Yıl: 2023 Cilt: 12 Sayı: 1 Sayfa Aralığı: 59 - 72 Metin Dili: Türkçe DOI: 10.30703/cije.1136007 İndeks Tarihi: 25-05-2023

Matematik Öğretmenlerinin STEM Eğitimi Yaklaşımına Yönelik Hazırbulunuşluk Durumlarının İncelenmesi

Öz:
Bu çalışmanın amacı STEM eğitimi yaklaşımına yönelik matematik öğretmenlerinin hazırbulunuşluk durumlarını ele almaktır. Çalışmada nitel araştırma yöntemlerinden durum çalışması kullanılmıştır. Çalışma grubunu 2021-2022 eğitim-öğretim yılında Türkiye’nin farklı illerinde görev yapan 11 matematik öğretmeni oluşturmuştur. Veriler yarı yapılandırılmış görüşme formuyla toplanmıştır. Hazırbdulunuşluk durumları içerik analizi kullanılarak analiz edilmiştir. Analiz sürecinde elde edilen veriler doğrultusunda uygun kodlar ve kategoriler oluşturularak tablolar şeklinde sunulmuştur. Araştırmanın bulgularına göre matematik öğretmenlerinin bu eğitim yaklaşımına yönelik olumlu tutum sergiledikleri görülmüştür. Matematik alanını diğer alanlara entegrasyon konusunda bireylerin yetiştirilmesi gerektiği ortak düşüncelerindendir. Duyuşsal, davranışsal, bilişsel alanlarındaki tutumlarına göre en çok duyuşsal alanı benimsedikleri görülmüştür. Bilişsel alandaki tutumlarına ait düzeyin en az olduğu görülmüştür. Öğretmenlerden alınan görüşlere göre gerekli eğitimi almadıklarından kaynaklanmaktadır. Davranışsal alandaki tutumlarının ise orta düzeyde olduğu görülmüştür. Davranışsal boyuttaki içeriğin zenginliği için gerekli koşulların(araç gereçler) oluşturulması gerekir. Stem eğitimi almış tecrübeli bireylerin bu yaklaşımı derslerine entegre etme boyutundaki hazırbulunuşluk durumları sonraki çalışmalar için ele alınabilir.
Anahtar Kelime: stem eğitimi yaklaşımı matematik hazırbulunuşluk öğretmen görüşleri durum çalışması

An Investigation Into Math Teachers’ Readiness Levels of Stem Education Approach

Öz:
The purpose of this study was to address the readiness status of the mathematics teachers for the STEM education approach. In the study, the case study method, one of qualitative research methods, was used. The study group was made up of 11 mathematics teachers from different provinces of Turkey in the academic year of 2021-2022. The data were collected using a semi-structured interview form and analyzed with the content analysis method. During the analysis, appropriate codes and categories were created and presented in the form of tables. According to the findings obtained in the study, the mathematics teachers demonstrated a positive attitude towards this educational approach. It was found that the participants adopted the affective domain most out of the three domains and that the level of their attitudes in the cognitive domain was lowest. It was also seen that their attitudes in the behavioral field were at a moderate level. The necessary conditions (tools) must be created for the richness of the content in the behavioral dimension. The readiness of experienced individuals who have received STEM education in terms of integrating this approach into their lessons could be the focus of further studies.
Anahtar Kelime: STEM education approach mathematics readiness teacher views case study

Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
APA AKBAŞ E, canan h (2023). Matematik Öğretmenlerinin STEM Eğitimi Yaklaşımına Yönelik Hazırbulunuşluk Durumlarının İncelenmesi. , 59 - 72. 10.30703/cije.1136007
Chicago AKBAŞ Elif ERTEM,canan hülya Matematik Öğretmenlerinin STEM Eğitimi Yaklaşımına Yönelik Hazırbulunuşluk Durumlarının İncelenmesi. (2023): 59 - 72. 10.30703/cije.1136007
MLA AKBAŞ Elif ERTEM,canan hülya Matematik Öğretmenlerinin STEM Eğitimi Yaklaşımına Yönelik Hazırbulunuşluk Durumlarının İncelenmesi. , 2023, ss.59 - 72. 10.30703/cije.1136007
AMA AKBAŞ E,canan h Matematik Öğretmenlerinin STEM Eğitimi Yaklaşımına Yönelik Hazırbulunuşluk Durumlarının İncelenmesi. . 2023; 59 - 72. 10.30703/cije.1136007
Vancouver AKBAŞ E,canan h Matematik Öğretmenlerinin STEM Eğitimi Yaklaşımına Yönelik Hazırbulunuşluk Durumlarının İncelenmesi. . 2023; 59 - 72. 10.30703/cije.1136007
IEEE AKBAŞ E,canan h "Matematik Öğretmenlerinin STEM Eğitimi Yaklaşımına Yönelik Hazırbulunuşluk Durumlarının İncelenmesi." , ss.59 - 72, 2023. 10.30703/cije.1136007
ISNAD AKBAŞ, Elif ERTEM - canan, hülya. "Matematik Öğretmenlerinin STEM Eğitimi Yaklaşımına Yönelik Hazırbulunuşluk Durumlarının İncelenmesi". (2023), 59-72. https://doi.org/10.30703/cije.1136007
APA AKBAŞ E, canan h (2023). Matematik Öğretmenlerinin STEM Eğitimi Yaklaşımına Yönelik Hazırbulunuşluk Durumlarının İncelenmesi. Cumhuriyet Uluslararası Eğitim Dergisi, 12(1), 59 - 72. 10.30703/cije.1136007
Chicago AKBAŞ Elif ERTEM,canan hülya Matematik Öğretmenlerinin STEM Eğitimi Yaklaşımına Yönelik Hazırbulunuşluk Durumlarının İncelenmesi. Cumhuriyet Uluslararası Eğitim Dergisi 12, no.1 (2023): 59 - 72. 10.30703/cije.1136007
MLA AKBAŞ Elif ERTEM,canan hülya Matematik Öğretmenlerinin STEM Eğitimi Yaklaşımına Yönelik Hazırbulunuşluk Durumlarının İncelenmesi. Cumhuriyet Uluslararası Eğitim Dergisi, vol.12, no.1, 2023, ss.59 - 72. 10.30703/cije.1136007
AMA AKBAŞ E,canan h Matematik Öğretmenlerinin STEM Eğitimi Yaklaşımına Yönelik Hazırbulunuşluk Durumlarının İncelenmesi. Cumhuriyet Uluslararası Eğitim Dergisi. 2023; 12(1): 59 - 72. 10.30703/cije.1136007
Vancouver AKBAŞ E,canan h Matematik Öğretmenlerinin STEM Eğitimi Yaklaşımına Yönelik Hazırbulunuşluk Durumlarının İncelenmesi. Cumhuriyet Uluslararası Eğitim Dergisi. 2023; 12(1): 59 - 72. 10.30703/cije.1136007
IEEE AKBAŞ E,canan h "Matematik Öğretmenlerinin STEM Eğitimi Yaklaşımına Yönelik Hazırbulunuşluk Durumlarının İncelenmesi." Cumhuriyet Uluslararası Eğitim Dergisi, 12, ss.59 - 72, 2023. 10.30703/cije.1136007
ISNAD AKBAŞ, Elif ERTEM - canan, hülya. "Matematik Öğretmenlerinin STEM Eğitimi Yaklaşımına Yönelik Hazırbulunuşluk Durumlarının İncelenmesi". Cumhuriyet Uluslararası Eğitim Dergisi 12/1 (2023), 59-72. https://doi.org/10.30703/cije.1136007