Yıl: 2023 Cilt: Sayı: 33 Sayfa Aralığı: 172 - 190 Metin Dili: Türkçe DOI: 10.29000/rumelide.1283688 İndeks Tarihi: 06-05-2023

12. Özel eğitim 2. kademe Türkçe ders kitabındaki resimlerin metinlerle uyum düzeyinin incelenmesi

Öz:
Bu araştırmanın amacı, MEB Yayınlarına ait Özel Eğitim 2. Kademe Türkçe Ders Kitabı 2’de yer alan metinler ile resimler arasındaki uyum düzeyini incelemektir. Araştırma nitel araştırma desenlerinden tarama modelindedir. Araştırmanın çalışma materyalini 2022-2023 eğitim-öğretim yılında ortaokullarda okutulan, MEB Yayınlarına ait Özel Eğitim 2. Kademe Türkçe Ders Kitabı-2 oluşturmaktadır. Araştırma verileri, doküman inceleme tekniği ile toplanmıştır. Araştırmacıların resim ve metin uyumunu ortaya koyabilmesi amacıyla İşcan ve Cımbız (2018) tarafından geliştirilen “Resim–Metin İlişkisi Kategori Listesi” kullanılmıştır. Araştırmacılar, Türkçe ders kitabında yer alan resimlerin ait oldukları metne uygunluğunu bu kategori listesine göre incelemiştir. Bu kategori listesiyle toplanan veriler, nitel veri analizi yaklaşımlarından betimsel analiz tekniği kullanılarak analiz edilmiş ve yorumlanmıştır. Elde edilen bulgular; genel bulgular, bilgilendirici metinler, hikâye edici metinler ve şiir olmak üzere dört alt başlıkta verilmiştir. Araştırma sonucunda Özel Eğitim 2. Kademe Türkçe Ders Kitabı 2’deki metinlere yönelik resimlerin, %64,4 (f:58) oranında öğrencilere, ait oldukları metnin içeriğiyle ilgili fikir verdiği belirtilmiştir. Resimlerin, %73,3 (f:66) oranı ile bulundukları metnin başlığıyla uyum gösterdiği; %69,9 (f:63) oranında ise bulundukları metnin içeriğiyle uyum gösterdiği ifade edilmiştir. Araştırmacılar, metinlerde yer alan resimlerin %92,9 (f:83) oranında metnin ana fikrini/ana duygusunu desteklediğini; %96,6 (f:87) oranında öğrencilerin estetik zevk kazanmasına yardımcı olduğunu; %67,7 (f:61) oranında ise resim-metin tasarım düzeninde zemin-fon ilişkisine dikkat edildiğini belirtmişlerdir. Araştırmacılar, metinlerin resimlerinde kullanılan renklerin %75,5 (f:68) oranında canlı, açık ve ilgi çekici olduğu sonucuna ulaşmıştır.
Anahtar Kelime:

Examination of the level of harmonization of the pictures in the special education and level Turkish textbook with the texts

Öz:
The purpose of this research is to examine the level of harmony between the texts and the pictures in the Special Education 2nd Stage Turkish Textbook 2 of MEB Publications. The research is in the screening model, one of the qualitative research designs. The study material of the research consists of the Special Education 2nd Stage Turkish Textbook-2 of the Ministry of Education Publications, which is taught in secondary schools in the 2022-2023 academic year. Research data were collected by document analysis technique. The "Picture-Text Relationship Category List" developed by İşcan and Cımbız (2018) was used in order for the researchers to reveal the picture and text harmony. The researcher and the participants examined the compatibility of the pictures in the Turkish textbook with the text they belonged to, according to this category list. The data collected with this category list were analyzed and interpreted using the descriptive analysis technique, one of the qualitative data analysis approaches. Obtained findings; Informative texts, narrative texts and poetry are given under three sub-titles. Finally, general findings are included. As a result of the research, it was stated that the pictures in the texts in the Special Education 2nd Level Turkish Textbook 2 gave students an idea about the content of the text at a rate of 64.4% (f:58). The pictures were in harmony with the title of the text with a rate of 73.3% (f:66); 69.9% (f:63) stated that they were compatible with the content of the text. The researcher and the participants stated that the pictures in the texts supported the main idea / main feeling of the text with 92.9% (f:83); 96.6% (f:87) helped students gain aesthetic pleasure; 67.7% (f:61) stated that they paid attention to the ground-background relationship in the picture-text design order. The researcher and the participants stated that the colors used in the pictures were vivid, clear and interesting at a rate of 75.5% (f:68).
Anahtar Kelime:

Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
0
0
0
APA Can F, BOZLAK Ü (2023). 12. Özel eğitim 2. kademe Türkçe ders kitabındaki resimlerin metinlerle uyum düzeyinin incelenmesi. , 172 - 190. 10.29000/rumelide.1283688
Chicago Can Furkan,BOZLAK ÜMMÜ GÜLSÜM 12. Özel eğitim 2. kademe Türkçe ders kitabındaki resimlerin metinlerle uyum düzeyinin incelenmesi. (2023): 172 - 190. 10.29000/rumelide.1283688
MLA Can Furkan,BOZLAK ÜMMÜ GÜLSÜM 12. Özel eğitim 2. kademe Türkçe ders kitabındaki resimlerin metinlerle uyum düzeyinin incelenmesi. , 2023, ss.172 - 190. 10.29000/rumelide.1283688
AMA Can F,BOZLAK Ü 12. Özel eğitim 2. kademe Türkçe ders kitabındaki resimlerin metinlerle uyum düzeyinin incelenmesi. . 2023; 172 - 190. 10.29000/rumelide.1283688
Vancouver Can F,BOZLAK Ü 12. Özel eğitim 2. kademe Türkçe ders kitabındaki resimlerin metinlerle uyum düzeyinin incelenmesi. . 2023; 172 - 190. 10.29000/rumelide.1283688
IEEE Can F,BOZLAK Ü "12. Özel eğitim 2. kademe Türkçe ders kitabındaki resimlerin metinlerle uyum düzeyinin incelenmesi." , ss.172 - 190, 2023. 10.29000/rumelide.1283688
ISNAD Can, Furkan - BOZLAK, ÜMMÜ GÜLSÜM. "12. Özel eğitim 2. kademe Türkçe ders kitabındaki resimlerin metinlerle uyum düzeyinin incelenmesi". (2023), 172-190. https://doi.org/10.29000/rumelide.1283688
APA Can F, BOZLAK Ü (2023). 12. Özel eğitim 2. kademe Türkçe ders kitabındaki resimlerin metinlerle uyum düzeyinin incelenmesi. RumeliDE Dil ve Edebiyat Araştırmaları Dergisi, (33), 172 - 190. 10.29000/rumelide.1283688
Chicago Can Furkan,BOZLAK ÜMMÜ GÜLSÜM 12. Özel eğitim 2. kademe Türkçe ders kitabındaki resimlerin metinlerle uyum düzeyinin incelenmesi. RumeliDE Dil ve Edebiyat Araştırmaları Dergisi , no.33 (2023): 172 - 190. 10.29000/rumelide.1283688
MLA Can Furkan,BOZLAK ÜMMÜ GÜLSÜM 12. Özel eğitim 2. kademe Türkçe ders kitabındaki resimlerin metinlerle uyum düzeyinin incelenmesi. RumeliDE Dil ve Edebiyat Araştırmaları Dergisi, vol., no.33, 2023, ss.172 - 190. 10.29000/rumelide.1283688
AMA Can F,BOZLAK Ü 12. Özel eğitim 2. kademe Türkçe ders kitabındaki resimlerin metinlerle uyum düzeyinin incelenmesi. RumeliDE Dil ve Edebiyat Araştırmaları Dergisi. 2023; (33): 172 - 190. 10.29000/rumelide.1283688
Vancouver Can F,BOZLAK Ü 12. Özel eğitim 2. kademe Türkçe ders kitabındaki resimlerin metinlerle uyum düzeyinin incelenmesi. RumeliDE Dil ve Edebiyat Araştırmaları Dergisi. 2023; (33): 172 - 190. 10.29000/rumelide.1283688
IEEE Can F,BOZLAK Ü "12. Özel eğitim 2. kademe Türkçe ders kitabındaki resimlerin metinlerle uyum düzeyinin incelenmesi." RumeliDE Dil ve Edebiyat Araştırmaları Dergisi, , ss.172 - 190, 2023. 10.29000/rumelide.1283688
ISNAD Can, Furkan - BOZLAK, ÜMMÜ GÜLSÜM. "12. Özel eğitim 2. kademe Türkçe ders kitabındaki resimlerin metinlerle uyum düzeyinin incelenmesi". RumeliDE Dil ve Edebiyat Araştırmaları Dergisi 33 (2023), 172-190. https://doi.org/10.29000/rumelide.1283688