Yıl: 2023 Cilt: Sayı: 25 Sayfa Aralığı: 170 - 187 Metin Dili: Türkçe DOI: 10.29029/busbed.1207930 İndeks Tarihi: 22-05-2023

ÜSTBİLİŞSEL YAZMA STRATEJİLERİNİ KULLANMA EĞİLİMİ ÖLÇEĞİ

Öz:
Bu çalışmanın amacı, ortaokul öğrencilerinin üstbilişsel yazma stratejilerine başvurma eğilimini belirlemek için beşli Likert biçiminde tasarlanmış bir ölçek geliştirmektir. Çalışmada korelasyonel araştırma modeli kullanılmıştır. Çalışma verileri, Malatya ili merkez ilçelerinde bulunan ortaokul öğrencilerinden basit seçkisiz örnekleme yöntemiyle tek seferde toplanmış, daha sonra iki aşamalı faktör analizi için rastgele iki gruba ayrılmıştır. Elde edilen veriler, kapsam ve yapı geçerliği bakımından analiz edilmiştir. Bu kapsamda ölçek geliştirme süreçlerinde kullanılan faktör analizi tekniğine başvurularak veriler iki aşamada analiz edilmiştir. İlk aşamada birinci çalışma grubunda bulunan 443 öğrencinin verileri kullanılarak açımlayıcı faktör analizi yapılmış ve 35 maddeden oluşan tek faktörlü ölçek yapısı ortaya çıkmıştır. Açımlayıcı faktör analizi sonucunda ölçeğin Cronbach Alfa güvenirlik katsayısı 0,93 olarak hesaplanmıştır. İkinci aşamada diğer çalışma grubunda bulunan 354 öğrenciden elde edilen verilerek kullanılarak doğrulayıcı faktör analizi gerçekleştirilmiştir. Tek faktörlü olduğu belirlenen model, doğrulayıcı faktör analizi kullanılarak test edilmiş ve doğrulanmıştır. Böylece ölçeğin geçerli ve güvenilir bir ölçme aracı olduğu belirlenmiştir.
Anahtar Kelime: Üstbiliş üstbilişsel yazma stratejileri ölçek geliştirme

THE QUESTİONNAİRE OF METACOGTİVE WRİTİNG STRATEGİES AWARENESS

Öz:
The aim of this study is to develop a scale designed as a five-point Likert to determine the tendency of secondary school students to use metacognitive writing strategies. Correlational research model was used in the study. The data used in the study were collected at once from secondary school students in the central districts of Malatya by simple random sampling method, and then randomly divided into two groups for two-stage factor analysis. The study data were analyzed in terms of content and construct validity. In addition, the factor analysis technique used in the scale development processes was applied. In the first stage of the study, exploratory factor analysis was conducted using the data of 443 students in the first study group, and a single factor scale structure consisting of 35 items emerged. As a result of the exploratory factor analysis, the Cronbach Alpha reliability coefficient of the scale was calculated as 0.93. In the second stage, confirmatory factor analysis was carried out by using the data set obtained from 354 students. The model, which was determined to be one factor, was tested and validated using confirmatory factor analysis. As a result of the analysis, it was determined that the scale is a valid and reliable measurement tool.
Anahtar Kelime: Metacognition metacognitive writing strategies questionnaire development

Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
APA EROL T, KAVRUK H (2023). ÜSTBİLİŞSEL YAZMA STRATEJİLERİNİ KULLANMA EĞİLİMİ ÖLÇEĞİ. , 170 - 187. 10.29029/busbed.1207930
Chicago EROL Teymur,KAVRUK Hasan ÜSTBİLİŞSEL YAZMA STRATEJİLERİNİ KULLANMA EĞİLİMİ ÖLÇEĞİ. (2023): 170 - 187. 10.29029/busbed.1207930
MLA EROL Teymur,KAVRUK Hasan ÜSTBİLİŞSEL YAZMA STRATEJİLERİNİ KULLANMA EĞİLİMİ ÖLÇEĞİ. , 2023, ss.170 - 187. 10.29029/busbed.1207930
AMA EROL T,KAVRUK H ÜSTBİLİŞSEL YAZMA STRATEJİLERİNİ KULLANMA EĞİLİMİ ÖLÇEĞİ. . 2023; 170 - 187. 10.29029/busbed.1207930
Vancouver EROL T,KAVRUK H ÜSTBİLİŞSEL YAZMA STRATEJİLERİNİ KULLANMA EĞİLİMİ ÖLÇEĞİ. . 2023; 170 - 187. 10.29029/busbed.1207930
IEEE EROL T,KAVRUK H "ÜSTBİLİŞSEL YAZMA STRATEJİLERİNİ KULLANMA EĞİLİMİ ÖLÇEĞİ." , ss.170 - 187, 2023. 10.29029/busbed.1207930
ISNAD EROL, Teymur - KAVRUK, Hasan. "ÜSTBİLİŞSEL YAZMA STRATEJİLERİNİ KULLANMA EĞİLİMİ ÖLÇEĞİ". (2023), 170-187. https://doi.org/10.29029/busbed.1207930
APA EROL T, KAVRUK H (2023). ÜSTBİLİŞSEL YAZMA STRATEJİLERİNİ KULLANMA EĞİLİMİ ÖLÇEĞİ. Bingöl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, (25), 170 - 187. 10.29029/busbed.1207930
Chicago EROL Teymur,KAVRUK Hasan ÜSTBİLİŞSEL YAZMA STRATEJİLERİNİ KULLANMA EĞİLİMİ ÖLÇEĞİ. Bingöl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi , no.25 (2023): 170 - 187. 10.29029/busbed.1207930
MLA EROL Teymur,KAVRUK Hasan ÜSTBİLİŞSEL YAZMA STRATEJİLERİNİ KULLANMA EĞİLİMİ ÖLÇEĞİ. Bingöl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, vol., no.25, 2023, ss.170 - 187. 10.29029/busbed.1207930
AMA EROL T,KAVRUK H ÜSTBİLİŞSEL YAZMA STRATEJİLERİNİ KULLANMA EĞİLİMİ ÖLÇEĞİ. Bingöl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. 2023; (25): 170 - 187. 10.29029/busbed.1207930
Vancouver EROL T,KAVRUK H ÜSTBİLİŞSEL YAZMA STRATEJİLERİNİ KULLANMA EĞİLİMİ ÖLÇEĞİ. Bingöl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. 2023; (25): 170 - 187. 10.29029/busbed.1207930
IEEE EROL T,KAVRUK H "ÜSTBİLİŞSEL YAZMA STRATEJİLERİNİ KULLANMA EĞİLİMİ ÖLÇEĞİ." Bingöl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, , ss.170 - 187, 2023. 10.29029/busbed.1207930
ISNAD EROL, Teymur - KAVRUK, Hasan. "ÜSTBİLİŞSEL YAZMA STRATEJİLERİNİ KULLANMA EĞİLİMİ ÖLÇEĞİ". Bingöl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 25 (2023), 170-187. https://doi.org/10.29029/busbed.1207930