Yıl: 2023 Cilt: 12 Sayı: 2 Sayfa Aralığı: 786 - 796 Metin Dili: Türkçe DOI: 10.33206/mjss.1253396 İndeks Tarihi: 03-05-2023

Türk Dünyası Ortak Kripto Para Vizyonu: TDCoin

Öz:
Günümüz teknolojisiyle birlikte her alanda hızlı ilerlemeler kaydedilmekte ve bu durumdan para da büyük ölçüde etkilenmektedir. Bireylerin Blockchain teknolojisinin ortaya çıkardığı kripto paralara yönelik ilgisi günden güne artmaktadır. Devletler ise devlet otoritesini sarsacağı endişesi ile kripto paralara mesafeli durmaktadır. Birey düzeyinde kripto paraların her zaman bir tercih olacağı gerçeği dikkate alındığında devletlerle kripto paralar arasındaki entegrasyon sürecinin kolaylaşması ve hızlanmasını sağlamak amacıyla ülkelerin belli düzenlemelere gitmesi kaçınılmaz hale gelecektir. Kripto paraların kullanımının giderek yaygınlaşması devlet otoritelerinin kripto paralara yönelik bakış açısının yeniden sorgulanması gerekliliğini ortaya çıkarmaktadır. Ayrıca ortak kullanım alanı sağlayan kripto para konseptleri bölgesel bütünleşme çabaları açısından yeni fırsatları beraberinde getirmektedir. Türk Dünyası’nın da yasal ve idari düzenlemelerle teknolojik her ilerlemeyi kullanması ve ekonomik gelişmişliğe katkı yapacak yeniliklere öncülük etmesi gereklidir. Bu bağlamda Türk Devletleri Teşkilatı üye ülkeleri arasındaki ekonomik ilişkilerin geldiği nokta ve bu uluslararası örgütün tam iktisadi bütünleşme hedefine yönelik politikalar geliştirme vizyonu dikkate alındığında Türk Dünyası’nın ortak bir para birimine er ya da geç ihtiyaç duyacağı kesindir. Bu muhtemel ortak para biriminin kripto para olarak düzenlenmesi Türk Dünyası açısından klasik ulusal para birimlerine göre birçok açıdan avantaj sağlayacaktır. Bu çalışmanın amacı Türk Devletleri Teşkilatı ile bağlantılı olarak tüm Türk Dünyası’nın ortak biçimde kullanabileceği bir kripto para biriminin ana hatlarını ve işleyişini ortaya koymaktır.
Anahtar Kelime:

Common Cryptocurrency Vision of the Turkic World: TDCoin

Öz:
With today's technology, rapid advances are made in every field, and this situation greatly affects money. The interest of individuals in cryptocurrencies created by Blockchain technology is increasing day by day. On the other hand, states keep a distance from cryptocurrencies, fearing that they will shake the state authority. Considering that cryptocurrencies will always be a preference at the individual level, it will be inevitable for countries to make certain regulations to facilitate and accelerate the integration process between states and cryptocurrencies. The increasing prevalence of the use of cryptocurrencies reveals the necessity of re-questioning the perspective of state authorities towards cryptocurrencies. In addition, cryptocurrency concepts that provide common usage areas bring new opportunities in terms of regional integration efforts. It is necessary for the Turkic World to use every technological advance with legal and administrative regulations and to lead innovations that will contribute to economic development. In this context, considering the point reached by the economic relations between the member states of the Organization of Turkic States and the vision of this international organization to develop policies towards the goal of full economic integration, it is certain that the Turkic World will need a common currency sooner or later. The arrangement of this possible common currency as a cryptocurrency will provide many advantages for the Turkic World compared to classical national currencies. The aim of this study is to reveal the main lines and functioning of a cryptocurrency that can be used jointly by the entire Turkic World in connection with the Organization of Turkic States.
Anahtar Kelime:

Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
0
0
0
 • Altay Topçu, B. ve Sümerli Sarıgül, S. (2020). Dünyada ve Türkiye’de blok zinciri teknolojisi: finans sektörü, dış ticaret ve vergisel düzenlemeler üzerine genel bir değerlendirme. European Journal of Science and Technology, Ejosat Special Issue 2020 (ARACONF), 27-39.
 • Al-Jaroodi, J. ve Mohamed, N. (2019). Blockchain in industries: A survey. IEEE Access, 7, 36500–36515.
 • Belsie, L. (2022). “El Salvador’s Experiment with Bitcoin as Legal Tender”, 7 Temmuz 2022, https://www.nber.org/digest/202207/el-salvadors-experiment- bitcoin-legal-tender, (17.02.2023/erişim tarihi).
 • Bentov, I., Gabizon, A. ve Mizrahi, A. (2014). Cryptocurrencies without Proof of Work. ArXiv, abs/1406.5694.
 • Burns, R. B. (2000). Introduction to research methods. London: SAGE publications.
 • Çarkacıoğlu, A. (2016). Kripto-para Bitcoin. Sermaye Piyasası Kurulu Araştırma Raporu, DOI:10.13140/RG.2.2.23246.41284.
 • Dimitri, N. (2022). “Consensus: Proof of Work, Proof of Stake and structural alternatives”, Nikhil Vadgama, Jiahua Xu, Paolo Tasca (eds.), Enabling the internet of value içinde, Switzerland: Springer: 29-38.
 • Erendor, M. E. (2020). “Türkiye’nin Siber Güvenlik Politikası”, Fulya Köksoy (Ed.), Yeni Küresel Tehdit: Siber Saldırılar Siber Güvenlik ve Politika Uygulamaları, Ankara: Nobel Akademik Yayıncılık.
 • Garg, R. (2023). Blockchain for real world applications. New Jersey: John Wiley & Sons.
 • Halaburda, H. (2022). “The rich landscape of crypto”, Hanna Halaburda, Miklos Sarvary, Guillaume Haeringer (eds.), Beyond Bitcoin: economics of digital currencies and Blockchain technologies içinde, Switzerland: Palgrave Macmillan: 107-134.
 • Hall, J. (2022). “Sango Coin listing postponed by Central African Republic”, 20 Aralık 2022, https://cointelegraph.com/news/sango-coin-listing-postponed-by- central-african-republic, (17.02.2023/erişim tarihi).
 • Hall, J. (2023). “Bitcoin, Sango Coin and the Central African Republic”, 8 Ocak 2023, https://cointelegraph.com/news/bitcoin-sango-coin-and-the-central- african-republic, (17.02.2023/erişim tarihi).
 • Iansiti, M. ve Lakhani, K. R. (2017). The truth about Blockchain. Harvard Business Review, 95(1), 118–127.
 • Kargı, V. ve Günay, H. F. (2018). Kripto para vergı̇lendı̇rı̇lmesi fı̇krı̇nı̇n malı̇ yönden değerlendı̇rı̇lmesı̇. Journal of Life Economics, 5(3), 61–76.
 • Morabito, V. (2017). Business innovation through Blockchain. Switzerland: Springer.
 • Nakamoto, S. (2008). “Bitcoin: a peer-to-peer electronic cash system”, 31 Ekim 2008, https://bitcoin.org/bitcoin.pdf, (17.02.2023/erişim tarihi).
 • Narayanan, A., Bonneau, J., Felten, E., Miller, A. ve Goldfeder, S. (2016). Bitcoin and cryptocurrency technologies. Princeton: Princeton University Press.
 • Ridder, H. G. (2017). The theory contribution of case study research designs. Business Research, 10(2), 281-305.
 • Schmahl, A., Mohottala, S., Burchardi, K., Egloff, C., Govers, J. ve Chan, T. (2019). “Resolving the Blockchain paradox in transportation and logistics”, 29 Ocak 2019, https://www.bcg.com/publications/2019/resolving- blockchain- paradox-transportation-logistics, (17.02.2023/erişim tarihi).
 • Stake, R. E. (1995). The art of case study research. London: Sage Publications.
 • Subramanian, N., Chaudhuri, A. ve Kayıkcı, Y. (2020). Blockchain and supply chain logistics. Switzerland: Palgrave Macmillan.
 • Summers, A. (2022). Understanding Blockchain and cryptocurrencies: a primer for implementing and developing Blockchain projects. New York: CRC Press.
 • Şahin, M. (2019). Kripto para yeni bir vergi sığınağı mı? Bilişim teknolojilerindeki gelişmeler kapsamında bir değerlendirme. Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, (34), 169-181.
 • Turan, Z. (2018). Kripto paralar, Bitcoin, Blockchain, petro gold, dijital para ve kullanım alanları. Ömer Halisdemir Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, (11), 1-5.
 • Türk Devletleri Teşkilatı (2021). Türk Dünyası 2040 Vizyonu, https://www.turkicstates.org/assets/pdf/haberler/turk-dunyasi-2040-vizyonu- 2396-98.pdf, (17.02.2023/erişim tarihi).
 • Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası (2021). “Ödemelerde kripto varlıkların kullanılmamasına dair yönetmelik”, Resmi Gazete, 16 Nisan 2021, Sayı:31456, https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2021/04/20210416- 4.htm, (17.02.2023/erişim tarihi).
 • Yin, R. K. (2014). Case study research: Design and methods. California: Sage Publications.
APA Deniş H, Demircioğlu F (2023). Türk Dünyası Ortak Kripto Para Vizyonu: TDCoin. , 786 - 796. 10.33206/mjss.1253396
Chicago Deniş Halil Emre,Demircioğlu Fatih Türk Dünyası Ortak Kripto Para Vizyonu: TDCoin. (2023): 786 - 796. 10.33206/mjss.1253396
MLA Deniş Halil Emre,Demircioğlu Fatih Türk Dünyası Ortak Kripto Para Vizyonu: TDCoin. , 2023, ss.786 - 796. 10.33206/mjss.1253396
AMA Deniş H,Demircioğlu F Türk Dünyası Ortak Kripto Para Vizyonu: TDCoin. . 2023; 786 - 796. 10.33206/mjss.1253396
Vancouver Deniş H,Demircioğlu F Türk Dünyası Ortak Kripto Para Vizyonu: TDCoin. . 2023; 786 - 796. 10.33206/mjss.1253396
IEEE Deniş H,Demircioğlu F "Türk Dünyası Ortak Kripto Para Vizyonu: TDCoin." , ss.786 - 796, 2023. 10.33206/mjss.1253396
ISNAD Deniş, Halil Emre - Demircioğlu, Fatih. "Türk Dünyası Ortak Kripto Para Vizyonu: TDCoin". (2023), 786-796. https://doi.org/10.33206/mjss.1253396
APA Deniş H, Demircioğlu F (2023). Türk Dünyası Ortak Kripto Para Vizyonu: TDCoin. Manas Journal of Social Studies, 12(2), 786 - 796. 10.33206/mjss.1253396
Chicago Deniş Halil Emre,Demircioğlu Fatih Türk Dünyası Ortak Kripto Para Vizyonu: TDCoin. Manas Journal of Social Studies 12, no.2 (2023): 786 - 796. 10.33206/mjss.1253396
MLA Deniş Halil Emre,Demircioğlu Fatih Türk Dünyası Ortak Kripto Para Vizyonu: TDCoin. Manas Journal of Social Studies, vol.12, no.2, 2023, ss.786 - 796. 10.33206/mjss.1253396
AMA Deniş H,Demircioğlu F Türk Dünyası Ortak Kripto Para Vizyonu: TDCoin. Manas Journal of Social Studies. 2023; 12(2): 786 - 796. 10.33206/mjss.1253396
Vancouver Deniş H,Demircioğlu F Türk Dünyası Ortak Kripto Para Vizyonu: TDCoin. Manas Journal of Social Studies. 2023; 12(2): 786 - 796. 10.33206/mjss.1253396
IEEE Deniş H,Demircioğlu F "Türk Dünyası Ortak Kripto Para Vizyonu: TDCoin." Manas Journal of Social Studies, 12, ss.786 - 796, 2023. 10.33206/mjss.1253396
ISNAD Deniş, Halil Emre - Demircioğlu, Fatih. "Türk Dünyası Ortak Kripto Para Vizyonu: TDCoin". Manas Journal of Social Studies 12/2 (2023), 786-796. https://doi.org/10.33206/mjss.1253396