Yıl: 2021 Cilt: 0 Sayı: 23 Sayfa Aralığı: 435 - 439 Metin Dili: Türkçe DOI: 10.31590/ejosat.878002 İndeks Tarihi: 29-05-2023

In-Situ Strain Measurement on Al7075 Plate by Using High Energy Synchrotron Light Source

Öz:
In this study, compressive and tensile strain in Al7075 plate have been measured by synchrotron energy-dispersive X-ray diffraction (EDXRD) in conjunction with 4-point bending test under various load up to 1000 lbs(453.6 kg). The compressive and tensile strain are determined by stress related interplanar spacing variation at 111 peak reflection which is considered atomic level strain measurement. The specimen initially shows elastic strain behavior under 400 lbs (181.4 kg) load. However, further load increment applied on sample causes plastic deformation on the regions close edge of the specimen where the biggest stress values in terms of both compression and tension is aroused. Finally, 1000 lbs load is applied on the specimen and major part of the specimen is deformed plastically. Vicinity of body center of sample shows almost no strain formation which is attributed nature of 4-point bending flexural test. Using high energy EDXRD method allow us to reveal precise atomic level strain distribution in Al7075 alloy under different loads.
Anahtar Kelime: Al7075 alloy strain measurement EDXRD method 4-point flexure test

Yüksek Enerjili Senkrotron Işık Kaynağı Kullanarak Al7075 Plakalarda Yerinde Gerilme Ölçümü

Öz:
Bu çalışmada, enerji dağılımlı x-ışını kırınımı ile Al7075 plakalarda basma ve çekme gerinimi 4 nokta eğilme testiyle 1000 lbs (453.6 kg)’e kadar değişen yüklerle beraber yapılmıştır. Atomic seviye gerinim ölçümü olarak 111 yönünde düzlemlerarası mesafe ile alakalı stres ölçümü ile basma ve çekme gerinimleri belirlenmiştir. Ilk olarak numune 400 lbs (181.4 kg) yük altında elastik gerinim göstermiştir. Fakat daha fazla yük artışı basma ve çekme gerinimlerinin ortaya çıktığı yerlerde plastik deformasyona neden olmuştur. Son olarak, 1000 lbs (453.6 kg) yük altında numunenin büyük kısmı plastik olarak deforme olmuştur. Numunenin hacim merkezi civarında 4 nokta eğilme testinin doğası olarak hiçbir strain oluşumu göstermemiştir. EDXRD metodunu kullanmak bize farklı yükler altında Al7075 alaşımında atomik seviye hassasiyette gerinim dağılımını ortaya çıkarmayı sağlamıştır.
Anahtar Kelime: Al7075 alaşım gerinim ölçümü EDXRD metod 4 nokta eğilme testi

Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
  • Akdoğan, E., Şavklιyιldιz, İ., Berke, B., Zhong, Z., Wang, L., Weidner, D., Tsakalakos, T. (2012). Pressure effects on phase equilibria and solid solubility in MgO-Y2O3 nanocomposites. Journal of Applied Physics, 111(5), 053506.
  • Biçer, H., Akdoğan, E. K., Şavklıyıldız, İ., Haines, C., Zhong, Z., & Tsakalakos, T. (2020). Thermal expansion of nano– boron carbide under constant DC electric field: An in situ energy dispersive X-ray diffraction study using a synchrotron probe. Journal of Materials Research, 35(1), 90-97.
  • Mujika, F. (2006). On the difference between flexural moduli obtained by three-point and four-point bending tests. Polymer testing, 25(2), 214-220.
  • Quinn, G. D., & Morrell, R. (1991). Design data for engineering ceramics: a review of the flexure test. Journal of the American Ceramic Society, 74(9), 2037-2066.
  • Şavklıyıldız, İ., Akdoğan, E., Zhong, Z., Wang, L., Weidner, D., Vaughan, M., Tsakalakos, T. (2013). Phase transformations in hypereutectic MgO-Y2O3 nanocomposites at 5.5 GPa. Journal of Applied Physics, 113(20), 203520.
  • Tsakalakos, T., Croft, M. C., Jisrawi, N. M., Holtz, R. L., & Zhong, Z. (2006). Measurement of residual stress distributions by energy dispersive X-ray diffraction synchrotron radiation. Paper presented at the The Sixteenth International Offshore and Polar Engineering Conference.
  • Zakharchenko, I., Gulak, Y., Zhong, Z., Croft, M., & Tsakalakos, T. (2003). Methodology of synchrotron EDXRD strain profiling. Adv. X-Ray Anal, 46, 98-105.
APA Şavklıyıldız İ (2021). In-Situ Strain Measurement on Al7075 Plate by Using High Energy Synchrotron Light Source. , 435 - 439. 10.31590/ejosat.878002
Chicago Şavklıyıldız İlyas In-Situ Strain Measurement on Al7075 Plate by Using High Energy Synchrotron Light Source. (2021): 435 - 439. 10.31590/ejosat.878002
MLA Şavklıyıldız İlyas In-Situ Strain Measurement on Al7075 Plate by Using High Energy Synchrotron Light Source. , 2021, ss.435 - 439. 10.31590/ejosat.878002
AMA Şavklıyıldız İ In-Situ Strain Measurement on Al7075 Plate by Using High Energy Synchrotron Light Source. . 2021; 435 - 439. 10.31590/ejosat.878002
Vancouver Şavklıyıldız İ In-Situ Strain Measurement on Al7075 Plate by Using High Energy Synchrotron Light Source. . 2021; 435 - 439. 10.31590/ejosat.878002
IEEE Şavklıyıldız İ "In-Situ Strain Measurement on Al7075 Plate by Using High Energy Synchrotron Light Source." , ss.435 - 439, 2021. 10.31590/ejosat.878002
ISNAD Şavklıyıldız, İlyas. "In-Situ Strain Measurement on Al7075 Plate by Using High Energy Synchrotron Light Source". (2021), 435-439. https://doi.org/10.31590/ejosat.878002
APA Şavklıyıldız İ (2021). In-Situ Strain Measurement on Al7075 Plate by Using High Energy Synchrotron Light Source. Avrupa Bilim ve Teknoloji Dergisi, 0(23), 435 - 439. 10.31590/ejosat.878002
Chicago Şavklıyıldız İlyas In-Situ Strain Measurement on Al7075 Plate by Using High Energy Synchrotron Light Source. Avrupa Bilim ve Teknoloji Dergisi 0, no.23 (2021): 435 - 439. 10.31590/ejosat.878002
MLA Şavklıyıldız İlyas In-Situ Strain Measurement on Al7075 Plate by Using High Energy Synchrotron Light Source. Avrupa Bilim ve Teknoloji Dergisi, vol.0, no.23, 2021, ss.435 - 439. 10.31590/ejosat.878002
AMA Şavklıyıldız İ In-Situ Strain Measurement on Al7075 Plate by Using High Energy Synchrotron Light Source. Avrupa Bilim ve Teknoloji Dergisi. 2021; 0(23): 435 - 439. 10.31590/ejosat.878002
Vancouver Şavklıyıldız İ In-Situ Strain Measurement on Al7075 Plate by Using High Energy Synchrotron Light Source. Avrupa Bilim ve Teknoloji Dergisi. 2021; 0(23): 435 - 439. 10.31590/ejosat.878002
IEEE Şavklıyıldız İ "In-Situ Strain Measurement on Al7075 Plate by Using High Energy Synchrotron Light Source." Avrupa Bilim ve Teknoloji Dergisi, 0, ss.435 - 439, 2021. 10.31590/ejosat.878002
ISNAD Şavklıyıldız, İlyas. "In-Situ Strain Measurement on Al7075 Plate by Using High Energy Synchrotron Light Source". Avrupa Bilim ve Teknoloji Dergisi 23 (2021), 435-439. https://doi.org/10.31590/ejosat.878002