Yıl: 2023 Cilt: 31 Sayı: 1 Sayfa Aralığı: 35 - 39 Metin Dili: Türkçe DOI: 10.24179/kbbbbc.2022-93099 İndeks Tarihi: 21-05-2023

Septoplasti ve Endoskopik Sinüs Cerrahisinin Sesin Aerodinamiğine ve Sese Bağlı Yaşam Kalitesine Etkisi

Öz:
Amaç: Endoskopik sinüs cerrahisi (ESC) ve/veya septoplasti yapılan hastalarda, sesteki aerodinamik değişimin ve sese bağlı yaşam kalitesine etkisinin değerlendirilmesidir. Gereç ve Yöntemler: Çalışmamız prospektif olup, hastaların demografik bilgileri, medikal geçmişi, şikâyetleri, yapılan operasyon kaydedildi. Ses değerlendirmeleri preoperatif ve postoperatif 3. ayda yapıldı. Subjektif ses değerlendirmesi Sesle İlgili Yaşam Kalitesi Ölçeği (SİYKÖ) ve Ses Handikap En- deksi ile yapıldı. Objektif ses değerlendirmesi, aerodinamik parametreler olan maksimum fonasyon zamanı (MFZ) ve S/Z oranı de- ğerlendirilerek yapıldı. Bulgular: Çalışmamız 20’si (%47,6) erkek, 22’si (%52,40) kadın olmak üzere toplam 42 hastayla yapıldı. Hastaların yaş ortalaması 39,02±14,38 idi. Hastaların 24’üne (%57,14) septoplasti, 18’ine (%42,86) ise septoplasti ve ESC yapıldı. Hastaların 23’ünde (%54,8) başka bir cerrahi nedeniyle entübasyon öyküsü mevcutken, 28’i (%66,7) preoperatif ses değişiklikleri yaşadığını ifade etti. Ancak preoperatif ses değişikliği şikâyeti ile entübasyon öyküsü ya da cinsiyet arasında istatistiksel olarak anlamlı fark saptanmadı (p>0,05). Cerrahi sonrasında öncesine göre MFZ’nin uzadığını (p=0,003) ve er- keklerde MFZ’deki değişimin istatistiksel olarak daha anlamlı oldu- ğunu (p=0,005), ayrıca sosyal, fiziksel ve total sesle ilişkili yaşam kalitesinin de arttığı görüldü (sırasıyla p=0,035, p=0,002, p=0,001). ESC yapılanlarda total SİYKÖ değerlerinde daha fazla düzelme olduğu saptandı (23,83’e karşı 2,62; p=0,005). Sonuç: Çalışmamız, ESC ve septoplastinin sesle ilişkili yaşam kalitesini artırdığını, sesin aerodinamik yapısı üzerine pozitif etkisinin olduğunu göstermektedir. Sonuçlarımızın teyidi için daha çok çalışmaya ihtiyaç vardır.
Anahtar Kelime: Nazal cerrahi işlemler paranazal sinüs hastalıkları ses yaşam kalitesi

Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
 • Hernández-García E, Moro-Velazquez L, González-Herranz R, Lara A, Godino-Llorente JI, Plaza G. Effect of septoplasty on voice performance: nasalance and acoustic study. J Craniofac Surg. 2019;30(4):1000-3. [Cross- ref] [PubMed]
 • Xiao CC, Luetzenberg FS, Jiang N, Liang J. Does nasal surgery affect voice outcomes? A systematic review with meta-analyses. Ann Otol Rhinol Laryn- gol. 2020;129(12):1174-85. [Crossref] [PubMed]
 • Kim SD, Park HJ, Kim GH, Wang SG, Roh HJ, Cho KS. Changes and re- covery of voice quality after sinonasal surgery. Eur Arch Otorhinolaryngol. 2015;272(10):2853-9. [Crossref] [PubMed]
 • Ozbal Koc EA, Koc B, Ercan I, Kocak I, Tadihan E, Turgut S. Effects of sep- toplasty on speech and voice. J Voice. 2014;28(3):393.e11-5. [Crossref] [PubMed]
 • Liapi A, Hirani S, Rubin J. Changes in nasal resonance following septoplasty in adults: acoustic and perceptual characteristics. Logoped Phoniatr Vocol. 2016;41(3):93-100. [Crossref] [PubMed]
 • Hall CA, Hernandez SC, Barry RA, Zito BA, McWhorter AJ, Fink DS, et al. Voice outcomes after endoscopic sinus surgery in patients with chronic rhi- nosinusitis with nasal polyposis. Laryngoscope. 2019;129(2):299-302. [Cross- ref] [PubMed]
 • Hernández-García E, Moro-Velázquez L, González-Herranz R, Godino- Llorente JI, Plaza G. Effect of functional endoscopic sinus surgery on voice and speech recognition. J Voice. 2020;34(4):650.e1-650.e6. [Crossref] [PubMed]
 • Hernández-García E, Velazquez LM, González R, Godino Llorente JI, Plaza G. Influence of upper airway surgery on voice and speech recognition. J Cran- iofac Surg. 2021;32(2):660-3. [Crossref] [PubMed]
 • Kim YH, Lee SH, Park CW, Cho JH. Nasalance change after sinonasal sur- gery: analysis of voice after septoturbinoplasty and endoscopic sinus sur- gery. Am J Rhinol Allergy. 2013;27(1):67-70. [Crossref] [PubMed]
 • Clarós P, Blebea C, Pujol MC, Clarós-Pujol A, Clarós A. Voice after rhino- plasty. An important question for the opera singers. J Voice. 2021;35(4):614- 7. [Crossref] [PubMed]
 • Kılıç MA, Erdoğan O, Yıldırım İ, Öğüt F, Denizoğlu İİ, Kızılay A, et al. Ses Handikap Endeksi (Voice Handicap Index) Türkçe versiyonunun güvenilirliği ve geçerliliği [Reliability and validity of the Turkish version of the Voice Hand- icap Index]. The Turkish Journal of Ear Nose Throat. 2008;18(3):139-47. [Link]
 • Robinson K, Gatehouse S, Browning GG. Measuring patient benefit from otorhinolaryngological surgery and therapy. Ann Otol Rhinol Laryngol. 1996;105(6):415-22. [Crossref] [PubMed]
 • Cetiner H, Cavusoglu I, Duzer S. The effect of smoking on perforation de- velopment and healing after septoplasty. Am J Rhinol Allergy. 2017;31(1):63- 5. [Crossref] [PubMed]
 • Huang Z, Zhou B. Comparison of absorbable packing versus no packing in wound healing after endoscopic sinus surgery: a systematic review and pooled analysis. ORL J Otorhinolaryngol Relat Spec. 2021;83(6):404-11. [Crossref] [PubMed]
 • Speyer R, Bogaardt HC, Passos VL, Roodenburg NP, Zumach A, Heijnen MA, et al. Maximum phonation time: variability and reliability. J Voice. 2010;24(3):281-4. [Crossref] [PubMed]
 • Mendes Tavares EL, Brasolotto AG, Rodrigues SA, Benito Pessin AB, Gar- cia Martins RH. Maximum phonation time and s/z ratio in a large child cohort. J Voice. 2012;26(5):675.e1-4. [Crossref] [PubMed]
 • Johnson AM, Goldfine A. Intrasubject reliability of maximum phonation time. J Voice. 2016;30(6):775.e1-775.e4. [Crossref] [PubMed]
 • Gelfer MP, Pazera JF. Maximum duration of sustained /s/ and /z/ and the s/z ratio with controlled intensity. J Voice. 2006;20(3):369-79. [Crossref] [PubMed]
 • Atan D, Özcan KM, Gürbüz AB, Dere H. The effect of septoplasty on voice performance in patients with severe and mild nasal septal deviation. J Cran- iofac Surg. 2016;27(5):1162-4. [Crossref] [PubMed]
 • Apaydın E, İkincioğulları A, Çolak M, Atan D, Ensari S, Dere HH. The voice performance after septoplasty with surgical efficacy demonstrated through acoustic rhinometry and rhinomanometry. J Voice. 2020;34(4):649.e15- 649.e20. [Crossref] [PubMed]
 • Jandali DB, Ganti A, Husain IA, Batra PS, Tajudeen BA. The effects of en- doscopic sinus surgery on voice characteristics in chronic rhinosinusitis pa- tients. Ann Otol Rhinol Laryngol. 2019;128(12):1129-33. [Crossref] [PubMed]
APA YÜCEL L, Bozhöyük M, GULİYEV H, BAŞAK H, BÜYÜKATALAY Z, BETON S, DURSUN G (2023). Septoplasti ve Endoskopik Sinüs Cerrahisinin Sesin Aerodinamiğine ve Sese Bağlı Yaşam Kalitesine Etkisi. , 35 - 39. 10.24179/kbbbbc.2022-93099
Chicago YÜCEL Levent,Bozhöyük Mitat Selçuk,GULİYEV HASAY,BAŞAK Hazan,BÜYÜKATALAY Zahide Çiler,BETON Süha,DURSUN Gürsel Septoplasti ve Endoskopik Sinüs Cerrahisinin Sesin Aerodinamiğine ve Sese Bağlı Yaşam Kalitesine Etkisi. (2023): 35 - 39. 10.24179/kbbbbc.2022-93099
MLA YÜCEL Levent,Bozhöyük Mitat Selçuk,GULİYEV HASAY,BAŞAK Hazan,BÜYÜKATALAY Zahide Çiler,BETON Süha,DURSUN Gürsel Septoplasti ve Endoskopik Sinüs Cerrahisinin Sesin Aerodinamiğine ve Sese Bağlı Yaşam Kalitesine Etkisi. , 2023, ss.35 - 39. 10.24179/kbbbbc.2022-93099
AMA YÜCEL L,Bozhöyük M,GULİYEV H,BAŞAK H,BÜYÜKATALAY Z,BETON S,DURSUN G Septoplasti ve Endoskopik Sinüs Cerrahisinin Sesin Aerodinamiğine ve Sese Bağlı Yaşam Kalitesine Etkisi. . 2023; 35 - 39. 10.24179/kbbbbc.2022-93099
Vancouver YÜCEL L,Bozhöyük M,GULİYEV H,BAŞAK H,BÜYÜKATALAY Z,BETON S,DURSUN G Septoplasti ve Endoskopik Sinüs Cerrahisinin Sesin Aerodinamiğine ve Sese Bağlı Yaşam Kalitesine Etkisi. . 2023; 35 - 39. 10.24179/kbbbbc.2022-93099
IEEE YÜCEL L,Bozhöyük M,GULİYEV H,BAŞAK H,BÜYÜKATALAY Z,BETON S,DURSUN G "Septoplasti ve Endoskopik Sinüs Cerrahisinin Sesin Aerodinamiğine ve Sese Bağlı Yaşam Kalitesine Etkisi." , ss.35 - 39, 2023. 10.24179/kbbbbc.2022-93099
ISNAD YÜCEL, Levent vd. "Septoplasti ve Endoskopik Sinüs Cerrahisinin Sesin Aerodinamiğine ve Sese Bağlı Yaşam Kalitesine Etkisi". (2023), 35-39. https://doi.org/10.24179/kbbbbc.2022-93099
APA YÜCEL L, Bozhöyük M, GULİYEV H, BAŞAK H, BÜYÜKATALAY Z, BETON S, DURSUN G (2023). Septoplasti ve Endoskopik Sinüs Cerrahisinin Sesin Aerodinamiğine ve Sese Bağlı Yaşam Kalitesine Etkisi. Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi, 31(1), 35 - 39. 10.24179/kbbbbc.2022-93099
Chicago YÜCEL Levent,Bozhöyük Mitat Selçuk,GULİYEV HASAY,BAŞAK Hazan,BÜYÜKATALAY Zahide Çiler,BETON Süha,DURSUN Gürsel Septoplasti ve Endoskopik Sinüs Cerrahisinin Sesin Aerodinamiğine ve Sese Bağlı Yaşam Kalitesine Etkisi. Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi 31, no.1 (2023): 35 - 39. 10.24179/kbbbbc.2022-93099
MLA YÜCEL Levent,Bozhöyük Mitat Selçuk,GULİYEV HASAY,BAŞAK Hazan,BÜYÜKATALAY Zahide Çiler,BETON Süha,DURSUN Gürsel Septoplasti ve Endoskopik Sinüs Cerrahisinin Sesin Aerodinamiğine ve Sese Bağlı Yaşam Kalitesine Etkisi. Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi, vol.31, no.1, 2023, ss.35 - 39. 10.24179/kbbbbc.2022-93099
AMA YÜCEL L,Bozhöyük M,GULİYEV H,BAŞAK H,BÜYÜKATALAY Z,BETON S,DURSUN G Septoplasti ve Endoskopik Sinüs Cerrahisinin Sesin Aerodinamiğine ve Sese Bağlı Yaşam Kalitesine Etkisi. Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi. 2023; 31(1): 35 - 39. 10.24179/kbbbbc.2022-93099
Vancouver YÜCEL L,Bozhöyük M,GULİYEV H,BAŞAK H,BÜYÜKATALAY Z,BETON S,DURSUN G Septoplasti ve Endoskopik Sinüs Cerrahisinin Sesin Aerodinamiğine ve Sese Bağlı Yaşam Kalitesine Etkisi. Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi. 2023; 31(1): 35 - 39. 10.24179/kbbbbc.2022-93099
IEEE YÜCEL L,Bozhöyük M,GULİYEV H,BAŞAK H,BÜYÜKATALAY Z,BETON S,DURSUN G "Septoplasti ve Endoskopik Sinüs Cerrahisinin Sesin Aerodinamiğine ve Sese Bağlı Yaşam Kalitesine Etkisi." Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi, 31, ss.35 - 39, 2023. 10.24179/kbbbbc.2022-93099
ISNAD YÜCEL, Levent vd. "Septoplasti ve Endoskopik Sinüs Cerrahisinin Sesin Aerodinamiğine ve Sese Bağlı Yaşam Kalitesine Etkisi". Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi 31/1 (2023), 35-39. https://doi.org/10.24179/kbbbbc.2022-93099