Yıl: 2022 Cilt: 10 Sayı: 4 Sayfa Aralığı: 442 - 447 Metin Dili: İngilizce DOI: 10.14235/bas.galenos.2021.6224 İndeks Tarihi: 08-05-2023

Clinical Practice and Knowledge of Pediatric Surgeons about Eosinophilic Esophagitis in Children with Esophageal Atresia

Öz:
Objective: The study examined the clinical practice and knowledge of pediatric surgeons regarding diagnosis and treatment of eosinophilic esophagitis (EoE) in children with esophageal atresia (EA). Methods: Pediatric surgeons who were involved in diagnosis and treatment of EA from Turkey were included. An online survey, which included 26 questions related to clinical practice and knowledge of pediatric surgeons was administered via Google forms. The survey included questions regarding descriptive information of participants, diagnosis, treatment, and knowledge about EoE in children with EA. Results: Fifty seven pediatric surgeons responded to the study. Reflux symptoms resistant to treatment and recurrent anastomotic strictures were most commonly reported as symptoms of EoE. Endoscopy with biopsies was the most commonly selected diagnostic method for EoE with nearly half of the surgeons obtaining appropriate biopsies. Diet elimination, proton pump inhibitors and systemic steroids were most commonly reported to be used in the treatment of EoE. Of pediatric surgeons 17.5% (n=10) had low- level knowledge, 45.6% (n=26) had moderate level knowledge, and 36.8% (n=21) had high-level knowledge. Conclusion: The EoE can be seen in association with EA. This association may cause dysphagia, food impaction, vomiting and decreased quality of life. The study results suggest that pediatric surgeons have some strengths and weaknesses in terms of clinical practice and knowledge regarding diagnosis and treatment of EoE in children with EA. Therefore, improvement in the care of these children could be achieved by increasing awareness and knowledge of pediatric surgeons, decreasing heterogeneous nature of practice patterns and creating a consensus in clinical settings.
Anahtar Kelime:

Çocuk Cerrahlarının Özofagus Atrezili Çocuklarda Eozinofilik Özofajit Konusunda Klinik Uygulamaları ve Bilgi Düzeyleri

Öz:
Amaç: Çalışmada, çocuk cerrahlarının özofagus atrezili (ÖA) çocuklarda eozinofilik özofajitin (EÖ) tanı ve tedavisi ile ilgili klinik uygulamaları ve bilgileri incelenmiştir. Yöntemler: Türkiye’de ÖA’nın tanı ve tedavisinde görev alan çocuk cerrahları dahil edildi. Google formları aracılığıyla çocuk cerrahlarının klinik uygulamaları ve bilgileriyle ilgili 26 sorudan oluşan çevrimiçi bir anket uygulandı. Anket; katılımcıların tanımlayıcı bilgileri ve ÖA’lı çocuklarda EÖ’nün tanısı, tedavisi ve bunlarla ilgili bilgilerini içeren sorular içeriyordu. Bulgular: Çalışmaya 57 çocuk cerrahı yanıt verdi. Tedaviye dirençli reflü semptomları ve tekrarlayan anastomoz darlıkları en yaygın olan EÖ semptomları olarak bildirildi. Biyopsi ile endoskopi, EÖ için en yaygın olarak seçilen tanı yöntemiydi ve cerrahların yaklaşık yarısı uygun biyopsiler alıyordu. Diyet eliminasyonu, proton pompası inhibitörleri ve sistemik steroidler en yaygın EÖ tedavi yöntemleri olarak bildirildi. Çocuk cerrahlarının %17,5’i (n=10) düşük düzeyde bilgiye sahipti, %45,6’sı (n=26) orta düzeyde bilgiye sahipti ve %36,8’i (n=21) yüksek düzeyde bilgiye sahipti. Sonuç: EÖ, ÖA ile birlikte görülebilmektedir. Bu ilişki disfaji, gıda sıkışması, kusma ve yaşam kalitesinin düşmesine neden olabilmektedir. Çalışma sonuçları, ÖA’lı çocuklarda EÖ tanısı ve tedavisi ile ilgili klinik uygulama ve bilgi açısından çocuk cerrahlarının bazı güçlü ve zayıf yönlerinin olduklarını göstermektedir. Bu nedenle bu çocukların bakımında iyileşme, çocuk cerrahlarının farkındalığını ve bilgisini artırarak, uygulamaların heterojen doğasını azaltarak ve klinik ortamlarda bir fikir birliği oluşturarak sağlanabilir.
Anahtar Kelime:

Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
0
0
0
 • 1. Comella A, Tan Tanny SP, Hutson JM, Omari TI, Teague WJ, Nataraja RM, et al. Esophageal morbidity in patients following repair of esophageal atresia: A systematic review. J Pediatr Surg 2021;56:1555-63.
 • 2. Sulkowski JP, Cooper JN, Lopez JJ, Jadcherla Y, Cuenot A, Mattei P, et al. Morbidity and mortality in patients with esophageal atresia. Surgery 2014;156:483-91.
 • 3. Krishnan U. Eosinophilic Esophagitis in Esophageal Atresia. Front Pediatr 2019;7:497.
 • 4. Kassabian S, Baez-Socorro V, Sferra T, Garcia R. Eosinophilic esophagitis in patients with esophageal atresia and chronic dysphagia. World J Gastroenterol 2014;20:18038-43.
 • 5. Dhaliwal J, Tobias V, Sugo E, Varjavandi V, Lemberg D, Day A, et al. Eosinophilic esophagitis in children with esophageal atresia. Dis Esophagus 2014;27:340-7.
 • 6. Pedersen RN, Markøw S, Kruse-Andersen S, Qvist N, Hansen TP, Gerke O, et al. Esophageal atresia: gastroesophageal functional follow-up in 5-15 year old children. J Pediatr Surg 2013;48:2487-95.
 • 7. Batres LA, Liacouras C, Schnaufer L, Mascarenhas MR. Eosinophilic esophagitis associated with anastomotic strictures after esophageal atresia repair. J Pediatr Gastroenterol Nutr 2002;35:224-6.
 • 8. Serel Arslan S, Demir N, Karaduman AA, Soyer T. Dysphagia in Children with EA-TEF From the Perspective of Pediatric Surgeons in Clinical Settings. Dysphagia 2021;36:644-9.
 • 9. Bloom BS. Taxonomy of educational objectives, handbook I: The cognitive domain. New York: David McKay; 1956.
 • 10. Kovesi T, Rubin S. Long-term complications of congenital esophageal atresia and/or tracheoesophageal fistula. Chest 2004;126:915-25.
 • 11. Castilloux J, Noble AJ, Faure C. Risk factors for short- and long term morbidity in children with esophageal atresia. J Pediatr 2010;156:755-60.
 • 12. Krishnan U, Mousa H, Dall’Oglio L, Homaira N, Rosen R, Faure C, et al. ESPGHAN-NASPGHAN guidelines for the evaluation and treatment of gastrointestinal and nutritional complications in children with esophageal atresia-tracheoesophageal fistula. J Pediatr Gastroenterol Nutr 2016;63:550-70.
 • 13. DeBoer EM, Prager JD, Ruiz AG, Jensen EL, Deterding RR, Friedlander JA, et al. Multidisciplinary care of children with repaired esophageal atresia and tracheoesophageal fistula. Pediatr Pulmonol 2016;51:576-81.
 • 14. Little DC, Rescorla FJ, Grosfeld JL, West KW, Scherer LR, Engum SA. Long-term analysis of children with esophageal atresia and tracheoesophageal fistula. J Pediatr Surg 2003;38:852-6.
 • 15. Liacouras CA, Furuta GT, Hirano I, Atkins D, Attwood SE, Bonis PA, et al. Eosinophilic esophagitis: updated consensus recommendations for children and adults. J Allergy Clin Immunol 2011;128:3-20.
 • 16. Papadopoulou A, Koletzko S, Heuschkel R, Dias JA, Allen KJ, Murch SH, et al. Management guidelines of eosinophilic esophagitis in childhood. J Pediatr Gastroenterol Nutr 2014;58:107-18.
 • 17. Chan LJ, Tan L, Dhaliwal J, Briglia F, Clarkson C, Krishnan U. Treatment outcomes for eosinophilic esophagitis in children with esophageal atresia. Dis Esophagus 2016;29:563-71.
APA SEREL ARSLAN S, Ulukaya Durakbasa C, Soyer T (2022). Clinical Practice and Knowledge of Pediatric Surgeons about Eosinophilic Esophagitis in Children with Esophageal Atresia. , 442 - 447. 10.14235/bas.galenos.2021.6224
Chicago SEREL ARSLAN SELEN,Ulukaya Durakbasa Cigdem,Soyer Tutku Clinical Practice and Knowledge of Pediatric Surgeons about Eosinophilic Esophagitis in Children with Esophageal Atresia. (2022): 442 - 447. 10.14235/bas.galenos.2021.6224
MLA SEREL ARSLAN SELEN,Ulukaya Durakbasa Cigdem,Soyer Tutku Clinical Practice and Knowledge of Pediatric Surgeons about Eosinophilic Esophagitis in Children with Esophageal Atresia. , 2022, ss.442 - 447. 10.14235/bas.galenos.2021.6224
AMA SEREL ARSLAN S,Ulukaya Durakbasa C,Soyer T Clinical Practice and Knowledge of Pediatric Surgeons about Eosinophilic Esophagitis in Children with Esophageal Atresia. . 2022; 442 - 447. 10.14235/bas.galenos.2021.6224
Vancouver SEREL ARSLAN S,Ulukaya Durakbasa C,Soyer T Clinical Practice and Knowledge of Pediatric Surgeons about Eosinophilic Esophagitis in Children with Esophageal Atresia. . 2022; 442 - 447. 10.14235/bas.galenos.2021.6224
IEEE SEREL ARSLAN S,Ulukaya Durakbasa C,Soyer T "Clinical Practice and Knowledge of Pediatric Surgeons about Eosinophilic Esophagitis in Children with Esophageal Atresia." , ss.442 - 447, 2022. 10.14235/bas.galenos.2021.6224
ISNAD SEREL ARSLAN, SELEN vd. "Clinical Practice and Knowledge of Pediatric Surgeons about Eosinophilic Esophagitis in Children with Esophageal Atresia". (2022), 442-447. https://doi.org/10.14235/bas.galenos.2021.6224
APA SEREL ARSLAN S, Ulukaya Durakbasa C, Soyer T (2022). Clinical Practice and Knowledge of Pediatric Surgeons about Eosinophilic Esophagitis in Children with Esophageal Atresia. Bezmiâlem Science, 10(4), 442 - 447. 10.14235/bas.galenos.2021.6224
Chicago SEREL ARSLAN SELEN,Ulukaya Durakbasa Cigdem,Soyer Tutku Clinical Practice and Knowledge of Pediatric Surgeons about Eosinophilic Esophagitis in Children with Esophageal Atresia. Bezmiâlem Science 10, no.4 (2022): 442 - 447. 10.14235/bas.galenos.2021.6224
MLA SEREL ARSLAN SELEN,Ulukaya Durakbasa Cigdem,Soyer Tutku Clinical Practice and Knowledge of Pediatric Surgeons about Eosinophilic Esophagitis in Children with Esophageal Atresia. Bezmiâlem Science, vol.10, no.4, 2022, ss.442 - 447. 10.14235/bas.galenos.2021.6224
AMA SEREL ARSLAN S,Ulukaya Durakbasa C,Soyer T Clinical Practice and Knowledge of Pediatric Surgeons about Eosinophilic Esophagitis in Children with Esophageal Atresia. Bezmiâlem Science. 2022; 10(4): 442 - 447. 10.14235/bas.galenos.2021.6224
Vancouver SEREL ARSLAN S,Ulukaya Durakbasa C,Soyer T Clinical Practice and Knowledge of Pediatric Surgeons about Eosinophilic Esophagitis in Children with Esophageal Atresia. Bezmiâlem Science. 2022; 10(4): 442 - 447. 10.14235/bas.galenos.2021.6224
IEEE SEREL ARSLAN S,Ulukaya Durakbasa C,Soyer T "Clinical Practice and Knowledge of Pediatric Surgeons about Eosinophilic Esophagitis in Children with Esophageal Atresia." Bezmiâlem Science, 10, ss.442 - 447, 2022. 10.14235/bas.galenos.2021.6224
ISNAD SEREL ARSLAN, SELEN vd. "Clinical Practice and Knowledge of Pediatric Surgeons about Eosinophilic Esophagitis in Children with Esophageal Atresia". Bezmiâlem Science 10/4 (2022), 442-447. https://doi.org/10.14235/bas.galenos.2021.6224