Yıl: 2023 Cilt: Sayı: 33 Sayfa Aralığı: 780 - 793 Metin Dili: Türkçe DOI: 10.29000/rumelide.1283475 İndeks Tarihi: 07-05-2023

48. Küçük Hafiyeler ve Göl Çocukları romanları üzerine karşılaştırmalı bir inceleme

Öz:
Çocuk edebiyatı çocukların büyüme ve gelişmelerine, onların bilişsel gelişimine, hayal güçlerini geliştirmelerine, ilgi ve zevklerine hitap ederek eğlenmelerine katkı sağlayan çocuksu bir edebiyattır. Çocuk romanları da bu alanda yazılan eserlerdendir. Çocuk romanlarında çocuğun kendisini kahramanların yerine koyarak gerçek ya da fantastik bir dünyada kurgulanmış olaylar yoluyla dünyayı anlaması beklenir. Çocuk, romanda anlatılan konular yoluyla kendi yaşamındaki tecrübelerini karşılaştırır ve bu da çocukta bir farkındalık yaratır. Genelde bu eserlerde ana karakterler çocuktur. Ayrıca çocuk romanlarının dil ve anlatım bakımından da çocuk için anlaşılır olması önemlidir. İncelememize konu olan romanlardan ilki Alman edebiyatının önemli çocuk edebiyatı yazarlarından olan Erich Kästner’in ‘’Küçük Hafiyeler’’ romanıdır. Diğeri ise Türk edebiyatının önemli çocuk yazarlarından İbrahim Örs’ün, daha önce MEB tavsiyeli 100 Temel Eser’e dahil olmuş ‘’Göl Çocukları’’ adlı romanıdır. Bu çalışmada, yarım yüzyılı aşkın arayla yazılmış bu iki romanın konu ve içerik bakımından bir karşılaştırması yapılmıştır. İncelemede karşılaştırmalı edebiyat metodu olan ve eserleri bir metin olarak görüp, eserin içeriğini, anlattığı konuları ve öze inerek eserlerde yer alan ortak motifleri karşılaştırmayı hedefleyen metne bağlı inceleme yöntemi kullanılmıştır. Bu yöntemle iki eserde özellikle konu olan dedektiflik motifi ile bu motifin etrafında gelişen, çocuklar arasındaki arkadaşlık, iş birliği, yardımlaşma, dayanışma, cesaret ve çocukların yetişkinler gibi hareket etmesi gibi ortak içerikler ele alınmıştır. Aynı zamanda yazarların bu konuları nasıl işlediği, seçtikleri çocuk ve yetişkin karakterlerin özellikleri ve romanların dil ve üslup olarak karşılaştırılmasına da değinilmiştir.
Anahtar Kelime:

A comparative analysis on the children novels Küçük Hafiyeler and Göl Çocukları

Öz:
Children’s Literature is a childish one which contributes children’s growth and development, their cognitive development, their amusement by addressing to their interests and pleasure. Children’s novels are written products of this fields, too. It is expected that children can make a good sense of the World via the events happening in a real or fictional World by putting themselves into the characters in children novels. Child compares his experiences with the topics in the novel and so get an awareness. Generally the main characters in these types of boks are children. It is also important that the language and narrative style should be suitable for children’s perception. The first novel is ‘Küçük Hafiyeler’ which was written by Erich Kästner who was one of the important children’s novelists of German Literature and which made his name a novelist. The other one is ‘Göl Çocukları’ which was written by İbrahim Örs who was one of the important children’s novelists in Turkish Literature and which was also once recommended within the scope of 100 basic works prepared by the Ministry of National Education. In this study, thsese two novels, which were written half a century apart, were compared in terms of subject and content. In this study, we used textual analysis method of Comparative Literature which examines the subjects and contents of the works and aims to compare the common motifs. With this method, we studied on dedective motif which especially surrounded the two novels and the common contents around dedective work such as friendship, cooperation, solidarity, courage and behaving like adults. We also compared how the novelists narrated their book with these contents, characteristics of the children and the adults in their novels and the language and narrative style they used.
Anahtar Kelime:

Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
APA Yıldırım Ü, Altun F (2023). 48. Küçük Hafiyeler ve Göl Çocukları romanları üzerine karşılaştırmalı bir inceleme. , 780 - 793. 10.29000/rumelide.1283475
Chicago Yıldırım Ülkü,Altun Fatma 48. Küçük Hafiyeler ve Göl Çocukları romanları üzerine karşılaştırmalı bir inceleme. (2023): 780 - 793. 10.29000/rumelide.1283475
MLA Yıldırım Ülkü,Altun Fatma 48. Küçük Hafiyeler ve Göl Çocukları romanları üzerine karşılaştırmalı bir inceleme. , 2023, ss.780 - 793. 10.29000/rumelide.1283475
AMA Yıldırım Ü,Altun F 48. Küçük Hafiyeler ve Göl Çocukları romanları üzerine karşılaştırmalı bir inceleme. . 2023; 780 - 793. 10.29000/rumelide.1283475
Vancouver Yıldırım Ü,Altun F 48. Küçük Hafiyeler ve Göl Çocukları romanları üzerine karşılaştırmalı bir inceleme. . 2023; 780 - 793. 10.29000/rumelide.1283475
IEEE Yıldırım Ü,Altun F "48. Küçük Hafiyeler ve Göl Çocukları romanları üzerine karşılaştırmalı bir inceleme." , ss.780 - 793, 2023. 10.29000/rumelide.1283475
ISNAD Yıldırım, Ülkü - Altun, Fatma. "48. Küçük Hafiyeler ve Göl Çocukları romanları üzerine karşılaştırmalı bir inceleme". (2023), 780-793. https://doi.org/10.29000/rumelide.1283475
APA Yıldırım Ü, Altun F (2023). 48. Küçük Hafiyeler ve Göl Çocukları romanları üzerine karşılaştırmalı bir inceleme. RumeliDE Dil ve Edebiyat Araştırmaları Dergisi, (33), 780 - 793. 10.29000/rumelide.1283475
Chicago Yıldırım Ülkü,Altun Fatma 48. Küçük Hafiyeler ve Göl Çocukları romanları üzerine karşılaştırmalı bir inceleme. RumeliDE Dil ve Edebiyat Araştırmaları Dergisi , no.33 (2023): 780 - 793. 10.29000/rumelide.1283475
MLA Yıldırım Ülkü,Altun Fatma 48. Küçük Hafiyeler ve Göl Çocukları romanları üzerine karşılaştırmalı bir inceleme. RumeliDE Dil ve Edebiyat Araştırmaları Dergisi, vol., no.33, 2023, ss.780 - 793. 10.29000/rumelide.1283475
AMA Yıldırım Ü,Altun F 48. Küçük Hafiyeler ve Göl Çocukları romanları üzerine karşılaştırmalı bir inceleme. RumeliDE Dil ve Edebiyat Araştırmaları Dergisi. 2023; (33): 780 - 793. 10.29000/rumelide.1283475
Vancouver Yıldırım Ü,Altun F 48. Küçük Hafiyeler ve Göl Çocukları romanları üzerine karşılaştırmalı bir inceleme. RumeliDE Dil ve Edebiyat Araştırmaları Dergisi. 2023; (33): 780 - 793. 10.29000/rumelide.1283475
IEEE Yıldırım Ü,Altun F "48. Küçük Hafiyeler ve Göl Çocukları romanları üzerine karşılaştırmalı bir inceleme." RumeliDE Dil ve Edebiyat Araştırmaları Dergisi, , ss.780 - 793, 2023. 10.29000/rumelide.1283475
ISNAD Yıldırım, Ülkü - Altun, Fatma. "48. Küçük Hafiyeler ve Göl Çocukları romanları üzerine karşılaştırmalı bir inceleme". RumeliDE Dil ve Edebiyat Araştırmaları Dergisi 33 (2023), 780-793. https://doi.org/10.29000/rumelide.1283475