Yıl: 2011 Cilt: 8 Sayı: 15 Sayfa Aralığı: 29 - 62 Metin Dili: Türkçe İndeks Tarihi: 29-07-2022

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin nüfus coğrafyası

Öz:
Bu çalışmamızda “KKTC Nüfus Coğrafyası” konu edilmiştir. Bu başlık altında, Kıbrıs adasında Türk nüfusunun tarihî gelişimi, nüfus hareketleri, nüfusun dağılışı ve yoğunluğu ile nüfusun sosyal ve ekonomik özellikleri (nüfusun sağlık, eğitim, iktisadi faaliyet türleri, cins ve yapısı) ele alınmıştır. Ulaştığımız sonuçlara göre, KKTC’nde nüfus, sürekli göç vermektedir. Nüfusun göç vermesinde, ülkenin siyasi durumu ve ekonomik ambargolar ile beşerî ve fizikî (özellikle kuraklık) faktörler etkili olmaktadır. Bu bakımdan ülke ekonomisi üzerindeki ambargolar kaldırılmaya çalışılmalı ve genç nüfusa istihdam oluşturulmalıdır.
Anahtar Kelime:

Populatıon geography of Turkısh Republıc of Northern Cyprus

Öz:
The subject of this paper is “Population Geography of TRNC”. Under this title, historical development of Turkish population in Cyprus Island, population movements, distribution of population and population density as well as social and economic characteristics of the population (i.e. health, education, economic activity types, sort and structure of the population) are discussed. According to the results we have achieved, the population emigrates continuously. Such factors as the political condition of the country, economic embargos as well as humane and physical factors (particularly aridity) are influential on emigration of the population. In this regard the embargos on the national economy should be tried to be removed and young population should be provided employment.
Anahtar Kelime:

Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
 • Ahmetbeyoğlu, A., Afyoncu, E. (2000). Kıbrıs’ta Türkler, Tarih ve Tabiat Vakfı – Atlan Matbaacılık, Tarih Serisi, No:6, s.16, İstanbul
 • Alagöz, C, A, (1971). “Kıbrıs Tarihine Coğrafi Giriş”, MBKTK:1331 s.23
 • Altan, M.H., (2000), Kıbrıs’ta Rumlaştırma Hareketi, Milli Arşiv Yayınları No:1, s.84-98, KKTC
 • Atalay, İ. (1991), Beşeri ve İktisadi Coğrafya, Yeniçağ Basım ve Yayın ISBN: 975-95527-3-6, Ankara
 • Bedevi, V., (1978). Tarih boyunca Kıbrıs Anadolu İlişkilerine Genel Bakış, s.28-30-33, Lefkoşa
 • Bilge, S. (1941). Le Conflit de Chypre Et Les Cypriotes Turcs, Ankara,
 • Constantin L-S. (1931), “La Turquie Kemaliste Et” İde’e Du Paete Balkaniquedans Les Enne’es 1925-1926 Revue des Etudes Sud-Est Europeennesc.XIX. 318-319.
 • Çevikel, N., (2000). Kıbrıs – Akdeniz’de Bir Osmanlı Adası (1570 -1878), 47 Numaralı Yayıncılık / Tarih – İnceleme Dizisi, İstanbul.
 • Çiçek, K. (1995). Osmanlılar Zamanında Kıbrıs Tarih ve Toplum, XXIII/136, İzmir
 • Çoruh, H., (2008). II. Mahmut Döneminde Kıbrıs’ın İdari, İktisadi ve İçtimai Yapısı (1808–1830) M.Ü. Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü (Yayımlanmamış Doktora Tezi), İstanbul.
 • Emecen, F.M. (2001). Kıbrıs’ta İlk Osmanlı İdari Yapılanması, “Dünden Bugüne Kıbrıs meselesi”, Tarih ve Tabiat Vakfı, ISBN: 975-6596-05-8, s.50, İstanbul
 • Gazioğlu, A.C., (2000). Kıbrıs’ta Türkler (1570-1878), 308 Yıllık Türk Dönemine yeni Bakış, Kıbrıs Araştırma ve Yayın Merkezi (CYREP), s. 108-109, Lefkoşa
 • Georghallisdes, G.S. (1977). “Turkish and British Reactions to the Eigration of the cypriot Turks to Anatolia, 1924-1927”, Balkan Studies, c.XVIII ,
 • Gürsoy, C. (1971), Coğrafi Bakımdan Kıbrıs ve Türkiye Milletler Arası I.Kıbrıs Tetkikleri Kongresi, Türk Kültürü Araştırma Enstitüsü, Yay:36, Seri 1, Sayı 172, Ankara.
 • Halaçoğlu, Y. (2001), Osmanlı Döneminde İskan Politikası, Tarih ve Tabiat Vakfı, Atlan Matbaacılık ISBN:975-6596-05-8, s.41-42, İstanbul
 • İsmail, S., (1989) 1974 Öncesi ve Sonrası “Kıbrıs Türk Halkı”, ISBN:975-7639-20-0, Kastaş A.Ş. Yay. S.90, İstanbul
 • İsmail, S., (2000). 150 Soruda Kıbrıs Meselesi, Kastaş Yayınları, s.10,161, İstanbul
 • Karabulut, Y, (1988) "Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde Turizm". AÜ.DTCF. Dergisi Cilt:XXXII. Sayı:1-2. Ankara.
 • Tursan, N. (1978). Yunan Sorunu, Tarih ve Tabiat Vakfı, s.63, Ankara
 • Uçaral, R. (2001). Osmanlı Devletinin Kıbrıs’ı İngiltere’ye Devri “Dünden Bugüne Kıbrıs Meselesi”, Tarih ve tabiat vakfı Yay. No: 975-6596-05-8, s.121-158, İstanbul
 • İstatistik Yıllığı 2001 (2003). KKTC Başbakanlık DPÖ (Devlet Planlama Örgütü), İstatistik ve Araştırma dairesi, KKTC Devlet Basımevi, LEFKOŞA
 • 1993 Geçiş Yılı Programı. (1993). KKTC Başbakanlık Devlet Örgütü, Devlet Basımevi, Lefkoşa.
 • 2003 Geçiş Yılı Programı. (2003). KKTC Başbakanlık Devlet Örgütü, Devlet Basımevi, Lefkoşa
 • 1996 Genel Nüfus Sayımı. (1999). Nüfusun Sosyal ve Ekonomik Nitelikleri KKTC Başbakanlık DPÖ, İstatistik ve Araştırma Dairesi, DİE Matbaası, Ankara
 • Ekonomik ve Sosyal Göstergeler 2001. (2002). KKTC Başbakanlık DPÖ (Devlet Planlama Örgütü), İzleme ve Koordinasyon Dairesi, KKTC Devlet Basımevi, Ankara.
 • http://www.neu.edu.tr. (erişim tarihi:16.03.2010).
 • http://ekutup.2 dpt.gov.tr/harita/oik570.pdf (erişim tarihi:16.03.2010)
APA ATASOY A (2011). Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin nüfus coğrafyası. , 29 - 62.
Chicago ATASOY Ahmet Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin nüfus coğrafyası. (2011): 29 - 62.
MLA ATASOY Ahmet Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin nüfus coğrafyası. , 2011, ss.29 - 62.
AMA ATASOY A Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin nüfus coğrafyası. . 2011; 29 - 62.
Vancouver ATASOY A Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin nüfus coğrafyası. . 2011; 29 - 62.
IEEE ATASOY A "Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin nüfus coğrafyası." , ss.29 - 62, 2011.
ISNAD ATASOY, Ahmet. "Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin nüfus coğrafyası". (2011), 29-62.
APA ATASOY A (2011). Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin nüfus coğrafyası. Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 8(15), 29 - 62.
Chicago ATASOY Ahmet Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin nüfus coğrafyası. Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 8, no.15 (2011): 29 - 62.
MLA ATASOY Ahmet Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin nüfus coğrafyası. Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, vol.8, no.15, 2011, ss.29 - 62.
AMA ATASOY A Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin nüfus coğrafyası. Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. 2011; 8(15): 29 - 62.
Vancouver ATASOY A Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin nüfus coğrafyası. Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. 2011; 8(15): 29 - 62.
IEEE ATASOY A "Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin nüfus coğrafyası." Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 8, ss.29 - 62, 2011.
ISNAD ATASOY, Ahmet. "Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin nüfus coğrafyası". Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 8/15 (2011), 29-62.