Yıl: 2023 Cilt: 11 Sayı: 3 Sayfa Aralığı: 74 - 84 Metin Dili: Türkçe DOI: 10.24925/turjaf.v11i3.485-495.5824 İndeks Tarihi: 22-05-2023

Tütün Sektöründe Yeni Bir Örgütlenme Modeli: Tütün Üretim ve Pazarlama Kooperatifleri: Çelikhan Örneği

Öz:
Bu çalışma tütün üretim ve pazarlama kooperatiflerin sayıca fazla kurulduğu Adıyaman-Çelikhan’da yapılmıştır. Bu çalışmada, tütün üretim ve pazarlama kooperatiflerine üye olan ve üye olmayan üreticilerin sosyo-ekonomik özellikleri, işletme özellikleri ve tütün üretim ve pazarlama kooperatiflerinin geliştirilmesi ve yaygınlaştırılmasına katkıda bulunmak amacıyla, aynı köyde yaşayan kooperatife üye olan ve üye olmayan tütün üretimi yapan toplam 90 üretici oransal örnekleme yöntemi kullanılarak belirlenmiş ve yüz yüze anket çalışması yapılmıştır. Elde edilen sonuçlara göre; kooperatife üye olan üreticilerin; daha fazla sözleşme yaptıkları, daha fazla çiftçi kayıt sistemine dahil oldukları, sarmalık kıyılmış tütün mamullerinden alınan ÖTV oranını daha fazla bildikleri, ortak olma nedenlerinde “ürünleri yüksek fiyata satabilmenin ilk sırada yer aldığı”, kooperatifin en önemli fonksiyonunun ürün alımı olduğunu, kooperatifçilik konusunda eğitime ihtiyaç duydukları, teknik veya hukuki konularda ziraat odasından daha fazla bilgi aldıkları kooperatife üye olmayan üreticilerin ise, başka ürün yetiştirmeyi bilmedikleri için tütün üretimi yaptıklarını, kooperatiflerin daha iyi ve başarılı olması için devletin finansal yardım yapması gerektiğini, kooperatife üye olmak istememelerinin başlıca sebepleri arasında; mevcut kooperatifleri güvenilir olarak bulmadıklarını, başarılı olamayacaklarını belirtip, ancak bu sorunların çözülmesi halinde %83,8’i üye olabileceklerini ifade etmişlerdir. Kooperatif yöneticileri ve üyelerine hak ve yükümlülükleri ile kooperatif ve işletmecilik konularında belli periyodlarla eğitim faaliyetlerinin yürütülmesi kooperatifçiliğin devamlılığını sağlamaya katkı sağlayacaktır.
Anahtar Kelime: Tütün Tütün kooperatifi Tarımsal kooperatifler Çelikhan Sözleşmeli üretim

Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
APA TEKDEMİR N, KÖKSAL Ö, Acet N, DELLAL İ (2023). Tütün Sektöründe Yeni Bir Örgütlenme Modeli: Tütün Üretim ve Pazarlama Kooperatifleri: Çelikhan Örneği. , 74 - 84. 10.24925/turjaf.v11i3.485-495.5824
Chicago TEKDEMİR Necmettin,KÖKSAL Özdal,Acet Nail,DELLAL İlkay Tütün Sektöründe Yeni Bir Örgütlenme Modeli: Tütün Üretim ve Pazarlama Kooperatifleri: Çelikhan Örneği. (2023): 74 - 84. 10.24925/turjaf.v11i3.485-495.5824
MLA TEKDEMİR Necmettin,KÖKSAL Özdal,Acet Nail,DELLAL İlkay Tütün Sektöründe Yeni Bir Örgütlenme Modeli: Tütün Üretim ve Pazarlama Kooperatifleri: Çelikhan Örneği. , 2023, ss.74 - 84. 10.24925/turjaf.v11i3.485-495.5824
AMA TEKDEMİR N,KÖKSAL Ö,Acet N,DELLAL İ Tütün Sektöründe Yeni Bir Örgütlenme Modeli: Tütün Üretim ve Pazarlama Kooperatifleri: Çelikhan Örneği. . 2023; 74 - 84. 10.24925/turjaf.v11i3.485-495.5824
Vancouver TEKDEMİR N,KÖKSAL Ö,Acet N,DELLAL İ Tütün Sektöründe Yeni Bir Örgütlenme Modeli: Tütün Üretim ve Pazarlama Kooperatifleri: Çelikhan Örneği. . 2023; 74 - 84. 10.24925/turjaf.v11i3.485-495.5824
IEEE TEKDEMİR N,KÖKSAL Ö,Acet N,DELLAL İ "Tütün Sektöründe Yeni Bir Örgütlenme Modeli: Tütün Üretim ve Pazarlama Kooperatifleri: Çelikhan Örneği." , ss.74 - 84, 2023. 10.24925/turjaf.v11i3.485-495.5824
ISNAD TEKDEMİR, Necmettin vd. "Tütün Sektöründe Yeni Bir Örgütlenme Modeli: Tütün Üretim ve Pazarlama Kooperatifleri: Çelikhan Örneği". (2023), 74-84. https://doi.org/10.24925/turjaf.v11i3.485-495.5824
APA TEKDEMİR N, KÖKSAL Ö, Acet N, DELLAL İ (2023). Tütün Sektöründe Yeni Bir Örgütlenme Modeli: Tütün Üretim ve Pazarlama Kooperatifleri: Çelikhan Örneği. Türk Tarım - Gıda Bilim ve Teknoloji dergisi, 11(3), 74 - 84. 10.24925/turjaf.v11i3.485-495.5824
Chicago TEKDEMİR Necmettin,KÖKSAL Özdal,Acet Nail,DELLAL İlkay Tütün Sektöründe Yeni Bir Örgütlenme Modeli: Tütün Üretim ve Pazarlama Kooperatifleri: Çelikhan Örneği. Türk Tarım - Gıda Bilim ve Teknoloji dergisi 11, no.3 (2023): 74 - 84. 10.24925/turjaf.v11i3.485-495.5824
MLA TEKDEMİR Necmettin,KÖKSAL Özdal,Acet Nail,DELLAL İlkay Tütün Sektöründe Yeni Bir Örgütlenme Modeli: Tütün Üretim ve Pazarlama Kooperatifleri: Çelikhan Örneği. Türk Tarım - Gıda Bilim ve Teknoloji dergisi, vol.11, no.3, 2023, ss.74 - 84. 10.24925/turjaf.v11i3.485-495.5824
AMA TEKDEMİR N,KÖKSAL Ö,Acet N,DELLAL İ Tütün Sektöründe Yeni Bir Örgütlenme Modeli: Tütün Üretim ve Pazarlama Kooperatifleri: Çelikhan Örneği. Türk Tarım - Gıda Bilim ve Teknoloji dergisi. 2023; 11(3): 74 - 84. 10.24925/turjaf.v11i3.485-495.5824
Vancouver TEKDEMİR N,KÖKSAL Ö,Acet N,DELLAL İ Tütün Sektöründe Yeni Bir Örgütlenme Modeli: Tütün Üretim ve Pazarlama Kooperatifleri: Çelikhan Örneği. Türk Tarım - Gıda Bilim ve Teknoloji dergisi. 2023; 11(3): 74 - 84. 10.24925/turjaf.v11i3.485-495.5824
IEEE TEKDEMİR N,KÖKSAL Ö,Acet N,DELLAL İ "Tütün Sektöründe Yeni Bir Örgütlenme Modeli: Tütün Üretim ve Pazarlama Kooperatifleri: Çelikhan Örneği." Türk Tarım - Gıda Bilim ve Teknoloji dergisi, 11, ss.74 - 84, 2023. 10.24925/turjaf.v11i3.485-495.5824
ISNAD TEKDEMİR, Necmettin vd. "Tütün Sektöründe Yeni Bir Örgütlenme Modeli: Tütün Üretim ve Pazarlama Kooperatifleri: Çelikhan Örneği". Türk Tarım - Gıda Bilim ve Teknoloji dergisi 11/3 (2023), 74-84. https://doi.org/10.24925/turjaf.v11i3.485-495.5824