Yıl: 2023 Cilt: 13 Sayı: 1 Sayfa Aralığı: 10 - 15 Metin Dili: Türkçe DOI: 10.5336/urology.2022-93804 İndeks Tarihi: 16-05-2023

Acil Hekimlerinin Üriner Sistem Taş Hastalığında Medikal Ekspulsif Tedavi Konusunda Farkındalık ve Davranışlarının Araştırılması: Anket Çalışması

Öz:
ÖZET Amaç: Üreter taşı, acil servislerde sıklıkla karşılaşılan bir problem olup, medikal ekspulsif tedavi (MET), belirli boyut ve lokalizasyonda taş düşürmeyi kolaylaştırabilen bir tedavi yöntemi olarak ortaya çıkmıştır. Genellikle alfa blokerler bu amaçla kullanılırken, bu ilaçların taş düşürme tedavisinde kullanım endikasyonları bulunmamaktadır. MET, ürologlar arasında genellikle tercih edilen bir tedavi olmakla birlikte, üreter taşları ile sıklıkla karşılaşan hekimler olan acil servis hekimlerinin görüşleri de ilgi çekicidir. Çalışmamızda, acil servis hekimlerinin üriner sistem taş hastalığında MET kullanımı konusunda farkındalıklarını, tutumlarını ve bunlara etki eden faktörleri bir anket düzenleyerek araştırmayı hedefledik. Gereç ve Yöntemler: On dört sorudan oluşan bir anket “Google Forms” üzerinden hazırlanan bir anket formu ile 183 acil hekimi tarafından yanıtlandı. MET farkındalık düzeyleri, hangi endikasyonlarda tercih ettikleri ve tedaviye ait çekincelerine ait sorulara yanıtları gruplar arasında karşılaştırıldı. Bulgular: MET farkındalık oranı %49,7 olarak bulundu. Acil tıp uzmanlarının, araştırma görevlileri ve pratisyen hekimlere farkındalıklarının daha fazla olduğu izlendi. Alfa blokerlerin MET kapsamında kullanılabilir olduğunu belirten hekimlerin sadece %25,3’ünün günlük pratikte bu ilaçları tercih ettikleri ve kullanmayı tercih etmeyen hekimlerin ise %77,9’unun ise bu tercihi üroloğa bırakmak istedikleri saptandı. Sonuç: Ülkemizde MET’in acil hekimlerince farkındalığı hâlen yeterli düzeyde değildir ve az sayıda acil hekimi tarafından tercih edilmektedir. Bu konuda yapılacak düzenli eğitim programları ile farkındalığın artırılması hedeflenmektedir.
Anahtar Kelime:

Investigation of Emergency Physicians' Awareness and Behaviors Related to Medical Expulsion Therapy for Urinary Tract Stone Disease: A Survey Study

Öz:
ABSTRACT Objective: Ureteral stones are a common problem in the emergency department and medical expulsive therapy (MET) has emerged as a treatment modality that can facilitate spontaneous stone passage for certain sizes and locations. While alpha blockers are generally used for this purpose, these medications do not have such an indication. Although MET is generally the preferred treatment among urologists, the views of emergency department physicians who frequently encounter ureteral stones are also of interest. In this study, we aimed to investigate the awareness and attitudes of emergency physicians toward medical expulsion therapy for urinary tract stone disease and the factors that influence them using a questionnaire. Material and Methods: A questionnaire consisting of 14 questions was answered by 183 emergency physicians using “Google Forms”. Awareness of MET, their preferred indications, and responses to questions about treatment concerns were compared between groups. Results: The level of awareness of MET was reported to be 49.7%. It was found that the awareness level of emergency medicine specialists was higher compared to residents and general practitioners. It was found that only 25.3% of physicians who indicated that alpha blockers could be used on MET preferred these molecules in daily practice and 77.9% of physicians who did not prefer it stated that they wanted to leave this decision to the urologist. Conclusion: In our country, the awareness of MET among emergency physicians is insufficient, and only a small number of emergency physicians prefer it. It is aimed to raise awareness with regular training programs on this subject.
Anahtar Kelime:

Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
 • 1. Tiselius HG. Epidemiology and medical management of stone disease. BJU Int. 2003;91(8):758-67. [Crossref] [PubMed]
 • 2. Taylor EN, Stampfer MJ, Curhan GC. Diabetes mellitus and the risk of nephrolithiasis. Kidney Int. 2005;68(3):1230-5. [Crossref] [PubMed]
 • 3. Taylor EN, Stampfer MJ, Curhan GC. Obesity, weight gain, and the risk of kidney stones. JAMA. 2005;293(4):455-62. [Crossref] [PubMed]
 • 4. Furyk JS, Chu K, Banks C, Greenslade J, Keijzers G, Thom O, et al. Distal ureteric stones and tamsulosin: a double-blind, placebo-controlled, randomized, multicenter trial. Ann Emerg Med. 2016;67(1):86-95.e2. [Crossref] [PubMed]
 • 5. Pathan SA, Mitra B, Cameron PA. A systematic review and meta-analysis comparing the efficacy of nonsteroidal anti-inflammatory drugs, opioids, and paracetamol in the treatment of acute renal colic. Eur Urol. 2018;73(4):583- 95. [Crossref] [PubMed]
 • 6. Preminger GM, Tiselius HG, Assimos DG, Alken P, Buck C, Gallucci M, et al; EAU/AUA Nephrolithiasis Guideline Panel. 2007 guideline for the management of ureteral calculi. J Urol. 2007;178(6):2418-34. [Crossref] [PubMed]
 • 7. Wood KD, Gorbachinsky I, Gutierrez J. Medical expulsive therapy. Indian J Urol. 2014;30(1):60-4. [Crossref] [PubMed] [PMC]
 • 8. Kroczak T, Pace KT, Lee JY. Medical expulsive therapy: worthwhile or wishful thinking. Curr Urol Rep. 2017;18(4):29. [Crossref] [PubMed]
 • 9. Skolarikos A. Medical treatment of urinary stones. Curr Opin Urol. 2018;28(5):403-7. [Crossref] [PubMed]
 • 10. Geraghty RM, Davis NF, Tzelves L, Lombardo R, Yuan C, Thomas K, et al. Best practice in interventional management of urolithiasis: an update from the European Association of Urology Guidelines Panel for urolithiasis 2022. Eur Urol Focus. 2022:S2405-4569(22)00144-4. [PubMed]
 • 11. Türk C, Knoll T, Seitz C, Skolarikos A, Chapple C, McClinton S; European Association of Urology. Medical Expulsive Therapy for Ureterolithiasis: The EAU Recommendations in 2016. Eur Urol. 2017;71(4):504-7. [Crossref] [PubMed]
 • 12. Pickard R, Starr K, MacLennan G, Lam T, Thomas R, Burr J, et al. Medical expulsive therapy in adults with ureteric colic: a multicentre, randomised, placebo-controlled trial. Lancet. 2015;386(9991):341-9. [Crossref] [PubMed]
 • 13. Ye Z, Zeng G, Yang H, Tang K, Zhang X, Li H, et al. Efficacy and safety of tamsulosin in medical expulsive therapy for distal ureteral stones with renal colic: a multicenter, randomized, double-blind, placebo-controlled trial. Eur Urol. 2018;73(3):385-91. [Crossref] [PubMed]
 • 14. Mansbart F, Kienberger G, Sönnichsen A, Mann E. Efficacy and safety of adrenergic alpha-1 receptor antagonists in older adults: a systematic review and meta-analysis supporting the development of recommendations to reduce potentially inappropriate prescribing. BMC Geriatr. 2022;22(1):771. [Crossref] [PubMed] [PMC]
 • 15. Itoh Y, Kojima Y, Yasui T, Tozawa K, Sasaki S, Kohri K. Examination of alpha 1 adrenoceptor subtypes in the human ureter. Int J Urol. 2007;14(8):749-53. [Crossref] [PubMed]
 • 16. Sun X, He L, Ge W, Lv J. Efficacy of selective alpha1D-blocker naftopidil as medical expulsive therapy for distal ureteral stones. J Urol. 2009;181(4):1716- 20. [Crossref] [PubMed]
 • 17. Zhou SG, Lu JL, Hui JH. Comparing efficacy of α1D-receptor antagonist naftopidil and α1A/D-receptor antagonist tamsulosin in management of distal ureteral stones. World J Urol. 2011;29(6):767-71. [Crossref] [PubMed]
 • 18. Mokhless I, Zahran AR, Youssif M, Fahmy A. Tamsulosin for the management of distal ureteral stones in children: a prospective randomized study. J Pediatr Urol. 2012;8(5):544-8. [Crossref] [PubMed]
 • 19. Podymow T, August P. Antihypertensive drugs in pregnancy. Semin Nephrol. 2011;31(1):70-85. [Crossref] [PubMed]
 • 20. Bailey G, Vaughan L, Rose C, Krambeck A. Perinatal outcomes with tamsulosin therapy for symptomatic urolithiasis. J Urol. 2016;195(1):99-103. [Crossref] [PubMed]
 • 21. Lloyd GL, Lim A, Hamoui N, Nakada SY, Kielb SJ. The use of medical expulsive therapy during pregnancy: a worldwide perspective among experts. J Endourol. 2016;30(3):354-8. [Crossref] [PubMed]
APA Coskun B, DURAK V, Çetin M (2023). Acil Hekimlerinin Üriner Sistem Taş Hastalığında Medikal Ekspulsif Tedavi Konusunda Farkındalık ve Davranışlarının Araştırılması: Anket Çalışması. , 10 - 15. 10.5336/urology.2022-93804
Chicago Coskun Burhan,DURAK VAHIDE ASLIHAN,Çetin Murat Acil Hekimlerinin Üriner Sistem Taş Hastalığında Medikal Ekspulsif Tedavi Konusunda Farkındalık ve Davranışlarının Araştırılması: Anket Çalışması. (2023): 10 - 15. 10.5336/urology.2022-93804
MLA Coskun Burhan,DURAK VAHIDE ASLIHAN,Çetin Murat Acil Hekimlerinin Üriner Sistem Taş Hastalığında Medikal Ekspulsif Tedavi Konusunda Farkındalık ve Davranışlarının Araştırılması: Anket Çalışması. , 2023, ss.10 - 15. 10.5336/urology.2022-93804
AMA Coskun B,DURAK V,Çetin M Acil Hekimlerinin Üriner Sistem Taş Hastalığında Medikal Ekspulsif Tedavi Konusunda Farkındalık ve Davranışlarının Araştırılması: Anket Çalışması. . 2023; 10 - 15. 10.5336/urology.2022-93804
Vancouver Coskun B,DURAK V,Çetin M Acil Hekimlerinin Üriner Sistem Taş Hastalığında Medikal Ekspulsif Tedavi Konusunda Farkındalık ve Davranışlarının Araştırılması: Anket Çalışması. . 2023; 10 - 15. 10.5336/urology.2022-93804
IEEE Coskun B,DURAK V,Çetin M "Acil Hekimlerinin Üriner Sistem Taş Hastalığında Medikal Ekspulsif Tedavi Konusunda Farkındalık ve Davranışlarının Araştırılması: Anket Çalışması." , ss.10 - 15, 2023. 10.5336/urology.2022-93804
ISNAD Coskun, Burhan vd. "Acil Hekimlerinin Üriner Sistem Taş Hastalığında Medikal Ekspulsif Tedavi Konusunda Farkındalık ve Davranışlarının Araştırılması: Anket Çalışması". (2023), 10-15. https://doi.org/10.5336/urology.2022-93804
APA Coskun B, DURAK V, Çetin M (2023). Acil Hekimlerinin Üriner Sistem Taş Hastalığında Medikal Ekspulsif Tedavi Konusunda Farkındalık ve Davranışlarının Araştırılması: Anket Çalışması. Journal of Reconstructive Urology, 13(1), 10 - 15. 10.5336/urology.2022-93804
Chicago Coskun Burhan,DURAK VAHIDE ASLIHAN,Çetin Murat Acil Hekimlerinin Üriner Sistem Taş Hastalığında Medikal Ekspulsif Tedavi Konusunda Farkındalık ve Davranışlarının Araştırılması: Anket Çalışması. Journal of Reconstructive Urology 13, no.1 (2023): 10 - 15. 10.5336/urology.2022-93804
MLA Coskun Burhan,DURAK VAHIDE ASLIHAN,Çetin Murat Acil Hekimlerinin Üriner Sistem Taş Hastalığında Medikal Ekspulsif Tedavi Konusunda Farkındalık ve Davranışlarının Araştırılması: Anket Çalışması. Journal of Reconstructive Urology, vol.13, no.1, 2023, ss.10 - 15. 10.5336/urology.2022-93804
AMA Coskun B,DURAK V,Çetin M Acil Hekimlerinin Üriner Sistem Taş Hastalığında Medikal Ekspulsif Tedavi Konusunda Farkındalık ve Davranışlarının Araştırılması: Anket Çalışması. Journal of Reconstructive Urology. 2023; 13(1): 10 - 15. 10.5336/urology.2022-93804
Vancouver Coskun B,DURAK V,Çetin M Acil Hekimlerinin Üriner Sistem Taş Hastalığında Medikal Ekspulsif Tedavi Konusunda Farkındalık ve Davranışlarının Araştırılması: Anket Çalışması. Journal of Reconstructive Urology. 2023; 13(1): 10 - 15. 10.5336/urology.2022-93804
IEEE Coskun B,DURAK V,Çetin M "Acil Hekimlerinin Üriner Sistem Taş Hastalığında Medikal Ekspulsif Tedavi Konusunda Farkındalık ve Davranışlarının Araştırılması: Anket Çalışması." Journal of Reconstructive Urology, 13, ss.10 - 15, 2023. 10.5336/urology.2022-93804
ISNAD Coskun, Burhan vd. "Acil Hekimlerinin Üriner Sistem Taş Hastalığında Medikal Ekspulsif Tedavi Konusunda Farkındalık ve Davranışlarının Araştırılması: Anket Çalışması". Journal of Reconstructive Urology 13/1 (2023), 10-15. https://doi.org/10.5336/urology.2022-93804