Yıl: 2023 Cilt: 29 Sayı: 2 Sayfa Aralığı: 225 - 233 Metin Dili: Türkçe DOI: 10.5336/dentalsci.2022-93774 İndeks Tarihi: 29-05-2023

Oral Mukozanın İnsizyonel Yara İyileşmesinde Hyaluronik Asit Jel Uygulamasının Etkileri: Deneysel Çalışma

Öz:
Amaç: Hyaluronik asit (HA), ekstraselüler matrisin biyolojik olarak parçalanabilen, doğal elemanı olan bir polimeridir. Bu çalışmanın amacı, HA jel uygulamasının oral mukozanın insizyonel yara iyileşmesi üzerindeki rejeneratif etkilerinin değerlendirilmesidir. Gereç ve Yöntemler: Bu çalışmada 40 adet dişi Sprague-Dawley cinsi sıçan kullanılmıştır. Sıçanların sağ ve sol bukkal mukozalarına 10 mm uzunluğunda tam kalınlıkta mukozal kesiler yapılmıştır. Sol mukozal yaralara HA jel uygulanırken, sağ mukozal yaralar kontrol grubu olarak boş bırakılmıştır. Mukozal yaralar rezorbe olabilen süturlarla dikilmiştir. Sıçanlar takip sürelerine göre randomize olarak 4 gruba ayrılmıştır. Operasyonu takip eden 3. gün, 7. gün, 14. gün ve 21. günlerde sıçanlar sakrifiye edilip; reepitelizasyon, inflamasyon, fibroblast proliferasyonu, kollajen birikimi ve anjiyogenez histopatolojik olarak değerlendirilmiştir. Bulgular: Histopatolojik değerlendirme sonucunda, tüm iyileşme periyotlarında kontrol örneklerine kıyasla HA uygulanan örneklerinde daha yüksek fibroblast proliferasyonu ve anjiyogenez olduğu tespit edildi. Öte yandan, HA ile kontrol grubu arasında reepitelizasyon açısından istatistiksel anlamlı farklılık tespit edilememiştir. Sonuç: Histopatolojik incelemeler sonucunda elde edilen verilere göre ticari olarak temin edilebilen HA jelin, iyileşen oral mukoza yarasının bağ dokusu kalitesi ve anjiyogenezi üzerinde olumlu etkileri olduğunu ve farklı mukozal iyileşme senaryolarında faydalı olabileceğini göstermiştir. HA’nın çok sayıda potansiyel uygulama endikasyonu ve çeşitli rejeneratif özellikleri olmasına rağmen amaçlanan klinik kullanım için optimum moleküler ağırlığını, uygulama yolunu ve tedavi zamanlamasını belirlemek için daha fazla çalışma yapılmalıdır.
Anahtar Kelime:

Effects of Hyaluronic Acid Gel Application on Incisional Oral Mucosal Wound Healing: An Experimental Study

Öz:
Objective: Hyaluronic acid (HA) is a naturally occurring biodegradable polymer of the extracellular matrix. The aim of the present study was to investigate the regenerative effects of HA gel on incisional oral mucosal wound healing. Material and Methods: Forty female Sprague-Dawley rats were used in the present study. Ten mm length, full-thickness mucosal incisions were made on the left and right buccal mucosa of the rats. Left mucosal wounds were filled with HA gel and right mucosal wounds were left empty as the control group samples. The mucosal wound was sutured with absorbable sutures. Rats were randomly divided into 4 groups according to healing time. At the end of 3. day, 7. day, 14. day and 21. days healing periods rats were euthanized. Re-epithelialization, inflammation, fibroblast proliferation, collagen deposition, and angiogenesis were investigated based on histopathological findings. Results: Histopathological analysis revealed higher fibroblast proliferation and angiogenesis in the HA samples compared with the control samples at all investigated healing periods. On the other hand, differences between re-epithelialization scores of HA samples and control samples did not reach statistical significance. Conclusion: The data and the histopathological investigations suggest that commercially available HA gel has beneficial effects of oral mucosa would healing regarding connective tissue quality, and angiogenesis of the wound. Although HA displays a great number of potential applications and regenerative properties, further studies should be carried out to define the optimum molecular weight, application route, and timing for treatment for intended clinical use.
Anahtar Kelime:

Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
0
0
0
 • 1. Nauta A, Gurtner G, Longaker MT. Wound healing and regenerative strategies. Oral Dis. 2011;17(6):541-9. [Crossref] [PubMed]
 • 2. Kozlovsky A, Artzi z, Hirshberg A, Israeli-Tobias C, Reich L. Effect of local antimicrobial agents on excisional palatal wound healing: a clinical and histomorphometric study in rats. J Clin Periodontol. 2007;34(2):164-71. [Crossref] [PubMed]
 • 3. Robert L. Hyaluronan, a truly "youthful" polysaccharide. Its medical applications. Pathol Biol (Paris). 2015;63(1):32-4. [Crossref] [PubMed]
 • 4. Gribbon P, Heng BC, Hardingham TE. The molecular basis of the solution properties of hyaluronan investigated by confocal fluorescence recovery after photobleaching. Biophys J. 1999;77(4):2210-6. [Crossref] [PubMed] [PMC]
 • 5. Fraser JR, Laurent TC, Laurent UB. Hyaluronan: its nature, distribution, functions and turnover. J Intern Med. 1997;242(1):27-33. [Crossref] [PubMed]
 • 6. Pasonen-Seppänen S, Hyttinen JM, Rilla K, Jokela T, Noble PW, Tammi M, et al. Role of CD44 in the organization of keratinocyte pericellular hyaluronan. Histochem Cell Biol. 2012;137(1):107-20. [Crossref] [PubMed]
 • 7. Tammi RH, Kultti A, Kosma VM, Pirinen R, Auvinen P, Tammi MI. Hyaluronan in human tumors: pathobiological and prognostic messages from cell-associated and stromal hyaluronan. Semin Cancer Biol. 2008;18(4):288-95. [Crossref] [PubMed]
 • 8. Kogan G, Soltés L, Stern R, Gemeiner P. Hyaluronic acid: a natural biopolymer with a broad range of biomedical and industrial applications. Biotechnol Lett. 2007;29(1):17-25. [Crossref] [PubMed]
 • 9. Teng M, Huang Y, zhang H. Application of stems cells in wound healing--an update. Wound Repair Regen. 2014;22(2):151-60. [Crossref] [PubMed]
 • 10. Sun BK, Siprashvili z, Khavari PA. Advances in skin grafting and treatment of cutaneous wounds. Science. 2014;346(6212):941-5. [Crossref] [PubMed]
 • 11. Barrientos S, Brem H, Stojadinovic O, Tomic-Canic M. Clinical application of growth factors and cytokines in wound healing. Wound Repair Regen. 2014;22(5):569-78. [Crossref] [PubMed] [PMC]
 • 12. Kesting MR, Wolff KD, Nobis CP, Rohleder NH. Amniotic membrane in oral and maxillofacial surgery. Oral Maxillofac Surg. 2014;18(2):153-64. [Crossref] [PubMed]
 • 13. Gao Y, Sun Y, Yang H, Qiu P, Cong z, zou Y, et al. A low molecular weight hyaluronic acid derivative accelerates excisional wound healing by modulating pro-inflammation, promoting epithelialization and neovascularization, and remodeling collagen. Int J Mol Sci. 2019;20(15):3722. [Crossref] [PubMed] [PMC]
 • 14. Oksala O, Salo T, Tammi R, Häkkinen L, Jalkanen M, Inki P, et al. Expression of proteoglycans and hyaluronan during wound healing. J Histochem Cytochem. 1995;43(2):125-35. [Crossref] [PubMed]
 • 15. Kaya G, Rodriguez I, Jorcano JL, Vassalli P, Stamenkovic I. Selective suppression of CD44 in keratinocytes of mice bearing an antisense CD44 transgene driven by a tissue-specific promoter disrupts hyaluronate metabolism in the skin and impairs keratinocyte proliferation. Genes Dev. 1997;11(8):996- 1007. [Crossref] [PubMed]
 • 16. Wu S, Deng L, Hsia H, Xu K, He Y, Huang Q, et al. Evaluation of gelatinhyaluronic acid composite hydrogels for accelerating wound healing. J Biomater Appl. 2017;31(10):1380-90. [Crossref] [PubMed]
 • 17. Huang YC, Huang KY, Lew Wz, Fan KH, Chang WJ, Huang HM. Gamma-irradiation- prepared low molecular weight hyaluronic acid promotes skin wound healing. Polymers (Basel). 2019;11(7):1214. [Crossref] [PubMed] [PMC]
 • 18. Li X, Li A, Feng F, Jiang Q, Sun H, Chai Y, et al. Effect of the hyaluronic acidpoloxamer hydrogel on skin-wound healing: in vitro and in vivo studies. Animal Model Exp Med. 2019;2(2):107-13. [Crossref] [PubMed] [PMC]
 • 19. Hong L, Shen M, Fang J, Wang Y, Bao z, Bu S, et al. Hyaluronic acid (HA)- based hydrogels for full-thickness wound repairing and skin regeneration. J Mater Sci Mater Med. 2018;29(9):150. [Crossref] [PubMed]
 • 20. Muto J, Sayama K, Gallo RL, Kimata K. Emerging evidence for the essential role of hyaluronan in cutaneous biology. J Dermatol Sci. 2019;94(1):190-5. [Crossref] [PubMed]
 • 21. Tolg C, Hamilton SR, zalinska E, McCulloch L, Amin R, Akentieva N, et al. A RHAMM mimetic peptide blocks hyaluronan signaling and reduces inflammation and fibrogenesis in excisional skin wounds. Am J Pathol. 2012;181(4):1250-70. [Crossref] [PubMed] [PMC]
 • 22. Tolg C, Hamilton SR, Nakrieko KA, Kooshesh F, Walton P, McCarthy JB, et al. Rhamm-/- fibroblasts are defective in CD44-mediated ERK1,2 motogenic signaling, leading to defective skin wound repair. J Cell Biol. 2006;175(6):1017-28. [Crossref] [PubMed] [PMC]
 • 23. Koh TJ, DiPietro LA. Inflammation and wound healing: the role of the macrophage. Expert Rev Mol Med. 2011;13:e23. [Crossref] [PubMed] [PMC] 24. Tonnesen MG, Feng X, Clark RA. Angiogenesis in wound healing. J Investig Dermatol Symp Proc. 2000;5(1):40-6. [Crossref] [PubMed]
 • 25. Toole BP. Hyaluronan: from extracellular glue to pericellular cue. Nat Rev Cancer. 2004;4(7):528-39. [Crossref] [PubMed]
 • 26. Palaia G, Tenore G, Tribolati L, Russo C, Gaimari G, Del Vecchio A, et al. Evaluation of wound healing and postoperative pain after oral mucosa laser biopsy with the aid of compound with chlorhexidine and sodium hyaluronate: a randomized double blind clinical trial. Clin Oral Investig. 2019;23(8):3141- 51. [Crossref] [PubMed]
 • 27. Çankaya zT, Gürbüz S, Bakirarar B, Kurtiş B. Evaluation of the effect of hyaluronic acid application on the vascularization of free gingival graft for both donor and recipient sites with laser doppler flowmetry: a randomized, examiner- blinded, controlled clinical trial. Int J Periodontics Restorative Dent. 2020;40(2):233-43. [Crossref] [PubMed]
 • 28. Turgut Çankaya z, Gürbüz S, Bakirarar B, ünsal B, Kurtiş B. Evaluation of the effect of the application of hyaluronic acid following laser-assisted frenectomy: an examiner-blind, randomized, controlled clinical study. Quintessence Int. 2020;51(3):188-201. [PubMed]
 • 29. Yıldırım S, Özener HÖ, Doğan B, Kuru B. Effect of topically applied hyaluronic acid on pain and palatal epithelial wound healing: An examiner-masked, randomized, controlled clinical trial. J Periodontol. 2018;89(1):36-45. [PubMed]
 • 30. Fallacara A, Baldini E, Manfredini S, Vertuani S. Hyaluronic acid in the third millennium. Polymers (Basel). 2018;10(7):701. [Crossref] [PubMed] [PMC]
APA oguz y, Diker N, Gülsever S, YILMAZ AKÇAY E (2023). Oral Mukozanın İnsizyonel Yara İyileşmesinde Hyaluronik Asit Jel Uygulamasının Etkileri: Deneysel Çalışma. , 225 - 233. 10.5336/dentalsci.2022-93774
Chicago oguz yener,Diker Nurettin,Gülsever Serap,YILMAZ AKÇAY EDA Oral Mukozanın İnsizyonel Yara İyileşmesinde Hyaluronik Asit Jel Uygulamasının Etkileri: Deneysel Çalışma. (2023): 225 - 233. 10.5336/dentalsci.2022-93774
MLA oguz yener,Diker Nurettin,Gülsever Serap,YILMAZ AKÇAY EDA Oral Mukozanın İnsizyonel Yara İyileşmesinde Hyaluronik Asit Jel Uygulamasının Etkileri: Deneysel Çalışma. , 2023, ss.225 - 233. 10.5336/dentalsci.2022-93774
AMA oguz y,Diker N,Gülsever S,YILMAZ AKÇAY E Oral Mukozanın İnsizyonel Yara İyileşmesinde Hyaluronik Asit Jel Uygulamasının Etkileri: Deneysel Çalışma. . 2023; 225 - 233. 10.5336/dentalsci.2022-93774
Vancouver oguz y,Diker N,Gülsever S,YILMAZ AKÇAY E Oral Mukozanın İnsizyonel Yara İyileşmesinde Hyaluronik Asit Jel Uygulamasının Etkileri: Deneysel Çalışma. . 2023; 225 - 233. 10.5336/dentalsci.2022-93774
IEEE oguz y,Diker N,Gülsever S,YILMAZ AKÇAY E "Oral Mukozanın İnsizyonel Yara İyileşmesinde Hyaluronik Asit Jel Uygulamasının Etkileri: Deneysel Çalışma." , ss.225 - 233, 2023. 10.5336/dentalsci.2022-93774
ISNAD oguz, yener vd. "Oral Mukozanın İnsizyonel Yara İyileşmesinde Hyaluronik Asit Jel Uygulamasının Etkileri: Deneysel Çalışma". (2023), 225-233. https://doi.org/10.5336/dentalsci.2022-93774
APA oguz y, Diker N, Gülsever S, YILMAZ AKÇAY E (2023). Oral Mukozanın İnsizyonel Yara İyileşmesinde Hyaluronik Asit Jel Uygulamasının Etkileri: Deneysel Çalışma. Türkiye Klinikleri Diş Hekimliği Bilimleri Dergisi, 29(2), 225 - 233. 10.5336/dentalsci.2022-93774
Chicago oguz yener,Diker Nurettin,Gülsever Serap,YILMAZ AKÇAY EDA Oral Mukozanın İnsizyonel Yara İyileşmesinde Hyaluronik Asit Jel Uygulamasının Etkileri: Deneysel Çalışma. Türkiye Klinikleri Diş Hekimliği Bilimleri Dergisi 29, no.2 (2023): 225 - 233. 10.5336/dentalsci.2022-93774
MLA oguz yener,Diker Nurettin,Gülsever Serap,YILMAZ AKÇAY EDA Oral Mukozanın İnsizyonel Yara İyileşmesinde Hyaluronik Asit Jel Uygulamasının Etkileri: Deneysel Çalışma. Türkiye Klinikleri Diş Hekimliği Bilimleri Dergisi, vol.29, no.2, 2023, ss.225 - 233. 10.5336/dentalsci.2022-93774
AMA oguz y,Diker N,Gülsever S,YILMAZ AKÇAY E Oral Mukozanın İnsizyonel Yara İyileşmesinde Hyaluronik Asit Jel Uygulamasının Etkileri: Deneysel Çalışma. Türkiye Klinikleri Diş Hekimliği Bilimleri Dergisi. 2023; 29(2): 225 - 233. 10.5336/dentalsci.2022-93774
Vancouver oguz y,Diker N,Gülsever S,YILMAZ AKÇAY E Oral Mukozanın İnsizyonel Yara İyileşmesinde Hyaluronik Asit Jel Uygulamasının Etkileri: Deneysel Çalışma. Türkiye Klinikleri Diş Hekimliği Bilimleri Dergisi. 2023; 29(2): 225 - 233. 10.5336/dentalsci.2022-93774
IEEE oguz y,Diker N,Gülsever S,YILMAZ AKÇAY E "Oral Mukozanın İnsizyonel Yara İyileşmesinde Hyaluronik Asit Jel Uygulamasının Etkileri: Deneysel Çalışma." Türkiye Klinikleri Diş Hekimliği Bilimleri Dergisi, 29, ss.225 - 233, 2023. 10.5336/dentalsci.2022-93774
ISNAD oguz, yener vd. "Oral Mukozanın İnsizyonel Yara İyileşmesinde Hyaluronik Asit Jel Uygulamasının Etkileri: Deneysel Çalışma". Türkiye Klinikleri Diş Hekimliği Bilimleri Dergisi 29/2 (2023), 225-233. https://doi.org/10.5336/dentalsci.2022-93774