Yıl: 2005 Cilt: 13 Sayı: 2 Sayfa Aralığı: 401 - 414 Metin Dili: Türkçe İndeks Tarihi: 29-07-2022

Lise 1 öğrencilerinin öğrendikleri kimya kavramlarını değerlendirmeleri üzerine bir araştırma

Öz:
Anlamlı öğrenme için öğrencilerin programdaki konu ya da kavramların hangisini ya da hangilerini anlamada zorluk çektiklerini belirlemek önemlidir. Bu çalışmada lise I. sınıf öğrencilerinin “Madde ve Özellikleri” ve “Elementler ve Bileşikler” ünitelerinde anlamakta güçlük çektikleri kavramlar araştırılmaya çalışılmıştır. Bu amaçla, 28 kavram içeren bir anket ve 17 sorudan oluşan bir başarı testi hazırlanmış ve iki farklı okuldaki toplam 97 lise birinci sınıf öğrencisine uygulanmıştır. Ayrıca 5 kimya öğretmeni ve 15 öğrenci ile mülakatlar yürütülmüştür. Çalışma sonunda öğrencilerin “Madde ve Özellikleri” konusunu “Kolay”, “Çözünürlük ve Çözünürlüğe Etki Eden Faktörler, Isı-Sıcaklık, Element ve Bileşikler” konularını “Zor” ve “Sabit ve Katlı Oranlar Kanunu” konusunu da “Çok zor” olarak nitelendirdikleri belirlenmiştir.
Anahtar Kelime:

Konular: Eğitim, Eğitim Araştırmaları

Research on lycee- ı students’ evaluation of the chemistry concepts

Öz:
It was extremely important to determine which concepts or topics in the chemistry curriculum students had difficulty in understanding for the meaningful learning. The purpose of this study was to determine the concepts in the units “Matter and Its Properties” and “Elements and Compounds” lycee-I students had difficulty in understanding. With this aim, a questionnaire consisting of 28 concepts and an achievement test consisting of 17 questions were prepared and implemented to 97 lycee-I students. In addition, interviews were conducted to 5 chemistry teachers and 15 students. The results indicated the students found the topic “Matter and Its Properties” easy, the topics “Solubility and The Factors Affecting Solubility, Heat-Temperature, Elements and Compounds” difficult, “The Law of Definite and Multiple Proportions” very difficult.
Anahtar Kelime:

Konular: Eğitim, Eğitim Araştırmaları
Belge Türü: Makale Makale Türü: Diğer Erişim Türü: Erişime Açık
 • 1. M.E.B. Tebliğler Dergisi, Fen Bilgisi Dersi Öğretim Programı, Sayı No: 2518, Ankara, 2000.
 • 2. YÖK. (1997). Fen Bilgisi Öğretimi, Öğretmen Eğitimi Dizisi, YÖK/Dünya Bankası Milli Eğitimi Geliştirme Projesi, Hizmet Öncesi Öğretmen Eğitimi, Ankara.
 • 3. Başar, V. (1992). Ortaokullar İçin Uygulamalı (Projeli) Fizik (Fen) Öğretimi-Ödevleri-Sergi ve Yarışmaları, MEB Yayınları, İstanbul.
 • 4. Pardo, J.Q. & Partoles, J.J.S. (1995). Students and teachers misapplication of Le Chatelier’s principle: Implications for the teaching of chemical equilibrium, Journal of Research in Science Teaching, 32 (9), 939-957.
 • 5. Ebenezer, J.V. & Fraser, M.D., (2001). First year chemical engineering students' conception of energy in solution processes: Phenomenographic categories for common knowledge construction, Science Education, 85, 509-535.
 • 6. Kabapınar, F. (2001, Eylül). Ortaöğretim öğrencilerinin çözünürlük kavramına ilişkin yanılgılarını besleyen düşünce birimleri, Yeni Bin Yılın Başında Türkiye’ de Fen Bilimleri Eğitimi Sempozyumu, İstanbul.
 • 7. Briggs, H. & Holding, B. (1986). Aspects of secondary students’ understanding of elementary ideas in chemistry: Full report. CLIS Children’s Learning in Science Project. Centre for Studies in Science and Mathematics Education, University of Leeds.
 • 8. Colletta, A.T. & Chiappetta, E.L. (1989). Science Insruction in the Middle and Secondary Schools, Merrill Publishing Company Columbus, Ohio.
 • 9. Nakhleh, M.B. (1992). Why some students don’t learn chemistry, Journal of Chemical Education, 69 (3), 191-196.
 • 10. Abraham, M.R., Williamson, V.M. & Westbrook, S.L. (1994). A cross-age study of the understanding five concepts, Journal of Research in Science Teaching, 31, 2, 147-165.
 • 11. Ayas, A. & Demirbaş, A. (1997). Turkish secondary students’ conception of introductory chemistry concepts, Journal of Chemical Education, 74 (5), 518-521.
 • 12. Çepni, S. (1997). Lise fizik-I ders kitabında öğrencilerin anlamakta zorluk çektikleri anahtar kavramların tespiti, Milli Eğitim Dergisi, 38, 26-28.
 • 13. Demircioğlu, H. (2002). Sınıf Öğretmen Adaylarının Bazı Temel Kimya Kavramlarını Anlama Düzeyleri ve Karşılaşılan Yanılgılar, Yüksek Lisans Tezi, KTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, Trabzon.
 • 14. Fensham, P. (1988). Familiar but different: Some dilemmas and new directions in science education. In P. Fensham (Ed.), Developments and Dilemmas in Science Education, New York, Falmer Press.
 • 15. Zoller, U. (1990). Students’ Misunderstandings and misconceptions in college freshman chemistry (General and Organic), Journal of Research in Science Teaching, 27 (10), 1053-1065.
 • 16. Demircioğlu, H., Akdeniz, A.R. & Demircioğlu, G. (2004). Maddenin Tanecikli Yapısına İlişkin Kavram Yanılgılarının Giderilmesinde Çalışma Yapraklarının Etkisi, XII. Eğitim Bilimleri Kongresi, Gazi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Cilt-III, s.2137-2160, Antalya.
 • 17. Ward, R.C. & Herron, J.D. (1980). Helping students understand formal chemical concepts, Journal of Research in Science Teaching, 17 (5), 387-400.
 • 18. Uzuntiryaki, E. & Geban, Ö. (1999). İlköğretim 8. sınıf çözelti konusunun öğretiminde kavramsal değişim metinleri ve kavram haritalarının kullanılması, III. Ulusal Fen Bilimleri Eğitimi Sempozyumu, Trabzon, Bildiriler Kitabı, 149-152.
 • 19. Çalık, M. (2003). Farklı Öğrenim Seviyesindeki Öğrencilerin Çözeltilerle İlgili Kavramları Anlama Seviyelerinin Karşılaştırılması, Yüksek Lisans Tezi, KTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, Trabzon.
 • 20. Özmen, H., İbrahimağaoğlu, K. & Ayas, A. (2000, 6-8 Eylül). Lise-II öğrencilerinin kimya-ı konularında zor olarak nitelendirdikleri kavramlar ve bunların anlaşılma seviyeleri, Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi, IV. Fen Bilimleri Kongresi, Milli Eğitim Basımevi-s. 403-407, Ankara.
 • 21. McDermott, L.C. (1993). How we teach and how students learn: A mismatch?, American Journal of Physics, 61 (4).
 • 22. Guzzetti, B.J. (2000). Learning counter-intuitive science concepts: What have we learned from over a decade of research?, Reading & Writing & Quarterly, 16 (2), 89-95.
APA DEMİRCİOĞLU H, DEMİRCİOĞLU G (2005). Lise 1 öğrencilerinin öğrendikleri kimya kavramlarını değerlendirmeleri üzerine bir araştırma. , 401 - 414.
Chicago DEMİRCİOĞLU HÜLYA,DEMİRCİOĞLU Gökhan Lise 1 öğrencilerinin öğrendikleri kimya kavramlarını değerlendirmeleri üzerine bir araştırma. (2005): 401 - 414.
MLA DEMİRCİOĞLU HÜLYA,DEMİRCİOĞLU Gökhan Lise 1 öğrencilerinin öğrendikleri kimya kavramlarını değerlendirmeleri üzerine bir araştırma. , 2005, ss.401 - 414.
AMA DEMİRCİOĞLU H,DEMİRCİOĞLU G Lise 1 öğrencilerinin öğrendikleri kimya kavramlarını değerlendirmeleri üzerine bir araştırma. . 2005; 401 - 414.
Vancouver DEMİRCİOĞLU H,DEMİRCİOĞLU G Lise 1 öğrencilerinin öğrendikleri kimya kavramlarını değerlendirmeleri üzerine bir araştırma. . 2005; 401 - 414.
IEEE DEMİRCİOĞLU H,DEMİRCİOĞLU G "Lise 1 öğrencilerinin öğrendikleri kimya kavramlarını değerlendirmeleri üzerine bir araştırma." , ss.401 - 414, 2005.
ISNAD DEMİRCİOĞLU, HÜLYA - DEMİRCİOĞLU, Gökhan. "Lise 1 öğrencilerinin öğrendikleri kimya kavramlarını değerlendirmeleri üzerine bir araştırma". (2005), 401-414.
APA DEMİRCİOĞLU H, DEMİRCİOĞLU G (2005). Lise 1 öğrencilerinin öğrendikleri kimya kavramlarını değerlendirmeleri üzerine bir araştırma. Gazi Üniversitesi Kastamonu Eğitim Dergisi, 13(2), 401 - 414.
Chicago DEMİRCİOĞLU HÜLYA,DEMİRCİOĞLU Gökhan Lise 1 öğrencilerinin öğrendikleri kimya kavramlarını değerlendirmeleri üzerine bir araştırma. Gazi Üniversitesi Kastamonu Eğitim Dergisi 13, no.2 (2005): 401 - 414.
MLA DEMİRCİOĞLU HÜLYA,DEMİRCİOĞLU Gökhan Lise 1 öğrencilerinin öğrendikleri kimya kavramlarını değerlendirmeleri üzerine bir araştırma. Gazi Üniversitesi Kastamonu Eğitim Dergisi, vol.13, no.2, 2005, ss.401 - 414.
AMA DEMİRCİOĞLU H,DEMİRCİOĞLU G Lise 1 öğrencilerinin öğrendikleri kimya kavramlarını değerlendirmeleri üzerine bir araştırma. Gazi Üniversitesi Kastamonu Eğitim Dergisi. 2005; 13(2): 401 - 414.
Vancouver DEMİRCİOĞLU H,DEMİRCİOĞLU G Lise 1 öğrencilerinin öğrendikleri kimya kavramlarını değerlendirmeleri üzerine bir araştırma. Gazi Üniversitesi Kastamonu Eğitim Dergisi. 2005; 13(2): 401 - 414.
IEEE DEMİRCİOĞLU H,DEMİRCİOĞLU G "Lise 1 öğrencilerinin öğrendikleri kimya kavramlarını değerlendirmeleri üzerine bir araştırma." Gazi Üniversitesi Kastamonu Eğitim Dergisi, 13, ss.401 - 414, 2005.
ISNAD DEMİRCİOĞLU, HÜLYA - DEMİRCİOĞLU, Gökhan. "Lise 1 öğrencilerinin öğrendikleri kimya kavramlarını değerlendirmeleri üzerine bir araştırma". Gazi Üniversitesi Kastamonu Eğitim Dergisi 13/2 (2005), 401-414.