Yıl: 2011 Cilt: 11 Sayı: 2 Sayfa Aralığı: 289 - 298 Metin Dili: Türkçe İndeks Tarihi: 29-07-2022

Türkiye’de ticari bankaların performansını etkileyen faktörler

Öz:
Bu çalışma Türkiye’de 1995-2009 yılları arasında faaliyet gösteren ticari bankaların performanslarını etkileyen içsel ve dışsal faktörleri belirlemeyi amaçlamıştır. Yöntem olarak panel veri analizi kullanılmış, performans ölçütü olarak aktif karlılığı, net faiz marjı ve özkaynak karlılığı göz önüne alınmıştır. Sonuçlar bankacılık performansının daha çok mikro değişkenlerden etkilendiğini, ve makroekonomik faktörlerin anlamlı düzeyde bir etkisinin olmadığını göstermiştir. 2001 krizinin genel olarak negatif etkisinin olması da ekonominin genel olarak istikrarlı durumda olmasının banka performansını etkilediğini göstermektedir.
Anahtar Kelime:

Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
0
0
0
 • Abreau, M. ve Mendes, M. (2002) “Commercial Bank Interest Margins and Profitability: Evidence from EU Countries” University of Porto Working Paper Series, 122.
 • Allen, L. (1988) “The Determinants of Bank Interest Margins: A Note” Journal of Financial & Quantitative Analysis, 23: 231-235.
 • Angbazo, L. (1997) “Commercial Bank Net İnterest Margins, Default Risk, Interest-Rate Risk, and Off-Balance Sheet Banking” Journal of Banking & Finance. 21: 55-87.
 • Athanasoglou, P.P., Brissimis, S. N. ve Delis, M.D. (2008) “Bank-Specific, Industry-Specific and Macroeconomic Determinants of Bank Profitability” Journal of International Financial Markets, Institutions & Money, 18: 121-136.
 • Berger, A. (1995) “The Profit-Structure Relationship in Banking – Tests of Market Power and Efficient Structure Hypotheses” Journal of Money, Credit and Banking, 27: 401-431.
 • Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu (BDDK), Yıllık Rapor 2001.
 • Boyd, J. H. ve Runkle, D. E. (1993) “Size and Performance of Banking Firms: Testing the Predictions of Theory” Journal of Monetary Economics, 31: 47-67.
 • Çingi S. ve Tarım, A. (2000) “Türk Banka Sisteminde Performans Ölçümü: DEA-Malmquist TFP Endeksi Uygulaması” Türkiye Bankalar Birliği Araştırma Tebliğleri Serisi 1.
 • Demirgüç-Kunt, A. ve Huizinga, H. (1999) “Determinants of Commercial Bank İnterest Margins and Profitability: Some International Evidence” The World Bank Economic Review, 13: 379-408.
 • Demirgüç-Kunt, A. ve Huizinga, H. (2000) “Financial Structure and Bank Profitability” World Bank Policy Research, Working Paper 2430.
 • Drakos, K. (2003) “Assessing the Success of Reform in Transition Banking 10 Years Later: An Interest Margin Analysis” Journal of Policy Modeling, 25: 309-317.
 • Gerlach, S., Peng, W. ve Shu, C. Bank for International Settlements Papers, 22. www.bis.org/publ/bppdf/bispap22x.pdf.
 • Guru, B.K., Staunton, J. ve Balashanmugam, B. (1999) “Determinants of Commercial Bank Profitability in Malaysia” 12th Australian Annual Finance & Banking Conference, Sidney.
 • Hawtrey, K. and Liang, H. (2008) “Bank Interest Margins in OECD Countries” North American Journal of Economics and Finance, 19: 249-260.
 • Ho, T.S.Y., ve Saunders, A. (1981) “The Determinants of Bank Interest Margins: Theory and Empirical Evidence” Journal of Financial & Quantitative Analysis. 16: 581-600.
 • Jiang, G., Tang N., Law, E. ve Sze, A. (2003) “Determinants of Bank Profitability in Hong Kong” Hong Kong Monetary Authority Research Memorandum. http://www.info.gov.hk/ hkma/eng/research/RM_on_Banz_Profitability.pdf.
 • Kosmidou, K. (2008) “The Determinants of Banks’ Profits in Greece During the Period of EU Financial İntegration. Journal of Managerial Finance, 34: 146-159.
 • Levine, R. (1997) “Financial Development and Economic Growth: View and Agenda” Journal of Economic Literature, 35: 688–726.
 • Maudos, J. ve Guevara, J. (2004) Factors Explaining the Interest Margin in the Banking Sectors of the European Union” Journal of Banking and Finance, 28: 2259-2281.
 • McShane, R.W. ve Sharpe, I.G. (1985) “A Time Series-Cross Section Analysis of the Determinants of the Australian Trading Bank Loan-Deposit Interest Margins: 1962-1981” Journal of Banking & Finance, 9: 115-136.
 • Naceur, B. S. ve Goaied, M. (2001) “The Determinants of the Tunisian Deposit Banks’ Performance” Applied Financial Economics, 11: 317-319.
 • Naceur, B. S. (2003) “The Determinants of the Tunisian Banking Industry: Panel Evidence. Proceedings of the Economic Research Forum 10th Annual Conference, Marakesh, Morocca.
 • Neely, M. ve Wheelock, D. (1997) “Why Does Bank Performance Vary Across States?” Federal Reserve Bank of St. Louis Review. 79: 27-40.
 • Pallage, S. J. (1991) “An Econometric Study of the Belgian Banking Sector in Terms of Scale and Scope Economies” Cahiers Economiques de Bruxelles. 130: 126-143.
 • Pasiouras, F. ve Kosmidou, K. (2007) “Factors Influencing the Profitability of Domestic and Foreign Commercial Banks in the European Union” Research in International Business and Finance, 21: 222-237.
 • Steinherr, A., Tükel, A., ve Üçer, M. (2004) “The Turkish Banking Sector: Challenges and Outlook in Transition to EU Membership” Bruges European Economic Policy Briefings. 9.
 • Tunay, K.B. ve Silpar, A.M. (2006a) “Türk Ticari Bankacılık Sektöründe Karlılığa Dayalı Performans Analizi-I” Türkiye Bankalar Birliği Araştırma Tebliğleri Serisi, 2006/I.
 • Tunay, K.B. ve Silpar, A.M (2006b) “Türk Ticari Bankacılık Sektöründe Karlılığa Dayalı Performans Analizi-II” Türkiye Bankalar Birliği Araştırma Tebliğleri Serisi. 2006/II.
 • Türker-Kaya, Y. (2001) “Türk Bankacılık Sisteminde Net Faiz Marjının Modellenmesi” BDDK, Mali Sektör Politikaları Dairesi Çalışma Raporları, 2001/4.
 • Türker-Kaya, Y. (2002) “Türk Bankacılık Sektöründe Karlılığın Belirleyicileri 1997-2000” BDDK, Mali Sektör Politikaları Dairesi Çalışma Raporları, 2002/1.
 • Türkiye Bankalar Birliği (2006) “Bankalarımız Kitabı”.
 • Wu, H.L., Chen, C.H. ve Shiu, F.Y. (2007) “The Impact of Financial Development and Bank Chracteristics on the Operational Performance of Commercial Banks in the Chinese Transitional Economy” Journal of Economic Studies. 34: 401-414.
APA TAŞKIN F (2011). Türkiye’de ticari bankaların performansını etkileyen faktörler. , 289 - 298.
Chicago TAŞKIN F. Dilvin Türkiye’de ticari bankaların performansını etkileyen faktörler. (2011): 289 - 298.
MLA TAŞKIN F. Dilvin Türkiye’de ticari bankaların performansını etkileyen faktörler. , 2011, ss.289 - 298.
AMA TAŞKIN F Türkiye’de ticari bankaların performansını etkileyen faktörler. . 2011; 289 - 298.
Vancouver TAŞKIN F Türkiye’de ticari bankaların performansını etkileyen faktörler. . 2011; 289 - 298.
IEEE TAŞKIN F "Türkiye’de ticari bankaların performansını etkileyen faktörler." , ss.289 - 298, 2011.
ISNAD TAŞKIN, F. Dilvin. "Türkiye’de ticari bankaların performansını etkileyen faktörler". (2011), 289-298.
APA TAŞKIN F (2011). Türkiye’de ticari bankaların performansını etkileyen faktörler. Ege Akademik Bakış, 11(2), 289 - 298.
Chicago TAŞKIN F. Dilvin Türkiye’de ticari bankaların performansını etkileyen faktörler. Ege Akademik Bakış 11, no.2 (2011): 289 - 298.
MLA TAŞKIN F. Dilvin Türkiye’de ticari bankaların performansını etkileyen faktörler. Ege Akademik Bakış, vol.11, no.2, 2011, ss.289 - 298.
AMA TAŞKIN F Türkiye’de ticari bankaların performansını etkileyen faktörler. Ege Akademik Bakış. 2011; 11(2): 289 - 298.
Vancouver TAŞKIN F Türkiye’de ticari bankaların performansını etkileyen faktörler. Ege Akademik Bakış. 2011; 11(2): 289 - 298.
IEEE TAŞKIN F "Türkiye’de ticari bankaların performansını etkileyen faktörler." Ege Akademik Bakış, 11, ss.289 - 298, 2011.
ISNAD TAŞKIN, F. Dilvin. "Türkiye’de ticari bankaların performansını etkileyen faktörler". Ege Akademik Bakış 11/2 (2011), 289-298.