Yıl: 2023 Cilt: 38 Sayı: 1 Sayfa Aralığı: 211 - 224 Metin Dili: Türkçe DOI: 10.21605/cukurovaumfd.1273790 İndeks Tarihi: 13-04-2023

Bir Konfeksiyon İşletmesinin Dikim Bölümünde İstatistiksel Proses Kontrol Tekniklerinin Uygulanması

Öz:
Ülke ihracatında büyük bir paya sahip olan ve istihdam sağlayan konfeksiyon sektörü, farklı özelliklere sahip çok sayıda modeli, değişen parti büyüklüğünde, kısa üretim zamanlarında ve kaliteli üretmek zorundadır. Günümüzde konfeksiyonda model geliştirme, kalıp hazırlama, pastal planı oluşturma, serim ve kesim işlemlerinde bilgisayar destekli sistemler ve makineler yaygın olarak kullanılmaktadır. Bu durum hem işçilik maliyeti bakımından fayda sağlamış hem de hataların azalmasına yol açmıştır. Ancak konfeksiyonda asıl zaman alıcı ve emek yoğun bölüm olan dikim işleminde insana olan bağımlılık devam etmektedir. Dolayısıyla en çok hatanın ortaya çıktığı bölüm de dikimdir. Çalışmanın amacı; seçilmiş bir konfeksiyon işletmesinin dikim bölümünde hataları tespit edebilmek ve çözüm önerileri getirebilmek için istatistiksel proses kontrol tekniklerini uygulamak ve böylece hataları önleme ve azaltma yollarını araştırmaktır. Çalışmanın sonucunda; pantolon dikiminde en çok hata “bacak arası dikim” prosesinde görülmüştür, ardından sırasıyla “düğme dikme” ile “gizli kemer kapama” prosesleri hatanın en fazla görüldüğü prosesler olmuştur. Söz konusu bu üç hata, dikimdeki toplam hataların yaklaşık yarıya yakınını oluşturmuştur. Bu dikim hatalarına neden olabilecek faktörleri belirlemek için neden-sonuç diyagramları hazırlanmış, hataları azaltmaya yönelik öneriler sunulmuştur.
Anahtar Kelime: İstatistiksel proses kontrol Konfeksiyon Dikim Hata Kalite

Implementation of Statistical Process Control Techniques in the Sewing Department of an Apparel Plant

Öz:
The apparel industry, which has a large part in the country's exports and provides employment, has to produce a large number of models with different characteristics in varying batch sizes, in short production times and with high quality. Today, computer aided systems and machines are widely used in model development, pattern preparation, laying plan creation, laying and cutting processes. This situation both provided benefits in terms of labor cost and led to a decrease in faults. However, the dependency on humans continues in sewing, which is the time-consuming and labor-intensive part of apparel. Therefore, sewing is the part where the most faults occur. The aim of the study is to apply statistical process control techniques in order to detect faults and propose solutions in the sewing department of a selected apparel plant, and thus to investigate ways to prevent and reduce faults. As a result of the study; in trousers sewing, the most faults were seen in the "sewing between the legs" process, followed by the "button sewing" and "hidden belt closure" processes, respectively. These three faults accounted for nearly half of the total faults in sewing. Cause-effect diagrams were prepared to determine the factors that could cause these sewing faults, and suggestions were presented to reduce the faults.
Anahtar Kelime: Statistical process control Apparel Sewing Fault Quality

Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
0
0
0
APA KUMAŞ Z, duru baykal p (2023). Bir Konfeksiyon İşletmesinin Dikim Bölümünde İstatistiksel Proses Kontrol Tekniklerinin Uygulanması. , 211 - 224. 10.21605/cukurovaumfd.1273790
Chicago KUMAŞ ZEHRA,duru baykal pınar Bir Konfeksiyon İşletmesinin Dikim Bölümünde İstatistiksel Proses Kontrol Tekniklerinin Uygulanması. (2023): 211 - 224. 10.21605/cukurovaumfd.1273790
MLA KUMAŞ ZEHRA,duru baykal pınar Bir Konfeksiyon İşletmesinin Dikim Bölümünde İstatistiksel Proses Kontrol Tekniklerinin Uygulanması. , 2023, ss.211 - 224. 10.21605/cukurovaumfd.1273790
AMA KUMAŞ Z,duru baykal p Bir Konfeksiyon İşletmesinin Dikim Bölümünde İstatistiksel Proses Kontrol Tekniklerinin Uygulanması. . 2023; 211 - 224. 10.21605/cukurovaumfd.1273790
Vancouver KUMAŞ Z,duru baykal p Bir Konfeksiyon İşletmesinin Dikim Bölümünde İstatistiksel Proses Kontrol Tekniklerinin Uygulanması. . 2023; 211 - 224. 10.21605/cukurovaumfd.1273790
IEEE KUMAŞ Z,duru baykal p "Bir Konfeksiyon İşletmesinin Dikim Bölümünde İstatistiksel Proses Kontrol Tekniklerinin Uygulanması." , ss.211 - 224, 2023. 10.21605/cukurovaumfd.1273790
ISNAD KUMAŞ, ZEHRA - duru baykal, pınar. "Bir Konfeksiyon İşletmesinin Dikim Bölümünde İstatistiksel Proses Kontrol Tekniklerinin Uygulanması". (2023), 211-224. https://doi.org/10.21605/cukurovaumfd.1273790
APA KUMAŞ Z, duru baykal p (2023). Bir Konfeksiyon İşletmesinin Dikim Bölümünde İstatistiksel Proses Kontrol Tekniklerinin Uygulanması. Çukurova Üniversitesi Mühendislik Fakültesi dergisi, 38(1), 211 - 224. 10.21605/cukurovaumfd.1273790
Chicago KUMAŞ ZEHRA,duru baykal pınar Bir Konfeksiyon İşletmesinin Dikim Bölümünde İstatistiksel Proses Kontrol Tekniklerinin Uygulanması. Çukurova Üniversitesi Mühendislik Fakültesi dergisi 38, no.1 (2023): 211 - 224. 10.21605/cukurovaumfd.1273790
MLA KUMAŞ ZEHRA,duru baykal pınar Bir Konfeksiyon İşletmesinin Dikim Bölümünde İstatistiksel Proses Kontrol Tekniklerinin Uygulanması. Çukurova Üniversitesi Mühendislik Fakültesi dergisi, vol.38, no.1, 2023, ss.211 - 224. 10.21605/cukurovaumfd.1273790
AMA KUMAŞ Z,duru baykal p Bir Konfeksiyon İşletmesinin Dikim Bölümünde İstatistiksel Proses Kontrol Tekniklerinin Uygulanması. Çukurova Üniversitesi Mühendislik Fakültesi dergisi. 2023; 38(1): 211 - 224. 10.21605/cukurovaumfd.1273790
Vancouver KUMAŞ Z,duru baykal p Bir Konfeksiyon İşletmesinin Dikim Bölümünde İstatistiksel Proses Kontrol Tekniklerinin Uygulanması. Çukurova Üniversitesi Mühendislik Fakültesi dergisi. 2023; 38(1): 211 - 224. 10.21605/cukurovaumfd.1273790
IEEE KUMAŞ Z,duru baykal p "Bir Konfeksiyon İşletmesinin Dikim Bölümünde İstatistiksel Proses Kontrol Tekniklerinin Uygulanması." Çukurova Üniversitesi Mühendislik Fakültesi dergisi, 38, ss.211 - 224, 2023. 10.21605/cukurovaumfd.1273790
ISNAD KUMAŞ, ZEHRA - duru baykal, pınar. "Bir Konfeksiyon İşletmesinin Dikim Bölümünde İstatistiksel Proses Kontrol Tekniklerinin Uygulanması". Çukurova Üniversitesi Mühendislik Fakültesi dergisi 38/1 (2023), 211-224. https://doi.org/10.21605/cukurovaumfd.1273790