Yıl: 2023 Cilt: 32 Sayı: 1 Sayfa Aralığı: 65 - 67 Metin Dili: İngilizce DOI: 10.4274/mirt.galenos.2022.24865 İndeks Tarihi: 25-05-2023

Incidental Tc-99m MDP Uptake in Cortical-subcortical Parietotemporal Cerebral Area in a Patient with a History of Recent Ischemic Cerebrovascular Event who Underwent Whole- body Bone Scan

Öz:
The authors present Tc-99m methylene diphosphonate (MDP) uptake in the right parietotemporal area at whole-body bone scan (WBBS) in 75 years male patient with prostate adenocarcinoma Gleason score 3+4 (pT2N0Mx). No residual or metastatic disease was detected in the patient’s Gallium-68 prostate-specific membrane antigen positron emission tomography/computed tomography four months before WBBS. The patient had undetectable prostate-specific antigen levels and underwent WBBS to restage prostate cancer due to equivocal findings in previous WBBS. Current WBBS planar views revealed heterogeneous Tc-99m MDP uptake in the right parietotemporal area and the sphenoid bone in addition to equivocal uptake on the lower lumbar vertebrae. Single-photon emission computed tomography study to identify the MDP-avid lesion on the right cranial area revealed heterogeneous Tc-99m MDP uptake in the right parietotemporal area and sphenoid bone. The patient had a history of transsphenoidal surgery for a hypophyseal tumor two years ago and a recent cerebrovascular event (CVE). Diffusion-weighted magnetic resonance imaging revealed a cortical-subcortical patchy area of restricted diffusion in the parietotemporal region compatible with acute ischemia. Heterogeneous Tc-99m MDP uptake in the right parietotemporal area was attributed to recent CVE and secondary vascular-tissue change-related dystrophic calcification.
Anahtar Kelime:

Yakın Zamanda İskemik Serebrovasküler Olay Öyküsü Olan ve Tüm Vücut Kemik Taraması Yapılan Bir Hastada Kortikal-subkortikal Parietotemporal Serebral Alanda Tesadüfen Saptanan Tc-99m MDP Tutulumu

Öz:
Yazarlar 75 yaşında prostat adenokarsinom Gleason skor 3+4 (pT2N0Mx) tanılı erkek hastanın çekilen tüm vücut kemik sintigrafisinde (TVKS) sağ paryetotemporal bölgeye uyan alanda izlenen Tc-99m metilen difosfonat (MDP) tutulumunu sunmaktadır. Hastanın TVKS’den 4 ay önce çekilen Galyum-68 prostat spesifik membran antijeni pozitron emisyon tomografi/bilgisayarlı tomografide rezidü veya metastaz saptanmamıştı. Prostat spesifik antijen düzeyi ölçülebilir aralığın altında olan hastaya, önceki TVKS’de saptanan şüpheli bulguların aydınlatılması amacıyla yeniden evreleme amaçlı TVKS çekilmişti. Güncel TVKS’de sağ kraniyal bölgede saptanan Tc-99m MDP tutulumunu aydınlatmak için yapılan tek foton emisyonlu bilgisayarlı tomografi görüntülemede sağ paryetotemporal bölgede heterojen Tc-99m MDP birikimi, sfenoid kemikte fokal tutulum ve lomber alt vertebralarda nospesifik tutulum izlendi. İki yıl önce hipofiz tümörüne yönelik transfenoidal cerrahi ve yakın tarihli serebrovasküler olay öyküsü mevcuttu. Diffüzyon ağırlıklı kraniyal manyetik rezonans görüntülerinde sağ paryetotemporal bölgede kortikal-subkortikal alanda akut iskemi ile uyumlu yamasal difüzyon kısıtlılığı alanı saptandı. Sağ paryetotemporal bölgede izlenen heterojen Tc99m-MDP tututlumu yakın tarihli iskemik serebrovasküler olaya ve vasküler-doku değişikliğine bağlı distrofik kalsifikasyona ikincil nitelikte değerlendirildi.
Anahtar Kelime:

Belge Türü: Makale Makale Türü: Diğer Erişim Türü: Erişime Açık
  • 1. Lionel Zuckier LS, Martineau P. Altered biodistribution of radiopharmaceuticals used in bone scintigraphy. Semin Nucl Med 2015;45:81-96.
  • 2. Hung GU, Lee JD, Lee JK. Bilateral cranial Tc-99m MDP uptake due to hypoxic-ischemic encephalopathy. Clin Nucl Med 2007;32:328-329.
  • 3. Kannivelu A, Padhy AK, Srinivasan S, Ali SZ. Extraosseous uptake of technetium-99m methylene diphosphonate by an acute territorial cerebral infarct in a classical biodistribution pattern. Indian J Nucl Med 2013;28:240-242.
  • 4. Das J, Ray S. Incidental finding of technetium-99m methylene diphosphonate uptake in acute cerebral infarct. Indian J Nucl Med 2016;31:313-315.
  • 5. Mackie GC. Tc-99m MDP uptake resulting from acute middle cerebral artery territory infarction. Clin Nucl Med 2003;28:851-852.
APA NAK D, GÖKSEL S (2023). Incidental Tc-99m MDP Uptake in Cortical-subcortical Parietotemporal Cerebral Area in a Patient with a History of Recent Ischemic Cerebrovascular Event who Underwent Whole- body Bone Scan. , 65 - 67. 10.4274/mirt.galenos.2022.24865
Chicago NAK DEMET,GÖKSEL SİBEL Incidental Tc-99m MDP Uptake in Cortical-subcortical Parietotemporal Cerebral Area in a Patient with a History of Recent Ischemic Cerebrovascular Event who Underwent Whole- body Bone Scan. (2023): 65 - 67. 10.4274/mirt.galenos.2022.24865
MLA NAK DEMET,GÖKSEL SİBEL Incidental Tc-99m MDP Uptake in Cortical-subcortical Parietotemporal Cerebral Area in a Patient with a History of Recent Ischemic Cerebrovascular Event who Underwent Whole- body Bone Scan. , 2023, ss.65 - 67. 10.4274/mirt.galenos.2022.24865
AMA NAK D,GÖKSEL S Incidental Tc-99m MDP Uptake in Cortical-subcortical Parietotemporal Cerebral Area in a Patient with a History of Recent Ischemic Cerebrovascular Event who Underwent Whole- body Bone Scan. . 2023; 65 - 67. 10.4274/mirt.galenos.2022.24865
Vancouver NAK D,GÖKSEL S Incidental Tc-99m MDP Uptake in Cortical-subcortical Parietotemporal Cerebral Area in a Patient with a History of Recent Ischemic Cerebrovascular Event who Underwent Whole- body Bone Scan. . 2023; 65 - 67. 10.4274/mirt.galenos.2022.24865
IEEE NAK D,GÖKSEL S "Incidental Tc-99m MDP Uptake in Cortical-subcortical Parietotemporal Cerebral Area in a Patient with a History of Recent Ischemic Cerebrovascular Event who Underwent Whole- body Bone Scan." , ss.65 - 67, 2023. 10.4274/mirt.galenos.2022.24865
ISNAD NAK, DEMET - GÖKSEL, SİBEL. "Incidental Tc-99m MDP Uptake in Cortical-subcortical Parietotemporal Cerebral Area in a Patient with a History of Recent Ischemic Cerebrovascular Event who Underwent Whole- body Bone Scan". (2023), 65-67. https://doi.org/10.4274/mirt.galenos.2022.24865
APA NAK D, GÖKSEL S (2023). Incidental Tc-99m MDP Uptake in Cortical-subcortical Parietotemporal Cerebral Area in a Patient with a History of Recent Ischemic Cerebrovascular Event who Underwent Whole- body Bone Scan. Molecular Imaging and Radionuclide Therapy, 32(1), 65 - 67. 10.4274/mirt.galenos.2022.24865
Chicago NAK DEMET,GÖKSEL SİBEL Incidental Tc-99m MDP Uptake in Cortical-subcortical Parietotemporal Cerebral Area in a Patient with a History of Recent Ischemic Cerebrovascular Event who Underwent Whole- body Bone Scan. Molecular Imaging and Radionuclide Therapy 32, no.1 (2023): 65 - 67. 10.4274/mirt.galenos.2022.24865
MLA NAK DEMET,GÖKSEL SİBEL Incidental Tc-99m MDP Uptake in Cortical-subcortical Parietotemporal Cerebral Area in a Patient with a History of Recent Ischemic Cerebrovascular Event who Underwent Whole- body Bone Scan. Molecular Imaging and Radionuclide Therapy, vol.32, no.1, 2023, ss.65 - 67. 10.4274/mirt.galenos.2022.24865
AMA NAK D,GÖKSEL S Incidental Tc-99m MDP Uptake in Cortical-subcortical Parietotemporal Cerebral Area in a Patient with a History of Recent Ischemic Cerebrovascular Event who Underwent Whole- body Bone Scan. Molecular Imaging and Radionuclide Therapy. 2023; 32(1): 65 - 67. 10.4274/mirt.galenos.2022.24865
Vancouver NAK D,GÖKSEL S Incidental Tc-99m MDP Uptake in Cortical-subcortical Parietotemporal Cerebral Area in a Patient with a History of Recent Ischemic Cerebrovascular Event who Underwent Whole- body Bone Scan. Molecular Imaging and Radionuclide Therapy. 2023; 32(1): 65 - 67. 10.4274/mirt.galenos.2022.24865
IEEE NAK D,GÖKSEL S "Incidental Tc-99m MDP Uptake in Cortical-subcortical Parietotemporal Cerebral Area in a Patient with a History of Recent Ischemic Cerebrovascular Event who Underwent Whole- body Bone Scan." Molecular Imaging and Radionuclide Therapy, 32, ss.65 - 67, 2023. 10.4274/mirt.galenos.2022.24865
ISNAD NAK, DEMET - GÖKSEL, SİBEL. "Incidental Tc-99m MDP Uptake in Cortical-subcortical Parietotemporal Cerebral Area in a Patient with a History of Recent Ischemic Cerebrovascular Event who Underwent Whole- body Bone Scan". Molecular Imaging and Radionuclide Therapy 32/1 (2023), 65-67. https://doi.org/10.4274/mirt.galenos.2022.24865