Yıl: 2011 Cilt: 2011 Sayı: 40 Sayfa Aralığı: 409 - 420 Metin Dili: Türkçe

Development and psychometric properties gender roles attitude scale

Öz:
Çalışma, üniversite öğrencilerinin toplumsal cinsiyet rollerine ilişkin tutumlarını ölçebilecek bir araç geliştirmek amacıyla gerçekleştirilmiştir. Toplumsal cinsiyet rollerine ilişkin geleneksel bakış açısının değiştirilerek, eşitlikçi bakış açısının kazanılabilmesi için öncelikle üniversite öğrencilerinin toplumsal cinsiyet rollerine ilişkin tutumlarının belirlenmesi gerekmektedir. Araştırmanın örneklemini bir üniversitede öğrenim gören ve büyüklüğe orantılı tabakalı rastgele örnekleme yöntemi kullanılarak seçilen öğrenciler oluşturmuştur. Örneklem kapsamına toplam 500 öğrenci (291 kız, 209 erkek) alınmıştır. Veriler veri toplama formu aracılığı ile toplanmıştır. Toplumsal Cinsiyet Rolleri Tutum Ölçeği 38 madde ve beş boyuttan (eşitlikçi cinsiyet rolü, kadın cinsiyet rolü, evlilikte cinsiyet rolü, geleneksel cinsiyet rolü ve erkek cinsiyet rolü) oluşmaktadır. Ölçeğin tüm maddeleri arasında istatistiksel olarak anlamlı fark olduğu belirlenmiştir (p<0.01). Ölçeğin toplam Cronbach's a iç güvenlik katsayısının 0.92 olduğu bulunmuştur. Elde edilen bulgular ölçeğin; üniversite öğrencilerinin toplumsal cinsiyet rollerine ilişkin tutumlarını belirlemede istenen düzeyde geçerli ve güvenilir bir ölçme aracı olduğunu göstermektedir.
Anahtar Kelime: gras cinsiyet rolleri yaklaşım ölçeği tutum ölçeği toplumsal cinsiyet üniversite öğrencileri

Toplumsal cinsiyet rolleri tutum ölçeğinin geliştirilmesi ve psikometrik özellikler

Öz:
This research was conducted for the purpose of developing a scaling tool to determine university students&#8217; attitudes towards gender roles. University students&#8217; attitudes should first be determined in order to change this traditional view to gender and to achieve a more egalitarian view. The research sample was comprised of one university&#8217;s students chosen using a size-proportional stratified random sampling method. A total of 500 students (291 female, 209 male) were included in the sample. Data was collected via self-administered questionnaires. The Gender Roles Attitude Scale (GRAS) contains 38 items and five dimensions (egalitarian gender roles, female gender roles, marriage gender roles, traditional gender roles and male gender roles). Statistically significant differences were determined among all survey items (p<0.01). The instrument&#8217;s total Cronbach alpha internal consistency coefficient was found to be 0.92. The findings that were obtained showed that the survey is a valid and reliable instrument for determining university students&#8217; attitudes towards gender roles.
Anahtar Kelime: attitude scale university students gender gras gender roles attitude scale

Belge Türü: Makale Makale Türü: Diğer Erişim Türü: Erişime Açık
 • Akın, A. ve Demirel, S. (2003). Toplumsal cinsiyet kavramı ve sağlığa etkileri [Concept of gender and its effects on health], Cumhuriyet Üniversitesi Tip Fakültesi Dergisi Halk Sagligi Ozel Eki, 25(4), 73-82.
 • Asili, G. (2001). Üniversite öğrencilerinin cinsiyet rolleri ve ego durumlari arasindaki ilişki [Relationship between gender and ego conditions of University students]., Unplished master thesis, Selcuk University, Konya.
 • Basow, S. A. (1992). Gender stereotypes and roles (3rd ed.). California: Brooks/Cole Publishing Company Pacific Grove.
 • Baykal, S. (1988). Üniversite öğrencilerinin cinsiyet rolleri ile ilgili kalıpyargilarınm bazi degiskenler acisindan incelenmesi [Evaluation of Typical Judgements Regarding Gender of University Students According to Some Variables]. Unpublished doctoral thesis, Hacettepe University, Ankara.
 • Damji, T., Lee & L.M. (1995). Gender role identity and perceptions of Ismaili muslim men and women, The Journal of Social Psychology, 137: 215-23.
 • Demirel, S. (2007). Toplumsal cinsiyet [Gender]. In L. Taşkın (Eds.), Dogum ve Kadin Sagligi Hemsireligi (7. ed.) (pp. 2934). Ankara: Sistem Ofset Matbaacilik.
 • Dökmen, Y.Z. (2004). Toplumsal cinsiyet sosyal psikolojik aciklamalar [Gender Social Psychological Explanations]. Ankara: Sistem Yayincilik.
 • Frieze, H. I., Ferligoj, A., Kogovsek, I., Horvat, J. & Sarlija, N. (2003). Gender role attitudes in University students in the USA, Slovenia and Croatia. Psychology of Women Quarterly, 27, 256-261.
 • Guvenç, G. (1996). Kiz ve erkek üniversite öğrencilerinin aile ici etkileşime iliskin algilari ile toplumsal cinsiyet rolune iliskin tutumlari [Perceptions of female and male University students to domestic interaction and their attitudes towards gender role], 3P Dergisi, 4(1), 34-40.
 • İpek, C & Bayraktar, Ş. (2004). Aday öğretmenlerin fen bilimleri ve sosyal bilimlere bakışları. Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, 1, 35-50.
 • Keith, B. & Jacqueline, S. (2002). Parent and adolescent gender role attitudes in 1990's Great Britain, Sex Roles, 46(7/8), 239-244.
 • Khalid, R. & Hanon Frieze, I. (2004). Measuring perceptions of gender roles: the IAWS for Pakistanis and U.S. immigrant populations, Sex Roles, 51(5/6),293-300.
 • Kimberly, A. & Mahaffy, K. (2002). The gendering of adolescents' childbearing and educational plans: reciprocal effects and the influence of social context, Sex Roles, 46 (11/12), 403-417.
 • Lindsey, L. L. (1990). Gender roles a sociological perspective. United States of America: Prentice Hall International Limited.
 • Rosenkrantz, P. (1986). Sex roles stereotypes and self concepts in college students, Journal of Consulting and Clinical Psychology, 32(3), 287-295.
 • T.C Başbakanlık Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü. (2004). Turkiye'de Kadinin Durumu [The Condition of Woman in Turkey]. Ankara: T.C Basbakanlik Kadinin Statusu Genel Mudurluğu.
 • Taslem, D. & Catherine, M. L. (1995). Gender role identity and perceptions of ismaili muslim men and women, The Journal of Social Psychology, 135, 215-223.
 • Tezbasaran, A. (1997). Likert Tipi Olcek Gelistirme Kilavuzu [Guideline for Developing a Likert Type Scale]. Ankara: Türk Psikologlar Dernegi Yayini.
 • Tougas, F., Brown, R., Beaton, A. M. & Joly, S. (1995). Neosexism: plus a change, Personality and Social Psychology Bulletin, 21, 842-849.
 • Trommsdorff, G. & Iwawaki, S. (1989). Student's perceptions of socialisation and gender role in Japan and Germany,International Journal of Behavioral Development, 12(4), 485-493.
 • Türkiye Buyuk Millet Meclisi. (2007). 2007 yili secim sonuclanna gore cinsiyetlerine gore milletvekilleri dagilimi [Distribution of the members of the parliament regarding gender according to 2007 national elections], 29. 02. 2008 tarihinde http://www.tbmm.gov.tr.htm adresinden alınmıştır.
 • Türkiye Istatistik Kurumu. (2006). Nüfus ve Kalkınma Göstergeleri 2006 [Results of the population and development indicators, 2006], 20. 05. 2010 tarihinde http://www.tuik.gov.tr.htm adresinden alınmıştır.
 • Türkiye Istatistik Kurumu. (2006). Turkiye eğitim istatistikleri 2006 [Education statistics in Turkey, 2006], 04.11.2008 tarihinde http://www.tuik.gov.tr.htm adresinden alınmıştır.
 • Türkiye Istatistik Kurumu. (2007). Turkiye hanehalki iş gücü araştırması 2007 [Household labour investigation in Turkey],04.11.2008 tarihinde http://www.tuik.gov.tr.htm adresinden alınmıştır.
 • Uji, M., Shono, M., Shikai, N., Hiramura, H. & Kitamura, T. (2006). Egalitarian sex role attitudes among Japanese human service professionals: confirmatory factor analytic study, Psychiatry and Clinical Neurosciences, 60, 296-302.
 • World Health Organization. (1998). Gender and health, Technical Paper. Switzerland: World Health Organization.
APA ZEYNELOĞLU S (2011). Development and psychometric properties gender roles attitude scale. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 2011(40), 409 - 420.
Chicago ZEYNELOĞLU SİMGE Development and psychometric properties gender roles attitude scale. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 2011, no.40 (2011): 409 - 420.
MLA ZEYNELOĞLU SİMGE Development and psychometric properties gender roles attitude scale. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, vol.2011, no.40, 2011, ss.409 - 420.
AMA ZEYNELOĞLU S Development and psychometric properties gender roles attitude scale. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. 2011; 2011(40): 409 - 420.
Vancouver ZEYNELOĞLU S Development and psychometric properties gender roles attitude scale. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. 2011; 2011(40): 409 - 420.
IEEE ZEYNELOĞLU S "Development and psychometric properties gender roles attitude scale." Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 2011, ss.409 - 420, 2011.