Yıl: 2023 Cilt: 14 Sayı: 1 Sayfa Aralığı: 64 - 77 Metin Dili: Türkçe DOI: 10.22312/sdusbed.1258586 İndeks Tarihi: 16-05-2023

Uçuk Tedavisinde Kullanılmak Üzere Antiviral Etkin Madde İçeren Dudak Balmı (Lip Balm) Formülasyonunun Geliştirilmesi

Öz:
Amaç: Herpes simpleks labialis (uçuk) tedavisinde kullanılmak üzere ‘Asiklovir’ etkin maddesi içeren dudak balmı formülasyonunun geliştirilerek, mevcut tedavilerdeki bazı olumsuzlukların giderilip, uyunç sorunlarının ortadan kaldırılması ve ekonomik yöntemlerle kolay hazırlanışa sahip yeni bir formülasyonun tedaviye kazandırılmasının yanı sıra geleneksel majistral hazırlama yöntemlerine değer katılması amaçlanmıştır. Materyal-Metot: Asiklovir etkin maddesi ile kakao yağı, balmumu, lanolin ve karnauba mumu olmak üzere dört çeşit sıvağ ve çeşitli yardımcı maddelerin eşliğinde supozituvar hazırlama yöntemlerinden biri olan eritme metodu kullanılarak, 4 farklı sıvağdan oluşan 3 farklı formülasyon ve her bir formülasyondan 20 adet dudak balmı geliştirilmiştir. Son 2 sıvağ ile tüm denemelere rağmen kullanıma uygun bir formülasyon hazırlanamaması sebebiyle bu iki sıvağ kombine edilerek yeni bir formülasyon oluşturulmuştur. Her bir formülasyon tipinden oluşturulan 20 adet dudak balmı üzerinde morfolojik kontroller, ağırlık sapması kontrolü, erime derecesi kontrolü, kırılma ve mekanik dayanıklılık tayini gibi kontroller gerçekleştirilmiştir. Bulgular: Her bir formülasyon tipi üzerinde gerçekleştirilen kontroller sonucu tüm formülasyonların tekdüze bir ağırlığa sahip oldukları, morfolojik olarak homojen dağılım gösterdikleri, erime derecelerinin insan dudak yüzey sıcaklığından yakın derece fazla olduğu bulguları elde edilmiş, fakat kırılma ve mekanik dayanıklılık kontrolünde birbiriyle uyumlu sonuçlara ulaşılamamıştır. Sonuç: Sonuç olarak en optimum özellik gösteren formülasyon tipinin kakao yağıyla hazırlanan formülasyon olduğuna karar verilmiş, günlük hayatta kullanım kolaylığı sunan, kozmetiği iyi, hoş kokulu, antiviral özellik gösteren dudak balmı formunda bir formülasyon elde edilmiştir.
Anahtar Kelime: Asiklovir Herpes simpleks Antiviral Formülasyon Dudak balmı

Development of Lip Balm Formulation Containing Antiviral Active Substance for Use in Herpes Treatment

Öz:
Objective: It is aimed to eliminate some of the problems in existing treatments and to eliminate compliance problems by developing a lip balm formulation containing 'Acyclovir' active ingredient to be used in the treatment of herpes simplex labialis (herpes). Material-Method: In addition to the acyclovir active substance, 3 different formulations consisting of 4 different bases and 20 lip balms from each formulation were developed by using the melting method, which is one of the suppository preparation methods, in the presence of four types of bases, cocoa butter, beeswax, lanolin , and carnauba wax, and various excipients. Since the last two bases did not give a suitable formulation type despite all the trials, a new formulation was created by combining these two bases. Controls such as morphological controls, weight deviation control, melting point control, and determination of breakage and mechanical strength were performed on 20 lip balms formed from each formulation type. Results: As a result of the controls performed on each formulation type, it was found that all formulations have a uniform weight, morphologically homogeneous distribution, and their melting point is close to the surface temperature of the human lip, but consistent results were not obtained in the control of fracture and mechanical strength. Conclusion: As a result, it was decided that the most optimum formulation type was the one prepared with cocoa butter, and a formulation that offered ease of use in daily life, good cosmetics, fragrant, and antiviral properties was obtained.
Anahtar Kelime: Acyclovir Herpes simplex Antiviral Formulation Lip balm

Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
0
0
0
 • [1] Koray, M. 2013. Herpes Virüsn İnfeksiyonlarının Klinik, Laboratuar Teşhisi ve Tedavisi. Journal of Istanbul University Faculty of Dentistry, 38 (1-2), 1-8. https://dergipark.org.tr/tr/pub/jiufd/issue/8846/110369
 • [2] Yıllar, O. 2006. Antiviral İlaçlar. http://194.27.141.99/dosya-depo/ders-notlari/dundar-okan- yillar/Antiviral_Ilaclar.pdf (Erişim Tarihi: 17 Aralık 2020).
 • [3] Gürbüz, M. 2019. Asiklovir ve Pensiklovirin Rekürrent Herpes Labialisin Semptomatik Tedavisi Üzerine Etkinliklerinin Karşılaştırılması. T.C. Gaziantep Üniversitesi, Diş Hekimliği Fakültesi, Yüksek Lisans Tezi, 14s, Gaziantep.
 • [4] Erden, B. 08.08.2018. Antiviral İlaçlar. https://avesis.kocaeli.edu.tr/resume/lessonmaterieldownload/berden?key=659fd6c6-d6a1-4237-9b38- 554d55326f2f (Erişim Tarihi: 17 Aralık 2020).
 • [5] Büke, A.Ç. 2012. Yeni Antiviraller. https://www.klimik.org.tr/wp- content/uploads/2012/11/Yeni_Antiviraller_Cagri_Buke.pdf (Erişim Tarihi: 18 Aralık 2020).
 • [6] Öztürk Engin, D. 30 Mart 2018. Dirençli Herpes Viruslar İçin Eski ve Yeni Antiviraller. https://www.klimik.org.tr/wp-content/uploads/2018/05/Diren%C3%A7li-Herpes-Viruslar- %C4%B0%C3%A7in-Eski-ve-Yeni-Antiviraller-Derya-%C3%96ZT%C3%9CRK-ENG%C4%B0N.pdf (Erişim Tarihi: 17 Aralık 2020)
 • [7] Gürbüz, M. C. , Kırtak, N. , Taş Özyurtseven, B. 2021. Comparison of topical acyclovir and penciclovir in recurrent herpes labialis treatment. Cukurova Medical Journal, 46, (927-933). https://dergipark.org.tr/tr/pub/cumj/issue/62102/899262
 • [8] https://www.ilacprospektusu.com/ilac/173/asiviral-yuzde-5-10-gr-krem (Erişim Tarihi: 17 Aralık 2020)
 • [9] https://www.ilacprospektusu.com/ilac/419/aklovir-yuzde-5-10-gr-krem (Erişim Tarihi: 17 Aralık 2020)
 • [10] Pınar Talay, P. 2006. Antiviral ilaçlardan asiklovir ve valosiklovir’in voltametrik yöntemle miktar tayini. Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Kimya ABD. Van.
 • [11] Yazan, Y. 2010. Kozmetik Bilimi. Ankara. Nobel Tıp Kitabevleri. 2.baskı.
 • [12] Alpmen, G., Altınkurt, T., Bergişadi, N., Topaloğlu, Y., Tuncel, T., Araman, A. O. , ... Yener, F. G. 2000. Farmasötik Teknoloji ve Kozmetoloji Laboratuvar Kitabı. İstanbul: Ab Ofset.
 • [13] Geçgil, Ş., Geçgil, H.T. 1972. Galenik Farmasiye Başlangıç. İstanbul. Yörük Matbaası.
 • [14] Bozkır, A., Karataş,A., Hasçiçek, C.,Canefe, K.,Kılıçarslan, M.,Tarımcı, N.,...Çomoğlu, T. 2007. Farmasötik Teknoloji Deneysel Uygulamalar Kitabı. Ankara. Ankara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Yayınları. Yayın no:95.
 • [15] Ateş, M., Kaynak M.,Şahin, S. 2012. İntestinal Absorpsiyonu Artırmak Amacıyla Kullanılan Permeasyon Artırıcı Ajanlar. Hacettepe Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Dergisi, 33(1),117-146.
 • [16] Çelebi, N., Acartürk, F., Ağabeyoğlu, İ., Doğanay, T., Değim,T., Takka, S., ... Tırnaksız, F. 2007. Modern Farmasötik Teknoloji. Ankara. Türk Eczacılar Birliği Akademisi Yayını. 2.baskı. Bölüm 19.
APA Cengiz R, GÜLBAG PINAR S (2023). Uçuk Tedavisinde Kullanılmak Üzere Antiviral Etkin Madde İçeren Dudak Balmı (Lip Balm) Formülasyonunun Geliştirilmesi. , 64 - 77. 10.22312/sdusbed.1258586
Chicago Cengiz Rumeysa Nur,GÜLBAG PINAR SILA Uçuk Tedavisinde Kullanılmak Üzere Antiviral Etkin Madde İçeren Dudak Balmı (Lip Balm) Formülasyonunun Geliştirilmesi. (2023): 64 - 77. 10.22312/sdusbed.1258586
MLA Cengiz Rumeysa Nur,GÜLBAG PINAR SILA Uçuk Tedavisinde Kullanılmak Üzere Antiviral Etkin Madde İçeren Dudak Balmı (Lip Balm) Formülasyonunun Geliştirilmesi. , 2023, ss.64 - 77. 10.22312/sdusbed.1258586
AMA Cengiz R,GÜLBAG PINAR S Uçuk Tedavisinde Kullanılmak Üzere Antiviral Etkin Madde İçeren Dudak Balmı (Lip Balm) Formülasyonunun Geliştirilmesi. . 2023; 64 - 77. 10.22312/sdusbed.1258586
Vancouver Cengiz R,GÜLBAG PINAR S Uçuk Tedavisinde Kullanılmak Üzere Antiviral Etkin Madde İçeren Dudak Balmı (Lip Balm) Formülasyonunun Geliştirilmesi. . 2023; 64 - 77. 10.22312/sdusbed.1258586
IEEE Cengiz R,GÜLBAG PINAR S "Uçuk Tedavisinde Kullanılmak Üzere Antiviral Etkin Madde İçeren Dudak Balmı (Lip Balm) Formülasyonunun Geliştirilmesi." , ss.64 - 77, 2023. 10.22312/sdusbed.1258586
ISNAD Cengiz, Rumeysa Nur - GÜLBAG PINAR, SILA. "Uçuk Tedavisinde Kullanılmak Üzere Antiviral Etkin Madde İçeren Dudak Balmı (Lip Balm) Formülasyonunun Geliştirilmesi". (2023), 64-77. https://doi.org/10.22312/sdusbed.1258586
APA Cengiz R, GÜLBAG PINAR S (2023). Uçuk Tedavisinde Kullanılmak Üzere Antiviral Etkin Madde İçeren Dudak Balmı (Lip Balm) Formülasyonunun Geliştirilmesi. Süleyman Demirel Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, 14(1), 64 - 77. 10.22312/sdusbed.1258586
Chicago Cengiz Rumeysa Nur,GÜLBAG PINAR SILA Uçuk Tedavisinde Kullanılmak Üzere Antiviral Etkin Madde İçeren Dudak Balmı (Lip Balm) Formülasyonunun Geliştirilmesi. Süleyman Demirel Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi 14, no.1 (2023): 64 - 77. 10.22312/sdusbed.1258586
MLA Cengiz Rumeysa Nur,GÜLBAG PINAR SILA Uçuk Tedavisinde Kullanılmak Üzere Antiviral Etkin Madde İçeren Dudak Balmı (Lip Balm) Formülasyonunun Geliştirilmesi. Süleyman Demirel Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, vol.14, no.1, 2023, ss.64 - 77. 10.22312/sdusbed.1258586
AMA Cengiz R,GÜLBAG PINAR S Uçuk Tedavisinde Kullanılmak Üzere Antiviral Etkin Madde İçeren Dudak Balmı (Lip Balm) Formülasyonunun Geliştirilmesi. Süleyman Demirel Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi. 2023; 14(1): 64 - 77. 10.22312/sdusbed.1258586
Vancouver Cengiz R,GÜLBAG PINAR S Uçuk Tedavisinde Kullanılmak Üzere Antiviral Etkin Madde İçeren Dudak Balmı (Lip Balm) Formülasyonunun Geliştirilmesi. Süleyman Demirel Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi. 2023; 14(1): 64 - 77. 10.22312/sdusbed.1258586
IEEE Cengiz R,GÜLBAG PINAR S "Uçuk Tedavisinde Kullanılmak Üzere Antiviral Etkin Madde İçeren Dudak Balmı (Lip Balm) Formülasyonunun Geliştirilmesi." Süleyman Demirel Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, 14, ss.64 - 77, 2023. 10.22312/sdusbed.1258586
ISNAD Cengiz, Rumeysa Nur - GÜLBAG PINAR, SILA. "Uçuk Tedavisinde Kullanılmak Üzere Antiviral Etkin Madde İçeren Dudak Balmı (Lip Balm) Formülasyonunun Geliştirilmesi". Süleyman Demirel Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi 14/1 (2023), 64-77. https://doi.org/10.22312/sdusbed.1258586