Yıl: 2022 Cilt: 36 Sayı: 3 Sayfa Aralığı: 43 - 48 Metin Dili: Türkçe İndeks Tarihi: 21-05-2023

Rathke Kleft Kistleri: Manyetik Rezonans Görüntüleme Bulguları

Öz:
Amaç: Rathke kleft kistleri (RKK)’nin manyetik rezonans görüntüleme (MRG) bulgularını tanımlamak, en sık görülen radyolojik özelliklerini ortaya koyarak tanıya yardımcı olmak amaçlanmıştır. Gereç ve Yöntem: 2010 – 2022 yılları arasında RKK ile uyumlu MRG bulguları bulunan hastalar çalışmaya dahil edilmiştir. Olguların radyolojik bulguları, hipofizer hormon profilleri ile birlikte ele alınmış olup; MRG temelli görüntüleme analizi ile RKK’lerinin, en büyük çapı, sellar kavite içerisindeki yerleşimi, T1A ve T2A sekanslarda sinyal özellikleri ile intravenöz kontrast madde enjeksiyonu sonrası kontrastlanma paterni ve intrakistik nodül karakteristikleri kaydedilmiştir. Bulgular: Rathke kleft kisti ile uyumlu karakteristik MRG bulguları bulunan 121 olguda tanımlanan RKK’lerinin %64’ü T1A görüntülerde hipointens, %19’u hiperintens, %16’sı ise adenohipofiz ile izointens sinyal karakteri gösterirken; T2A kesitlerde, RKK’leri olguların %53’ünde hiperintens, % 47’sinde hipointens görünümde izlenmiştir. Ayrıca, olguların %16’sında T1A ve T2A serilerde hipointens intrakistik nodül saptanmıştır. İntrakistik nodülü bulunan 4 olguda nodülün, post-kontrast serilerde kontrast tutulumu gösterdiği saptanmıştır. İntrakistik nodül bulunan olguların yaş ortalaması, bulunmayan hastalara göre istatistiksel olarak anlamlı derecede yüksek bulunmuştur (p<0.001). Sonuç: Rathke kleft kistlerinin MRG sinyal özellikleri, lezyonun içeriğine göre değişebilmekle birlikte, intrakistik nodül varlığı tanıya yardımcı olan önemli bir radyolojik bulgudur.
Anahtar Kelime: Rathke kleft kisti intrakistik nodül manyetik rezonans görüntüleme nöroradyoloji

Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
 • Wang SS, Xiao DY, Yu YH. et al. Diagnostic significance of ıntracystic nodules on mrı in rathke's cleft Cyst. Int J Endocrinol 2012; 2012: 958732.
 • Byun WM, Kim OL, Kim D. MR imaging findings of Rathke's cleft cysts: significance of intracystic nodules. AJNR Am J Neuroradiol 2000; 21: 485-488.
 • Trifanescu R, Ansorge O, Wass JA, Grossman AB, Karavitaki N. Rathke's cleft cysts. Clin Endocrinol (Oxf) 2012; 76: 151-160.
 • Güneş A, Özbal Güneş S. The neuroimaging features of Rathke's cleft cysts in children with endocrine-related diseases. Diagn Interv Radiol 2020;26:61-67.
 • Pisaneschi M, Kapoor G. Imaging the sella and parasellar region. Neuroimaging Clin N Am 2005; 15: 203-219.
 • Wen L, Hu LB, Feng XY. et al. Rathke's cleft cyst: clinicopathological and MRI findings in 22 patients. Clin Radiol 2010; 65: 47-55.
 • Osborn AG. Miscellaneous tumors, cysts, and metastases. In: Diagnostic neuroradiology. St Louis, Mo: Mosby, 1994; 631-649.
 • Park M, Lee SK, Choi J. et al. Differentiation between cystic pituitary adenomas and Rathke cleft cysts: A Diagnostic Model Using MRI. AJNR Am J Neuroradiol 2015; 36:1866-1873.
 • Isono M, Kamida T, Kobayashi H, Shimomura T, Matsuyama J. Clinical features of symptomatic Rathke's cleft cyst. Clin Neurol Neurosurg 2001;103 :96-100.
 • Zada G, Lin N, Ojerholm E, Ramkissoon S, Laws ER. Craniopharyngioma and other cystic epithelial lesions of the sellar region: A review of clinical, imaging, and histopathological relationships. Neurosurg Focus 2010; 28: E4.
 • Binning MJ, Gottfried ON, Osborn AG, Couldwell WT. Rathke cleft cyst intracystic nodule: A characteristic magnetic resonance imaging finding. J Neurosurg 2005; 103: 837-840.
 • Saeki N, Sunami K, Sugaya Y, Yamaura A. MRI findings and clinical manifestations in Rathke's cleft cyst. Acta Neurochir (Wien) 1999; 141: 1055-1061.
 • Nakasu Y, Isozumi T, Nakasu S. et al. Rathke’s cleft cyst: Computed tomographic scan and magnetic resonance imaging. Acta Neurochir (Wien) 1990;103: 99-104.
 • Sumida M, Uozumi T, Mukada K. et al. Rathke cleft cysts: Correlation of enhanced MR and surgical findings. AJNR Am J Neuroradiol 1994; 15: 525-532.
 • Benveniste RJ, King WA, Walsh J. et al. Surgery for Rathke cleft cysts: Technical considerations and outcomes. J Neurosurg 2004; 101: 577-584.
 • Shin JL, Asa SL, Woodhouse LJ, Smyth HS, Ezzat S. Cystic lesions of the pituitary: Clinicopathological features distinguishing craniopharyngioma, Rathke's cleft cyst, and arachnoid cyst. J Clin Endocrinol Metab 1999; 84: 3972- 3982.
APA Ökçesiz İ, donmez h, Etlec M, Karaman Z (2022). Rathke Kleft Kistleri: Manyetik Rezonans Görüntüleme Bulguları. , 43 - 48.
Chicago Ökçesiz İzzet,donmez halil,Etlec Muhammet Mustafa,Karaman Zehra Filiz Rathke Kleft Kistleri: Manyetik Rezonans Görüntüleme Bulguları. (2022): 43 - 48.
MLA Ökçesiz İzzet,donmez halil,Etlec Muhammet Mustafa,Karaman Zehra Filiz Rathke Kleft Kistleri: Manyetik Rezonans Görüntüleme Bulguları. , 2022, ss.43 - 48.
AMA Ökçesiz İ,donmez h,Etlec M,Karaman Z Rathke Kleft Kistleri: Manyetik Rezonans Görüntüleme Bulguları. . 2022; 43 - 48.
Vancouver Ökçesiz İ,donmez h,Etlec M,Karaman Z Rathke Kleft Kistleri: Manyetik Rezonans Görüntüleme Bulguları. . 2022; 43 - 48.
IEEE Ökçesiz İ,donmez h,Etlec M,Karaman Z "Rathke Kleft Kistleri: Manyetik Rezonans Görüntüleme Bulguları." , ss.43 - 48, 2022.
ISNAD Ökçesiz, İzzet vd. "Rathke Kleft Kistleri: Manyetik Rezonans Görüntüleme Bulguları". (2022), 43-48.
APA Ökçesiz İ, donmez h, Etlec M, Karaman Z (2022). Rathke Kleft Kistleri: Manyetik Rezonans Görüntüleme Bulguları. Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Tıp Dergisi, 36(3), 43 - 48.
Chicago Ökçesiz İzzet,donmez halil,Etlec Muhammet Mustafa,Karaman Zehra Filiz Rathke Kleft Kistleri: Manyetik Rezonans Görüntüleme Bulguları. Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Tıp Dergisi 36, no.3 (2022): 43 - 48.
MLA Ökçesiz İzzet,donmez halil,Etlec Muhammet Mustafa,Karaman Zehra Filiz Rathke Kleft Kistleri: Manyetik Rezonans Görüntüleme Bulguları. Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Tıp Dergisi, vol.36, no.3, 2022, ss.43 - 48.
AMA Ökçesiz İ,donmez h,Etlec M,Karaman Z Rathke Kleft Kistleri: Manyetik Rezonans Görüntüleme Bulguları. Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Tıp Dergisi. 2022; 36(3): 43 - 48.
Vancouver Ökçesiz İ,donmez h,Etlec M,Karaman Z Rathke Kleft Kistleri: Manyetik Rezonans Görüntüleme Bulguları. Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Tıp Dergisi. 2022; 36(3): 43 - 48.
IEEE Ökçesiz İ,donmez h,Etlec M,Karaman Z "Rathke Kleft Kistleri: Manyetik Rezonans Görüntüleme Bulguları." Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Tıp Dergisi, 36, ss.43 - 48, 2022.
ISNAD Ökçesiz, İzzet vd. "Rathke Kleft Kistleri: Manyetik Rezonans Görüntüleme Bulguları". Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Tıp Dergisi 36/3 (2022), 43-48.