Yıl: 2023 Cilt: 45 Sayı: 412 Sayfa Aralığı: 13 - 20 Metin Dili: Türkçe İndeks Tarihi: 30-05-2023

Küresel Asgari Kurumlar Vergisi “Dibe Doğru Yarış”ı Sona Erdirebilecek Mi?

Öz:
Bu çalışmanın temel amacı, küreselleşme ve dijitalleşmeye bağlı olarak çok uluslu işletmelerin vergilendirilmesinde ortaya çıkan sorunların çözümüne yönelik olarak uygulamaya konulacak küresel asgari kurumlar vergisinin incelenmesidir. Çalışmada OECD’nin Base Erosion and Profit Shifting Projesi kapsamında uygulamaya koyacağı iki ayaklı çözüme ilişkin açıklamalar yapılmıştır. Bu kapsamda iki ayaklı çözümün temel hedefi olan zararlı vergi rekabeti konusu da incelenmiştir. Uygulamaya konulacak küresel asgari kurumlar vergisinin, kurumlar vergisi oranlarındaki dibe doğru yarışı sona erdirip erdiremeyeceğine dair değerlendirmeler yapılmıştır. Yine küresel asgari kurumlar vergisinin planlanan şekilde uygulamaya konulması halinde ülkelerin vergi sistemleri bakımından ne gibi etkiler ortaya çıkarabileceği değerlendirilmiştir
Anahtar Kelime:

WILL THE GLOBAL MINIMUM CORPORATION TAX END THE RACE TO THE BOTTOM?

Öz:
The main purpose of this study is to examine the global minimum corporate tax that will be implemented in order to solve the problems that arise in the taxation of multinational enterprises due to globalization and digitalization. In the study, explanations have made regarding the two pillar solution that OECD will implement within the scope of the Base Erosion and Profit Shifting Project. In this context, the issue of harmful tax competition, which is the main target of the two pillar solution, is also examined. The evaluations have been made on whether the global minimum corporate tax can end the race to the bottom in corporate tax rates. Furthermore, the effects of the global minimum corporate tax on the tax systems of the countries have been evaulated, if implemented as planned.
Anahtar Kelime:

Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Bibliyografik
0
0
0
 • Aktan, C. Can; Vural, İstiklal Yaşar, Vergi Rekabeti, Erciyes Üniversitesi İİBF Dergisi, Sayı: 22, 2004, s. 1-18.
 • Eğilmez, Mahfi, Kur Savaşları, 23 Şubat 2013, https://www.mahfiegilmez.com/2013/02/kursavaslar. html, Erişim Tarihi: 16 Haziran 2022.
 • Essid, Colleen, The Global Minimum Tax Agreement: An End to Corporate Tax Havens?, SLU Law Journal Online. 2021, Sayı:73.
 • Giray, Filiz, Küreselleşme Sürecinde Vergi Rekabeti ve Boyutları, Akdeniz İİBF Dergisi, Cilt:3, Sayı:8, 2005, s. 93-122.
 • Jones, Chris; Temouri, Yama;Cobham, Alex, Tax haven networks and the role of the Big 4 accountancy firms, Journal of World Business, Sayı: 53, 2018, s.177-193.
 • Kovancılar, Birol; Miynat, Mustafa; Bursalıoğlu, Sibel, Kamu Maliyesinde Küresel Değişimler, Ankara: Gazi Kitabevi, 2007.
 • Meriç, Metin; Ay, Hakan, Küreselleşme Olgusunun Vergi Kayıp ve Kaçakları Üzerindeki Etkisi, 19. Türkiye Maliye Sempozyumu, 10-14 Mayıs 2004, Antalya, s. 295-330.
 • OECDa, Harmful Tax Competition: An Emerging Global Issue, OECD Publication, 1998.
 • OECDb, Two-Pillar Solution to Address the Tax Challenges Arising from the Digitalisation of the Economy, Ekim 2021, https://www.oecd. org/tax/beps/brochure-two-pillar-solution-toaddress- the-tax-challenges-arising-from-thedigitalisation- of-the-economy-october-2021.pdf, Erişim Tarihi: 30.11.2021.
 • OECDc, Tax Challenges Arising From Digitalisation- Report on The Pillar One Blueprint, 2020, https://www.oecd.org/tax/beps/tax-challengesarising- from-digitalisation-report-on-pillar-oneblueprint. pdf, Erişim Tarihi: 28.11.2021.
 • OECDd, Tax Challenges Arising from the Digitalisation of the Economy Global Anti-Base Erosion Model Rules (Pillar Two), 14 Aralık 2021, https://www.oecd.org/tax/beps/tax-challengesarising- from-the-digitalisation-of-the-economyglobal- anti-base-erosion-model-rules-pillar-two. pdf, Erişim Tarihi: 08.02.2022.
 • OECDe, Tax Challenges Arising from Digitalisation – Report on Pillar Two Blueprint, 2020, https:// www.oecd-ilibrary.org/docserver/abb4c3d1-en. pdf?expires=1655813225&id=id&accname=guest &checksum=34A702E703CB4B5D9CB0B98A8F0B 33E3, Erişim Tarihi: 30.11.2021.
 • OECD, OECD/G20 Inclusive Framework on BEPS, https://www.oecd.org/tax/beps/flyerinclusive- framework-on-beps.pdf, Erişim Tarihi: 20.11.2021.
 • OECD, What is BEPS, https://www.oecd.org/ tax/beps/about/, Erişim Tarihi: 05.12.2021.
 • OECD, Statement on a Two-Pillar Solution to Address the Tax Challenges Arising from the Digitalisation of the Economy, 8 Ekim 2021, https:// www.oecd.org/tax/beps/statement-on-a-twopillar- solution-to-address-the-tax-challengesarising- from-the-digitalisation-of-the-economyoctober- 2021.pdf, Erişim Tarihi: 30.11.2021.
 • OECD, Vergi Cennetleri, https://www.oecd. org/ctp/42497950.pdf, Erişim Tarihi: 22.10.2021.
 • Öncel, Türkan; Öncel, S. Yenal, Uluslararası Vergi Rekabeti, İstanbul Üniversitesi Maliye Araştırma Merkezi Konferansları, Seri: 43-44, 2003, s. 2-25.
 • Öz, Ersan; Yaraşır, Sevinç, Global Bir Kavram: Vergi Rekabeti, İstanbul Üniversitesi Maliye Araştırma Merkezi Konferansları, Prof. Dr. Şerafettin Aksoy’a Armağan, Seri: 52, 2009, s. 3-39.
 • Özdemir, Biltekin, Küreselleşme Bağlamında Türk Vergi Sisteminin Değerlendirilmesi, Ankara: Maliye ve Hukuk Yayınları, 2011.
 • Pehlivan, Osman; Öz, Ersan, Uluslararası Vergilendirme, Trabzon: Derya Kitabevi, 2011.
 • Yereli, Ahmet Burçin,Macroeconomic Effects Of Tax Competition In Turkey, South-East Europe Review, Cilt: 8, Sayı: 1, s. 19-38.
APA arikan z, İnneci A (2023). Küresel Asgari Kurumlar Vergisi “Dibe Doğru Yarış”ı Sona Erdirebilecek Mi?. , 13 - 20.
Chicago arikan zeynep,İnneci Ahmet Küresel Asgari Kurumlar Vergisi “Dibe Doğru Yarış”ı Sona Erdirebilecek Mi?. (2023): 13 - 20.
MLA arikan zeynep,İnneci Ahmet Küresel Asgari Kurumlar Vergisi “Dibe Doğru Yarış”ı Sona Erdirebilecek Mi?. , 2023, ss.13 - 20.
AMA arikan z,İnneci A Küresel Asgari Kurumlar Vergisi “Dibe Doğru Yarış”ı Sona Erdirebilecek Mi?. . 2023; 13 - 20.
Vancouver arikan z,İnneci A Küresel Asgari Kurumlar Vergisi “Dibe Doğru Yarış”ı Sona Erdirebilecek Mi?. . 2023; 13 - 20.
IEEE arikan z,İnneci A "Küresel Asgari Kurumlar Vergisi “Dibe Doğru Yarış”ı Sona Erdirebilecek Mi?." , ss.13 - 20, 2023.
ISNAD arikan, zeynep - İnneci, Ahmet. "Küresel Asgari Kurumlar Vergisi “Dibe Doğru Yarış”ı Sona Erdirebilecek Mi?". (2023), 13-20.
APA arikan z, İnneci A (2023). Küresel Asgari Kurumlar Vergisi “Dibe Doğru Yarış”ı Sona Erdirebilecek Mi?. Vergi Sorunları Dergisi, 45(412), 13 - 20.
Chicago arikan zeynep,İnneci Ahmet Küresel Asgari Kurumlar Vergisi “Dibe Doğru Yarış”ı Sona Erdirebilecek Mi?. Vergi Sorunları Dergisi 45, no.412 (2023): 13 - 20.
MLA arikan zeynep,İnneci Ahmet Küresel Asgari Kurumlar Vergisi “Dibe Doğru Yarış”ı Sona Erdirebilecek Mi?. Vergi Sorunları Dergisi, vol.45, no.412, 2023, ss.13 - 20.
AMA arikan z,İnneci A Küresel Asgari Kurumlar Vergisi “Dibe Doğru Yarış”ı Sona Erdirebilecek Mi?. Vergi Sorunları Dergisi. 2023; 45(412): 13 - 20.
Vancouver arikan z,İnneci A Küresel Asgari Kurumlar Vergisi “Dibe Doğru Yarış”ı Sona Erdirebilecek Mi?. Vergi Sorunları Dergisi. 2023; 45(412): 13 - 20.
IEEE arikan z,İnneci A "Küresel Asgari Kurumlar Vergisi “Dibe Doğru Yarış”ı Sona Erdirebilecek Mi?." Vergi Sorunları Dergisi, 45, ss.13 - 20, 2023.
ISNAD arikan, zeynep - İnneci, Ahmet. "Küresel Asgari Kurumlar Vergisi “Dibe Doğru Yarış”ı Sona Erdirebilecek Mi?". Vergi Sorunları Dergisi 45/412 (2023), 13-20.