Yıl: 2023 Cilt: Sayı: 33 Sayfa Aralığı: 1171 - 1186 Metin Dili: Türkçe DOI: 10.29000/rumelide.1279172 İndeks Tarihi: 07-05-2023

71. Ukrayna-Rusya savaşı hakkında internet haberlerinin incelenmesi: Derlem tabanlı eleştirel söylem çözümlemesi analizi

Öz:
Tarihsel olarak, eleştirel söylem analizi terimi uzun zaman boyunca kalıpları detaylı bir şekilde anlamak ve açığa çıkarmak amacıyla dil ve bağlam arasındaki ilişkinin incelemesine atfedilmiştir. Özgül ve artan bir şekilde önemli bir söylem çözümlemesi türü olarak, haber söylemleri de eleştirel söylem alanına büyük ölçüde katkı sağlamıştır Dahası, ayrıntılı analiz okuyuculara bölgesel ve kültürel önyargılar hakkında yüksek farkındalığa yol açan bakış açıları konusunda fikir edinmelerine yardımcı olur. Bahsedilen özellikler doğrultusunda, bu makale süregelen Ukrayna-Rusya savaşına bağlı haber söylemlerinin kapsam alanı dahilinde eleştirel söylem konularına değinme girişiminde bulunmuştur. Yaygın sözcüksel öğeleri incelemek amacıyla dizin ve sıklık tabloları yardımıyla derlem tabanlı nicel bir yaklaşım uygulanmıştır. İki internet haber sitesi arasında istatistiksel olarak önemli bir fark olmamasına rağmen, Rusya’nın aleyhinde sunulan anlatım ve detaylı söylem analizi BBC ve Al Jazeera haber sitelerinin haberleri son derece Ukraynalı bakış açısından servis etme eğiliminde olduklarını ortaya çıkarmıştır.
Anahtar Kelime:

Investigation of online news about Ukraine-Russia war: A corpus-based critical discourse analysis

Öz:
Historically, the term critical discourse analysis has long been attributed to the investigation of relationship between language and context in order to elaborately understand and unveil the patterns. As a specific and increasingly important discourse genre, news discourse has greatly contributed to the field of CDA as well. Furthermore, the in-depth analysis helps readers to gain insight into the point of views, which lead to higher awareness about the regional and cultural biases. In the light of remarked features, this article attempted to address the issues of CDA within the scope of news discourse related to the ongoing Ukraine-Russia war. A corpus-based quantitative approach was implemented for the purpose of examining the common lexical items with the help of the concordances and frequency tables. Even though there was no statistically significant difference between two news websites, the narration presented against Russia and detailed discourse analysis revealed that the BBC and Al Jazeera news websites remarkably tend to serve the news from a Ukrainian point of view.
Anahtar Kelime:

Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
 • Baker, P. (2006) Using Corpora in Discourse Analysis. London: Continuum.
 • Bin-Nashwan, S. A., Hassan, M. K., & Muneeza, A. (2022). Russia–Ukraine conflict: 2030 Agenda for SDGs hangs in the balance. International Journal of Ethics and Systems
 • Develotte, C., & Rechniewski, E. (2001). Discourse analysis of newspaper headlines: a methodological framework for research into national representations. The Web Journal of French Media Studies, 4(1), 1-12.
 • Drid, Touria. (2019). The Study Of News:, A Discourse Analysis Perspective.. 701-708. 10.35156/1869-000-035-062.
 • Fairclough, N. (1989). Language and Power. London: Longman.
 • Foucault, M. (1971). Orders of discourse. Social Science Information, 10(2),
 • Hosseini, F. (2016). BBC versus Euro news: discourse and ideology in news translation. Russian linguistic Bulletin, (3 (7)), 128-132.
 • Jawaid, A., Gomolka, M. & Timmer, A. Neuroscience of trauma and the Russian invasion of Ukraine. Nat Hum Behav 6, 748–749 (2022). https://doi.org/10.1038/s41562-022-01344-4
 • Khudaykulova, Madina & Yuanqiong, He & Khudaykulov, Akmal & Obrenovic, Bojan. (2022). Economic Consequences and Implications of the Ukraine-Russia War. The International Journal Of Management Science And Business Administration. 8. 44-52. 10.18775/ijmsba.1849-5664-5419.2014.84.1005.
 • O’neill, D., & Harcup, T. (2009). News values and selectivity. In The handbook of journalism studies (pp. 181-194). Routledge.
 • Ofcom, 2019, Review of BBC news and current affairs
 • Schudson, Michael,(2002). The News Media as Political Institutions. Annual Review of Political Science - ANNU REV POLIT SCI. 5. 249-269. 10.1146/annurev.polisci.5.111201.115816.
 • Serge Moscovici, (1977) 'The phenomenon of social representations’, in Social Representations, Moscovici S. and Farr R. (eds) Cambridge University Press et Editions de la Maison des Sciences de l'homme,
 • Sergeant, J. (2001). Give me ten seconds. London: Macmillan.
 • Van Dijk, T. A. (1988). News as Discourse. Hillsdale, NJ: Lawrence Erlbaum Associates.
 • Van Leeuwen, Teun, (2009) “Discourse as the Recontextualization of Social Practice: A Guide.”
APA Salihoğlu Y, Karatepe C (2023). 71. Ukrayna-Rusya savaşı hakkında internet haberlerinin incelenmesi: Derlem tabanlı eleştirel söylem çözümlemesi analizi. , 1171 - 1186. 10.29000/rumelide.1279172
Chicago Salihoğlu Yiğit,Karatepe Cigdem 71. Ukrayna-Rusya savaşı hakkında internet haberlerinin incelenmesi: Derlem tabanlı eleştirel söylem çözümlemesi analizi. (2023): 1171 - 1186. 10.29000/rumelide.1279172
MLA Salihoğlu Yiğit,Karatepe Cigdem 71. Ukrayna-Rusya savaşı hakkında internet haberlerinin incelenmesi: Derlem tabanlı eleştirel söylem çözümlemesi analizi. , 2023, ss.1171 - 1186. 10.29000/rumelide.1279172
AMA Salihoğlu Y,Karatepe C 71. Ukrayna-Rusya savaşı hakkında internet haberlerinin incelenmesi: Derlem tabanlı eleştirel söylem çözümlemesi analizi. . 2023; 1171 - 1186. 10.29000/rumelide.1279172
Vancouver Salihoğlu Y,Karatepe C 71. Ukrayna-Rusya savaşı hakkında internet haberlerinin incelenmesi: Derlem tabanlı eleştirel söylem çözümlemesi analizi. . 2023; 1171 - 1186. 10.29000/rumelide.1279172
IEEE Salihoğlu Y,Karatepe C "71. Ukrayna-Rusya savaşı hakkında internet haberlerinin incelenmesi: Derlem tabanlı eleştirel söylem çözümlemesi analizi." , ss.1171 - 1186, 2023. 10.29000/rumelide.1279172
ISNAD Salihoğlu, Yiğit - Karatepe, Cigdem. "71. Ukrayna-Rusya savaşı hakkında internet haberlerinin incelenmesi: Derlem tabanlı eleştirel söylem çözümlemesi analizi". (2023), 1171-1186. https://doi.org/10.29000/rumelide.1279172
APA Salihoğlu Y, Karatepe C (2023). 71. Ukrayna-Rusya savaşı hakkında internet haberlerinin incelenmesi: Derlem tabanlı eleştirel söylem çözümlemesi analizi. RumeliDE Dil ve Edebiyat Araştırmaları Dergisi, (33), 1171 - 1186. 10.29000/rumelide.1279172
Chicago Salihoğlu Yiğit,Karatepe Cigdem 71. Ukrayna-Rusya savaşı hakkında internet haberlerinin incelenmesi: Derlem tabanlı eleştirel söylem çözümlemesi analizi. RumeliDE Dil ve Edebiyat Araştırmaları Dergisi , no.33 (2023): 1171 - 1186. 10.29000/rumelide.1279172
MLA Salihoğlu Yiğit,Karatepe Cigdem 71. Ukrayna-Rusya savaşı hakkında internet haberlerinin incelenmesi: Derlem tabanlı eleştirel söylem çözümlemesi analizi. RumeliDE Dil ve Edebiyat Araştırmaları Dergisi, vol., no.33, 2023, ss.1171 - 1186. 10.29000/rumelide.1279172
AMA Salihoğlu Y,Karatepe C 71. Ukrayna-Rusya savaşı hakkında internet haberlerinin incelenmesi: Derlem tabanlı eleştirel söylem çözümlemesi analizi. RumeliDE Dil ve Edebiyat Araştırmaları Dergisi. 2023; (33): 1171 - 1186. 10.29000/rumelide.1279172
Vancouver Salihoğlu Y,Karatepe C 71. Ukrayna-Rusya savaşı hakkında internet haberlerinin incelenmesi: Derlem tabanlı eleştirel söylem çözümlemesi analizi. RumeliDE Dil ve Edebiyat Araştırmaları Dergisi. 2023; (33): 1171 - 1186. 10.29000/rumelide.1279172
IEEE Salihoğlu Y,Karatepe C "71. Ukrayna-Rusya savaşı hakkında internet haberlerinin incelenmesi: Derlem tabanlı eleştirel söylem çözümlemesi analizi." RumeliDE Dil ve Edebiyat Araştırmaları Dergisi, , ss.1171 - 1186, 2023. 10.29000/rumelide.1279172
ISNAD Salihoğlu, Yiğit - Karatepe, Cigdem. "71. Ukrayna-Rusya savaşı hakkında internet haberlerinin incelenmesi: Derlem tabanlı eleştirel söylem çözümlemesi analizi". RumeliDE Dil ve Edebiyat Araştırmaları Dergisi 33 (2023), 1171-1186. https://doi.org/10.29000/rumelide.1279172