Yıl: 2022 Cilt: 9 Sayı: 4 Sayfa Aralığı: 2038 - 2056 Metin Dili: İngilizce İndeks Tarihi: 05-05-2023

THE EFFECT OF MOVEMENT AND PLAY-BASED MUSIC EDUCATION ON MUSICAL SKILLS OF STUDENTS AFFECTED BY MENTAL DISABILITY

Öz:
The research aims to determine the effect of movement and game-based music education on the musical (exercising dynamics, playing the body, singing) skills of students with moderate intellectual disability. Within the framework of this purpose, it was aimed to improve the musical dynamics application skills, body playing skills and singing skills of students with special needs. In the study, the inter-behavioral multiple probe model, which is one of the single-subject experimental designs, was used. A student affected by moderate intellectual disability participated in the study. The findings showed that the effects of Movement and Play Based (MPBME) music education on the musical dynamics practice skills, body playing skills and singing skills of students with moderate intellectual disability were statistically significant and positive. He has shown that he has developed his skills and that he can demonstrate these skills with different applications and that his skills continue.
Anahtar Kelime:

Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
 • Ada, Ş., Küçükali, R., Akan, D. & Dal, M. (2014). Okul öncesi eğitim kurumlarında yönetim sorunları. Middle Eastern and African Journal of Educational Research, (12), 32-49.
 • Artan, İ. (2001). Engelli çocukların eğitiminde etkili bir teknik: Müzik. Journal of Gazi Faculty of Education, 21(2), 43- 55.
 • Balta, M. (2017). Zihinsel engelli bireylere orta öğretim düzeyinde verilen mesleki eğitimde yaşanan sorunlar (Unpublished M.A. thesis). İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Bilimler Enstitüsü.
 • Başar Ş. (2016). 6-12 yaş orta-ağır zihinsel geriliği olan çocuklarda ses, ritim ve hareket uygulamaları (Unpublished M.A. thesis). İstanbul Teknik University Graduate School of Social Sciences.
 • Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü, (2014). Aile eğitim rehberi-zihinsel engelli çocuklar. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı.
 • Eren, B. (2013). Orff yaklaşımına göre hazırlanan müzik etkinlikleri içinde ipucunun giderek azaltılması yöntemi ile yapılan gömülü öğretimin otistik çocuklara kavram öğretmedeki etkililiği (Unpublished Ph.D. thesis). Marmara University Graduate School of Educational Sciences.
 • Eskioğlu, I. (2003). Müzik eğitiminin çocuk gelişimi üzerindeki etkileri. Cumhuriyetimizin 80. Yılında Müzik Eğitimi Sempozyumu, İnönü Üniversitesi.
 • Gürgen, E. T. (2006). Müzik eğitiminde yaratıcılığı geliştiren yöntem ve yaklaşımlar. İnönü University Journal of Faculty of Education, 7(12), 81-93.
 • Kaleci, Z. (2017). Zihinsel yetersizlik gösteren bireylerin Orff çalgıları yolu ile müzik becerileri öğretimi üzerine bir inceleme (Unpublished M.A. thesis). İnönü University Graduate School of Educational Sciences.
 • Karagöz, M. (2019). Ritim içerikli müziksel uygulamaların orta ve ağır düzey zihinsel engelli bireylerin davranışları üzerindeki etkileri (Unpublished M.A. thesis). İnönü University Graduate School of Social Sciences.
 • Kılıç, Y. (2019). Orff yaklaşimi ile hazirlanan müzik etkinliklerinin otizm spektrum bozukluğu olan öğrencilere öğretiminde eş zamanli ipucuyla öğretimin etkililiği (Unpublished M.A. thesis). Marmara University Graduate School of Educational Sciences.
 • Milli Eğitim Bakanlığı. (2018). Orta-ağır zihinsel engeli ve otizm spektrum bozukluğu olan öğrenciler için müzik ve oyun dersi programı II. Kademe (5., 6., 7. ve 8. Sınıf). Milli Eğitim Bakanlığı Yayınları.
 • Milli Eğitim Bakanlığı Özel Eğitim Kurumları Genel Müdürlüğü (2012). Özel eğitim okulların 12 yıllık zorunlu eğitim kapsamında dönüşümleri. http://ookgm.meb.gov.tr/meb_iys_dosyalar/2012_11/02105931_zeleitimokularn12yllkz orunlueitimkapsamndadnmleri.pdf
 • Moreno, M., Phil D. & Atencia-Dona, L. (2013). Şiddetli otizm tanılı genç erişkinlerde dans/hareket ve müzik terapinin birleşik etkisi. The Arts in Psychotherapy, (40), 465- 472.
 • Öner, A. K. (2014). Açık anlatım yönteminin hafif düzeyde öğrenme güçlüğüne sahip öğrencilerin müzik dersindeki ritmik beceri eğitimine etkisinin analizi (Unpublished Ph.D. thesis). Necmettin Erbakan University Graduate School of Educational Sciences.
 • Özel, S.Y. (2017). Okul öncesi öğrencilerinin müziksel becerileri ve uygulanan müzik eğitim öğretiminin incelenmesi (Unpublished M.A. thesis). Haliç University Graduate School of Social Sciences.
 • Öziskender, G. (2011). Orff yaklaşımı ile yapılan okulöncesi müzik eğitiminin öğrencilerin sosyal becerilerinin gelişimine etkisi (Unpublished M.A. thesis). Ondokuz Mayıs University Graduate School of Educational Sciences, Samsun.
 • Pratt, R. R. (1991) Music education and medicine. Music Educators Journal, 77(5), 31-36.
 • Resmî Gazete. (Temmuz, 2012). Özel Eğitim Hizmetleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, Sayı No: 28360. URL: http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2012/07/20120721-10.htm
 • Sart, H. Z., Barış, S., Sarıışık, Y. & Düşkün, Y. (2016). Engelli olan çocukların Türkiye’de eğitime erişimi: Durum analizi ve öneriler. İmak Ofset Basım Yayın.
 • Schellenberg, G, E. (2011). Music Lessons, Emotional Intelligence, and IQ. Music Perception, 29(2), 185-194.
 • Seinfeld, S., Figueroa, H., Ortiz-Gil, J. & Sanchez-Vives, M. (2013). Effects of music learning and piano practice on cognitive function, mood and quality of life in older adults. Frontiers in Psycology, 4, 810.
 • Sökezoğlu, D. (2010). Ritim, hareket ve şarkı eğitimi temelli müzik eğitiminin 7-11 yaş grubu çocuk yuvası öğrencilerinin sosyal gelişimleri üzerine etkisi (Unpublished Ph.D. thesis). Gazi University Graduate School of Educational Sciences.
 • Tekin-İftar, E. (2018). Eğitim ve davranış bilimlerinde tek denekli araştırmalar. Anı Yayıncılık.
 • Ünver, Z. (2010). Çoksesli müziğin cumhuriyet devrimleri içindeki yeri ve işlevi (1923-1940) (Unpublished M.A. thesis). Ankara University Graduate School of Educational Sciences.
 • Yalım, N (2009). 5-6 yaş çocuklarında matematiksel şekil algısı ve sayı kavramının gelişiminde drama yönteminin etkisi (Unpublished M.A. thesis). Selçuk University Graduate School of Social Sciences.
APA GÜDEK B, ÖZİSKENDER FLINN G, Kalkan S (2022). THE EFFECT OF MOVEMENT AND PLAY-BASED MUSIC EDUCATION ON MUSICAL SKILLS OF STUDENTS AFFECTED BY MENTAL DISABILITY. , 2038 - 2056.
Chicago GÜDEK BAHAR,ÖZİSKENDER FLINN GÜLİN,Kalkan Sinan THE EFFECT OF MOVEMENT AND PLAY-BASED MUSIC EDUCATION ON MUSICAL SKILLS OF STUDENTS AFFECTED BY MENTAL DISABILITY. (2022): 2038 - 2056.
MLA GÜDEK BAHAR,ÖZİSKENDER FLINN GÜLİN,Kalkan Sinan THE EFFECT OF MOVEMENT AND PLAY-BASED MUSIC EDUCATION ON MUSICAL SKILLS OF STUDENTS AFFECTED BY MENTAL DISABILITY. , 2022, ss.2038 - 2056.
AMA GÜDEK B,ÖZİSKENDER FLINN G,Kalkan S THE EFFECT OF MOVEMENT AND PLAY-BASED MUSIC EDUCATION ON MUSICAL SKILLS OF STUDENTS AFFECTED BY MENTAL DISABILITY. . 2022; 2038 - 2056.
Vancouver GÜDEK B,ÖZİSKENDER FLINN G,Kalkan S THE EFFECT OF MOVEMENT AND PLAY-BASED MUSIC EDUCATION ON MUSICAL SKILLS OF STUDENTS AFFECTED BY MENTAL DISABILITY. . 2022; 2038 - 2056.
IEEE GÜDEK B,ÖZİSKENDER FLINN G,Kalkan S "THE EFFECT OF MOVEMENT AND PLAY-BASED MUSIC EDUCATION ON MUSICAL SKILLS OF STUDENTS AFFECTED BY MENTAL DISABILITY." , ss.2038 - 2056, 2022.
ISNAD GÜDEK, BAHAR vd. "THE EFFECT OF MOVEMENT AND PLAY-BASED MUSIC EDUCATION ON MUSICAL SKILLS OF STUDENTS AFFECTED BY MENTAL DISABILITY". (2022), 2038-2056.
APA GÜDEK B, ÖZİSKENDER FLINN G, Kalkan S (2022). THE EFFECT OF MOVEMENT AND PLAY-BASED MUSIC EDUCATION ON MUSICAL SKILLS OF STUDENTS AFFECTED BY MENTAL DISABILITY. IOJET, 9(4), 2038 - 2056.
Chicago GÜDEK BAHAR,ÖZİSKENDER FLINN GÜLİN,Kalkan Sinan THE EFFECT OF MOVEMENT AND PLAY-BASED MUSIC EDUCATION ON MUSICAL SKILLS OF STUDENTS AFFECTED BY MENTAL DISABILITY. IOJET 9, no.4 (2022): 2038 - 2056.
MLA GÜDEK BAHAR,ÖZİSKENDER FLINN GÜLİN,Kalkan Sinan THE EFFECT OF MOVEMENT AND PLAY-BASED MUSIC EDUCATION ON MUSICAL SKILLS OF STUDENTS AFFECTED BY MENTAL DISABILITY. IOJET, vol.9, no.4, 2022, ss.2038 - 2056.
AMA GÜDEK B,ÖZİSKENDER FLINN G,Kalkan S THE EFFECT OF MOVEMENT AND PLAY-BASED MUSIC EDUCATION ON MUSICAL SKILLS OF STUDENTS AFFECTED BY MENTAL DISABILITY. IOJET. 2022; 9(4): 2038 - 2056.
Vancouver GÜDEK B,ÖZİSKENDER FLINN G,Kalkan S THE EFFECT OF MOVEMENT AND PLAY-BASED MUSIC EDUCATION ON MUSICAL SKILLS OF STUDENTS AFFECTED BY MENTAL DISABILITY. IOJET. 2022; 9(4): 2038 - 2056.
IEEE GÜDEK B,ÖZİSKENDER FLINN G,Kalkan S "THE EFFECT OF MOVEMENT AND PLAY-BASED MUSIC EDUCATION ON MUSICAL SKILLS OF STUDENTS AFFECTED BY MENTAL DISABILITY." IOJET, 9, ss.2038 - 2056, 2022.
ISNAD GÜDEK, BAHAR vd. "THE EFFECT OF MOVEMENT AND PLAY-BASED MUSIC EDUCATION ON MUSICAL SKILLS OF STUDENTS AFFECTED BY MENTAL DISABILITY". IOJET 9/4 (2022), 2038-2056.