Yıl: 2011 Cilt: 38 Sayı: 2 Sayfa Aralığı: 170 - 173 Metin Dili: Türkçe İndeks Tarihi: 29-07-2022

Yanık yoğun bakımda elektrik çarpması nedeniyle izlenen çocukların takip ve tedavi sonuçları

Öz:
Amaç: Elektrik çarpmaları diğer kazalara oranla seyrek görülmekle birlikte yüksek mortalite ve morbiditeye neden olabilirler. Bu çalışmamızın amacı; elektrik çarpması nedeniyle yanık yoğun bakıma yatırılan çocuk hastaların takiplerini ve tedavi süreçlerini değerlendirmek ve aynı zamanda elektrik çarpmasından korunabilmek için alınabilecek önlemleri gözden geçirmektir. Gereç ve yöntem: Bu çalışmaya Temmuz 2009- Ekim 2010 tarihleri arasında Şanlıurfa eğitim ve araştırma hastanesi yanık yoğun bakımda takip edilen 17 yaş altı toplam 22 hasta dahil edildi. Olguların geriye dönük olarak dosyaları tarandı. Olgular yaş, cinsiyet, toplam yanık yüzey alanı, hastanede yatış süreleri, kas-iskelet sistemi, kardiyovasküler sistem, böbrek hasarı gelişip gelişmediği ve yapılan girişimler incelendi. Bulgular: Toplam 22 olgunun 19’u (%86.3) erkek, 3’ü (%13.7) kız idi. Olguların yaş ortalaması 11.5 idi. Yanıkların 10’u (%45.4) işyeri ve çalışma ortamlarında, 12’si (%54.6) ise ev ortamında meydana gelmiş. Olguların yanık alanlarının derinliği, 10’nun da (%45.4) üçüncü derece iken, 12’sinde (%54.6) ikinci derece idi. Olguların ortalama yanık yüzey alanları %25.9 idi. Olguların hastanede yatış süreleri ortalama 17 gün idi. On iki olguya (%54.6) debridman + greftleme yapıldı. 10 olgu (%45.4) pansumanla tedavi edildi. Hastaların hiçbirinde böbrek ve karaciğer fonksiyonlarında bozulma olmadı. Ayrıca hiçbir hastada kreatinin kinaz düzeylerinde artma, oligüri, myoglobulinüri ve aritmi saptanmadı. Olguların hastanede yatış süreleri ortalama 17 gün olarak hesaplandı. Sonuç: Elektrik yanığı sonucu izlenen hastaların yarıya yakın kısmında debridman ve greftleme gerektirmiştir. Ancak hiçbir hastamızda böbrek yetmezliği veya ağır sistem bozukluğu gelişmedi.
Anahtar Kelime:

Konular: Pediatri

Treatment and follow-up results of children with electrical burn who observed in burn intensive care unit

Öz:
Objective: Electrical burns are infrequent relative to other injuries, but they are associated with high morbidity and mortality. The aim of this study was to assess management and follow-up results of pediatric patients’ who observed in intensive care unit and also review the precautions for preventing electrical burns. Materials and methods: Totally 22 patients aged under 17 years who were observed in the burn intensive care unit of Şanlıurfa Education and Research Hospital during the period between July 2009-October 2010. Cases were investigated retrospectively. The patients’ age, gender, total burn surface area, length of stay in hospital, musculo-skeletal system complication, cardiovascular system complication, kidney damage and attempts were recorded. Results: Of the 22 cases, 19 (86.3%) were male and 3 (13.7%) were female. The mean age of the patients was 11.5 years. In 10 (45.4%) children burns were occurred in workplace and working area and 12 (54.6%) were occurred in the home environment. Depth of burns were third degree in 10 (45.4%) children and second degree in 12 (54.6%). The mean percentage of burn surface area was 25.9%. The mean length of stay in hospital was 17 days. Debridement and grafting were performed to 12 (54.6%) cases and 10 (45.4%) children were treated with dressings. No patient had increased creatinine kinase levels, oliguria, myoglobuinuria and arrhythmia. The mean hospitalization time was 17 days. Conclusion: Nearly half of patients underwent debridement plus grafting. None of our patients developed renal failure other severe system dysfunction.
Anahtar Kelime:

Konular: Pediatri
Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
0
0
0
 • 1. Fukunishi K, Takahashi H, Kitagishi T, Matsushima T, Kanai T, Ohsawa H, Sakata I. Epidemiology of childhood burns in the critical care Medical Center of Kinki University Hospital in Osaka, Japan. Burns 2000; 26(5): 465-9.
 • 2. Koumbourlis AC. Electrical Injuries. Crit Care Med 2002; 30 (Suppl): 424-30.
 • 3. Rabban JT, Blair AJ, Rosen CL. Mechanism of Pediatric Electrical Injury. Arch Pediatr Adolesc Med 1997;151(7):696-700.
 • 4. Şengezer M, Selmanpakoğlu N, Duman H, Çetin C. Epidemiological analysis of burn injuries in Gülhane Military Medical Academy Burn Center. Türk Plast Cer Derg 1995; 3(2): 74-8.
 • 5. S.M. Carroll, M. Gough, P.A. Eadie, M. Mchugh, G. Edwards and, D. Lawlor, A-3 year epidemiological review of burn unit admissions in dublin, Ireland (1988-1991). Burns 1995; 21(5): 379-82.
 • 6. Z. Dedovic, B. Bryctha, I. Koupilova and I. Suchanek, Epidemiology and of childhood burns at the burn center in Brno, czech republic. Burns 1996;22(2): 125-9.
 • 7. Zubair M, Besner GE. Pediatric electrical burns: management strategies. Burns1997;23(5):413-20.
 • 8. Rai J, Jeschke MG, Barrow RE, David NH. Electrical Injuries: A 30-Year Review: J Trauma 1999;46(5):933-6.
 • 9. Chen EH, Sareen A. Do children require ECG evaluation and inpatient telemetry after household electrical exposures? Ann Emerg Med. 2007;49(1):64-7.
 • 10. Çelik A, Ergün O, Özok G. Pediatric Electrical Injuries: A Review of 38 Consecutive Patients. J Pediatr Surg 2004;39(8):1233-7.
 • 11. Ying SY, Ho WS. An analysis of 550 hospitalized pediatric burn patients in Hong Kong. J Burn Care Rehabil 2001; 22(3):228-31.
APA ALİOSMANOĞLU Ç, ALİOSMANOĞLU İ, Kapan M, Böyük A, ÖNDER A (2011). Yanık yoğun bakımda elektrik çarpması nedeniyle izlenen çocukların takip ve tedavi sonuçları. , 170 - 173.
Chicago ALİOSMANOĞLU Çiğdem,ALİOSMANOĞLU İbrahim,Kapan Murat,Böyük Abdullah,ÖNDER Akın Yanık yoğun bakımda elektrik çarpması nedeniyle izlenen çocukların takip ve tedavi sonuçları. (2011): 170 - 173.
MLA ALİOSMANOĞLU Çiğdem,ALİOSMANOĞLU İbrahim,Kapan Murat,Böyük Abdullah,ÖNDER Akın Yanık yoğun bakımda elektrik çarpması nedeniyle izlenen çocukların takip ve tedavi sonuçları. , 2011, ss.170 - 173.
AMA ALİOSMANOĞLU Ç,ALİOSMANOĞLU İ,Kapan M,Böyük A,ÖNDER A Yanık yoğun bakımda elektrik çarpması nedeniyle izlenen çocukların takip ve tedavi sonuçları. . 2011; 170 - 173.
Vancouver ALİOSMANOĞLU Ç,ALİOSMANOĞLU İ,Kapan M,Böyük A,ÖNDER A Yanık yoğun bakımda elektrik çarpması nedeniyle izlenen çocukların takip ve tedavi sonuçları. . 2011; 170 - 173.
IEEE ALİOSMANOĞLU Ç,ALİOSMANOĞLU İ,Kapan M,Böyük A,ÖNDER A "Yanık yoğun bakımda elektrik çarpması nedeniyle izlenen çocukların takip ve tedavi sonuçları." , ss.170 - 173, 2011.
ISNAD ALİOSMANOĞLU, Çiğdem vd. "Yanık yoğun bakımda elektrik çarpması nedeniyle izlenen çocukların takip ve tedavi sonuçları". (2011), 170-173.
APA ALİOSMANOĞLU Ç, ALİOSMANOĞLU İ, Kapan M, Böyük A, ÖNDER A (2011). Yanık yoğun bakımda elektrik çarpması nedeniyle izlenen çocukların takip ve tedavi sonuçları. Dicle Tıp Dergisi, 38(2), 170 - 173.
Chicago ALİOSMANOĞLU Çiğdem,ALİOSMANOĞLU İbrahim,Kapan Murat,Böyük Abdullah,ÖNDER Akın Yanık yoğun bakımda elektrik çarpması nedeniyle izlenen çocukların takip ve tedavi sonuçları. Dicle Tıp Dergisi 38, no.2 (2011): 170 - 173.
MLA ALİOSMANOĞLU Çiğdem,ALİOSMANOĞLU İbrahim,Kapan Murat,Böyük Abdullah,ÖNDER Akın Yanık yoğun bakımda elektrik çarpması nedeniyle izlenen çocukların takip ve tedavi sonuçları. Dicle Tıp Dergisi, vol.38, no.2, 2011, ss.170 - 173.
AMA ALİOSMANOĞLU Ç,ALİOSMANOĞLU İ,Kapan M,Böyük A,ÖNDER A Yanık yoğun bakımda elektrik çarpması nedeniyle izlenen çocukların takip ve tedavi sonuçları. Dicle Tıp Dergisi. 2011; 38(2): 170 - 173.
Vancouver ALİOSMANOĞLU Ç,ALİOSMANOĞLU İ,Kapan M,Böyük A,ÖNDER A Yanık yoğun bakımda elektrik çarpması nedeniyle izlenen çocukların takip ve tedavi sonuçları. Dicle Tıp Dergisi. 2011; 38(2): 170 - 173.
IEEE ALİOSMANOĞLU Ç,ALİOSMANOĞLU İ,Kapan M,Böyük A,ÖNDER A "Yanık yoğun bakımda elektrik çarpması nedeniyle izlenen çocukların takip ve tedavi sonuçları." Dicle Tıp Dergisi, 38, ss.170 - 173, 2011.
ISNAD ALİOSMANOĞLU, Çiğdem vd. "Yanık yoğun bakımda elektrik çarpması nedeniyle izlenen çocukların takip ve tedavi sonuçları". Dicle Tıp Dergisi 38/2 (2011), 170-173.