Yıl: 2023 Cilt: 26 Sayı: 2 Sayfa Aralığı: 314 - 325 Metin Dili: Türkçe DOI: 10.18016/ksutarimdoga.vi.1054377 İndeks Tarihi: 04-05-2023

Karasal İklim Şartlarında Çadır Ağıl Tipinin Kullanım Olanakları; Yozgat İli Örneği

Öz:
Yalıtımlı, havalandırması yeterli, kurulumu kolay ve ucuz olan modern çadır ağılların yaygınlaşmaya başlamasıyla koyun yetiştiricilerinin ağıl yapım masrafları azalmıştır. Bu kapsamda çalışmada, Yozgat ili çevresinde çadır ağıllarda koyunculuk yapan işletmelerde anket ve yerinde inceleme yaparak yetiştiricilerin sorunlarının irdelenmesi hedeflenmiştir. Ayrıca, çadır ağıl kullanımının olumlu veya olumsuz yönlerinin tespit edilmesi ile mevcut durumlarının ortaya konulması amaçlanmıştır. Çadır ağıllarda koyun yetiştiriciliği faaliyetini sürdüren işletme sahiplerinin %90.48’i çadır tipi yetiştiricilikten ve çadır ağıldan yapısal olarak memnun olduklarını ifade ederken, %76.19’u işletmelerinde yoğuşma (nemlenme) olduğunu belirtmiş ve bu durumdan rahatsız olduklarını belirtmişlerdir. Çadır ağıl işletme giderlerini standart ağıldaki giderlerle aynı miktarlarda bulan işletmecilerin oranı %80.95, çadır ağılların standart ağıllardan daha az masraflı olduğunu düşünen işletmecilerin oranı ise %19.05 olmuştur
Anahtar Kelime:

Usage Opportunities of Tent Barn Type in Terrestrial Climate Conditions; Example of Yozgat Province

Öz:
The cost of making barns for sheep breeders has decreased with the spread of modern tent pens, which are insulated, adequately ventilated, easy to install, and inexpensive. In this context, it is aimed to examine the problems of the breeders by conducting surveys and on-site investigations in the sheep farms in tents around Yozgat province. In addition, it is desired to determine the positive or negative aspects of using tents and to reveal their current situation. While 90.48% of the owners of sheep breeding in tents stated that they are structurally satisfied with the tent-type breeding and tent barn, 76.19% of them stated that there is condensation (humidity) in their enterprises, and they are uncomfortable with this situation. The ratio of the operators who found the tent barn operating expenses to be the same as the expenses in the traditional barn was 80.95%, and the rate of the operators who thought that the tent barns were less expensive than the traditional barns was 19.05%.
Anahtar Kelime:

Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
 • Alexander, G. & Lynch, J.J. (1977). Phalaris Windbreaks for Shornand Fleeced Lambing Ewes. Proceedings of the Australian Society of Animal Production 11, 161-164
 • Alkan, Z. (1972). Ağılların Planlanması. Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültei Yayınları, Yayın No: 245, Araştırma No: 125, Ankara, 22-53 sy.
 • Anonim, (2020a). Yozgat İl Tarım ve Orman Müdürlüğü. https://yozgat.tarimorman.gov.tr/. (Alınma Tarihi: 19.03.2020).
 • Anonim, (2020b). Tarım İstatistikleri, Türkiye İstatistik Kurumu. https://www.tuik.gov.tr (Alınma Tarihi: 19.03.2020).
 • Anonim, (2020c). Meteoroloji Genel Müdürlüğü. https://www.mgm.gov.tr. (Alınma Tarihi: 19.03.2020).
 • Bakır, G. & Mikail, N. (2019). Siirt İlindeki Küçükbaş Hayvancılık İşletmelerinin Yapısal Durumu. Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi 50(1), 66-74.
 • Boğa, M. & Çevik, K.K. (2012). Ruminant Hayvanlar için Karma Yem Hazırlama Programı. Akademik Bilişim’12 Konferansı, 1-3 Şubat 2012, Uşak, Türkiye.
 • Boğa, M. & Seçer, A. (2015). Niğde İlinin Çamardı İlçesinde Akkaraman Koyun Yetiştiriciliğinin Teknik Yönden İncelenmesi, Sorunların Belirlenmesi ve Çözüm Önerilerinin Sunulması. Türk Bilimsel Derlemeler Dergisi 8(2), 38-42.
 • Cayley, J., Johson, J. & Ward, D. (2004). Nutrient Management Act - Siting Regulations for Manure Storage Structures. (www Document), http://www. gov.on.ca/OMAFRA/english/engineer/facts/04-11. htm (Alınma Tarihi: 11.05.2020).
 • Ekmekyapar, T. (1997). Tarımsal İnşaat, Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi, Yayın No: 151. 197 sy.
 • Ermetin, O. (2020). Examination of Dairy Cattle Enterprises in Yozgat Province in Terms of Structural Characteristics and Breeding Conditions. International Journal of Agriculture Forestry and Life Sciences 4(2), 289-297.
 • Ermetin, O., Tüfekcı, H., Boz, M.A. & Taşkesen, H.O. (2018). Yozgat İli Hayvancılık Sektörünün İlin Kalkınmasındaki Etkisi. III. Uluslararası Bozok Sempozyumu 03-05 Mayıs 2018, Yozgat, Türkiye.
 • Kaymakçı, M., Eliçin, A., Işın, F., Taşkın, T., Karaca, O., Tuncel, E., Ertuğrul, M., Özder, M., Güney, O., Gürsoy, O., Torun, O., Altın, T., Emsen, H., Seymen, S., Geren, H., Odabaşı, A. & Sönmez, R. (2005). Türkiye Küçükbaş Hayvan Yetiştiriciliği Üzerine Teknik Ve Ekonomik Yaklaşımlar. Türkiye Ziraat Mühendisliği 6. Teknik Kongresi 3-7 Ocak 2005, Ankara, Türkiye.
 • Kırnak, H. (1992). Adana İli ve İlçelerinde Mevcut Koyunculuk İşletmelerinin Yapısal Durumu Özellikleri ve Bölge İklim Koşullarına Uygun Barınak Planlarının Geliştirilmesi Üzerine Bir Araştırma (Tez no 605). [Yüksek Lisans Tezi, Çukurova Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Tarımsal Yapılar ve Sulama Ana Bilim Dalı]. Yükseköğretim Kurulu Ulusal Tez Merkezi.
 • Kumova, Y. & Gürsoy, O. (1990). Design of Housing Systems for Intensive Dairy Sheep Production in Southern Turkey. Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi 5(3), 1-16.
 • Okuroğlu, M. & Yağanoğlu, A.V. (1993). Kültürteknik. Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarımsal Yapılar ve Sulama Bölümü Ders Kitabı, Yayın No:157, Erzurum.
 • Özdoğan, A.F. (2019). Çadır ve Betonarme Hayvan Barınaklarının Bazı Performans ve Davranış Kriterleri Açısından Karşılaştırılması. [Yüksek Lisans Tezi, Harran Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Zootekni Anabilim Dalı]. Yükseköğretim Kurulu Ulusal Tez Merkezi.
 • Paksoy, S., Atilgan, A., Akyüz, A. & Kumova, Y. (2006). Kahramanmaraş Yöresi Koyunculuk Işletmelerinin Yapısal Yönden Mevcut Durumları ve Geliştirilmesi Üzerine Bir Araştırma. Ziraat Fakültesi Dergisi 1(2), 17-27.
 • Şişman, C.B., Yılmaz, F. & Gezer, E. (2009). Bolu Yöresindeki Küçükbaş Hayvan Barınaklarının Yapısal Durumu ve Geliştirme Olanakları. Tekirdağ Ziraat Fakültesi Dergisi 6(2), 179-189.
 • Tekinel, O., Kumova, Y., Alagöz, T. & Demir, Y. (1988). Hayvan Barınaklarının Planlanması. Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi Ders Kitabı No:10, Adana.
 • Tüfekci, H. (2020). Yozgat İli Küçükbaş Hayvan Yetiştiriciliğinin Yapısal Durumu ve Geliştirme Olanaklarının Belirlenmesi. Hayvansal Üretim 61(2), 91-100.
APA Erkan Can M, Ermetin O, BOGA M (2023). Karasal İklim Şartlarında Çadır Ağıl Tipinin Kullanım Olanakları; Yozgat İli Örneği. , 314 - 325. 10.18016/ksutarimdoga.vi.1054377
Chicago Erkan Can Müge,Ermetin Orhan,BOGA MUSTAFA Karasal İklim Şartlarında Çadır Ağıl Tipinin Kullanım Olanakları; Yozgat İli Örneği. (2023): 314 - 325. 10.18016/ksutarimdoga.vi.1054377
MLA Erkan Can Müge,Ermetin Orhan,BOGA MUSTAFA Karasal İklim Şartlarında Çadır Ağıl Tipinin Kullanım Olanakları; Yozgat İli Örneği. , 2023, ss.314 - 325. 10.18016/ksutarimdoga.vi.1054377
AMA Erkan Can M,Ermetin O,BOGA M Karasal İklim Şartlarında Çadır Ağıl Tipinin Kullanım Olanakları; Yozgat İli Örneği. . 2023; 314 - 325. 10.18016/ksutarimdoga.vi.1054377
Vancouver Erkan Can M,Ermetin O,BOGA M Karasal İklim Şartlarında Çadır Ağıl Tipinin Kullanım Olanakları; Yozgat İli Örneği. . 2023; 314 - 325. 10.18016/ksutarimdoga.vi.1054377
IEEE Erkan Can M,Ermetin O,BOGA M "Karasal İklim Şartlarında Çadır Ağıl Tipinin Kullanım Olanakları; Yozgat İli Örneği." , ss.314 - 325, 2023. 10.18016/ksutarimdoga.vi.1054377
ISNAD Erkan Can, Müge vd. "Karasal İklim Şartlarında Çadır Ağıl Tipinin Kullanım Olanakları; Yozgat İli Örneği". (2023), 314-325. https://doi.org/10.18016/ksutarimdoga.vi.1054377
APA Erkan Can M, Ermetin O, BOGA M (2023). Karasal İklim Şartlarında Çadır Ağıl Tipinin Kullanım Olanakları; Yozgat İli Örneği. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tarım ve Doğa Dergisi, 26(2), 314 - 325. 10.18016/ksutarimdoga.vi.1054377
Chicago Erkan Can Müge,Ermetin Orhan,BOGA MUSTAFA Karasal İklim Şartlarında Çadır Ağıl Tipinin Kullanım Olanakları; Yozgat İli Örneği. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tarım ve Doğa Dergisi 26, no.2 (2023): 314 - 325. 10.18016/ksutarimdoga.vi.1054377
MLA Erkan Can Müge,Ermetin Orhan,BOGA MUSTAFA Karasal İklim Şartlarında Çadır Ağıl Tipinin Kullanım Olanakları; Yozgat İli Örneği. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tarım ve Doğa Dergisi, vol.26, no.2, 2023, ss.314 - 325. 10.18016/ksutarimdoga.vi.1054377
AMA Erkan Can M,Ermetin O,BOGA M Karasal İklim Şartlarında Çadır Ağıl Tipinin Kullanım Olanakları; Yozgat İli Örneği. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tarım ve Doğa Dergisi. 2023; 26(2): 314 - 325. 10.18016/ksutarimdoga.vi.1054377
Vancouver Erkan Can M,Ermetin O,BOGA M Karasal İklim Şartlarında Çadır Ağıl Tipinin Kullanım Olanakları; Yozgat İli Örneği. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tarım ve Doğa Dergisi. 2023; 26(2): 314 - 325. 10.18016/ksutarimdoga.vi.1054377
IEEE Erkan Can M,Ermetin O,BOGA M "Karasal İklim Şartlarında Çadır Ağıl Tipinin Kullanım Olanakları; Yozgat İli Örneği." Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tarım ve Doğa Dergisi, 26, ss.314 - 325, 2023. 10.18016/ksutarimdoga.vi.1054377
ISNAD Erkan Can, Müge vd. "Karasal İklim Şartlarında Çadır Ağıl Tipinin Kullanım Olanakları; Yozgat İli Örneği". Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tarım ve Doğa Dergisi 26/2 (2023), 314-325. https://doi.org/10.18016/ksutarimdoga.vi.1054377