Yıl: 2023 Cilt: 33 Sayı: 1 Sayfa Aralığı: 115 - 123 Metin Dili: Türkçe İndeks Tarihi: 08-05-2023

Palyatif Bakım Servisinde Yatarak Tedavi Gören Hastaların Eğitim Gereksinimleri ve Semptom Deneyiminin Değerlendirilmesi

Öz:
Amaç: Bu araştırma palyatif bakım servislerinde yatarak tedavi gören hastaların semptomlarının ve eğitim gereksinimlerinin belirlenmesi amacıyla gerçekleştirildi. Yöntem: Tanımlayıcı-kesitsel nitelikte bu araştırmada örneklemi Mayıs-Eylül 2019 tarihleri arasında tedavi gören 100 palyatif bakım hastası oluşturdu. Veriler “Semptomları ve Eğitim Gereksinimlerini Tanılama Formu” kullanılarak toplandı. Veriler frekans, aritmetik ortalama, yüzde gibi betimsel istatistikler ile analiz edildi. Bulgular: Araştırma grubunun %56’sı kadın, yaş ortalaması 44,82 ± 13,73 yıl bulundu. Palyatif bakım servisinde yatarak tedavi gören hastalar tedavi sürecinde en sık ve yoğun şekilde cinsel fonksiyonlarda azalma (%98), tat kaybı (%89), umutsuzluk (%87), iştahsızlık (%87), kilo kaybı (%84), uykulu hissetme (%83) ve ağrı (%83) yaşadıklarını bildirdi. Hastaların sıklıkla yalnızlıkla (%73) ve ilaç yan etkileriyle baş etme (%62), beslenme (%58), hastalığa ve tedaviye uyum sağlama (%45) konularında destek ve eğitim almak istedikleri belirlendi. Sonuç: Palyatif bakım hastalarının ve bakım veren bireylerin hastalık, tedavi ve semptom yönetimi konularında eğitim gereksinimlerinin karşılanması, verilen eğitimin etkinliğinin yakından izlenmesi önerilir.
Anahtar Kelime: Bakım eğitim - hemşirelik palyatif bakım semptomlar

Evaluation of Educational Needs and Symptom Experience of Inpatients in Palliative Care Unit

Öz:
Aim: This study aimed to determine the symptoms and educational needs of inpatients in palliative care units. Method: It is a descriptive cross-sectional study. The sample con- sisted of 100 palliative care patients treated between May and Sep- tember 2019. The data were collected using the Training Needs and Symptoms Assessment Survey. The data were analyzed using desc- riptive statistics such as frequency, mean, and percentage. Results: The sample’s mean age was 44.82 ± 13.73 years, most were females (56%). The most intense symptoms during the treatment re- ported by inpatients were the decrease in sexual functions (98%), loss of taste (89%), unhappiness (87%), loss of appetite (87%), and weight (84%), drowsiness (83%) and pain (83%). The patients nee- ded support for dealing with loneliness (73%), medication side effe- cts (62%), nutrition (58%), and adaptation to disease and treatment (45%). Conclusion: It is imperative to meeting the training needs of pa- tients and caregivers related to the disease, treatment, and moni- toring is essential for the effectiveness of the patient education and symptom management.
Anahtar Kelime: Care education nursing palliative care symptoms

Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
0
0
0
 • 1.World Health Organization (WHO). (2002). WHO Definition of Palliative Care. Retrieved from (23.01.2019): https://www.who.int/cancer/palliative/definition/en/
 • 2.Hochman, M.J., Yu, Y., Wolf, S.P., Samsa, G.P., Kamal, A.H., & LeBlanc, T.W. Comparing the palliative care needs of patients with hematologic and solid malignancies. Journal of Pain and Symptom Management, 2018; 55(1): 82-88.
 • 3.Madenoğlu Kıvanç, M. Türkiye’de palyatif bakım hizmetleri. Journal of Health Science and Profession-HSP, 2017; 4(2): 132-135.
 • 4.Kavalieratos, D., Gelfman, L.P., Tycon, L.E., Riegel, B., Bekelman, B.D., Ikejiani, D.Z.,… Arnold, R.M. Integration of palliative care in heart failure: Rationale, evidence, and future priorities. Journal of the American College of Cardiology, 2017; 70(15): 1919–1930.
 • 5.Gültekin, M. (2018, Mart). Türkiye’de palyatif bakımın geldiği nokta ve geleceği [Öz]. 1. Uluslararası Katılımlı Palyatif Bakım ve Hospis Kongresinde sunulan bildiri, Bezmialem Vakıf Üniversitesi, İstanbul. Erişim adresi: http://www.palyatif.org/bildiri-kitabi.pdf
 • 6.Fadıloğlu, Ç. Kanserli hastalarda palyatif bakım. G. Can (Ed.), Onkoloji Hemşireliği içinde (s. 989-1004). İstanbul: Nobel Tıp Kitapevleri. 2014.
 • 7.Emuk, Y., & Naz, İ. The current situation of palliative care in Turkey. Journal of Cancer Policy. 2017; 13(1): 33–37.
 • 8.Koç, O. (2018, Mart). Türkiye’de bütünleşik sağlık uygulamaları [Öz]. 1. Uluslararası Katılımlı Palyatif Bakım ve Hospis Kongresinde sunulan bildiri, Bezmialem Vakıf Üniversitesi, İstanbul. Erişim adresi: http://www.palyatif.org/bildiri-kitabi.pdf
 • 9.King, M.T., Agar, M., Currow, D.C., Hardy, J., Fazekas, B., & McCaffrey, N. Assessing quality of life in palliative care settings: Head-to-head comparison of four patient-reported outcome measures (EORTC QLQ-C15-PAL, FACT-Pal, FACT-Pal-14, FACT-G7). Support Care Cancer, 2020; 28(1): 141-153.
 • 10.Lovel, N., Maddocks, M., Etkind, S.N., Taylor, K., Carey, I., Vora, V.,.. Sleeman, K.E. Characteristics, symptom management, and outcomes of 101 patients with COVID-19 referred for hospital palliative care. Journal of Pain and Symptom Management, 2020; 1(2): 1-5.
 • 11.Karadeniz Tekin, N. Palyatif bakım biriminde izlenen hastalarda semptom kontrolünün değerlendirilmesi (Tıpta uzmanlık tezi). YÖK Tez Merkezi veri tabanından erişildi (Tez No: 529582). 2018.
 • 12.Yılmaz, A. Palyatif bakım biriminde tedavi almakta olan kanser hastalarında semptom sıklığı ve palyatif bakım tedavisinin semptom kontrolündeki yeri (Tıpta uzmanlık tezi). YÖK Tez Merkezi veri tabanından erişildi (Tez No: 422784).2015.
 • 13.Uysal, N., Şenel, G., Karaca, Ş., Kadıoğlu, N., Koçak, N., ve Oğuz, G. Palyatif bakım kliniğinde yatan hastalarda görülen semptomlar ve palyatif bakımın semptom kontrolüne etkisi, Ağrı Dergisi, 2015; 27(2): 104-110.
 • 14.Çağlar, M., Mersin, S., ve İbrahimoğlu, Ö. Hemşirelik bakımında duyarlı sevgi. SBÜ Hemşirelik Dergisi, 2020; 2(1): 37-40.
 • 15.Merchant, S.J., Brogly, S.B., Booth, C.M., Goldie, C., Nanji, S., Patel, S.V., ... Baxter, N.N. Palliative care and symptom burden in the last year of life: A Population-based study of patients with gastrointestinal cancer, Annals of Surgical Oncology, 2019; 26(1): 2336–2345.
 • 16.Wang, D., Ing, C., Blinderman, C.D., & Hua, M. Latent class analysis of specialized palliative care needs in adult intensive care units from a single academic medical center, Journal of Pain and Symptom Management, 2019; 57(1): 73-78.
 • 17.Rotter, B., & Grant, M. Symptom assessment and hospital utilization in a home-based palliative care program, Journal of Hospice & Palliative Nursing, 2018; 20(4): 332-337.
 • 18.Quinn, K.L., Hsu, A.T., Smith, G., Stall, N., Detsky, A.S., Kavalieratos, D.,… Tanuseputro, P. Association between palliative care and death at home in adults with heart failure. Journal of the American Heart Association. 2020; 28(1): 1-21.
 • 19.Harris, D. Safe and effective prescribing for symptom management in palliative. British Journal of Hospital Medicine, 2019; 80(12): 184-189.
APA Yaşar N, Akin S (2023). Palyatif Bakım Servisinde Yatarak Tedavi Gören Hastaların Eğitim Gereksinimleri ve Semptom Deneyiminin Değerlendirilmesi. , 115 - 123.
Chicago Yaşar Neslişah,Akin Semiha Palyatif Bakım Servisinde Yatarak Tedavi Gören Hastaların Eğitim Gereksinimleri ve Semptom Deneyiminin Değerlendirilmesi. (2023): 115 - 123.
MLA Yaşar Neslişah,Akin Semiha Palyatif Bakım Servisinde Yatarak Tedavi Gören Hastaların Eğitim Gereksinimleri ve Semptom Deneyiminin Değerlendirilmesi. , 2023, ss.115 - 123.
AMA Yaşar N,Akin S Palyatif Bakım Servisinde Yatarak Tedavi Gören Hastaların Eğitim Gereksinimleri ve Semptom Deneyiminin Değerlendirilmesi. . 2023; 115 - 123.
Vancouver Yaşar N,Akin S Palyatif Bakım Servisinde Yatarak Tedavi Gören Hastaların Eğitim Gereksinimleri ve Semptom Deneyiminin Değerlendirilmesi. . 2023; 115 - 123.
IEEE Yaşar N,Akin S "Palyatif Bakım Servisinde Yatarak Tedavi Gören Hastaların Eğitim Gereksinimleri ve Semptom Deneyiminin Değerlendirilmesi." , ss.115 - 123, 2023.
ISNAD Yaşar, Neslişah - Akin, Semiha. "Palyatif Bakım Servisinde Yatarak Tedavi Gören Hastaların Eğitim Gereksinimleri ve Semptom Deneyiminin Değerlendirilmesi". (2023), 115-123.
APA Yaşar N, Akin S (2023). Palyatif Bakım Servisinde Yatarak Tedavi Gören Hastaların Eğitim Gereksinimleri ve Semptom Deneyiminin Değerlendirilmesi. Sağlık ve Toplum, 33(1), 115 - 123.
Chicago Yaşar Neslişah,Akin Semiha Palyatif Bakım Servisinde Yatarak Tedavi Gören Hastaların Eğitim Gereksinimleri ve Semptom Deneyiminin Değerlendirilmesi. Sağlık ve Toplum 33, no.1 (2023): 115 - 123.
MLA Yaşar Neslişah,Akin Semiha Palyatif Bakım Servisinde Yatarak Tedavi Gören Hastaların Eğitim Gereksinimleri ve Semptom Deneyiminin Değerlendirilmesi. Sağlık ve Toplum, vol.33, no.1, 2023, ss.115 - 123.
AMA Yaşar N,Akin S Palyatif Bakım Servisinde Yatarak Tedavi Gören Hastaların Eğitim Gereksinimleri ve Semptom Deneyiminin Değerlendirilmesi. Sağlık ve Toplum. 2023; 33(1): 115 - 123.
Vancouver Yaşar N,Akin S Palyatif Bakım Servisinde Yatarak Tedavi Gören Hastaların Eğitim Gereksinimleri ve Semptom Deneyiminin Değerlendirilmesi. Sağlık ve Toplum. 2023; 33(1): 115 - 123.
IEEE Yaşar N,Akin S "Palyatif Bakım Servisinde Yatarak Tedavi Gören Hastaların Eğitim Gereksinimleri ve Semptom Deneyiminin Değerlendirilmesi." Sağlık ve Toplum, 33, ss.115 - 123, 2023.
ISNAD Yaşar, Neslişah - Akin, Semiha. "Palyatif Bakım Servisinde Yatarak Tedavi Gören Hastaların Eğitim Gereksinimleri ve Semptom Deneyiminin Değerlendirilmesi". Sağlık ve Toplum 33/1 (2023), 115-123.