Yıl: 2022 Cilt: 9 Sayı: 2 Sayfa Aralığı: 215 - 237 Metin Dili: Türkçe DOI: 10.26650/CONS2022-1159792 İndeks Tarihi: 11-05-2023

Üretirken Direnmek: Türkiye Punk Sahnesinde Kendin Yap

Öz:
Bu çalışma, kapitalist sistemin içinde önemli bir alan işgal eden müzik endüstrisinin dışında kalarak alternatif yollarla müzik üretiminin nasıl gerçekleştiğini, bu üretim biçiminin ortaya çıkan ürünü nasıl biçimlendirebileceğini sorgulamaktadır. Kapitalizmde, üretimin ticari kaygılarla gerçekleştiriliyor olması, sanat ürünlerinin, özellikle bir endüstri haline gelen müzik alanında, kâr amacıyla yapılan bir iş haline gelmesine neden olmaktadır. Bir sanat dalı olan müzik de kapitalist sistem içinde bir endüstri dalı haline gelmiş, müzik eserleri, standart ürünler olarak “kültür endüstrisi”nin önemli bir parçası olmuştur. Müzik, endüstriyel bir ürün olduğunda ise özgürleştirmek ve düşündürmekten çok, sınırlayan bir ürün haline gelmektedir. Bu çalışma ise bu durumun aksine bir örnek üzerinden yapılandırılmış ve kapitalist üretim ve dağıtım araçlarını kullanmadan müzik endüstrisi içinde “başka bir müziğin” yapılma olanağını, nasıl yapıldığını ve dinleyicileriyle buluşma süreci ve yollarını anlamak için punk müziğin üretim ve dağıtımına odaklanılmıştır. Punk müziğin üretim ve tüketim süreçleriyle ilişkili 20 kişiyle yarı-yapılandırılmış derinlemesine görüşmeler ve katılımlı gözlem teknikleriyle nitel veri toplanan çalışmada, punk müziğin kendin yap (DIY) ilkesiyle yaratıldığı, kâr amacı gütmeyen bu üretimin yaratımı özgürleştirdiği, bireylerin kendilerini rahatça ifade edebildiği, farklı düşünceleri keşfedebildiği, kapsayıcı bir alan yarattığı ve rekabetin aksine bir dayanışma kültürü yarattığı anlaşılmıştır.
Anahtar Kelime:

Resisting While Producing: Do-It-Yourself Ethics in Turkiye’s Punk Scene

Öz:
This study is an inquiry into how alternative music production can be conducted outside of the music industry, which occupies an important place in the capitalist system, and how this form of production can shape the resulting product. The fact that capitalism requires a profit motive means that works of art are inevitably commodified. This study focuses on the production and distribution of punk music in Turkey in order to understand whether producing another kind of music is possible or not without using the capitalist tools of production and distribution and, if so, how. The study collected qualitative data through the participant observations and answers to semi-structured interview questions from 20 people in Turkey’s punk scene. The results indicate that those in the punk scene in Turkey have developed alternatives to the rules set by the music industry and as determined by the capitalist system because they do not seek profit or fame. Rather than standardizing their art to reach a wider audience, they have instead refused to give up their creative autonomy, even if this limits their audience. As can be clearly seen in the findings, the process of producing and distributing punk music in Turkey is the very thing what De Certeau (1980/2008) calls the art of making-do when describing resistance in everyday life.
Anahtar Kelime:

Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
 • Adorno, T. W. (1976). Introduction to the sociology of music. (E. B. Ashton, Çev.). The Seabury Press.
 • Adorno, T. W. (2007). Kültür endüstrisi: Kültür yönetimi. İletişim Yayınları.
 • Ak, M. (2018). Türkiye’nin ilk punk’ı: Tülay Akdeniz. Timeout. https://www.timeout.com/istanbul/tr/muzik/turki- yenin-ilk-punki-tunay-akdeniz
 • Atkins, E. T. (2017). A history of popular culture in Japan: From the seventeenth century to the present. Bloomsbury Academic.
 • Attali, J. (2009). Noise: The political economy of music (B. Massumi, Çev.). The University of Minnesota Press.
 • Baron, S. (1989). The Canadian West Coast punk subculture: A field study. Canadian Journal of Sociology, 14(3), 289–316.
 • Bayraktaroğlu, N. D. (2011). Türkiye’de 1980 sonrası bir altkültür grubu olarak Punk’ın oluşumu (Yüksek Lisans Tezi, Süleyman Demirel Üniversitesi).
 • Beauchez, J. (2016). ‘Chaos in France’: Fieldnotes from the French punk experience. Cultural Dynamics, 28(3), 266–289.
 • Bennett, A. (2018). Kültür ve gündelik hayat. Phoenix.
 • Boynik, S., ve Güldallı, T. (Ed.). (2007). Türkiye’de Punk ve Yeraltı Kaynaklarının Kesintili Tarihi 1978-1999. BAS.
 • Chapple, S. ve Garofolo, R. (1977). Rock and roll is here to pay. Nelson-Hall.
 • Clark, D. (2003). The death and life of punk: The last subculture. D. Muggleton ve R. Weinzierl (Ed.), The Post-Su- bcultures Reader içinde (s. 223–236). Berg Publisher.
 • Collins, D. (1999). “No experts: Guaranteed!”: Do-it-yourself sex radicalism and the production of the lesbian sex zine “Brat attack”. Signs, 25(1), 65-88.
 • Cook, N. (1999). Müziğin abc’si. Kabalcı.
 • Çerezcioğlu, A. (2018). Türkiye’de Politik Pop. F. Kutluk (Ed.), Müzik ve Politika içinde (s. 121–158). h2o Yayın- cılık.
 • De Certeau, M. (2008). Gündelik hayatın keşfi—1: Eylem, uygulama, üretim sanatları. Dost Kitabevi Yayınları.
 • DeNora, T. (2004). Music in everyday life. Cambridge University Press.
 • Duncombe, S. (1997). Notes from underground: Zines and the politics of alternative culture. Verso.
 • Erdoğan, İ. (2000). Müziğin ve toplumsalın üretimi: Müziğin siyasal ekonomisi, kültürü ve ideolojisi üzerinde araş- tırma gereği. Ve Müzik: Araştırma ve Yorum Dergisi, 6, 8–16.
 • Ertürk, E. (2010). İstanbul müzik endüstrisi: Temel yapısal özellikler, eğilimler, sorunlar ve öneriler. Kültür ve Tu- rizm Bakanlığı - Türkiye Bilimler Akademisi.
 • Ferrarese, M. (2017). A profane existence? Diy culture, sonic extremism and punk identity in 21st century In Malay- sia. Dines, M., A. Gordon, P. Guerra, R. Bestley (Ed.), The Punk reader: Research transmissions from the local and the global içinde (s. 271–293). Universidade do Porto.
 • Flinn, A. (2017). Preserving popular music heritage: Do-it-yourself, do-it- together.Archives and Records, 38(1), 159-161.
 • Frith, S. (1987). Towards an aesthetic of popular music. R. Leppert ve S. McClary (Ed.), Music and society: The politics of composition, performance and reception içinde (s. 133-150). Cambridge University Press.
 • Frith, S. (2000). Popüler müziğin endüstrileşmesi. J. Lull (Ed.), (T. İblağ, Çev.), Popüler müzik ve iletişim içinde (s. 71-106). Çivi Yazıları.
 • Gaines, D. (1990). Teenage wasteland: Suburbia’s dead end kids. Harper Collins.
 • Gordon, A. (2017). Sell-out bastards! Case-study accounts of the dilemmas of authenticity in Uk/Us punk 1984- 2001 and beyond. Dines, M., A. Gordon, P. Guerra, R. Bestley (Ed.), The punk reader: Research transmissions from the social and the global içinde (s. 29-49). Universidade do Porto.
 • Griffin, N. (2012). Gendered performance performing gender in the DIY punk and hardcore music scene. Journal of International Women’s Studies, 13(2), 66-81.
 • Guerra, P. (2018). Raw power: Punk, DIY and underground cultures as spaces of resistance in contemporary Portu- gal. Cultural Sociology, 12(2), 241–259.
 • Hebdige, D. (2004). Altkültür: Tarzın anlamı. (S. Nişancı, Çev.). Babil Yayınları.
 • Holtzman, B., Hughes, C., ve Van Meter, K. (2007). Do it yourself... and the movement beyond capitalism. S. Shu- kaits, D. Graber, E. Biddle (Ed.), Constituent imagination: Militant investigations//collective theorization için- de (s. 44-61). AK Press.
 • IFPI. (2019, Şubat 4). IFPI global music report 2019. https://www.ifpi.org/news/IFPI-GLOBAL-MUSIC-RE- PORT-2019
 • İbrahimhakkıoğlu, F. (2019). Creating a magic world: Punk, DIY culture, and feminist ethics in contemporary Tur- key. P. Guerra, T. P. Alberto (Ed.) Keep it simple, make it fast! An approach to underground music scenes içinde (s. 157–169). Universidade do Porto.
 • Jarrett, M. (1991). Concerning the progress of rock and roll: The rethinking of a 20th century cultural model of conventionalization predicated on heat-death. South Atlantic Quarterly, 90(4), 803-818.
 • Jefferson, T. (Ed.). (2002). Resistance through rituals: Youth subcultures in post-war Britain . Routledge.
 • Jeppesen, S. (2012). DIY zines and direct-action activism. K. Kozolanka, M. Mazepe, D. Skinner (Ed.), Alternative media in Canada: Policy, politics and process içinde (s. 264-281). UBC Press.
 • Kohl, P. R. (1997). Reading between the lines: Music and noise in hegemony and resistance. Popular Music and Society, 21(3), 3–17.
 • Kruse, H. (1993). Subcultural identity in alternative music culture. Popular Music, 12(1), 31-43.
 • Kutluk, F. (2018). Müzik ve Politika. h2o Yayıncılık.
 • Laing, D. (2002). Tek Akorlu Mucizeler: Punk Rock’ın Anlamı ve Gücü, (N. Özlem, Çev.), Altıkırkbeş Yayın.
 • Moran, I. P. (2011). Punk: The do-it-yourself subculture. Social Sciences Journal, 10(1), 58-65.
 • O’Hara, C. (2008). Punk felsefesi: Gürültünün ötesinde. Çitlembik Yayınları.
 • Pratt, W. S. (1907). History of music: A handbook and guide for students. G. Schirmer.
 • Roszak, T. (2017). Bir karşıt kültür ansiklopedisi: Teknokratik toplum ve gençliğin muhalefeti üzerine, (B. Karayal- çın, Çev.). Sum Yayınları.
 • Ryall, J. (2017, Eylül). Yakuza, drugs, ‘slave’ contracts: How japanese tv star rola became latest victim of a murky celebrity industry. SCMP.
 • Scott, J. C. (1989). Everyday forms of resistance. Copenhagen Papers, 4, 33-62.
 • Scott, J. C. (1990). Domination and the arts of resistance: Hidden transcripts. Yale University Press.
 • Scott, J. C. (2014). Tahakküm ve direniş sanatları: Gizli senaryolar. Ayrıntı Yayınları.
 • Shank, B. (1994). Dissonant identities: The rock ’n’ roll scene in Austin, texas. Wesleyan University Press.
 • Silva, A. S. ve Guerra, P. (2017). The global and local in music scenes: The multiple anchoring of Portuguese punk.
 • Dines, M., A. Gordon, P. Guerra, R. Bestley (Ed.), The punk reader: Research transmissions from the local and the global içinde (s. 69-97). Universidade do Porto.
 • Steward, T. (2017). ‘We just make music’: Deconstructing notions of authenticity in the iranian diy underground. Dines, M., A. Gordon, P. Guerra, R. Bestley (Ed.), The Punk reader: Research transmissions from the local and the global içinde (s. 229-249). Universidade do Porto.
 • Straw, W. (1991). Systems of articulation, logics of change: Communities and scenes in popular music. Cultural Studies, 53, 368-388.
 • Straw, W. (2004). Cultural scenes. Society and Leisure, 27(2), 411-422.
 • Straw, W. (2006). Scenes and sensibilities. E-compós, 6.
 • Straw, W. (2014). Some things a scene might be. Cultural Studies, 29(3), 476-485.
 • Street, J. (1986). Rebel rock: The politics of popular Music. Blackwell.
 • Thoma, M. V., La Marca, R., Brönnimann, R., Finkel, L., Ehlert, U. ve Nater, U. M. (2013). The effect of music on the human stress response. PLoS ONE, 8(8).
 • Tucker, B. L. (2008). Punk and the political: The role of practices in subcultural lives. Ohio University.
 • Vinthagen, S. ve Johansson, A. (2013). “Everyday resistance”: Exploration of a concept and its theories. Resistance Studies Magazine, 1, 1-46.
 • Wallaschek, R. ve Cattell, J. M. (1891). On the origin of music. Mind, 16(63), 375-388.
 • Williamson, L. (2011, Haziran). The dark side of South Korean pop music. BBC. https://www.bbc.com/news/wor- ld-asia-pacific-1376006
APA Alparslan E, ince ş (2022). Üretirken Direnmek: Türkiye Punk Sahnesinde Kendin Yap. , 215 - 237. 10.26650/CONS2022-1159792
Chicago Alparslan Ece N.,ince şengül Üretirken Direnmek: Türkiye Punk Sahnesinde Kendin Yap. (2022): 215 - 237. 10.26650/CONS2022-1159792
MLA Alparslan Ece N.,ince şengül Üretirken Direnmek: Türkiye Punk Sahnesinde Kendin Yap. , 2022, ss.215 - 237. 10.26650/CONS2022-1159792
AMA Alparslan E,ince ş Üretirken Direnmek: Türkiye Punk Sahnesinde Kendin Yap. . 2022; 215 - 237. 10.26650/CONS2022-1159792
Vancouver Alparslan E,ince ş Üretirken Direnmek: Türkiye Punk Sahnesinde Kendin Yap. . 2022; 215 - 237. 10.26650/CONS2022-1159792
IEEE Alparslan E,ince ş "Üretirken Direnmek: Türkiye Punk Sahnesinde Kendin Yap." , ss.215 - 237, 2022. 10.26650/CONS2022-1159792
ISNAD Alparslan, Ece N. - ince, şengül. "Üretirken Direnmek: Türkiye Punk Sahnesinde Kendin Yap". (2022), 215-237. https://doi.org/10.26650/CONS2022-1159792
APA Alparslan E, ince ş (2022). Üretirken Direnmek: Türkiye Punk Sahnesinde Kendin Yap. Konservatoryum, 9(2), 215 - 237. 10.26650/CONS2022-1159792
Chicago Alparslan Ece N.,ince şengül Üretirken Direnmek: Türkiye Punk Sahnesinde Kendin Yap. Konservatoryum 9, no.2 (2022): 215 - 237. 10.26650/CONS2022-1159792
MLA Alparslan Ece N.,ince şengül Üretirken Direnmek: Türkiye Punk Sahnesinde Kendin Yap. Konservatoryum, vol.9, no.2, 2022, ss.215 - 237. 10.26650/CONS2022-1159792
AMA Alparslan E,ince ş Üretirken Direnmek: Türkiye Punk Sahnesinde Kendin Yap. Konservatoryum. 2022; 9(2): 215 - 237. 10.26650/CONS2022-1159792
Vancouver Alparslan E,ince ş Üretirken Direnmek: Türkiye Punk Sahnesinde Kendin Yap. Konservatoryum. 2022; 9(2): 215 - 237. 10.26650/CONS2022-1159792
IEEE Alparslan E,ince ş "Üretirken Direnmek: Türkiye Punk Sahnesinde Kendin Yap." Konservatoryum, 9, ss.215 - 237, 2022. 10.26650/CONS2022-1159792
ISNAD Alparslan, Ece N. - ince, şengül. "Üretirken Direnmek: Türkiye Punk Sahnesinde Kendin Yap". Konservatoryum 9/2 (2022), 215-237. https://doi.org/10.26650/CONS2022-1159792