Yıl: 2023 Cilt: 16 Sayı: 2 Sayfa Aralığı: 208 - 214 Metin Dili: İngilizce İndeks Tarihi: 19-04-2023

Evaluation of clinical, laboratory and prognosis of patients in an influenza epidemic

Öz:
Objective: Influenza is an infectious respiratory disease that causes widespread epidemics and pandemics in the community. It is usually self-limiting but may cause significant morbidity and mortality due to complications. We aimed at evaluating the clinical, laboratory and prognosis of adult patients hospitalised with a pre-diagnosis of seasonal influenza.Materials and methods: It is a descriptive study based on the data from 50 patients hospitalised with a preliminary diagnosis of seasonal influenza between 1 December 2015 and 31 January 2016.Results: The average age of the patients was 55.44±17.17 years (20-89) and 64% of them were women. Of the cases, 36% were H1N1 positive, 30% were H3N2 positive and 34% had negative PCR results. The time from the onset of symptoms to hospital admission was 3.72±2.51 days (1-11). Comorbidities were present in 38 (76%) patients. Four patients had mortality.Conclusion: Influenza can be self-limited according to the characteristics of the host, as well as cause mortality. In this study, it was found to cause severe illness and death in a healthy young adult. Therefore, it is important to avoid contact with infected patients, hand washing and vaccination to reduce influenza and its complications. In addition, if our preliminary diagnosis of influenza continues, further evaluations should be made even if the PCR is negative.
Anahtar Kelime: Influenza epidemic mortality H1N1 vaccine

Bir influenza epidemisinde hastaların klinik, laboratuvar ve prognozlarının değerlendirilmesi

Öz:
Amaç: İnfluenza, toplumda yaygın olarak görülen epidemi ve pandemilere yol açan bulaşıcı bir solunum yolu hastalığıdır. Genellikle kendi kendini sınırlayabilirken komplikasyonlar nedeniyle önemli morbidite ve mortaliteye neden olabilir. Mevsimsel grip ön tanısıyla yatırılarak takip edilen erişkin hastaların klinik, laboratuvar ve prognozlarının değerlendirilmesi amaçlandı.Gereç ve yöntem: 1 Aralık 2015-31 Ocak 2016 tarihleri arasında mevsimsel influenza ön tanısı ile yatırılan 50 hastanın bilgilerine dayanan tanımlayıcı bir araştırmadır.Bulgular: Hastaların ortalama yaşı 55,44±17,17 (20-89) ve %64’ü kadın cinsiyette idi. Olguların %36’sı H1N1 pozitif, %30’u H3N2 pozitif ve %34’ünün PCR sonucu ise negatif idi. Semptomların başlamasından itibaren hastaneye başvurana dek geçen süre 3,72±2,51 gündü (1-11). 38 (%76) hastanın komorbiditesi bulunmaktaydı. Dört hastada mortalite ile sonuçlandı. Sonuç: İnfluenza, konağın özelliğine göre kendi kendi sınırlayabildiği gibi mortaliteye de neden olmaktadır. Bu çalışmada sağlıklı, genç bir erişkinde şiddetli hastalık ve ölüme neden olduğu görüldü. Bu nedenle influenzayı ve komplikasyonlarını azaltmak için enfekte hastalar ile temastan kaçınmak, el yıkama ve aşılama önemlidir. Ayrıca influenza ön tanımız devam ediyorsa PCR negatif olsa bile ileri değerlendirmeler yapılmalıdır.
Anahtar Kelime: İnfluenza epidemi mortalite H1N1 aşı.

Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
 • 1. Gaitonde DY, Moore FC, Morgan MK. Influenza: diagnosis and treatment. Am Fam Physician 2019;100:751-758.
 • 2. Su S, Fu X, Li G, Kerlin F, Veit M. Novel Influenza D virus: epidemiology, pathology, evolution and biological characteristics. Virulence 2017;8:1580-1591. https:// doi.org/10.1080/21505594.2017.1365216
 • 3. Krammer F, Smith GJD, Fouchier RAM, et al. Influenza. Nat Rev Dis Primers 2018;4:3.e1-21. https:// doi.org/10.1038/s41572-018-0002-y
 • 4. Nesmith N, Williams JV, Johnson M, Zhu Y, Griffin M, Talbot HK. Sensitive diagnostics confirm that influenza C is an uncommon cause of medically attended respiratory illness in adults. Clin Infect Dis 2017;65:1037-1039. https://doi.org/10.1093/cid/cix471
 • 5. LaRussa P. Pandemic novel 2009 H1N1 influenza: what have we learned? Semin Respir Crit Care Med 2011;32:393-399. https://doi. org/10.1055/s-0031-1283279
 • 6. Peiris JSM, Tu WW, Yen HI. A novel H1N1 virus causes the first pandemic of the 21st century. Eur J Immunol 2009;39:2946-2954. https://doi.org/10.1002/ eji.200939911
 • 7. Satpathy HK, Lindsay M, Kawwass JF. Novel H1N1 virus infection and pregnancy. Postgrad Med 2009;121:106- 112. https://doi.org/10.3810/pgm.2009.11.2080
 • 8. Yahşi A, Çiftçi E. Grip. Klinik Tıp Pediatri Dergisi 2017;9:1-7.
 • 9. Quach C, Piché Walker L, Platt R, Moore D. Risk factors associated with severe influenza infections in childhood: implication for vaccine strategy. Pediatrics 2003;112:197-201. https://doi.org/10.1542/peds.112.3.e197
 • 10. Morgan R, Klein SL. The intersection of sex and gender in the treatment of influenza. Curr Opin Virol 2019;35:35- 41. https://doi.org/10.1016/j.coviro.2019.02.009
 • 11. Wong KC, Luscombe GM, Hawke C. Influenza infections in Australia 2009-2015: is there a combined effect of age and sex on susceptibility to virus subtypes? BMC Infect Dis 2019;19:42.e1-10. https:// doi.org/10.1186/s12879-019-3681-4
 • 12. Saltoğlu N, Balkan İİ. H1N1: Klinik görünümler. ANKEM Derg 2010;24:196-200.
 • 13. Kebabci N, Akalın H, Bölük G, et al. Pandemik influenza A (H1N1) 2009 deneyimi. Klimik Dergisi 2012:25:117- 121. https://doi.org/10.5152/kd.2012.32
 • 14. Mertz D, Kim TH, Johnstone J, et al. Populations at risk for severe or complicated influenza illness: systematic review and meta-analysis. BMJ 2013;347:5061.e1-15. https://doi.org/10.1136/bmj.f5061
 • 15. Rello J, Rodríguez A, Ibañez P, et al. Intensive care adult patients with severe respiratory failure caused by Influenza A (H1N1)v in Spain. Crit Care 2009;13:148. e1-9. https://doi.org/10.1186/cc8044
 • 16. Chow EJ, Doyle JD, Uyeki TM. Influenza virus-related critical illness: prevention, diagnosis, treatment. Crit Care 2019;23:214.e1-11. https://doi.org/10.1186/ s13054-019-2491-9
 • 17. Kart Yaşar K, Pehlivanoğlu F, Çiçek G, Şengöz G. 21. yüzyılın ilk pandemisi H1N1: kesin tanılı hastaneye yatırılan olguların değerlendirilmesi. Fırat Tıp Dergisi 2011;16:132-136.
 • 18. Basaranoglu ST, Aykaç K, Gözmen O, Tanyıldız M, Tekşam Ö, Kara A. Mevsimsel influenza döneminde laboratuvarda viral analiz süresinin önemi. J Pediatr Inf 2017;11:161-165. https://doi.org/10.5578/ced.64053
 • 19. Pando R, Drori Y, Friedman N, et al. Influenza A(H1N1)pdm 2009 and influenza B virus co-infection in hospitalized and non-hospitalized patients during the 2015-2016 epidemic season in Israel. J Clin Virol 2017;88:12-16. https://doi.org/10.1016/j. jcv.2017.01.002
 • 20. CDC, Morbidity and Mortality Weekly Report, influenza activity United States, 2015-2016 season and composition of the 2016-17 influenza vaccine. CDC 2016;65:567-575. Available from: https://www. cdc.gov/mmwr/volumes/65/wr/mm6522a3.htm?s_ cid=mm6522a3_w. Accessed June 06, 2021
 • 21. Havlickova M, Druelles S, Jirincova H, et al. Circulation of influenza A and B in the Czech Republic from 2000- 2001 to 2015-2016. BMC Infect Dis 2019;19:160.e1- 10. https://doi.org/10.1186/s12879-019-3783-z
 • 22. Singanayagam A, Singanayagam A, Wood V, Chalmers JD. Factors associated with severe illness in pandemic 2009 influenza a (H1N1) infection: implications for triage in primary and secondary care. J Infect 2011;63:243-251. https://doi.org/10.1016/j. jinf.2011.07.014
 • 23. Lee EH, Wu C, Lee EU, et al. Fatalities associated with the 2009 H1N1 influenza A virus in New York City. Clin Infect Dis 2010;50:1498-1504. https://doi. org/10.1086/652446
 • 24. Writing Committee of the WHO Consultation on Clinical Aspects of Pandemic (H1N1) 2009 Influenza; Bautista E, Chotpitayasunondh T, Gao Z, et al. Clinical aspects of pandemic 2009 influenza A (H1N1) virus infection. N Eng J Med 2010;362:1708-1719. https:// doi.org/10.1056/NEJMra1000449
 • 25. Hancock K, Veguilla V, Lu X, et al. Cross-reactive antibody responses to the 2009 pandemic H1N1 influenza virus. N Engl J Med 2009;361:1945-1952. https://doi.org/10.1056/NEJMoa0906453
APA tuzun t, MISTANOGLU OZATAG D, parspur ş, Beyazıt Üçgün A (2023). Evaluation of clinical, laboratory and prognosis of patients in an influenza epidemic. , 208 - 214.
Chicago tuzun turkan,MISTANOGLU OZATAG DURU,parspur şebnem emine,Beyazıt Üçgün Ayşenur Evaluation of clinical, laboratory and prognosis of patients in an influenza epidemic. (2023): 208 - 214.
MLA tuzun turkan,MISTANOGLU OZATAG DURU,parspur şebnem emine,Beyazıt Üçgün Ayşenur Evaluation of clinical, laboratory and prognosis of patients in an influenza epidemic. , 2023, ss.208 - 214.
AMA tuzun t,MISTANOGLU OZATAG D,parspur ş,Beyazıt Üçgün A Evaluation of clinical, laboratory and prognosis of patients in an influenza epidemic. . 2023; 208 - 214.
Vancouver tuzun t,MISTANOGLU OZATAG D,parspur ş,Beyazıt Üçgün A Evaluation of clinical, laboratory and prognosis of patients in an influenza epidemic. . 2023; 208 - 214.
IEEE tuzun t,MISTANOGLU OZATAG D,parspur ş,Beyazıt Üçgün A "Evaluation of clinical, laboratory and prognosis of patients in an influenza epidemic." , ss.208 - 214, 2023.
ISNAD tuzun, turkan vd. "Evaluation of clinical, laboratory and prognosis of patients in an influenza epidemic". (2023), 208-214.
APA tuzun t, MISTANOGLU OZATAG D, parspur ş, Beyazıt Üçgün A (2023). Evaluation of clinical, laboratory and prognosis of patients in an influenza epidemic. Pamukkale Tıp Dergisi, 16(2), 208 - 214.
Chicago tuzun turkan,MISTANOGLU OZATAG DURU,parspur şebnem emine,Beyazıt Üçgün Ayşenur Evaluation of clinical, laboratory and prognosis of patients in an influenza epidemic. Pamukkale Tıp Dergisi 16, no.2 (2023): 208 - 214.
MLA tuzun turkan,MISTANOGLU OZATAG DURU,parspur şebnem emine,Beyazıt Üçgün Ayşenur Evaluation of clinical, laboratory and prognosis of patients in an influenza epidemic. Pamukkale Tıp Dergisi, vol.16, no.2, 2023, ss.208 - 214.
AMA tuzun t,MISTANOGLU OZATAG D,parspur ş,Beyazıt Üçgün A Evaluation of clinical, laboratory and prognosis of patients in an influenza epidemic. Pamukkale Tıp Dergisi. 2023; 16(2): 208 - 214.
Vancouver tuzun t,MISTANOGLU OZATAG D,parspur ş,Beyazıt Üçgün A Evaluation of clinical, laboratory and prognosis of patients in an influenza epidemic. Pamukkale Tıp Dergisi. 2023; 16(2): 208 - 214.
IEEE tuzun t,MISTANOGLU OZATAG D,parspur ş,Beyazıt Üçgün A "Evaluation of clinical, laboratory and prognosis of patients in an influenza epidemic." Pamukkale Tıp Dergisi, 16, ss.208 - 214, 2023.
ISNAD tuzun, turkan vd. "Evaluation of clinical, laboratory and prognosis of patients in an influenza epidemic". Pamukkale Tıp Dergisi 16/2 (2023), 208-214.