Yıl: 2023 Cilt: 1 Sayı: 499 Sayfa Aralığı: 49 - 59 Metin Dili: Türkçe İndeks Tarihi: 23-05-2023

Kamu Gelirleri ve Ekonomik Büyüme İkilemi: Türkiye Örneği

Öz:
Çalışmada 1990-2021 arası kamu gelirleri bileşenleri ve ekonomik büyüme verilerinden yola çıkarak aralarındaki ilişki incelenmiştir. Bu amaçla değişkenlerin durağanlık sınamaları yapılmış ve ardından VAR modeli ile analiz gerçekleştirilmiştir. VAR modelinin periyot bütününe yönelik bulgular sunması neticesinde daha kapsamlı bir analiz ile değişkenler arasındaki ilişki araştırılmıştır. Değişkenler arasındaki ilişkinin çok yönlü incelenmesine olanak veren wavelet coherence analizi ile elde edilen bulgular ile VAR modeli bulguları mukayese edilmiştir. Çalışmada elde edilen bulgu ise kamu gelirleri bileşenlerinin ekonomik büyümeyi aynı ölçüde etkilemediği yönündedir. Elde edilen bulgular değerlendirildiğinde ekonomik büyüme amaçlandığında kamu finansman kalemlerinden vergi gelirleri ve vergi dışı gelirlerin tercih edilmesi daha doğru olacaktır.
Anahtar Kelime:

Public Revenues and Economic Growth Dilemma: The Case of Turkey

Öz:
In the study, the relationship between the components of public revenues and economic growth between 1990-2021 was examined. For this purpose, the stationarity tests of the variables were carried out and then the analysis was carried out with the VAR model. As the VAR model presented findings for the whole period, the relationship between the variables was investigated with a more comprehensive analysis. The findings obtained by the wavelet coherence analysis, which allows the relationship between the variables to be examined in many ways, and the findings of the VAR model were compared. The finding obtained in the study is that the components of public revenues do not affect economic growth to the same extent. When the findings are evaluated, it will be more accurate to prefer tax revenues and non-tax revenues from public finance items when economic growth is aimed.
Anahtar Kelime:

Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Bibliyografik
 • - Abdiyeva, Raziyahan ve Baygonuşova, Damira, “Geçiş Ekonomilerinde Vergi Gelirleri ve Ekonomik Büyüme İlişkisi: Kırgızistan Örneği”, Akademik Bakış Dergisi, Sayı: 53, 2016, ss.29-71.
 • - Abu Bakar, Noraznin, “Empirical Evaluation on External Debt of Malaysia”, International Business & Economics Research Journal, Vol: 7, Issue: 2, 2008, pp. 95-108.
 • - Akçay, Osman Cevdet; Alper, Cevdet Emre, ve Ozmucur, Suleyman, , “Budget Deficit, Money Supply and Inflation: Evidence from Low and High Frequency Data for Turkey”, Araştırma Raporu, Boğaziçi Üniversitesi İktisat Bölümü, 1996, http://ideas. econ.boun. edu.tr/content/wp/ISS_EC_96_12.pdf, (23. 10.2022).
 • - Akıncı, Adil, , “Türkiye’de Vergi Gelirlerinin Ekonomik Büyüme Üzerindeki Etkisi”, Finans Ekonomi ve Sosyal Araştırmalar Dergisi, Cilt: 4, Sayı: 1, 2019, ss.100-105.
 • - Altay, Asuman, Kamu Maliyesi, Ankara, Seçkin Yayıncılık, 2015.
 • - Altıner, Ali ve Önder, Çalcalı, “Türkiye’de Vergi Gelirleri ve Bütçe Harcamalarının Ekonomik Büyüme ile Etkileşimi”, Maliye Dergisi, Sayı: 176, 2019, ss.406-427.
 • - Anastassiou A., Thomas, & Dritsaki Chaido, “Tax Revenues and Economic Growth: An Empirical Investigation For Greece Using Causality Analysis”, Journal of Social Sciences, Vol: 1, Issue: 2, 2005, pp. 99-104.
 • - Azeem, M. Masood; Saqi, Madhia; Mushtaq, Khalid and Samie, Abdus, “An Empirical Analysis of Tax Rat and Economic Growth Linkages of Pakistan”, Pakistan Journal of Life and Social Sciences, Vol: 11, Issue: 1, 2013, pp.14-18.
 • - Desta M., G., “External Debt and Economic Growth in Ethiopia”, African Institute For Economic Development and Planning (IDEP), 2005, http://www.unidep.org, (29/10/2021).
 • - Durkaya, Mehmet, ve Ceylan, Servet, “Vergi Gelirleri ve Ekonomik Büyüme”, Maliye Dergisi, Sayı: 150, 2006, ss.79-89.
 • - Gültekin, Özge Elmastaş ve Hayat, Elvan Aktürk, “Analysis of Factors Affecting The Gold Prices Through Var Model: 2005-2015 Period”, Ege Academic Review, Vol: 16, Issue: 4, 2016, pp. 611-625.
 • - İpek, Eyüp, ve Yaşar B. K., Türkiye’de Ekonomik Büyüme ve Dış Borç İlişkisi, Uluslararası Sermaye Hareketleri ve Gelişmekte Olan Piyasalar Uluslararası Sempozyumu, 2008, Balıkesir.
 • - Karagöl, Erdal, “The Relationship Between External Debt, Defence Expenditures and GNP Revisited: The Case of Turkey”, Defence and Peace Economics, Vol: 17, Issue: 1, 2006, pp.47-57.
 • - Mangır, Fatih, ve Ertuğrul, H. Murat, “Vergi Yükü ve Ekonomik Büyüme İlişkisi: 1988-2011 Türkiye Örneği”, Maliye Dergisi, Sayı: 162, 2012, ss.256-265.
 • - Memon, Irfan Ali, Kalhoro, Muhammad Siddique and Payne, Annette, , “Wavelet Cohorence Analysis of Change Blindness”, Mehran University Research Journal of Engineering, Vol: 32, Issue: 1, 2013, pP. 103-110.
 • - Mucuk, Mehmet, ve Alptekin, Volkan, “Türkiye’de Vergi ve Ekonomik Büyüme İlişkisi: VAR Analizi (1975-2006)”, Maliye Dergisi, Sayı: 155, 2008, ss.159-174.
 • - Nabende B, Anthony, & Slater, Jim, “Private Capital Formation: Short− and Long−Run Crowding-in (out) Effects in ASEAN 1971-99”, Economics Bulletin, Vol: 3, Issue: 27, 2003, pp. 1-16.
 • - Naghdy, Golshah, Wang, Jian and Ogunbona, Philip, “Texture Analysis Using Gabor Wavelets”, Human Vision and Electronic Imaging, Vol: 2657, 1996, pp.74-85.
 • - OECD, Global Revenue Statistics Database, 2020.
 • - Ojang, Cornelius M.; Anthony, Ogar; Arikpo, Oka Felix, “The Impact of Revenue on Economic Growth: Evidence From Nigeria”, Journal of Economic and Finance, Vol: 1, Issue: 7, 2016, pp.32-38.
 • - Özel, Hasan Alp, “Ekonomik Büyümenin Teorik Temelleri”, Çankırı Karatekin Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Cilt: 2, Sayı: 1, 2012, ss. 66-72.
 • - Pal, Debdatta, and Mitra, K. Subrata, “Oil Price and Automobile Stock Return Co-Movement: A Wavelet Coherence Analysis”, Economic Modelling, Vol: 76, 2019, pp. 172-181.
 • - Susam, Nazan, Kamu Maliyesi Temel Kavram ve Esaslar, 2. Baskı, İstanbul, Beta Basım Yayım Dağıtım, 2016.
 • - Tokatlıoğlu, Mircan, ve Selen, Ufuk, Maliye Politikası, 1.Baskı, Bursa, Ekin Basım Yayın, 2017.
 • - Turmob, Faiz Raporu, Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliği, Ankara, 2017.
 • - Were, Maureen, “The Impact of External Debt on Economic Growth and Private Investments in Kenya: An Empirical Assessment”, Kenya Institute For Public Policy Research and Analysis, Discussion Paper No. 2001/116, 2001, United Nations University World Institute for Development Economics Research (WIDER).
APA SAMANCI M, NOYAN E (2023). Kamu Gelirleri ve Ekonomik Büyüme İkilemi: Türkiye Örneği. , 49 - 59.
Chicago SAMANCI Muhammed,NOYAN Emrah Kamu Gelirleri ve Ekonomik Büyüme İkilemi: Türkiye Örneği. (2023): 49 - 59.
MLA SAMANCI Muhammed,NOYAN Emrah Kamu Gelirleri ve Ekonomik Büyüme İkilemi: Türkiye Örneği. , 2023, ss.49 - 59.
AMA SAMANCI M,NOYAN E Kamu Gelirleri ve Ekonomik Büyüme İkilemi: Türkiye Örneği. . 2023; 49 - 59.
Vancouver SAMANCI M,NOYAN E Kamu Gelirleri ve Ekonomik Büyüme İkilemi: Türkiye Örneği. . 2023; 49 - 59.
IEEE SAMANCI M,NOYAN E "Kamu Gelirleri ve Ekonomik Büyüme İkilemi: Türkiye Örneği." , ss.49 - 59, 2023.
ISNAD SAMANCI, Muhammed - NOYAN, Emrah. "Kamu Gelirleri ve Ekonomik Büyüme İkilemi: Türkiye Örneği". (2023), 49-59.
APA SAMANCI M, NOYAN E (2023). Kamu Gelirleri ve Ekonomik Büyüme İkilemi: Türkiye Örneği. Vergi Dünyası Dergisi, 1(499), 49 - 59.
Chicago SAMANCI Muhammed,NOYAN Emrah Kamu Gelirleri ve Ekonomik Büyüme İkilemi: Türkiye Örneği. Vergi Dünyası Dergisi 1, no.499 (2023): 49 - 59.
MLA SAMANCI Muhammed,NOYAN Emrah Kamu Gelirleri ve Ekonomik Büyüme İkilemi: Türkiye Örneği. Vergi Dünyası Dergisi, vol.1, no.499, 2023, ss.49 - 59.
AMA SAMANCI M,NOYAN E Kamu Gelirleri ve Ekonomik Büyüme İkilemi: Türkiye Örneği. Vergi Dünyası Dergisi. 2023; 1(499): 49 - 59.
Vancouver SAMANCI M,NOYAN E Kamu Gelirleri ve Ekonomik Büyüme İkilemi: Türkiye Örneği. Vergi Dünyası Dergisi. 2023; 1(499): 49 - 59.
IEEE SAMANCI M,NOYAN E "Kamu Gelirleri ve Ekonomik Büyüme İkilemi: Türkiye Örneği." Vergi Dünyası Dergisi, 1, ss.49 - 59, 2023.
ISNAD SAMANCI, Muhammed - NOYAN, Emrah. "Kamu Gelirleri ve Ekonomik Büyüme İkilemi: Türkiye Örneği". Vergi Dünyası Dergisi 1/499 (2023), 49-59.