Evde Bakım Sağlık Hizmeti Veren Elektrikli Araçların Rotalama Ve Çizelgeleme Problemleri

353 0

Proje Grubu: MAG Sayfa Sayısı: 149 Proje No: 119M007 Proje Bitiş Tarihi: 01.06.2022 Metin Dili: Türkçe İndeks Tarihi: 30-05-2023

Evde Bakım Sağlık Hizmeti Veren Elektrikli Araçların Rotalama Ve Çizelgeleme Problemleri

Öz:
Dünya genelinde, özellikle gelişmiş ülkelerde yaşlanan ve artan nüfus, hastanelerdeki hizmete göre daha düşük maliyetli ve etkinlik düzeyi yüksek olan evde sağlık bakımına olan talebi giderek arttırmaktadır. Evde sağlık bakımı en hızlı büyüyen sektörlerden birisidir. Fakat evde sağlık bakımı hizmetlerinin yaygınlaşması, sağlık çalışanlarına ek iş yükü getirmektedir. Bu hizmet, sağlık meslek mensuplarının engelli ve yaşlı insanlara sağladığı geniş çaplı hizmetleri içerir. Çeşitli düzenleyici ve operasyonel kısıtlar göz önüne alındığında, evde sağlık bakımı servis sağlayıcıları hizmeti veren personeli (genellikle hemşireleri) hastalara atar ve personelin çalışma zamanlarını planlar. Personelin seyahat rotaları ve her bir talep noktasını ziyaret zamanı belirlenmelidir. Farklı lokasyonlarda bulunan müşterilerin taleplerini karşılamaktan sorumlu bir araç filosu için minimum maliyetli rotaların belirlenmesi hedefleyen Araç Rotalama Problemi (ARP), elektrikli ARP’ye dönüştüğünde, müşteri taleplerinin karşılanması için elektrikli araçlar kullanılır ve bu araçların şarj ihtiyaçları göz önüne alınır. Bu projede, Evde Bakım Sağlık Hizmeti Veren Elektrikli Araçların Rotalama ve Çizelgeleme Problemi’nin; (i) hızlı şarj özelliği, (ii) çok periyot ve hızlı şarj özelliği, (iii) heterojen araç filolu ve hızlı şarj özelliği ve (iv) diyaliz hizmeti ve kamusal hızlı şarj istasyonları özelliği olmak üzere dört farklı çeşidi çalışılmıştır. Her bir problem karma tamsayılı matematiksel programlama modeli olarak formüle edilmiştir. Gerçek hayat verileri örnek alınarak geniş kapsamlı test problemleri türetilmiştir. Geliştirilen matematiksel modellerle küçük boyutlu problem örnekleri için kesin çözüm elde edilmiştir. Her bir problem çeşidinin gerçek boyutlu örnekleri için çözüm yöntemi olarak, çeşitli gelişmiş prosedürleri içeren, etkili ve yenilikçi metasezgisel algoritmalar geliştirilmiştir. Bu algoritmalar; kurucu sezgiseller, değişken komşuluk arama, uyarlanabilir geniş komşuluk arama, açgözlü rassal arama prosedürü gibi literatürde etkinliği kanıtlanmış sezgisel yöntemlere dayanmaktadır. Elde edilecek sonuçlar çeşitli performans kriterlerine göre değerlendirilmiş ve etkileri tartışılmıştır. Gerçekleştirilen geniş kapsamlı deneysel çalışmalar sonucunda, geliştirilen optimizasyon çözüm yöntemlerinin etkinlikleri başarıyla ortaya konulmuştur.
Anahtar Kelime: Araç rotalama evde sağlık hizmeti elektrikli araçlar modelleme metasezgisel yöntemler

Evde Bakım Sağlık Hizmeti Veren Elektrikli Araçların Rotalama Ve Çizelgeleme Problemleri

Öz:
The aging and growing population in the world, especially in developed countries, increases the demand for home health care which has lower cost and high efficiency than treatment at hospitals. However, the spread of home health care (HHC) services brings additional workload to health workers. This service includes a wide range of services to people with disabilities and older people. HHC providers assign staff (usually nurses) who provide service to patients and plan their working time. Routes of the staff and time to visit each demand node should be determined. The main difference between traditional Vehicle Routing Problem (VRP), which aims to determines minimum cost routes for a fleet of vehicles to meet the demands of customers in different locations, and the Electric VRP is the using of electric vehicles to meet customer demands and consideration of the charging needs of these vehicles. In this project, four different versions of the Home Healthcare Electric Vehicle Routing and Scheduling Problems have been studied. These are (i) fast charging feature, (ii) multi-period and fast charging feature, (iii) heterogeneous vehicle fleet and fast charging feature, and (iv) dialysis service and public charging stations feature. Each problem is formulated as a mixed integer linear programming model. Comprehensive test problems are generated by considering real-life data. With the developed mathematical models, exact solutions have been obtained for small-sized problem examples. Effective and innovative metaheuristic algorithms including various advanced procedures were developed as a solution method for large-size instances of each problem type. These algorithms based on the successful heuristics from the literature such as constructive heuristics, variable neighborhood search, adaptive large neighborhood search, and greedy randomized adaptive search procedure. Obtained results are evaluated and discussed according to various performance measures. In the extensive computational experiments, the effectiveness of the developed optimization methods have been successfully demonstrated.
Anahtar Kelime: Vehicle routing problem home healthcare electric vehicles green logistics mathematical modelling metaheuristic methods.

Erişim Türü: Bibliyografik
 • Akjiratikarl, C., Yenradee, P. & Drake, P. R. 2007. “PSO-based algorithm for home care worker scheduling in the UK”, Computers & Industrial Engineering, 53, 559–583. Andelmin, J. & Bartolini, E. 2017. “An exact algorithm for the green vehicle routing problem”, Transportation Science, 51, 1288–1303.
 • APEC. 2017. “The impact of government policy on promoting new energy vehicles (NEVs)”. Beijing: Beijing Capital Energy Technology Co. Ltd.
 • Aujac, H., 1960. “La hiáerarchie des industries dans un tableau des echanges industriels”, Rev. Economique 2.
 • Bachouch, R. B., Alain, G. & Hajri-Gabouj, S. 2011. “A decision-making tool for home health Care Nurses’ Planning”, Supply Chain Forum: An International Journal, 12, 14–20.
 • Baldacci, R., Battarra, M. & Vigo, D. 2008. “Routing a heterogeneous fleet of vehicles”. In: Golden, B. L., Raghavan, S. & Wasil, E. A. (Eds.). The Vehicle Routing Problem: Latest Advances and New Challenges. Springer, New York, pp.1–25.
 • Bard, J. F., Shao, Y. & Jarrah, A.I. 2014a. “A sequential GRASP for the therapist routing and scheduling problem”, Journal of Scheduling, 17, 109–133.
 • Bard, J. F., Shao, Y., Qi, X. & Jarrah, A.I. 2014b. “The traveling therapist scheduling problem”, IIE Transactions, 46, 683–706.
 • Becker, O., 1967. Das Helmstädtersche Reihenfolgeproblem – die Effizienz verschiedener Näherungsverfahren, in: Computer uses in the social sciences, Bericht einer Working Conference des Inst. f. höh. Studien u. wiss. Forsch., Wien.
 • Bertels, S. & Fahle, T. 2006. “A hybrid setup for a hybrid scenario: Combining heuristics for the home health care problem”, Computers & Operations Research, 33, 2866–2890.
 • Bräysy, O., Dullaert, W. & Nakari, P. 2009. “The potential of optimization in communal routing problems: Case studies from Finland”, Journal of Transport Geography, 17, 484–490.
 • Becker, O. 1967. “Das Helmstädtersche Reihenfolgeproblem – die Effizienz verschiedener Näherungsverfahren”, in: Computer uses in the social sciences, Bericht einer Working Conference des Inst. f. höh. Studien u. wiss. Forsch., Wien.
 • Bektaş, T. & Laporte, G. 2011. “The pollution-routing problem”, Transportation Research Part B, 45, 1232–1250.
 • Bektaş, T., Ehmke, J. F., Psaraftis, H. N. & Puchinger, J. 2019. “The role of operational research in green freight transportation”, European Journal of Operational Research, 274, 807-823.
 • Begur, S. V., Miller, D. M. & Weaver, J. R. 1997. “An integrated spatial DSS for scheduling and routing homehealth-care nurses”, Interfaces, 27, 35–48.
 • Barrera, D., Velasco, N. & Amaya. C-A. 2012. “A network-based approach to the multi activity combined timetabling and crew scheduling problem: workforce scheduling for public health policy implementation”, Computers & Industrial Engineering, 63, 802–812.
 • Bowers, J., Cheyne, H., Mould. G. & Page. M. 2015. “Continuity of care in community midwifery”, Health Care Management Science, 18, 195–204.
 • Bredström, D. & Rönnqvist, M. 2008. “Combined vehicle routing and scheduling with temporal precedence and synchronization constraints”, European Journal of Operational Research, 191, 19–31.
 • Brown, A., Lommele, S., Schayowitz, A. & Klotz, E. 2020. Electric vehicle charging infrastructure trends from the alternative fueling station locator: First quarter 2020. Golden, CO: National Renewable Energy Laboratory. NREL/TP-5400- 77508. www.nrel.gov/docs/fy20osti/77508.pdf.
 • Cappanera, P. & Scutellá, M. G. 2015. “Joint assignment, scheduling, and routing models to home care optimization: a pattern-based approach”, Transportation Science, 49, 30–52.
 • Castillo-Salazar, J. A., Landa-Silva, D. & Qu, R. 2016. “Workforce scheduling and routing problems: Literature survey and computational study”, Annals of Operations Research, 239, 39–67.
 • Chenery, H. B. & Watanabe, T., 1958. “International comparisons of the structure of production”, Econometrica 26, 487–521.
 • Cinar, A., Salman, F.S. & Bozkaya, B. 2021. “Prioritized single nurse routing and scheduling for home healthcare services”, European Journal of Operational Research, 289, 867–878.
 • Cisse, M., Yalçındağ, S., Kergosien, Y., Şahin, E., Lentė, C. & Matta, A. 2017. “OR problems related to home health care: A review of relevant routing and scheduling problems”, Operations Research for Health Care, 13, 1–22.
 • Chenery, H.B. & Watanabe, T. 1958. “International comparisons of the structure of production”, Econometrica, 26, 487–521.
 • Collins, R., 2019. Electric Vehicle Charging Infrastructure 2019-2029: Forecast, Technologies and Players https://www.idtechex.com/en/research-report/electric-vehicle- charging-infrastructure-2019-2029-forecast-technologies-and-players/633.
 • Cordeau, J.-F., Laporte, G., Savelsbergh, M. W. P. & Vigo, D. 2007. “Vehicle routing”. In: Barnhart, C. and Laporte, G. (Eds.), Transportation, Handbooks in Operations Research and Management Science, pp 367–428. Amsterdam: Elsevier.
 • Cozzolino, M., Piccoli, G. B., Ikizler, T. A. & Ronco, C. 2020. “The COVID-19 infection in dialysis: are home-based renal replacement therapies a way to improve patient management?”, Journal of Nephrology 33, 629–631.
 • Çakırgıl, S., Yücel, E. & Gültekin, K. 2020. “An integrated solution approach for multi- objective, multi-skill workforce scheduling and routing problems”, Computers & Operations Research, 118, 104908.
 • Decerle, J., Grunder, O., El Hassani, A. H. & Barakat, O. 2018. “A memetic algorithm for a home health care routing and scheduling problem”, Operations Research for Health Care, 16, 59–71.
 • Demir, E., Bektaş, T. & Laporte, G. 2011. “A comparative analysis of several vehicle emission models for road freight transportation”, Transportation Research Part D, 6, 347-357.
 • Demir, E., Bektaş, T. & Laporte, G. 2014. “A review of recent research on green road freight transportation”, European Journal of Operational Research, 237, 775–793.
 • Demir, E. 2018. “Value creation through green vehicle routing”. In: Zeimpekis V., Aktas E., Bourlakis M., Minis I. (eds) Sustainable Freight Transport. Operations Research/Computer Science Interfaces Series, 63. Cham: Springer.
 • Engel, H., Hensley, R., Knupfer, S. & Sahdev, S. 2018. Charging ahead: Electric-vehicle infrastructure demand. https://www.mckinsey.com/industries/automotive-and-assembly/our- insights/charging-ahead-electric-vehicle-infrastructure-demand.
 • Erdem, M. & Koç ̧, Ç. 2019. “Analysis of electric vehicles in home health care routing problem”, Journal of Cleaner Production, 234, 1471–1483.
 • Erdoğan, S. & Miller-Hooks, E. 2012. “A green vehicle routing problem”, Transportation Research Part E, 48, 100–114.
 • EV Database, 2020. “Electric Vehicle Database 2020”. https://ev- database.org/car/1192/Opel-Corsa-e.
 • Eveborn, P., Flisberg, P. & Rönnqvist, M. 2006. “Laps Care: An operational system for staff planning of home care”, European Journal of Operational Research, 171, 962–976.
 • Felipe, A., Ortuno, M. T., Righini, G. & Tirado, G. 2014. “A heuristic approach for the green vehicle routing problem with multiple technologies and partial recharges”, Transportation Research Part E, 71, 111–128.
 • Feo, T. A. & Bard, J. F. 1989. “Flight scheduling and maintenance base planning”, Management Science, 35, 1415–1432.
 • Feo, T. A. & Resende, M. G. 1995. “Greedy randomized adaptive search procedures”, Journal of Global Optimization, 6, 109–133.
 • Fernandez, A., Gregory, G., Hindle, A. & Lee, A. C. 1974. “A model for community nursing in a rural county”, Journal of the Operational Research Society, 25, 231–239.
 • Festa, P. & Resende, M. G. 2009. “Hybrid GRASP heuristics”, In Foundations of Computational Intelligence Volume 3 (pp. 75-100). Springer, Berlin, Heidelberg.
 • Festa, P. & Resende, M. G. 2009. “Hybrid GRASP heuristics”. Foundations of Computational Intelligence (Vol. 3, p. 75-100). Springer.
 • Fikar, C. & Hirsch, P. 2017. “Home health care routing and scheduling: A review”, Computers & Operations Research, 77, 86–95.
 • Froger, A., Mendoza, J. E., Jabali, O. & Laporte, G. 2019. “Improved formulations and algorithmic components for the electric vehicle routing problem with nonlinear charging functions”, Computers & Operations Research, 104, 256-294.
 • Funke, S. Á., Sprei, F., Gnann, T. & Plötz, P., 2019. How much charging infrastructure do electric vehicles need? A review of the evidence and international comparison. Transportation Research Part D 77, 224–242.
 • Goeke, D. & Schneider, M. 2015. “Routing a mixed fleet of electric and conventional vehicles”, European Journal of Operational Research, 245, 81–99.
 • Golden, B. L., Raghavan S. & Wasil E. A., (eds.). 2008. “The vehicle routing problem: Latest advances and new challenges”. New York: Springer.
 • Golden, B. L., Assad, A. A., Levy, L. & Gheysens, F. 1984. “The fleet size and mix vehicle routing problem”, Computers & Operations Research, 11, 49–66.
 • Gonçalves, L. B., Ochi, L. S. & Martins, S. L. 2005. “A grasp with adaptive memory for a period vehicle routing problem”. International Conference on Computational Intelligence for Modelling, Control and Automation and International Conference on Intelligent Agents, Web Technologies and Internet Commerce. 1, p. 721-727. Sydney: IEEE.
 • Grand View Research. 2020. “Home Healthcare Market Size, Share & Trends Analysis Report”. Equipment, By Services, By Region, and Segment Forecasts, 2020–2027.
 • Grenouilleau, F., Legrain, A., Lahrichi, N. & Rousseau, L. M. 2019. “A set partitioning heuristic for the home health care routing and scheduling problem”, European Journal of Operational Research, 275, 295-303.
 • Gupta, S., Hoe, C., Türker, Ö., Lajunen, T., Vursavas, F., Şener, S. & Hyder, A. A. 2017. “Evaluation of a five-year Bloomberg global road safety program in Turkey”, Public Health, 144, 45–56.
 • Gutiérrez, E. V. & Vidal, C. J. 2013. “Home health care logistics management: Framework and research perspectives”, International Journal of Industrial Engineering and Management, 4, 173–182.
 • Haddadene, S., Ait, R., Labadie, N. & Prodhon, C. 2016. “A GRASP×ILS for the vehicle routing problem with time windows, synchronization and precedence constraints”, Expert Systems with Applications, 66, 274–294.
 • Hall, D. & Lutsey, N. 2020. “Electric vehicle charging guide for cities”. ICCT. https://theicct.org/publications/city-EV-charging-guide/.
 • Hansen, P., Mladenovic, N., Brimberg, J. & Prez, J. A. M., 2019. Variable neighborhood search. Gendreau, M., Potvin, J-Y., (Eds.), in Handbook of metaheuristics (pp. 57–97). Springer, Cham.
 • Hardinghaus, M., Löcher, M. & Anderson, J.E., 2020. “Real-world insights on public charging demand and infrastructure use from electric vehicles”, Environment Research Letters, 15, 104030.
 • Hashimoto, H., Boussier, S., Vasquez, M. & Wilbaut, C. 2011. “A GRASP-based approach for technicians and interventions scheduling for telecommunications”, Annals of Operations Research, 183, 143–161.
 • Hertz, A. & Lahrichi, N. 2009. “A patient assignment algorithm for home care services”, Journal of the Operational Research Society, 60, 481–495.
 • Hiermann, G., Prandtstetter, M., Rendl, A., Puchinger, J. & Raidl, G. R. 2015. “Metaheuristics for solving a multimodal home-healthcare scheduling problem”, Central European Journal of Operations Research, 23, 89–113.
 • Hiermann, G., Puchinger, J., Ropke, S. & Hartl, R. F. 2016. “The electric fleet size and mix vehicle routing problem with time windows and recharging stations”, European Journal of Operational Research, 252, 995–1018.
 • Hindle, T., Hindle, A. & Spollen, M. 2000. “Resource allocation modelling for home-based health and social care services in areas having differential population density levels: A case study in Northern Ireland”, Health Services Management Research, 13, 164–169.
 • Hindle, T., Hindle, G. & Spollen, M. 2009. “Travel-related costs of population dispersion in the provision of domiciliary care to the elderly: A case study in English Local Authorities”, Health Services Management Research, 22, 27–32.
 • Hof, J., Schneider, M. & Goeke, D., 2017. “Solving the battery swap station location-routing problem with capacitated electric vehicles using an AVNS algorithm for vehicle-routing problems with intermediate stops”, Transportation Research Part B, 97, 102–112.
 • Hoff, A., Andersson, H., Christiansen, M., Hasle, G. & Løkketangen, A. 2010. “Industrial aspects and literature survey: fleet composition and routing”, Computers & Operations Research, 37, 2041–2061.
 • Holm, G. S. & Angelsen, O. R. 2014. “A descriptive retrospective study of time consumption in home care services: how do employees use their working time?”, BMC Health Services Research, 14, 439.
 • IEA., 2019. “Global EV Outlook 2019”. Paris: IEA. Retrieved from https://www.iea.org/reports/global-ev-outlook-2019
 • International Energy Agency, 2019. Global EV Outlook 2019 (Tech. Rep.). İstanbul Medical Centre, 2020. https://www.istanbulmedicalcenter.com/tr/evde-hemsire- fiyatlari
 • Juan, A. A., Mendez, C. A., Faulin, J., de Armas, J. & Grasman, S. E. 2016. “Electric vehicles in logistics and transportation: A survey on emerging environmental, strategic, and operational challenges”, Energies, 9, 1–21.
 • Kandakoglu, A., Saure, A., Michalowski, W., Aquino, M., Graham, J. & McCormick, B., 2020. “A decision support system for home dialysis visit scheduling and nurse routing”. Decision Support Systems, 130, 113224.
 • Keskin, M. & Çatay, B. 2016. “Partial recharge strategies for the electric vehicle routing problem with time Windows”, Transportation Research Part C, 65, 111–127.
 • Keskin, M. & Çatay, B., 2018. “A matheuristic method for the electric vehicle routing problem with time windows and fast chargers”, Computers & Operations Research, 100, 172–188.
 • Keskin, M., Laporte, G. & Çatay, B. 2019. “Electric vehicle routing problem with time- dependent waiting times at recharging stations”, Computers & Operations Research, 107, 77-94.
 • Keskin, M., Çatay, B. & Laporte, G., 2021. “A simulation-based heuristic for the electric vehicle routing problem with time windows and stochastic waiting times at recharging stations”, Computers & Operations Research, 125, 105060.
 • Kirkpatrick, S., Gelatt Jr, C. D. & Vecchi, M. P. 1983. “Optimization by simulated annealing”, Science, 220 (4598), 671–680.
 • Koç, Ç. 2019. “Analysis of vehicle emissions in location-routing problem”, Flexible Services and Manufacturing Journal, 31, 1-33.
 • Koç, Ç., Bektaş, T., Jabali, O. & Laporte, G. 2014. “The fleet size and mix pollution-routing problem”, Transportation Research Part B, 70, 239–254.
 • Koç, Ç., Bektaş, T., Jabali, O. & Laporte, G. 2016a. “A comparison of three idling options in long-haul truck scheduling”, Transportation Research Part B, 93, 631–647.
 • Koç, Ç., Bektaş, T., Jabali, O. & Laporte, G. 2016b. “The impact of depot location, fleet composition and routing on emissions in city logistics”, Transportation Research Part B, 84, 81–102.
 • Koç, Ç., Bektaş, T., Jabali, O. & Laporte, G. 2016c. “Thirty years of heterogeneous vehicle routing”, European Journal of Operational Research, 249, 1–21.
 • Koç ̧, Ç., Jabali, O., Mendoza, J. E. & Laporte, G., 2019. “The electric vehicle routing problem with shared charging stations”, International Transactions in Operational Research 26, 1211– 1243.
 • Koç, Ç., & Karaoglan, I. 2016. “The green vehicle routing problem: A heuristic based exact solution approach”, Applied Soft Computing, 39, 154–164.
 • Kullman N. D., Goodson J. C. & Mendoza, J. E., 2021. “Electric vehicle routing with public charging stations”, Transportation Science, 55, 637--659.
 • Laporte, G., 2009. “Fifty years of vehicle routing”, Transportation Science, 43, 408–416.
 • Laporte, G., Ropke, S. & Vidal, T., 2014. “Heuristics for the vehicle routing problem”. In: Toth, P., Vigo, D. (Eds.), Vehicle Routing: Problems, Methods and Applications. In: MOS-SIAM Series in Optimization, Philadelphia, pp. 87–116.
 • Lee, C., 2021. “An exact algorithm for the electric-vehicle routing problem with nonlinear charging time”, Journal of the Operational Research Society, 72, 1461-1485.
 • Liu, R., Yuan, B. & Jiang, Z. 2019. “A branch-and-price algorithm for the home-caregiver scheduling and routing problem with stochastic travel and service times”, Flexible Services and Manufacturing Journal, 31, 989-1011.
 • Lu, J., Chen, Y., Hao, J. K. & He, R., 2020. “The time-dependent electric vehicle routing problem: Model and solution”, Expert Systems with Applications, 161, 113593.
 • Manerba, D. & Mansini, R., 2016. “The nurse routing problem with workload constraints and incompatible services”, IFAC-PapersOnLine, 49-12, 1192–1197.
 • Mankowska, D. S., Meisel, F. & Bierwirth, C., 2014. “The home health care routing and scheduling problem with interdependent services”, Health Care Management Science, 17, 15–30.
 • Margaritis, D., Anagnostopoulou, A., Tromaras, A. & Boile, M. 2016. “Electric commercial vehicles: Practical perspectives and future research directions”, Research in Transportation Business & Management, 18, 4–10.
 • Market Data Forecast, 2020. “North America Home Healthcare Market Research Report Segmented By Product Type, Services Type, Software, Country (US, Canada)”. Industry Analysis on Size, Share, Trends, Growth & Forecast — 2020 to 2025.
 • Martí, R. & Reinelt, G., 2011. “The Linear Ordering Problem Exact and Heuristic Methods in Combinatorial Optimization”, Applied Mathematical Sciences, 175.
 • Masmoudi, M. A., Hosny, M., Demir, E., Genikomsakis, K. N. & Cheikhrouhou, N. 2018. “The dial-a-ride problem with electric vehicles and battery swapping stations”, Transportation research Part E, 118, 392-420.
 • Masmoudi, M. A., Hosny, M. & Koç, Ç., 2021. “The fleet size and mix vehicle routing problem with synchronized visits”, Transportation Letters, in press.
 • Mahi, M., Baykan, Ö. K. & Kodaz, H. 2015. “A new hybrid method based on particle swarm optimization, ant colony optimization and 3-opt algorithms for traveling salesman problem”, Applied Soft Computing, 30, 484–490.
 • Martins, J., Brito, F. P., Pedrosa, D., Monteiro, V. & Afonso, J. L., 2013. Real-life comparison between diesel and electric car energy consumption. Silva C. A. M. (Eds.), in Grid Electrified Vehicles: Performance, Design and Environmental Impacts. Nova Publisher.
 • Metropolis, N., Rosenbluth, A. W., Rosenbluth, M. N., Teller, A. H. & Teller, E. 1953. “Equation of state calculations by fast computing machines”, The Journal of Chemical Physics, 21(6), 1087–1092.
 • Mladenović, N. & Hansen, P. 1997. “Variable neighborhood search”, Computers & Operations Research, 24(11), 1097–1100.
 • Maya Duque, P., Castro, M., Sörensen, K. & Goos, P., 2015. “Home care service planning: the case of Landelijke Thuiszorg”, European Journal of Operational Research, 243, 292–301.
 • Medisözlük, 2020. “Hemşire fazla mesai nöbet ücretleri ve hesaplaması”. <- https://medisozluk.com/ 2020-yili-hemsire-fazla-mesai-nobet-ucretleri->. Montoya, A., Guéret, C., Mendoza, J. E. & Villegas, J. G. 2016. “A multi-space sampling heuristic for the green vehicle routing problem”, Transportation Research Part C, 70, 113– 128.
 • Montoya, A., Guėret, C., Mendoza, J. E. & Villegas, J. G., 2017. “A hybrid metaheuristic for the electric vehicle routing problem with partial charging and nonlinear charging function”, Transportation Research Part B, 103, 87–110.
 • Movable Type Scripts, 2020. “Movable Type Scripts”. https://www.movable- type.co.uk/scripts/latlong.html Murkofsky, R. L. & Alston, K., 2009. “The Past, Present, and Future of Skilled Home Health Agency Care”, Clinics in Geriatric Medicine, 25, 1–17. Neuvoo, 2020. Search salary. https://neuvoo.ca/salary/.
 • NHS-SDU. 2018. What is sustainable health? National Health Service-England, Sustainable Development Unit. https://www.sduhealth.org.uk/policy-strategy/what-is-sustainable- health.aspx.
 • Nickel, S., Schröder, M. & Steeg, J., 2012. “Mid-term and short-term planning support for home health care services”, European Journal of Operational Research, 219, 574–587.
 • Ostermann, A. & Müller, M., 2020. “Series electromobility: Private and public charging”, https://www.ffe.de/en/topics-and-methods/mobility/1025-private-and-public-charging. Payscale, 2020. https://www.payscale.com/research/US/Job=Certified_Hemodialysis_ Technician/Hourly_ Rate/.
 • Pelletier, S., Jabali, O. & Laporte, G. 2016. “Goods distribution with electric vehicles: Review and research perspectives”, Transportation Science, 50, 3–22.
 • Pelletier, S., Jabali, O., Laporte, G. & Veneroni, M. 2017. “Battery degradation and behaviour for electric vehicles: Review and numerical analyses of several models”, Transportation Research Part B, 103, 158–187.
 • Pelletier, S., Jabali, O. & Laporte, G. 2018. “Charge scheduling for electric freight vehicles”, Transportation Research Part B, 115, 246–269.
 • Pelletier, S., Jabali, O. & Laporte, G. 2019. “The electric vehicle routing problem with energy consumption uncertainty”, Transportation Research Part B, 126, 225-255.
 • Pisinger, D., & Ropke, S. 2007. “A general heuristic for vehicle routing problems”, Computers & Operations Research, 34(8), 2403–2435.
 • Prins, C., 2009. “A GRASPXevolutionary local search hybrid for the vehicle routing problem”, Bio-inspired algorithms for the vehicle routing problem (p. 35-53). Springer.
 • Rasmussen, M. S., Justesen, T., Dohn, A. & Larsen, J., 2012. “The home care crew scheduling problem: Preference-based visit clustering and temporal dependencies”, European Journal of Operational Research, 219, 598–610.
 • Rest, K. D. & Hirsch, P., 2016. “Daily scheduling of home health care services using time- dependent public transport”, Flexible Services and Manufacturing Journal, 28, 495–525.
 • Rodriguez, C., Garaix, T., Xie, X. & Augusto, V., 2015. “Staff dimensioning in homecare services with uncertain demands”, International Journal of Production Research, 53, 396– 410.
 • Savelsbergh, M. & Song, J.-H., 2007. “Inventory routing with continuous moves”, Computers & Operations Research, 34, 1744–1763.
 • Schneider, M., Stenger, A. & Goeke, D. 2014. “The electric vehicle routing problem with time windows and recharging stations”, Transportation Science, 48, 500–520.
 • Shao, Y., Bard, J. F. & Jarrah, A. I., 2012. “The therapist routing and scheduling problem”. IIE Transactions, 44, 868–893.
 • Shen, Z. J. M., Feng, B., Mao, C. & Ran, L., 2019. “Optimization models for electric vehicle service operations: A literature review”, Transportation Research Part B, 128, 462-477.
 • Soysal, M., Çimen, M. & Belbağ, S., 2020. “Pickup and delivery with electric vehicles under stochastic battery depletion”, Computers & Industrial Engineering, 146, 106512.
 • Stenvinkel, P., Fouque, D. & Wanner, C., 2020. Life/2020—the future of kidney disease. Nephrology Dialysis Transplantation 35, 1–3.
 • Taillard, E., 1999. “A heuristic column generation method for the heterogeneous fleet vehicle routing problem”, RAIRO (Recherche Opérationnelle/Operations Research), 33, 1–14.
 • The Conversation, 2020. “How coronavirus could forever change home health care, leaving vulnerable older adults without care and overburdening caregivers”.
 • https://theconversation.com/how-coronavirus-could-forever-change-home-health-care- leaving-vulnerable-older-adults-without-care-and-overburdening-caregivers-137220 Toth, P. & Vigo, D. eds. 2014. Vehicle Routing: Problems, Methods, and Applications. Philadelphia: MOS-SIAM Series on Optimization.
 • Trautsamwieser, A. & Hirsch, P., 2011. “Optimization of daily scheduling for home health care services”, Journal of Applied Operational Research, 3, 124–136.
 • Trautsamwieser, A. & Hirsch, P.A., 2014. “Branch-price-and-cut approach for solving the medium-term home health care planning problem”, Networks, 64, 143–59.
 • TUİK, 2020. https://biruni.tuik.gov.tr/medas/?kn=95&locale=tr.
 • TBB, 2020. https://www.tbb.gov.tr/storage/userfiles/Maas_Memur_.html.
 • US DOE, 2020. “Electric vehicle charging stations, US Department of Energy, Alternative Fuels Data Center”. https://afdc.energy.gov/fuels/electricity_stations.html.
 • Vergi Net, 2020. https://www.verginet.net/dtt/Arama.aspx?Kelime=hemsire&Ara=True/. Vidal, T., Crainic, T. G., Gendreau, M. & Prins, C., 2013. “Heuristics for multi-attribute vehicle routing problems: A survey and synthesis”, European Journal of Operational Research, 231, 1–21.
 • Vidal, T., Laporte, G. & Matl, P., 2020. “A concise guide to existing and emerging vehicle routing problem variants”, European Journal of Operational Research, 286, 401–416.
 • Yuan, B., Liu, R. & Jiang, Z., 2015. “A branch-and-price algorithm for the home health care scheduling and routing problem with stochastic service times and skill requirements”, International Journal of Production Research, 53, 7450–7464.
 • Yücel, E., Salman, F. S. & Erdoğan, G. 2022. “Optimizing two-dimensional vehicle loading and dispatching decisions in freight logistics”, European Journal of Operational Research, in press.
 • Wager, G., Whale, J. & Braunl, T., 2016. Driving electric vehicles at highway speeds: The effect of higher driving speeds on energy consumption and driving range for electric vehicles in Australia. Renewable and Sustainable Energy Reviews 63, 158–165.
 • Wirnitzer, J., Heckmann, I., Meyer, A. & Nickel, S., 2016. “Patient-based nurse rostering in home care”, Operations Research for Health Care, 8, 91–102.
 • WHO, 2012. “Home care across Europe. Current structure and future challenges (2012)”. (N. Genet, W. Boerma, M. Kroneman, A. Hutchinson, R. Saltman, Dü) WHO. 2021 tarihinde https://www.euro.who.int/en/publications/abstracts/home-care-across-europe.-current- structure-and-future-challenges-2012.
 • WHO, 2020. “Why we should expand hospital-at-home during”. https://www.weforum.org/agenda/2020/04/hospital-at-home-covid19-coronavirus-pandemic- nursing-care/.
 • Wood, E., Rames, C., Muratori, M., Raghavan, S. & Melaina, M. 2017. “National plug-in electric vehicle infrastructure analysis. Golden, CO: National Renewable Energy Laboratory”. https://www.nrel.gov/docs/fy17osti/69031.pdf.
 • Yücel, E., Salman, F.S., Bozkaya, B. & Gokalp, C. 2018. “A data-driven optimization framework for routing mobile medical facilities”. Annals of Operations Research, 291, 1077- 1102.
APA Koc C, YÜCEL E, Erdem M (2022). Evde Bakım Sağlık Hizmeti Veren Elektrikli Araçların Rotalama Ve Çizelgeleme Problemleri. , 0 - 149.
Chicago Koc Cagri,YÜCEL Eda,Erdem Mehmet Evde Bakım Sağlık Hizmeti Veren Elektrikli Araçların Rotalama Ve Çizelgeleme Problemleri. (2022): 0 - 149.
MLA Koc Cagri,YÜCEL Eda,Erdem Mehmet Evde Bakım Sağlık Hizmeti Veren Elektrikli Araçların Rotalama Ve Çizelgeleme Problemleri. , 2022, ss.0 - 149.
AMA Koc C,YÜCEL E,Erdem M Evde Bakım Sağlık Hizmeti Veren Elektrikli Araçların Rotalama Ve Çizelgeleme Problemleri. . 2022; 0 - 149.
Vancouver Koc C,YÜCEL E,Erdem M Evde Bakım Sağlık Hizmeti Veren Elektrikli Araçların Rotalama Ve Çizelgeleme Problemleri. . 2022; 0 - 149.
IEEE Koc C,YÜCEL E,Erdem M "Evde Bakım Sağlık Hizmeti Veren Elektrikli Araçların Rotalama Ve Çizelgeleme Problemleri." , ss.0 - 149, 2022.
ISNAD Koc, Cagri vd. "Evde Bakım Sağlık Hizmeti Veren Elektrikli Araçların Rotalama Ve Çizelgeleme Problemleri". (2022), 0-149.
APA Koc C, YÜCEL E, Erdem M (2022). Evde Bakım Sağlık Hizmeti Veren Elektrikli Araçların Rotalama Ve Çizelgeleme Problemleri. , 0 - 149.
Chicago Koc Cagri,YÜCEL Eda,Erdem Mehmet Evde Bakım Sağlık Hizmeti Veren Elektrikli Araçların Rotalama Ve Çizelgeleme Problemleri. (2022): 0 - 149.
MLA Koc Cagri,YÜCEL Eda,Erdem Mehmet Evde Bakım Sağlık Hizmeti Veren Elektrikli Araçların Rotalama Ve Çizelgeleme Problemleri. , 2022, ss.0 - 149.
AMA Koc C,YÜCEL E,Erdem M Evde Bakım Sağlık Hizmeti Veren Elektrikli Araçların Rotalama Ve Çizelgeleme Problemleri. . 2022; 0 - 149.
Vancouver Koc C,YÜCEL E,Erdem M Evde Bakım Sağlık Hizmeti Veren Elektrikli Araçların Rotalama Ve Çizelgeleme Problemleri. . 2022; 0 - 149.
IEEE Koc C,YÜCEL E,Erdem M "Evde Bakım Sağlık Hizmeti Veren Elektrikli Araçların Rotalama Ve Çizelgeleme Problemleri." , ss.0 - 149, 2022.
ISNAD Koc, Cagri vd. "Evde Bakım Sağlık Hizmeti Veren Elektrikli Araçların Rotalama Ve Çizelgeleme Problemleri". (2022), 0-149.