İlköğretim birinci kademe öğrencilerine yönelik çocuk kitaplarının, içerik, resimleme ve fiziksel özellikleri açısından incelenmesi. . 2011; 250 - 265.
IEEE Gonen M,KATRANCI M,UYGUN M,UÇUŞ Ş "İlköğretim birinci kademe öğrencilerine yönelik çocuk kitaplarının, içerik, resimleme ve fiziksel özellikleri açısından incelenmesi." , ss.250 - 265, 2011.
ISNAD Gonen, Mubeccel vd. "İlköğretim birinci kademe öğrencilerine yönelik çocuk kitaplarının, içerik, resimleme ve fiziksel özellikleri açısından incelenmesi". (2011), 250-265.
APA Gonen M, KATRANCI M, UYGUN M, UÇUŞ Ş (2011). İlköğretim birinci kademe öğrencilerine yönelik çocuk kitaplarının, içerik, resimleme ve fiziksel özellikleri açısından incelenmesi. Eğitim ve Bilim, 36(160), 250 - 265.
Chicago Gonen Mubeccel,KATRANCI Mehmet,UYGUN Mehmet,UÇUŞ Şükran İlköğretim birinci kademe öğrencilerine yönelik çocuk kitaplarının, içerik, resimleme ve fiziksel özellikleri açısından incelenmesi. Eğitim ve Bilim 36, no.160 (2011): 250 - 265.
MLA Gonen Mubeccel,KATRANCI Mehmet,UYGUN Mehmet,UÇUŞ Şükran İlköğretim birinci kademe öğrencilerine yönelik çocuk kitaplarının, içerik, resimleme ve fiziksel özellikleri açısından incelenmesi. Eğitim ve Bilim, vol.36, no.160, 2011, ss.250 - 265.
AMA Gonen M,KATRANCI M,UYGUN M,UÇUŞ Ş İlköğretim birinci kademe öğrencilerine yönelik çocuk kitaplarının, içerik, resimleme ve fiziksel özellikleri açısından incelenmesi. Eğitim ve Bilim. 2011; 36(160): 250 - 265.
Vancouver Gonen M,KATRANCI M,UYGUN M,UÇUŞ Ş İlköğretim birinci kademe öğrencilerine yönelik çocuk kitaplarının, içerik, resimleme ve fiziksel özellikleri açısından incelenmesi. Eğitim ve Bilim. 2011; 36(160): 250 - 265.
IEEE Gonen M,KATRANCI M,UYGUN M,UÇUŞ Ş "İlköğretim birinci kademe öğrencilerine yönelik çocuk kitaplarının, içerik, resimleme ve fiziksel özellikleri açısından incelenmesi." Eğitim ve Bilim, 36, ss.250 - 265, 2011.
ISNAD Gonen, Mubeccel vd. "İlköğretim birinci kademe öğrencilerine yönelik çocuk kitaplarının, içerik, resimleme ve fiziksel özellikleri açısından incelenmesi". Eğitim ve Bilim 36/160 (2011), 250-265.