Yıl: 2008 Cilt: 0 Sayı: 3 Sayfa Aralığı: 135 - 159 Metin Dili: Türkçe İndeks Tarihi: 29-07-2022

Muhasebecilik mesleğinde mesleki stres kaynakları ve uygulanan bireysel stratejiler üzerine bir araştırma

Öz:
Teknolojik gelişmeler, insan hayatını kolaylaştırmaya başladığı gibi bazı sorunları da beraberinde getirmektedir. Hayatın maddi boyutlu yaşandığı manevi boyutunun göz ardı edildiği günümüzde "stres" kendini iyice hissettirmeye başlamıştır. Stres hemen her meslekte görülen ve birçok hastalığın tetikleyicisi olan çağın en önemli rahatsızlıklarındandır. Muhasebecilik mesleği de stresin en çok hissedildiği mesleklerden biridir.Bu çalışmada muhasebecilik mesleğinde meslekî stres kaynakları ve muhasebecilerin strese karşı uyguladıkları bireysel stratejiler tespit edilmeye çalışılmıştır. Bu amaçla düzenlenen anket formu, Kırşehir ilinde (ilçeler dâhil) mesleği icra eden 51 muhasebeci ile yüz yüze görüşmek suretiyle doldurulmuştur. Verilerin analizinde ise SPSS 10,0 for Windows (Statistical Package for the Social Sciences) istatistiksel paket programı kullanılmıştır. Sonuçta, aşırı çalışma temposu, işlerin monoton olması, bürokratik işlemlerin çokluğu ve sorumluluğun ağırlığı gibi durumların muhasebe mesleğinin stresini artırdığı bulgusuna ulaşılmıştır.
Anahtar Kelime:

Konular: İşletme İktisat

A research about thr sources of professional stress of accountancy and applied individual strategies

Öz:
The technological developments bring various problems while facilitating human life. Stress can easily be seen in today's life however the spiritual dimension of the phenomenon has been neglected. In our age stress is one of the most important troubles that might come into sight in every profession. Moreover it causes to many serious illness. As many professions, accounThe aim of the study is to find out the sources of stress in accountancy and the individual strategies of the accountants to get rid of it. The public survey was developed by the researcher and to face to face interviews has been made with 51 accountants, who were located in Kırşehir and its districts. While analyzing the data SPSS 10.0 for Windows (Statistical Package for the Social Sciences) was used and it has been found out that intensive work, monotonous work, bureaucratic process and having more responsibility were the factors that increase the stress level in accounting profession.
Anahtar Kelime:

Konular: İşletme İktisat
Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Bibliyografik
0
0
0
 • 1. AKDOĞAN, Habib "Muhasebe Mesleğinde Toplam Kalite Yönetimi İçerisinde Yer Alan Müşteri Memnuniyeti ve Etik İlişkisi", Muhasebe ve Denetime Bakış, Yıl:4, Sayı:14, Ocak 2005.
 • 2. AKMEL, Jale, "Turizm Sektöründe Stres Kavramı", Marmara Üniversitesi. İİBF Dergisi, Sayı:1 -2,1992.
 • 3. BALTAŞ, Acar, Zuhal BALTAŞ, Stres ve Başaçıkma Yolları, 18. Baskı, Remzi Kitabevi, İstanbul, 1988.
 • 4. CARTWRiGT, Susan and Cary L. COOPER, Managing Workplace Stress, Oaks: Sage Publications, 1997.
 • 5. CLUSKEY, G.R., "İs Seasonal Stress a Career Choice of Professional Accountants?" Journal of Employment, Vol: 34, lssue:1, March 1997.
 • 6. DEMİR, Mehmet, Yeminli Malî Müşavirlerin Ekonomik Sisteme Katkısı, Meslekî Sorunları ve Çözüm Önerileri, İnönü Üniv. SBE, Basılmamış Doktora Tezi, 2004.
 • 7. DeZORT, F.Tood., "A Review and Synthesis of Pressure Effect Research Accounting," Journal of Accounting Literature, 1997. Looksmart
 • 8. EKİCİ, Süleyman, İşletmelerde Örgütsel Stres ve Yönetimi Üzerine Bir Uygulama, Basılmamış Doktora Tezi, Cumhuriyet Üniversitesi SBE, 2003.
 • 9. EREN, Erol, Örgütsel Davranış ve Yönetim Psikolojisi, 6. Baskı, Beta Basım Yayım, İstanbul, 2000.
 • 10. FARAGHER, E. B., COOPER, Cil and CARTWRiGT, Susan,"A Shortened Stress Evaluation Tool", www.intersicience.wiley.com
 • 11. GÜL, Kudret, Halil ERGÜN," Muhasebe Mesleğinde Etik", Muhasebe ve Denetime Bakış, Yıl:4, Sayı:11, Ocak 2004.
 • 12. KALAYCI Şeref, Ömer TEKŞEN, "Muhasebecilik Mesleğinde Karşılaşılan Sorunlar ve Çözüm Önerileri: İsparta İl Merkezi Uygulaması", Muhasebe Finansman Dergisi, Sayı:31,Temmuz 2006.
 • 13. KÖKNEL, Özcan, Zorlanan İnsan, 2. Baskı, Altın Kitaplar Yayınevi, İstanbul, 1988.
 • 14. LAW, Daniel Warren, An Examination of Personality Traits as Moderating Factors of Exhausting in Public Accounting (The Degree of doctor philosophy) www.proguest.umi.com
 • 15. Serbest Muhasebecilik, Serbest Muhasebeci Malî Müşavirlik ve Yeminli Malî Müşavirlik Kanunu, Kanun No: 3568,13.06.1989 tarih ve 20194 sayılı R. Gazete
 • 16. SÖZBİLİR, Naciye Tekin YENİGÜN, "Muhasebe Meslek Mensuplarının Bağımsızlık ve Tarafsızlıklarının Korunmasında Risk Alanları ve Bir Anket Çalışması", Muhasebe Finansman Dergisi, Sayı:13, Ocak 2002.
 • 17. STEVENSON, David, "Stress-The New 'British Disease' ", Management Research News, Vol: 23, No: 12,2000.
 • 18. SUSMUŞ, Türker, "Sivil Toplum Örgütü Olarak Muhasebe Meslek Odalarının Meslek Mensubu Gözüyle İşlevlerini ve Önemini Saptamaya Yönelik Uygulamalı Araştırma" http//mmmb.org. tr. 2005.
 • 19. TEKİN, Halil, Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme, Mesa Yayınları, Ankara, 1987.
 • 20. Türkçe Sözlük, TDK Yayınları No: 549,9. Baskı, Cilt II, Ankara, 1998.
 • 21. UZAY, Şaban, Şükran G. TANÇ, " Muhasebecilerin Sorunları ve Beklentileri: Kayseri ve Nevşehir İlleri Uygulaması", Muhasebe Finansman Dergisi, Sayı:22, Nisan 2004.
 • 22. YILDIZ, Fehmi Muhasebe Mesleğinde Meslek Ahlakı, Der Yayınları, İstanbul, 2002.
APA DEMIR M, ANASIZ İ (2008). Muhasebecilik mesleğinde mesleki stres kaynakları ve uygulanan bireysel stratejiler üzerine bir araştırma. , 135 - 159.
Chicago DEMIR MEHMET,ANASIZ İSMAİL Muhasebecilik mesleğinde mesleki stres kaynakları ve uygulanan bireysel stratejiler üzerine bir araştırma. (2008): 135 - 159.
MLA DEMIR MEHMET,ANASIZ İSMAİL Muhasebecilik mesleğinde mesleki stres kaynakları ve uygulanan bireysel stratejiler üzerine bir araştırma. , 2008, ss.135 - 159.
AMA DEMIR M,ANASIZ İ Muhasebecilik mesleğinde mesleki stres kaynakları ve uygulanan bireysel stratejiler üzerine bir araştırma. . 2008; 135 - 159.
Vancouver DEMIR M,ANASIZ İ Muhasebecilik mesleğinde mesleki stres kaynakları ve uygulanan bireysel stratejiler üzerine bir araştırma. . 2008; 135 - 159.
IEEE DEMIR M,ANASIZ İ "Muhasebecilik mesleğinde mesleki stres kaynakları ve uygulanan bireysel stratejiler üzerine bir araştırma." , ss.135 - 159, 2008.
ISNAD DEMIR, MEHMET - ANASIZ, İSMAİL. "Muhasebecilik mesleğinde mesleki stres kaynakları ve uygulanan bireysel stratejiler üzerine bir araştırma". (2008), 135-159.
APA DEMIR M, ANASIZ İ (2008). Muhasebecilik mesleğinde mesleki stres kaynakları ve uygulanan bireysel stratejiler üzerine bir araştırma. Verimlilik Dergisi, 0(3), 135 - 159.
Chicago DEMIR MEHMET,ANASIZ İSMAİL Muhasebecilik mesleğinde mesleki stres kaynakları ve uygulanan bireysel stratejiler üzerine bir araştırma. Verimlilik Dergisi 0, no.3 (2008): 135 - 159.
MLA DEMIR MEHMET,ANASIZ İSMAİL Muhasebecilik mesleğinde mesleki stres kaynakları ve uygulanan bireysel stratejiler üzerine bir araştırma. Verimlilik Dergisi, vol.0, no.3, 2008, ss.135 - 159.
AMA DEMIR M,ANASIZ İ Muhasebecilik mesleğinde mesleki stres kaynakları ve uygulanan bireysel stratejiler üzerine bir araştırma. Verimlilik Dergisi. 2008; 0(3): 135 - 159.
Vancouver DEMIR M,ANASIZ İ Muhasebecilik mesleğinde mesleki stres kaynakları ve uygulanan bireysel stratejiler üzerine bir araştırma. Verimlilik Dergisi. 2008; 0(3): 135 - 159.
IEEE DEMIR M,ANASIZ İ "Muhasebecilik mesleğinde mesleki stres kaynakları ve uygulanan bireysel stratejiler üzerine bir araştırma." Verimlilik Dergisi, 0, ss.135 - 159, 2008.
ISNAD DEMIR, MEHMET - ANASIZ, İSMAİL. "Muhasebecilik mesleğinde mesleki stres kaynakları ve uygulanan bireysel stratejiler üzerine bir araştırma". Verimlilik Dergisi 3 (2008), 135-159.