Yıl: 2011 Cilt: 7 Sayı: 24 Sayfa Aralığı: 25 - 36 Metin Dili: Türkçe İndeks Tarihi: 29-07-2022

Erken çocukluk döneminde görsel algı gelişimine uygun mekan tasarımı

Öz:
İnsan çevresiyle sürekli etkileşim içersindedir. Özellikle de fiziksel ve zihinsel gelişimin henüz tamamlanmadığı erken çocukluk döneminde çevresel etkenler büyük önem taşır. Duyuların yoğun olarak kullanıldığı bu dönemde çocuk, kendisi ve çevresini algıladıklarıyla anlama, kavrama ve anlamlandırma çabasındadır. Çevresini deneyimlerken hareket eder, duyularını kullanır, meraklarına cevap arar yani araştırır, düşünür, anlama becerisini geliştirir ve kavradıklarını dile döker. Ancak gelişiminin niteliği çevresel etmenlere bağlıdır. Bu nedenle, çocuğun değişen gereksinimlerini karşılayacak, çok yönlü gelişimini çeşitli uyarıcılarla destekleyecek, görsel algı gelişimine uygun mekanların tasarlanması gereklidir. Bu bilinç doğrultusunda, çalışma kapsamında, erken çocukluk döneminde görsel algı gelişimi araştırılmış, bu konudaki mevcut çalışmalar değerlendirilerek çocuk mekanlarının görsel algı gelişimine uygun tasarımı için öneriler geliştirilmiştir.
Anahtar Kelime: görsel algı fiziksel ortam mimari tasarım okul öncesi çocuklar çocuk gelişimi mimari mekan iç mimari mekansal özellikler erken çocukluk dönemi

Konular: Aile Çalışmaları

Designing space suitable for development of visual perception in preschool childhood period

Öz:
Human is consistently in interaction with the environment. Thus, the environmental factors carry high importance, especially during the preschool period of childhood, when the child’s physical and mental development has not been completed yet. In this period, when the senses are used very intensively, the child tries to realize, to understand and to give meaning to his/her own self and environment with what s/he perceives. S/he moves, uses his/her senses, searches for the answers of his/her curiosities -in other words investigates-, thinks, improves the ability to understand and talks what s/he has perceived while experiencing the environment. Yet, the quality of the child’s development is related to environmental factors. For this reason, designing suitable spaces for development of visual perception that will provide for the changing necessities of the child, support his/her multi-way development with various stimuli is necessary. With this consciousness, visual perception development during preschool period of the childhood is researched within this study by evaluating the current studies in this subject and some guidelines are developed for designing spaces for children which are suitable to the development of visual perception.
Anahtar Kelime: child development architectural space interior design spatial characteristics early childhood visual perception physical environment architectural design preschool children

Konular: Aile Çalışmaları
Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
 • Aydoğan, Y. (2006.). “Ev Ortamının Çocuğun Gelişimine Göre Düzenlenmesi”, Aile ve Toplum Eğitim- Kültür ve Araştırma Dergisi. 10, 27-33.
 • Çukur, D. (2009). Yeni Bir Toplumsallaştırma Sürecinin Mekansal Anlatımı: Olanak ve Sınırları. Yayımlanmamış Doktora Tezi, Dokuz Eylül Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü: İzmir.
 • Erden, M. ve Akman, Y. (2001). Gelişim ve Öğrenme (9. Baskı). Ankara: Arkadaş Yayınevi.
 • Ergin, Ş. (1982). Çocuğun Oyun Gereksinimi ve İzmir/ Alsancak Semtinde Çocuğa Yönelik Açık/Yeşil Mekân Olanaklarının Artırılması Üzerine Bir Araştırma. Yayımlanmamış Doçentlik Tezi, Ege Üniversitesi: İzmir.
 • Flavell, J. H., Flavell, E. R., Green, F. L. and Wilcox, S. A. (1981). “The Development of Three Spatial Perspective-Taking Rules”. Child Development, 52, 356–358.
 • Genç, A. ve Sipahioğlu, A. (1990). Sanatta Yaratıcı Süreç. İzmir: Sergi Yayınevi.
 • Güller, E. (2007). Sağlık Yapılarında Renk Olgusunun Özel Dal Hastaneleri Hasta Yatak Odası Örneklerinde Araştırılması. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Dokuz Eylül Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü: İzmir
 • Harvey, D. (2003). Sosyal Adalet ve Şehir. M. Moralı (Çev.). İstanbul: Metis Yayınları.
 • Keating, M. B., Mckennzie, B.E. and Day, R.H. (1986). “Spatial Localization in Infancy: Position Constancy in a Square and Circular Room With and Without a Landmark”. Child Development, 57, 115-124.
 • Kılıç Özdemir, G. (2004). Ailesiyle Birlikte Yaşayan ve Çocuk Yuvasında Kalan Çocukların Görsel Algılama Davranışı ile Okul Olgunluğu Arasındaki İlişkinin İncelenmesi. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Ankara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü: Ankara.
 • Mangır, M. ve Çağatay, N. (1987). Anaokuluna Giden ve Gitmeyen Dört-Altı Yaş Arası Çocukların Görsel Algılamaları Üzerinde Bir Araştırma. Ankara: Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Yayınları:1011.
 • Morval, J. (1985). Çevre Psikolojisine Giriş. N. Bilgin (Çev.). İzmir: Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Yayınları, No:37.
 • Öymen Gür, Ş. ve Zorlu, T. (2002). Çocuk Mekanları. İstanbul: YEM Yayınları.
 • Pillow, B.H. and Flavell, J.H. (1986). “Young Children’s Knowledge About Visual Perception: Projective Size and Shape”. Child Development, 57, 125- 135.
 • Read, M.A., Sugawara, A.I. and Brandt, J.A. ( 1999). “Impact of Space and Color in The Physical Environment on Preschool Children’s Cooperative Behavior”. Environment and Behavior, 31, 413- 428.
 • Rieser, J.J. (1979). “Spatial Orientation of Six-Month-Old Infants”. Child Development, 50, 1078-1087.
 • Sivri, H. (1993). Fiziksel ve Mekansal Çevrenin Çocuk Davranışına ve Gelişimine Etkileri, Çocuk İçin Oluşturulacak Çevrelerde Tasarım Verilerinin Saptanması. Yayımlanmamış Doktora Tezi, Dokuz Eylül Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü: İzmir.
 • Streri, A. and Pecheux, M.G. (1986). “Tactual Habituation and Discrimination of Form in Infancy: a Comparison With Vision”. Child Development, 57, 100-104.
 • Talen, E., and Coffindaffer, M. (1999). “The Utopianism of Children: an Emprical Study of Children’s Neighborhood Design Preferences”. Journal of Planning Education and Research, 18, 321-331.
 • The Surrey Baby Lab. (2008, January). _____http://www. surrey.ac.uk/babylab/currentresearch.htm> (02 Aralık 2008).
 • Tuğrul, B., Aral, N., Erkan, S. ve Etikan, İ. (2001). “Altı Yaşındaki Çocukların Görsel Algılama Düzeylerine Frostig Gelişimsel Görsel Algılama Eğitim Programının Etkisinin İncelenmesi”. Journal of Qafqaz University, 8, 67-84.
 • Tüfekçioğlu, E. (2008). “Okul Öncesi 4-6 Yaş Çocuklarında Algısal Motor Gelişim Programlarının Denge ve Çabukluk Üzerine Etkisi”, Uluslararası İnsan Bilimleri Dergisi.
 • _____www.insanbilimleri.com/ojs/index.php/uib/article/ download/512/304> (19 Ekim 2009).
 • Uluğ Ormanlıoğlu, M. (2007). Niçin Oyun? Çocuğun Gelişiminde ve Çocuğu Tanımada Oyunun Önemi. (3. Baskı). İstanbul: Anfora Yayıncılık.
 • Yavuzer, H. (2003). Çocuk Psikolojisi. (25. Baskı). İstanbul: Remzi Kitabevi.
 • Yörükoğlu, A. (2006). Çocuk Ruh Sağlığı. (28. Baskı). İstanbul: Özgür Yayınları.
APA ÇUKUR D, DELİCE E (2011). Erken çocukluk döneminde görsel algı gelişimine uygun mekan tasarımı. , 25 - 36.
Chicago ÇUKUR Duygu,DELİCE Ebru Güller Erken çocukluk döneminde görsel algı gelişimine uygun mekan tasarımı. (2011): 25 - 36.
MLA ÇUKUR Duygu,DELİCE Ebru Güller Erken çocukluk döneminde görsel algı gelişimine uygun mekan tasarımı. , 2011, ss.25 - 36.
AMA ÇUKUR D,DELİCE E Erken çocukluk döneminde görsel algı gelişimine uygun mekan tasarımı. . 2011; 25 - 36.
Vancouver ÇUKUR D,DELİCE E Erken çocukluk döneminde görsel algı gelişimine uygun mekan tasarımı. . 2011; 25 - 36.
IEEE ÇUKUR D,DELİCE E "Erken çocukluk döneminde görsel algı gelişimine uygun mekan tasarımı." , ss.25 - 36, 2011.
ISNAD ÇUKUR, Duygu - DELİCE, Ebru Güller. "Erken çocukluk döneminde görsel algı gelişimine uygun mekan tasarımı". (2011), 25-36.
APA ÇUKUR D, DELİCE E (2011). Erken çocukluk döneminde görsel algı gelişimine uygun mekan tasarımı. Aile ve Toplum, 7(24), 25 - 36.
Chicago ÇUKUR Duygu,DELİCE Ebru Güller Erken çocukluk döneminde görsel algı gelişimine uygun mekan tasarımı. Aile ve Toplum 7, no.24 (2011): 25 - 36.
MLA ÇUKUR Duygu,DELİCE Ebru Güller Erken çocukluk döneminde görsel algı gelişimine uygun mekan tasarımı. Aile ve Toplum, vol.7, no.24, 2011, ss.25 - 36.
AMA ÇUKUR D,DELİCE E Erken çocukluk döneminde görsel algı gelişimine uygun mekan tasarımı. Aile ve Toplum. 2011; 7(24): 25 - 36.
Vancouver ÇUKUR D,DELİCE E Erken çocukluk döneminde görsel algı gelişimine uygun mekan tasarımı. Aile ve Toplum. 2011; 7(24): 25 - 36.
IEEE ÇUKUR D,DELİCE E "Erken çocukluk döneminde görsel algı gelişimine uygun mekan tasarımı." Aile ve Toplum, 7, ss.25 - 36, 2011.
ISNAD ÇUKUR, Duygu - DELİCE, Ebru Güller. "Erken çocukluk döneminde görsel algı gelişimine uygun mekan tasarımı". Aile ve Toplum 7/24 (2011), 25-36.